Over dit programma

Het deelprogramma Gezonde wijk is onderdeel van het (5e) Preventieprogramma 2014-2018 waarin we kennis aanreiken voor onderwijs, wijk, zorg, werk, vroege opsporing en beleidsactuele thema’s.

Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

Dit deelprogramma levert kennis op voor:

  • Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving
  • Aan de slag met preventie in uw gemeente
  • Maak ruimte voor gezondheid
  • Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving

Een structurele, integrale wijk- of gebiedsgerichte aanpak is een uitstekend startpunt om de gezondheid van mensen te verbeteren. De gezondheid van burgers wordt immers beïnvloed door veel factoren waarop binnen allerlei lokale sectoren beleid wordt ontwikkeld. Andersom beïnvloedt de gezondheid van burgers (en dus ook het gezondheidsbeleid) het succes van beleid op allerlei andere terreinen, zoals arbeid, onderwijs, participatie en financiën. Lees over de projecten en actueel nieuws.

Aan de slag met preventie in uw gemeente

Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? 6 lokale consortia zorgen voor kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid. Lees over de projecten en actueel nieuws.

Maak ruimte voor gezondheid

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, doen 7 regionale consortia onderzoek naar de gezonde leefomgeving. Lees over de projecten en actueel nieuws.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

De meest kwetsbare groepen in de samenleving, burgers met een lage sociaaleconomische status (SES), hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Hoe kunnen we gezondheidsachterstanden verklaren, voorkomen en verkleinen? Lees over de projecten en actueel nieuws.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Gezonde wijk en omgeving vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over afgeronde projecten. Wilt u niets missen? Meld u dan aan voor de Preventienieuwsbrief.

Interessante publicaties

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website