De ideeën over gezondheid zijn fundamenteel aan het veranderen. Gezondheid wordt nu gezien als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van lichamelijke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. Gezondheid beslaat in die visie ook domeinen die buiten de gezondheidszorg vallen, zoals maatschappelijke participatie. Tegelijk biedt deze brede benadering nog meer ruimte voor verbindingen tussen en binnen de programma’s. Positieve gezondheid kent 6 dimensies:

  • lichaamsfuncties
  • mentale functies en beleving
  • sprituele/existentiele dimensie
  • kwaliteit van leven
  • sociaal-maatschappelijke participatie
  • dagelijks functioneren

Spinnenwebmodel

Deze dimensies zijn weergegeven in het Spinnenwebmodel. Dit model gebruikt de grondlegger van positieve gezondheid (Machteld Huber) als gespreksinstrument. Het gebruik van het concept en het instrument kan samenwerking tussen zorg en sociaal domein, tussen patiënten en hulpverleners versterken. Hoe dat werkt en wat het oplevert, is nog onderwerp van onderzoek. In verschillende onderzoekslijnen werken wij hieraan. Ook is Positieve Gezondheid het vertrekpunt en de rode draad in het beleidsplan 2016 – 2020.

Meer informatie over Positieve Gezondheid

Alles is Gezondheid & positieve gezondheid

Pledgehouders 'Alles is Gezondheid...' konden in 2016 een aanvraag indienen voor kennisvouchers voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen over Positieve gezondheid. Hun aanvraag kwam tot stand in samenwerking met een praktijk-  en/of kennisorganisatie en een gemeente. De inzet van kennisvouchers is geëvalueerd door het bureau Bartels.

Ander onderzoek bij ZonMw

Beleidsspeerpunt Positieve gezondheid

Vertrekpunt en rode draad van het beleidsplan 2016 - 2020 is het nieuwe gezondheidsconcept. De ideeën over gezondheid zijn fundamenteel aan het veranderen. Gezondheid wordt nu gezien als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van lichamelijke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. Gezondheid beslaat in die visie ook domeinen die buiten de gezondheidszorg vallen, zoals maatschappelijke participatie. Tegelijk biedt deze brede benadering nog meer ruimte voor verbindingen tussen en binnen de programma’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website