Projecten

A community ICT platform to support the functioning and participation of community-dwelling elderly people: feasibility and impact

Afgerond (september 2016 - november 2018)

Vraagstuk Kan een digitaal wijkportaal ouderen ondersteunen om zelfredzaam en actief te blijven in hun eigen leefomgeving? Technologie kan hierbij uitkomst bieden, maar dit is tegelijkertijd een spannende uitdaging omdat niet alle ouderen vertrouwd zijn met internet en computers. In dit project hebben de onderzoekers samen met ouderen- en buurtorganisaties een digitaal wijkportaal ingericht. Dit...

Bekijk dit project

Care - physical activity initiatives. Research on participation, action elements, impact and funding models

Lopend (december 2016 - maart 2022)

Vraagstuk Lokaal-integraal beleid en praktijk is nodig om gezondheidsverschillen in de wijk aan te pakken en burgerparticipatie te bevorderen. Veenendaal en Arnhem hebben een integrale aanpak. Onderdeel hiervan zijn zorg-beweeg initiatieven waarin burgers begeleid worden in het gaan en blijven bewegen in wijken met gezondheidsachterstanden. Onderzoek Op basis van gesprekken met beleidsmakers,...

Bekijk dit project

Community Wise: Stimulating, physical vitality, resilience and social vitality as components of positive health of inhabitants of neighborhoods with low social economic status

Lopend (december 2016 - december 2021)

Vraagstuk Community Wise wordt een straat- en buurtprogramma gericht op het stimuleren van positieve gezondheid van wijkbewoners van 40 jaar en ouder, in krachtwijken en dorpen in de provincie Groningen. Met positieve gezondheid wordt niet alleen fysieke vitaliteit bedoeld, maar ook veerkracht en sociale vitaliteit. Community Wise wordt opgebouwd uit 3 elementen: Aan de slag: gericht op sport...

Bekijk dit project

Food in Motion

Lopend (december 2016 - maart 2021)

Vraagstuk Veel mensen willen graag minder ongezond snacken maar vinden het lastig om dit voornemen in de praktijk te brengen. Omdat ze voortdurend geconfronteerd worden met ongezonde snacks als ze op weg zijn naar school, werk of andere activiteiten – vooral als ze in zogeheten krachtwijken wonen. In het project Food in Motion beogen we om gezond eten gemakkelijker te maken. Gezonde snacks worden...

Bekijk dit project

Healthy families in a healthy system

Lopend (augustus 2016 - november 2020)

Vraagstuk Kinderen in wijken met inwoners met een gemiddeld lagere sociaaleconomische status (SES) hebben vaak een grotere kans op overgewicht en vertonen ongezonder gedrag dan kinderen uit andere  wijken. Deze verschillen zijn al op zeer jonge leeftijd zichtbaar. Momenteel is er echter weinig aandacht voor het voorkomen van overgewicht bij peuters uit lage SES-wijken. Onderzoek Het doel van...

Bekijk dit project

Integrated implementation of green in cities by citizens and councils

Afgerond (december 2016 - februari 2019)

Vraagstuk In dit onderzoek hebben we de wensen en behoeften m.b.t. het groen in de buurt van bewoners uit buurten met een lage sociaal economische status onderzocht en bekeken of dit verschilt van bewoners uit hoge SES-wijken en professionals. Onderzoek De beleving van groen als aspect voor positieve gezondheid is bij de bevolking veel breder dan gedacht. Bovendien is nu duidelijk dat groen als...

Bekijk dit project

Positieve gezondheid kent geen grenzen in de wijk. Positive health beyond boundaries in community care

Lopend (november 2016 - april 2021)

Vraagstuk In de proeftuin Blauwe Zorg wordt een pilot uitgevoerd in 4 Maastrichtse buurten met een lage sociaaleconomische status. De aanpak kent 3 bouwstenen: Burger aan zet: intrinsieke motivatie van burgers is leidend Professional aan zet: professionele vrijheid van zorg- en dienstverleners Financiële schotten tussen het gemeentelijke zorg en de zorgverzekeraar wegnemen Onderzoek ...

Bekijk dit project

Positive Health and Social Resilience in Postwar Disadvantaged Neighborhoods: An Ethnographic Participatory Study

Lopend (december 2016 - juni 2021)

Vraagstuk Hoogopgeleide mensen met een goede baan leven langer en hebben minder chronische ziekten dan lager opgeleide mensen met veel onzekerheid over werk en inkomen. Verbetering van gezondheid en veerkracht in lage-inkomenswijken komen alleen tot stand als bewoners daar zelf een rol in spelen. Burgers moeten zelf de regie over hun leven kunnen voeren en zich met anderen eigenaar van hun wijk...

Bekijk dit project

Positive Health as common denominator and driver for a joint integrated health approach as to enable multi-ethnic citizens in Amsterdam Zuidoost with low socioeconomic status to participate and take charge of their own health

Afgerond (november 2016 - november 2019)

Positieve Gezondheid de wijk in! – Venserpolder Groeit & Leeft Vraagstuk In de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost startte het Louis Bolk Instituut drie jaar geleden een integrale wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid. Het doel was het versterken van regie over de eigen gezondheid. Onderzoek De behoeften, wensen en uitdagingen van bewoners zijn in kaart gebracht. Bewoners kwamen...

Bekijk dit project

SUCCESS: StUdying Conditions, output and impact of Community Engagement Strategies in Six Dutch regions.

Lopend (december 2016 - december 2020)

Vraagstuk Om de zorg betaalbaar te houden, is het belangrijk om de gezondheid van de bevolking te verbeteren en de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage opleiding te verkleinen. Hiervoor is samenwerking tussen partijen als gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en zorgaanbieders als de huisarts belangrijk en ook de betrokkenheid van burgers zelf. Zo kunnen zij onder meer...

Bekijk dit project

The Social Connector as linkage between care, welfare and active citizenship

Afgerond (oktober 2016 - februari 2019)

Vraagstuk Binnen de drie sociale teams in Gouda zijn Sociaal Makelaars werkzaam. Zij verbinden vraag en aanbod in de wijk met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen van burgerinitiatieven en om behoeften van kwetsbare burgers op het aanbod van zorg en welzijn in de wijken af te stemmen. De functie van Sociaal Makelaar is relatief nieuw. Onderzoek In het onderzoek getiteld "The Social...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website