Projecten

Preventieplan Amstelring 2010

Afgerond (januari 2010 - augustus 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieprogramma Consultatiebureau voor Senioren 2010 -2012

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Het Preventieprogramma voor Senioren van Careyn, gefinancierd vanuit Preventiekracht Dichtbij Huis, is een leefstijlprogramma die per gemeente een samenhangende mix aan preventie-interventies ontwikkelt voor senioren. Het doel is de senior bewust maken van en inzicht geven in eigen leefstijl én gezond gedrag en toeleiden naar zinvolle interventies. Dit gebeurt door het aanbieden van een...

Bekijk dit project

Preventieprogramma 2012 (deel 4). Programma's in het wekgebied van Vérian om langer gezond leven bij jeugd, volwassenen en senioren te bevorderen.

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplannen 2010-2011 Stichting Icare en samenwerkingspartners

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Samen sta je sterker als je overgewicht, depressie en valongelukken wilt verminderen en voorkomen. Dat heeft zorgorganisatie Icare goed begrepen. De zorgorganisatie kiest voor een samenwerkingsaanpak met onder andere GGD, GGZ- instellingen, sport- en welzijnsorganisaties, medische coördinatiecentra en ProGez. Het aanbod bestaat uit een combinatie van initiatieven zoals cursussen,...

Bekijk dit project

Preventieplan: Preventiekracht Dicht bij Huis Thuiszorg Het Friese Land 2010/2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Voor 2012 zijn de preventieactiviteiten van Het Friese Land gericht op vier thema’s: Overgewicht (voeding/bewegen), Chronische zieken (roken, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en COPD), Valpreventie en Kwetsbare ouderen (depressie, eenzaamheid,  mantelzorg, armoede).De preventieactiviteiten van Thuiszorg Het Friese Land liggen dicht bij huis en richten zich op de kracht van de...

Bekijk dit project

Preventieplan Thuiszorg Groningen Preventiekracht Dicht bij Huis 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Thuiszorg Groningen biedt in 2011 een breed scala aan gezondheidsprogramma’s aan: Dementie, Diabetes, Mantelzorg, Ouderen, Overgewicht, Valpreventie en Roken. De activiteiten zijn zeer uiteenlopend. Zo zijn er gezondheidschecks en inloopmiddagen om diabetes te voorkomen. Andere belangrijke activiteiten zijn de gespreksgroep Omgaan met een dementerend familielid, het Gezondheidsspreekuur voor...

Bekijk dit project

Preventieplan Thebe 2012

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplan Omring 2010-2011 in de regio Noord-Kennemerland

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Steeds meer jongeren zijn te dik. Zorgorganisatie Omring wil het probleem in de regio Noord-Kennemerland aanpakken. Het programma ‘Overgewicht’ biedt uitkomst.Doel van het programma is om overgewicht bij basisscholieren te verminderen en te voorkomen. Ook wil Omring hen stimuleren om gezond te eten. Een voorbeeld is 'Goede voeding hoeft niet veel te kosten'. Dit programmaonderdeel leert mensen hoe...

Bekijk dit project

Preventieplan Omring 2010 en 2011 in de regio Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

In de periode 2010-2011 richt zorgorganisatie Omring zich op een viertal preventieprogramma's in de regio's Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Het gaat om ‘Overgewicht’, ‘Ouderen’, ‘COPD’ en ‘Depressie’. Binnen deze vier programma’s legt Omring haar prioriteit bij ‘Overgewicht’ en ‘Ouderen’. In het programma 'Overgewicht' ligt het accent op activiteiten om overgewicht bij basisscholieren in...

Bekijk dit project

Preventieplan Noord-Kennemerland 2012

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplan Dicht Bij Huis Twente 2012 (Depressiepreventei Allochtone Ouderen) Mediant/CRG

Afgerond (februari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplan Amsterdam 2012 "Gezond Gewicht en gezonde eetgewoonten" en "Preventie op valincidenten bij ouderen".

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplan Amsterdam 2010-2011 "Gezond Gewicht en gezonde eetgewoonten" en "Ouderen".

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Het bereiken van een gezond gewicht en gezonde eetgewoonten bij bewoners van een grote stad als Amsterdam doe je niet alleen. Cordaan Thuiszorg werkt daarom intensief samen met de GGD, sport- en welzijnsorganisaties, scholen en de Ouder- en kindcentra. Het programma bestaat uit een combinatie van activiteiten zoals cursussen, workshops, informatiemarkten en persoonlijke gesprekken. De activiteiten...

Bekijk dit project

Preventieprogramma depressie, overgewicht, roken en valpreventie, 2010

Afgerond (januari 2010 - augustus 2011)

Het activiteitenprogramma van 2010 bestaat uit vier programma’s: ‘Valpreventie’, ‘Depressie’, ‘Overgewicht’ en ‘Roken’.Doel van ‘Valpreventie’ is om valongelukken bij senioren te voorkomen. ‘Depressie’ wil begeleiding bieden aan ouderen met depressieve gevoelens. De aanpak voor deze twee programma’s bestaat onder andere uit voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. Daarnaast is er een aanbod van...

Bekijk dit project

Preventieplan 2012 Vierstroom

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplan 2012 Thuiszorg Groningen

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplan 2012 Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplan 2012

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplan 2012

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieplan 2011 - Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Afgerond (januari 2011 - januari 2012)

Halt u valtVallen is een probleem voor ouderen., ze vallen relatief vaak en de gevolgen zijn vaak ernstig. Zorggroep Oude en Nieuwe Land wil via het valpreventieproject ‘Halt! U valt’ ouderen helpen om vallen te voorkomen. We vertellen de mensen wat zij thuis kunnen doen om vallen te voorkomen en geven cursussen over bewegen. Daarbij leren de deelnemers ook ze beter in balans kunnen blijven. Het...

Bekijk dit project

Preventieplan 2010: Thuiszorg Zuidwest Friesland, ook preventief de beste in de buurt!

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

De medewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland vinden het belangrijk dat inwoners in Zuidwest Friesland thuis zorg kunnen krijgen, waar ze ook wonen. Die zorg gaat verder dan alleen hulp bij het huishouden en verzorging en verpleging. Wij willen ook zorgen dat de klanten veilig thuis wonen en zich thuis goed voelen. Dit doen wij o.a. door in de thuissituatie te letten op onveilige situaties...

Bekijk dit project

Preventieplan 2010-2012: PreventieKracht dicht bij huis. GGD Zuid Holland Zuid, Rivas Zorggroep, De Stromen Opmaat Groep.

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

In de subsidieaanvraag wordt ingezet op de thema’s: gezonde leefstijl/overgewicht, gezonde leefstijl/ depressiepreventie, ouderen en diabetes. Bij de keuze van onderwerpen en doelgroepen is rekening gehouden met regionale cijfers en het feit dat het speerpunten in het landelijke beleid zijn. Het is van essentieel belang om mensen van alle leeftijden te informeren over goede voeding, wat hieronder...

Bekijk dit project

Preventieplan 2010-2011 gericht op depressiepreventie in de gemeenten Roerdalen en Venlo.

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Mensen met depressieve klachten vinden vaak niet het aanbod dat hun goed zou kunnen helpen. Reden genoeg voor GGD Limburg-Noord, GGZ instelling Vincent Van Gogh Instituut en thuiszorgorganisatie De Zorggroep om de handen ineen te slaan.Om meer mensen met depressieve klachten te bereiken, bieden ze samen ‘Zorgeloos In Beweging’ aan. Dit leefstijlprogramma is met name geschikt voor mensen die net...

Bekijk dit project

Preventieplan 2010-2011 De Friese Wouden

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Het preventieplan 2010-2011 De Friese Wouden is een geactualiseerd vervolg op het activiteitenplan 2008-2009. De Friese Wouden sluit met haar preventieplan aan bij de notitie kiezen voor gezond leven (overheid), het masterplan (provinciaal) en de gemeentelijke gezondheidsnotities. Deze informatie samen met de epidemiologische regioanalyse en ontwikkelingen binnen de organisatie hebben geleid tot...

Bekijk dit project

Preventieplan 2010 Zaanstreek-Waterland

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Zaanstreek-Waterland geeft in haar preventieplan 2010 – 2011 aandacht aan vijf thema’s: gezond gewicht bij kinderen, valpreventie bij ouderen, diabetes, roken en mantelzorg. Een zo gezond mogelijke leefstijl bij de betrokken groepen is het centrale doel. Door gewijzigde omstandigheden worden rond roken en diabetes geen interventies meer uitgevoerd.De interventies ‘Club Move’, ‘Lekker Fit’ en...

Bekijk dit project

Samenwerken aan een gezonde regio Nijmegen in het kader van Preventiekracht Dicht bij Huis

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorg voor de mantelzorger - dicht bij huis

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Mantelzorgers zijn zich vaak niet bewust van hun rol, en vinden het zorgen voor familie of partner vanzelfsprekend. Met dit project wil Agathos Thuiszorg voorkomen dat de zorg voor hen te zwaar wordt.  Als de druk te hoog is, zorgt de organisatie voor passende ondersteuning. Zo nemen zorgprofessionals bepaalde taken tijdelijk over. Ook kan de organisatie vrijwilligers of psychosociale...

Bekijk dit project

Zichtbaar Actief

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voel je fit met Verian deel 3 ronde 2010-2011. Programma's in het werkgebied van Verian om langer gezond leven bij de jeugd, volwassen en senioren te bevorderen.

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Vérian geeft uitvoering aan het Consultatiebureau voor Ouderen (CBO). De doelgroep omvat gezonde ouderen vanaf 58. De spreekuren hebben als doel vroegtijdige gezondheids-/welzijnsaspecten bij ouderen te signaleren. Vérian verzorgt de ‘Gezonde Hap&Stap Vierdaagse’. Doel is voorkomen dat het aantal kinderen dat te zwaar is toeneemt en ouders bewust te maken van een gezonde leefstijl. Met gastlessen...

Bekijk dit project

Verspreidings- en Implementatie Impuls. Leefstijl gerichte preventie ingebed in de zorg. Met een cliëntgerichte aanpak het bereik vergroten.

Afgerond (juni 2012 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verankering ATW Gezondheid Dichtbij

Afgerond (januari 2012 - september 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verankering Academische Werkplaats Dementie

Afgerond (januari 2012 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Uitvoeringsprogramma PreventieKracht Dicht bij Huis, subsidieronde 2010 en 2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

De preventieprogramma's zijn een geheel van samenhangende interventies, waarmee we doelbewust een vooraf omschreven effect willen bewerkstelligen bij een duidelijk omschreven doelgroep. Sensire stelt zich met deze preventieprogramma's als doel de kwaliteit van leven te verbeteren, gelijke kansen op gezondheid te bieden en te werken aan versterking van de klantpositie.Wij vinden dat preventie een...

Bekijk dit project

Uitvoeringsprogramma Preventiekracht dicht bij huis 2010-2013 ZuidZorg/PuntExtra/Vodi

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Het programma van ZuidZorg / Punt Extra richt zich op het bereiken van  risicogroepen zoals kwetsbare ouderen, allochtonen, kinderen en mantelzorgers. Hierbij focust ZuidZorg / Punt Extra zich op de kracht van organisaties die al contact hebben met risicogroepen ‘achter de voordeur’. ZuidZorg / Punt Extra biedt een breed samenhangend pakket diensten op het gebied van zorg, voorlichting en...

Bekijk dit project

Thuiszorg Rotterdam preventieprogramma 2010/2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag preventieprogramma Overgewicht. Stichting Opgroeiende kinderen Den Haag.

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

In Den Haag heeft 18 procent van de kinderen van 0 tot 19 jaar overgewicht. Dit ligt hoger dan in de rest van Nederland. Om dit probleem aan te pakken is Jong Florence in het leven geroepen. Jong Florence biedt onder andere begeleiding en cursussen aan ouders. Naast de consulten op het consultatiebureau kunnen zij advies op maat krijgen bij een diëtist. De cursussen zijn bedoeld voor kinderen met...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag PreventieKracht Dicht bij Huis

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

In regio ‘s-Hertogenbosch wordt de subsidie van het ZonMw programma PreventieKracht dicht bij Huis ingezet om activiteiten uit te voeren met als doel het voorkomen van overgewicht, diabetes, depressie en eenzaamheid. De activiteiten worden onder meer aangeboden in de vorm van cursussen en workshops. Voorbeelden hiervan zijn valpreventie, geheugentraining, smaaklessen op basisscholen. Hierbij wordt...

Bekijk dit project

SLIMMER diabetes voorkomen

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Dit project van Academische Werkplaats AGORA vertaalt de succesvolle SLIM-interventie naar de alledaagse praktijk. De SLIM-interventie is het eerste evidence-based leefstijlprogramma voor diabetes risicogroepen in Nederland. SLIM verlaagt het risico op diabetes met 50% en is daarmee veelbelovend voor diabetespreventie. De SLIM-interventie is ontwikkeld in onderzoekssetting, maar blijkt nog...

Bekijk dit project

PreventieKracht van Thuiszorg Pantein

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

OvergewichtDoor de inspanningen van de samenwerkingspartijen wordt bereikt dat het percentage volwassenen met overgewicht niet stijgt t.o.v. 2005 en het percentage jeugdigen met overgewicht daalt. Er zijn programma's voor Zwangere vrouwen, Ouders van kinderen 0-4 jaar, Schoolkinderen, Middelbare scholieren, mensen met een lage economische status en volwassenen.Diabetes MellitusPreventie begint bij...

Bekijk dit project

Project Depressie Preventie

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Programma voor preventie en gezondheidbevordering van thuiszorg GroenekruisDomicura i.s.m. stichting GroenekruisService.

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

GroenekruisDomicura en GroenekruisService hebben in 2010 preventieactiviteiten op het gebied van Roken, Overgewicht, Diabetes, Depressie en Ouderen uitgevoerd. De activiteiten die zijn uitgevoerd zijn onder andere gezondheidschecks en voedingschecks, cursussen Stoppen met roken, cursussen gericht op het voorkomen of reduceren van overgewicht en het verbeteren van de leefstijl voor kinderen en...

Bekijk dit project

Preventieve cursus 'Sportief Samen Afvallen'als onderdeel van het preventieprogramma Van Klacht naar Kracht in Rotterdam

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieprogramma's Depressie en Valpreventie 2011- 2012 Beweging 3.0

Afgerond (januari 2011 - augustus 2013)

Het activiteitenprogramma van 2011 bestaat uit 2 thema’s: Valpreventie en Depressie. Doel is het vroegtijdig signaleren van valrisico en eenzaamheid/depressie bij zelfstandig wonende senioren. Hierdoor kunnen ziektes en/of complicaties voorkomen of verminderd worden. We gaan verder met wat in 2010 is opgebouwd en zullen investeren in lokale en regionale samenwerking. Een vraaggerichte en integrale...

Bekijk dit project

Preventieprogramma Zorggroep Almere: stoppen met roken, gezond eten en meer (durven) bewegen. Preventie in de wijk.

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Zorggroep Almere gaat zich op drie gezondheidsprogramma’s richten: ‘Stoppen met roken’, ‘Valpreventie’ en ‘Overgewicht’. De thema’s liggen in het verlengde van andere projecten binnen de zorgorganisatie. ‘Stoppen met roken’ richt zich vooral op mensen met een chronische aandoening. De organisatie biedt persoonlijke coaching en de groepscursus ‘Pakje Kans’ aan. ‘Valpreventie’ bestaat uit de cursus...

Bekijk dit project

Preventieprogramma voor Rotterdamse risicogroepen

Afgerond (januari 2011 - augustus 2013)

Zorgorganisatie Context wil meer mensen in achterstandswijken, chronisch zieken en mantelzorgers bereiken. De organisatie biedt daarom trainingen in de wijken aan. De kracht van het project is de aansluiting bij de dagelijkse leefomgeving van de doelgroep. Het aanbod bestaat uit diverse trainingen zoals ‘stoppen met piekeren’, ‘je dip te lijf’, ‘psychische problemen in de familie’, ‘je leven in...

Bekijk dit project

Preventieprogramma voor de gezondheidsthema's roken, overgewicht, COPD en de doelgroep allochtonen, ouderen, chronische zieken en mantelzorgers.

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

In dit ambitieuze preventieprogramma werken ZZG zorggroep, GGZ en GGD samen om preventieve gezondheidsactiviteiten op wijk- en dorpniveau op de kaart te zetten, samen met vele andere betrokken partijen. In het bijzonder richten zij zich op wijken met een lage sociaal economische status en de doelgroep allochtonen. Belangrijk is de samenwerking te versterken, “dubbelingen”er uit te halen en het...

Bekijk dit project

Preventieprogramma Thebe 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Ouderen met een verhoogd gezondheidsrisico, overgewicht en diabetes. Zorgorganisatie Thebe gaat zich in 2010-2011 op deze gezondheidsproblemen richten. Hiervoor heeft de organisatie de drie deelprojecten ‘Consultatiebureau voor Senioren’, ‘Overgewicht’ en ‘Diabetes’ in het leven geroepen. De projecten zijn een voortzetting van een eerder preventieplan in West- en Midden-Brabant.‘Diabetes’ richt...

Bekijk dit project

Preventieprogramma Stichting De Zorgboog 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Het preventieprogramma is opgebouwd uit vier projecten. Het eerste project richt zich op een begeleidingsgroep voor mantelzorgers van een patiënt die een beroerte (CVA) heeft gehad. Mantelzorgers zijn onder andere naasten, familieleden, vrienden, kennissen en buren. Dit project kijkt naar verschillende groepen in de samenleving, van jong tot oud. Doel van deze cursus is om depressie en...

Bekijk dit project

Preventieprogramma Preventiekracht dichtbij huis 2012 van thuiszorg GroenekruisDomicura

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventieprogramma Overgewicht

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezond in Midden-Gelderland! Activiteitenplan Preventie 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) voert met verschillende samenwerkingspartners op het gebied van gezondheid, hulpverlening en welzijn, het preventieplan ‘Gezond in Midden-Gelderland 2010-2011’ uit. Het doel is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van specifieke bevolkingsgroepen in de regio. In het plan zijn zes preventieprogramma’s opgenomen. Voor een gezonde...

Bekijk dit project

Preventie en Gezondheidsbevordering Zuwe Zorg

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Zuwe Zorg richt zich op overgewicht, mantelzorg, vallen en depressie en werkt hierbij actief samen met allerlei organisaties. Met overgewicht richt Zuwe Zorg zich op kinderen van 0-12 jaar en volwassenen. (toename van) Overgewicht wordt voorkomen/vermindert door een combinatie van interventies op het gebied van voeding, bewegen en opvoeding. Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke,...

Bekijk dit project

Preventie Dicht bij Huis Twente 2012 CarintReggelandGroep (CRG) LHV-bestuur regio Twente GGD-Twente Ondersteund door Menzis Zorgverzekeraar.

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Praktijkonderzoek Gezond Doen! deel 3

Afgerond (november 2011 - september 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Monitor Aard en Omvang van de Thuiszorgpreventie

Afgerond (september 2010 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Met PREVENTIEKRACHT kiezen voor een gezond leven in Zeeuws-Vlaanderen 2011-2012

Afgerond (januari 2011 - januari 2012)

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is een fusieorganisatie met vier pijlers: - ZorgSaam Ziekenhuis, Thuis, Wooncentra (Ouderenzorg) en Ambulance Preventieprogramma Gezond gewichtBedoeld voor kinderen en volwassenen. Gericht op vergroten van zelfinzicht en zelfmanagement opdat men een keuze kan maken voor een  verstandig voedingspatroon.Programma bestaat uit:1 gezonde voeding (volwassenen)2 eet en beweeg!...

Bekijk dit project

Met een regionale samenwerking naar meer preventie dicht bij huis.

Afgerond (januari 2011 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Leefstijlgerichte preventie ingebed in de zorg. Met een cliëntgerichte aanpak het bereik vergroten.

Afgerond (februari 2011 - december 2012)

Het bereik van leefstijlgerichte interventies is vaak laag voor risicogroepen (zoals mensen met een lage SES en allochtonen). Medewerkers van de thuiszorg en het welzijnswerk hebben vaak langdurig vertrouwelijk contact met mensen met mensen die een verhoogd gezondheidsrisico hebben vanwege hun leefstijl (voeding, beweging, gewicht, roken, ontspannen, valpreventie). Deze medewerkers kunnen een...

Bekijk dit project

Halt! U valt oost-Achterhoek

Afgerond (januari 2011 - augustus 2013)

In een tijdsbestek van drie maanden valt achttien procent van de ouderen in de Achterhoek één of meerdere keren. Valongevallen hebben ver strekkende gevolgen voor de slachtoffers. Gelukkig kunnen veel valongevallen worden voorkomen door onder andere veel bewegen, een veiliger huis, scherp zicht en steun bij het lopen. Het project ‘Halt! U valt’ start met een inventarisatie van wat er al gebeurt in...

Bekijk dit project

Gezonde leefstijl coaching aan ambulante psychiatrische patienten van GGzE

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezond leven kun je leren! Zuid Kennemerland.

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Gezond leven kun je leren! Dit programma van zorgorganisatie Zorgbalans richt zich op de gezondheidsthema’s ouderen, leefstijl, roken en overgewicht.Zorgbalans wil roken en overgewicht zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Daarnaast wil de organisatie het thema gezonde leefstijl meer onder de aandacht brengen om aandoeningen te voorkomen. De organisatie heeft ook specifiek voor het thema...

Bekijk dit project

Gezond Leven Kun je leren! Midden Kennemerland

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezond leven kun je leren! Midden Kennemerland

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Gezond leven kun je leren! Dit programma van zorgorganisatie Zorgbalans richt zich op de gezondheidsthema’s ouderen, leefstijl, roken en overgewicht.Zorgbalans wil roken en overgewicht zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Daarnaast wil de organisatie het thema gezonde leefstijl meer onder de aandacht brengen om aandoeningen te voorkomen. De organisatie heeft ook specifiek voor het thema...

Bekijk dit project

Preventie en Gezondheidsbevordering Zuwe Zorg 2012

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezond in Midden-Gelderland 2012 Activiteitenplan preventie

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezond Doen!

Afgerond (januari 2011 - augustus 2013)

Een gezond en zelfstandig leven leiden als je oud bent. Dat wil toch iedereen? Een gezonde leefstijl vergroot de kans om je eigen ding te blijven doen als je op leeftijd bent.  Het programma ‘Gezond Doen’ wil een gezonde leefstijl bij senioren stimuleren en daarmee hun zelfredzaamheid vergroten. De Drentse zorgorganisaties Zorgzaak en Indigo werken intensief samen om dit project van de grond te...

Bekijk dit project

FIT4FUTURE 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Het programma Fit4Future richt zich op een groot aantal actuele onderwerpen in de zorg. Een greep uit het aanbod: Stoppen met roken, overgewicht, diabetes, valpreventie en depressie.Het grootschalige zorgprogramma van De Zorggroep richt zich op jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg. Veel aandacht gaat uit naar allochtonen en mensen in achterstandswijken. Fit4Future plaatst actuele...

Bekijk dit project

Eindevaluatie programma PreventieKracht 2007-2012

Afgerond (maart 2013 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cursus Sportief Samen Afvallen als integraal onderdeel van de keten van activerende zorg van het programma Van Klacht naar Kracht in Rotterdam

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Plezier beleven aan sporten en in beweging zijn. Dat is het doel van de cursus Sportief Samen Afvallen (SSA). De cursus is bedoeld voor mensen met overgewicht in Rotterdam. SSA wil een gezonde leefstijl bij de deelnemers stimuleren. De cursus duurt 8 weken. De deelnemers sporten twee uur per week en krijgen anderhalf uur per week dieetadvies en voorlichting over gezonde voeding. De cursus is...

Bekijk dit project

Amstelring Preventiekracht Dicht bij Huis 2011/2012

Afgerond (januari 2011 - januari 2013)

Zorgorganisatie Amstelring komt met vijf gezondheidsprogramma’s: ‘Voedingsvoorlichting’, ‘Overgewicht’, ‘Valpreventie’, ‘Diabetes’ en ‘Consultatiebureau Ouderen’.Doel van ‘Voedingsvoorlichting’ is overgewicht te voorkomen. Ook wil Amstelring een gezond eet- en leefpatroon stimuleren. De organisatie komt hiervoor onder andere met een maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast houdt Amstelring...

Bekijk dit project

Activiteitenplan STMR voor preventie en gezondheidsbevordering 2010- 2012

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) wil overgewicht bij verschillende doelgroepen tegengaan. Hiervoor organiseert de stichting allerlei gezondheidsactiviteiten.Voor volwassenen met overgewicht verzorgt SMTR de cursussen ‘Eten in balans’ en ‘Gewicht in balans’. In samenwerking met een maatschappelijk werker, diëtiste, huisarts en fysiotherapeut onderzoeken de deelnemers...

Bekijk dit project

Activiteitenplan Preventie bij Senioren en Voedingsvoorlichting

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Senioren gezond oud laten worden. Dat is een belangrijke doelstelling van het nieuwe activiteitenplan van zorgorganisatie Vierstroom. De organisatie wil hen zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn. Hiervoor biedt Vierstroom allerlei activiteiten aan gericht op verantwoord bewegen, gezonde voeding, valpreventie en sociale contacten.Veel aandacht gaat uit naar depressie, maar ook naar...

Bekijk dit project

Activiteitenplan 2010-2011 Evean Thuiszorg NHN

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Evean Thuiszorg richt zich in 2010 en 2011 op de zorgprogramma’s ‘Roken/COPD’, ‘Depressie’ en ‘Valpreventie’. De programma’s zijn bedoeld voor ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers.‘Roken/COPD’ bestaat onder andere uit de cursus ‘Pakje Kans'. In deze training leren mensen in groepsverband binnen 12 weken te stoppen met roken. Het programma ‘Depressie’ omvat de cursus 'Beter slapen'. De...

Bekijk dit project

Activiteitenplan 2010-2011 Den Haag

Afgerond (januari 2010 - april 2012)

Steeds meer mensen leven ongezond. Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) wil daar iets aan doen. De zorgorganisatie heeft een preventieprogramma voor alle Hagenaren ontwikkeld. Het preventieprogramma richt zich met name op overgewicht, diabetes, roken en valpreventie. Haagse Wijk- en WoonZorg werkt zoveel mogelijk samen met andere zorgorganisaties om meer gezondheidsactiviteiten in de stad te...

Bekijk dit project

Aard en omvang Preventiekracht dicht bij huis 2010-2011

Afgerond (september 2012 - september 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventiekracht Dicht bij Huis Preventie voor en met elkaar

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventiekracht van overgewicht in de stad Utrecht

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventiekracht Orbis Thuis 2012 Een regionale, integrale aanpak met focus op lage SES, jeugd, ouderen en mantelzorgers.

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventiekracht Orbis Thuis 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Orbis Thuis heeft haar plannen verwoord in ‘De kracht van preventie’ 2010/2011. Het activiteitenplan bestrijkt een spectrum aan preventieprogramma’s zoals ‘overgewicht’, ‘roken’, mantelzorg’ en ‘ouderen’.In de opzet/uitvoering van deze interventies wordt samengewerkt met partners als huisartsen, platform Mantelzorg, CZ, VGZ, Alzheimer NL, de GGD, PIW, Vixia, Licom, Orbis Vigor en diverse...

Bekijk dit project

PreventieKracht Noordwest Friesland 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Steeds meer mensen willen hun gezondheid positief beïnvloeden. Stichting Palet wil hen daar graag bij helpen. De zorgorganisatie komt met een programma met onder andere leefstijlcursussen en sportworkshops in Noordwest Friesland. Daarnaast biedt Palet groepsgesprekken en begeleiding gericht op overgewicht, eenzaamheid en het voorstadium van depressieve gevoelens. Ook worden adviesgesprekken...

Bekijk dit project

PREVENTIEkracht in LEIDEN

Afgerond (januari 2012 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventiekracht dichtbij huis in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam

Afgerond (januari 2010 - augustus 2011)

Het project is afgerond; in mei 2011 hebben Aafje en GGD de eindrapportage ingediend bij ZonMw.Inhoud van het project.Het project preventiekracht dichtbij huis in de Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam is een samenwerkingsproject van Aafje (Thuiszorg) en GGD Rotterdam-Rijnmond. In de uitvoering van interventies/acties werken Aafje en GGD met andere partijen uit de...

Bekijk dit project

Preventiekracht dichtbij huis in Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam

Afgerond (januari 2011 - april 2013)

Inhoud van het project.Het project preventiekracht dichtbij huis in de Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam is een samenwerkingsproject van Aafje (Thuiszorg), Context (geestelijke gezondheidszorg) en GGD Rotterdam-Rijnmond. In de uitvoering van interventies/acties werken Aafje, Context en GGD met andere partijen uit de eerstelijn samen, zoals huisartsen, scholen, Centrum...

Bekijk dit project

Preventiekracht Dicht bij Huis, aanvraag Thuiszorg De Zellingen 2012

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventiekracht Dicht bij huis, aanvraag Thuiszorg De Zellingen 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Ouderen die het risico lopen om thuis te vallen of mensen die te dik zijn. Net zoals veel andere zorginstellingen krijgt Thuiszorg De Zellingen hiermee te maken. De Zellingen komt daarom nu met de preventieprogramma’s ‘Vallen’ en ‘Samen Sportief Afvallen’. Om het risico op vallen te verminderen, geven thuiszorgmedewerkers voorlichting bij de cliënt thuis. Ook organiseren zij kosteloze...

Bekijk dit project

PreventieKracht Dicht bij Huis Thuiszorg West-Brabant 2012

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

PreventieKracht Dicht bij Huis Thuiszorg West-Brabant

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Thuiszorg West-Brabant (TWB) verricht met andere organisaties (zoals GGZ, fysiotherapeuten en vrijwilligersorganisaties) voorlichtingsactiviteiten. Ter voorkoming van overgewicht geven diëtisten voorlichting over gezonde voeding aan basisschoolleerlingen en volwassenen/ouderen. Voor kinderen en volwassen vrouwen met ernstig overgewicht zijn er cursussen, waarbij deelnemers adviezen krijgen over...

Bekijk dit project

PreventieKracht Dicht bij Huis regio Zuid Holland Zuid GGD Zuid-Holland Zuid, Rivas Zorggroep en Aafje thuiszorg huizen zorghotels

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag Preventiekracht dicht bij huis 2012

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

PreventieKracht dicht bij huis in Zeeuws-Vlaanderen

Afgerond (januari 2010 - januari 2011)

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is een fusieorganisatie met vier pijlers: Ziekenhuis, Thuis, Wooncentra (Ouderenzorg) en Ambulance ZorgSaam Thuis biedt drie preventieprogramma’s aan: Programma Gezond gewichtBedoeld voor kinderen en volwassenen. Gericht op vergroten van zelfinzicht en zelfmanagement opdat men een keuze kan maken voor een  verstandig voedingspatroon.1 gezonde voeding (volwassenen)2 eet...

Bekijk dit project

Preventiekracht Dicht bij Huis Activiteitenplan ZHN 2012

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventiekracht Dicht bij Huis Activiteitenplan ZHN 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Het programma ‘Preventiekracht Thuiszorg’ wordt uitgevoerd door ActiVite, WWZ-Marienstaete-Valent en GGD Hollands Midden. Het programma richt zich op de thematiek rondom Overgewicht, Voeding en Beweging en sluit aan bij de speerpunten van het lokale gezondheidsbeleid van de gemeentes in regio Zuid Holland. Het bevat de volgende basiselementen: · een integraal gezondheidsbeleid met als doel het...

Bekijk dit project

Preventiekracht dicht bij huis 2010-2011, investeren in preventie in samenhang

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

PreventieKracht Dicht bij Huis

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

OvergewichtDoel is om overgewicht bij jongeren en volwassenen tegen te gaan. Het pakket bestaat uit diverse programma’s voor zwangere vrouwen, ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar, schoolkinderen, middelbare scholieren en mensen in achterstandswijken.Diabetes Preventie begint bij gezonde voeding en gezond bewegen bij risicogroepen. De initiatiefnemers bieden een preventief consult, een...

Bekijk dit project

Preventiekracht Carint Reggeland Groep/SbT: naar integraliteit in preventie in Twente

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

In Twente hebben 12 gemeenten de handen ineengeslagen om met 10 preventieprogramma’s van start te gaan. De programma’s richten zich op een aantal gezondheidsthema’s zoals overgewicht, voeding en ouderen, ondersteuning mantelzorgers, hart- en vaatziekten, diabetes, gezondheid en leefstijl.De 10 programma’s maken onderdeel uit van een grootschalig preventieplan. De gemeenten hebben gekozen voor...

Bekijk dit project

Preventiekracht Allévo 2010

Afgerond (januari 2010 - augustus 2011)

Vallen op oudere leeftijd kan grote gevolgen hebben. In veel gevallen leidt een valpartij tot een lichamelijk letsel. Ouderen zijn daardoor afhankelijk van de hulp van een ander en kunnen minder hun eigen ding doen. Zorgorganisatie Allévo wil het aantal valongevallen verminderen. In de aanpak neemt de organisatie bij iedere nieuwe cliënt een lijst met vragen door. Als blijkt dat het valrisico hoog...

Bekijk dit project

Preventiekracht

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Dit programma bestaat uit zes onderdelen: ‘Rouw en verlies’, ‘Op zoek naar zin’, ‘Dementie’, ‘Valpreventie’, ‘Warmwater therapie’ en ‘Consultatiebureau voor ouderen’. ‘Rouw en verlies’ is bedoeld voor ouderen die met verlieservaringen worden geconfronteerd. Belangrijk hierbij is lotgenotencontact. Doel van ‘Op zoek naar zin’ is om depressieve gevoelens te verminderen door het aanleren van...

Bekijk dit project

Preventie van overgewicht in de stad Utrecht 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie Programma Oost-Groningen 2010-2011

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie Overgewicht

Afgerond (januari 2012 - november 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website