De ideeën over gezondheid zijn fundamenteel aan het veranderen. Gezondheid wordt nu gezien als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van lichamelijke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven.

Gezondheid beslaat in die visie ook domeinen die buiten de gezondheidszorg vallen, zoals maatschappelijke participatie. Tegelijk biedt deze brede benadering nog meer ruimte voor verbindingen tussen en binnen de programma’s.

Uitgelicht

Positieve gezondheid

Gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dat is de benadering van Machteld Huber.

Lees verder op onze themapagina Positieve gezondheid

Aandacht voor Positieve gezondheid

Naast het deelprogramma Gezonde wijk (Preventie), wordt er ook binnen andere onderzoeksprogramma's aandacht besteed aan positieve gezondheid. Benieuwd naar andere projecten op het gebied van positieve gezondheid?

Bekijk andere projecten op het gebied van positieve gezondheid

Alles is Gezondheid

Pledgehouders 'Alles is Gezondheid...' hebben aan de hand van kennisvouchers gewerkt aan de (door)ontwikkeling van tools en werkvormen over Positieve gezondheid. Hun aanvraag kwam tot stand in samenwerking met een praktijk-  en/of kennisorganisatie en een gemeente. De inzet van kennisvouchers is geëvalueerd door het bureau Bartels.

Bekijk de afgeronde projecten

Positieve gezondheid: dit zijn de voorlopige resultaten

Lokaal kun je aan vele knoppen draaien om gezondheid van burgers te bevorderen. In 11 projecten wordt onderzoek gedaan naar positieve gezondheid, burgerparticipatie, brede integrale aanpak en gezondheidsthema’s. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Verbeter het welzijn, begin bij de buurt

Hoe kun je vanuit de kracht van burgers en verbeteringen in de wijk de ‘positieve gezondheid’ van mensen verbeteren? Het Louis Bolk Instituut onderzocht het met actieve bewoners in Venserpolder, een deel van Amsterdam Zuidoost.

Acties van bewoners maken Amsterdamse wijk indirect gezonder

Sociale verbindingen versterken

‘Zonder publieke ruimten ontstaat er geen sociale verbinding’, stelt Klasien Horstman. Met haar team doet ze onderzoek in de wijk Maastricht Noordwest, waar de inwoners bovengemiddeld ongezond zijn. Ze praten met inwoners over hun leven en manieren om zich gezonder te voelen. ‘Daarvoor zijn er in de wijk veel meer publieke ontmoetingsplaatsen nodig’.

Interview Klasien Horstman

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Naast positieve gezondheid hebben we binnen het programma 'Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving' ook aandacht voor integrale aanpak, burgerparticipatie en gezondheidsthema's.

Daarnaast hebben we in andere programma's aandacht voor :

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website