Meer kennis over een brede integrale aanpak van de gezonde wijk en omgeving is nodig. Samenwerking is van belang, met sectoren buiten de gezondheidssector. En ook het richten op factoren in het dagelijks leven (zoals wonen, werken, eten), factoren die invloed hebben op de algehele gezondheidstoestand.

Samenwerking en financieringsmodellen voor bekostiging en uitvoering van die integrale aanpak waarborgen een structurele aanpak in de praktijk. Onderzoeken hebben aangetoond dat samenwerking bijdraagt aan de gezondheidsbevordering van mensen. Behalve samenwerken is het samen beleid maken, onderzoeken, evalueren en leren onderdeel van een succesvolle aanpak. Hiervoor zijn verschillende methoden beschreven onder andere de Health in all policies (HiAP), Integraal gezondheidsbeleidscyclus (IGB), en Community learning (COL).

Uitgelicht

Brede integrale aanpak: dit zijn de voorlopige resultaten

Lokaal kun je aan vele knoppen draaien om gezondheid van burgers te bevorderen. In 11 projecten wordt onderzoek gedaan naar positieve gezondheid, burgerparticipatie, brede integrale aanpak en gezondheidsthema’s. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Verbeter het welzijn, begin bij de buurt

Hoe kun je vanuit de kracht van burgers en verbeteringen in de wijk de ‘positieve gezondheid’ van mensen verbeteren? Het Louis Bolk Instituut onderzocht het met actieve bewoners in Venserpolder, een deel van Amsterdam Zuidoost.

Acties van bewoners maken Amsterdamse wijk indirect gezonder

Sociale verbindingen versterken

‘Zonder publieke ruimten ontstaat er geen sociale verbinding’, stelt Klasien Horstman. Met haar team doet ze onderzoek in de wijk Maastricht Noordwest, waar de inwoners bovengemiddeld ongezond zijn. Ze praten met inwoners over hun leven en manieren om zich gezonder te voelen. ‘Daarvoor zijn er in de wijk veel meer publieke ontmoetingsplaatsen nodig’.

Interview Klasien Horstman

Makelend door Gouda

In Gouda legt de sociaal makelaar verbindingen tussen burgers, wijkinitiatieven en het sociaal team van de gemeente. Wat zijn de successen en randvoorwaarden? TNO legde de functie onder de loep.

Interview Marloes van der Klauw

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Naast de integrale aanpak hebben we binnen het programma 'Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving' ook aandacht voor positieve gezondheid, burgerparticipatie en gezondheidsthema's.

Daarnaast hebben we in andere programma's aandacht voor :

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website