Meer kennis over een brede integrale aanpak van de gezonde wijk en omgeving is nodig. Samenwerking is van belang, met sectoren buiten de gezondheidssector. En ook het richten op factoren in het dagelijks leven (zoals wonen, werken, eten), factoren die invloed hebben op de algehele gezondheidstoestand.

Uitgelicht

Sociale verbindingen versterken

‘Zonder publieke ruimten ontstaat er geen sociale verbinding’, stelt Klasien Horstman. Met haar team doet ze onderzoek in de wijk Maastricht Noordwest, waar de inwoners bovengemiddeld ongezond zijn. Ze praten met inwoners over hun leven en manieren om zich gezonder te voelen. ‘Daarvoor zijn er in de wijk veel meer publieke ontmoetingsplaatsen nodig’.

Interview Klasien Horstman

Makelend door Gouda

In Gouda legt de sociaal makelaar verbindingen tussen burgers, wijkinitiatieven en het sociaal team van de gemeente. Wat zijn de successen en randvoorwaarden? TNO legde de functie onder de loep.

Interview Marloes van der Klauw

Verschillende methoden

Samenwerking en financieringsmodellen voor bekostiging en uitvoering van die integrale aanpak waarborgen een structurele aanpak in de praktijk. Onderzoeken hebben aangetoond dat samenwerking bijdraagt aan de gezondheidsbevordering van mensen. Behalve samenwerken is het samen beleid maken, onderzoeken, evalueren en leren onderdeel van een succesvolle aanpak. Hiervoor zijn verschillende methoden beschreven onder andere de Health in all policies (HiAP), Integraal gezondheidsbeleidscyclus (IGB), en Community learning (COL).

Gezonde wijk en omgeving

Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid. Kijk voor meer informatie op onze themapagina Gezonde wijk en omgeving. Benieuwd naar een specifiek thema? Bekijk dan onderstaande pagina's. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website