Een gezonde leefomgeving ervaren mensen als prettig, nodigt mensen uit tot gezond gedrag en in zo'n omgeving is de druk op de gezondheid zo laag mogelijk. Het is een omgeving die schoon en veilig is, stimuleert tot bewegen en ontmoeten, rekening houdt met behoeften van diverse groepen en waarin milieu, natuur, water en voorzieningen van duurzame, goede kwaliteit zijn.

De nieuwe Omgevingswet plaatst de gezonde leefomgeving volop in de belangstelling. Meer groen, een goed toegankelijk openbaar vervoer en fietsnetwerk, ontmoetingsplekken in de buurt, het zijn simpele ingrepen die zouden kunnen zorgen dat mensen minder snel ziek worden, meer gaan bewegen en zich meer betrokken voelen bij de buurt. En dat is nog maar het begin. Voor preventie en meer sociale samenhang in de samenleving biedt de omgevingsgerichte aanpak grote kansen.

Uitgelicht

Openbaar groen dat mensen blij maakt

Groen in de wijk kan bijdragen aan een goede gezondheid van bewoners. Veel gemeenten zien het vergroenen van wijken dan ook als middel om verschillen in gezondheid tussen hoge en lage sociaal economische status te verkleinen.

Interview Peter van den Hazel

Leefomgeving en gezondheid

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? 7 regionale consortia werken aan inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Bekijk de themapagina van Programma 'Maak ruimte voor gezondheid'

Gezonde wijk en omgeving

Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid. Kijk voor meer informatie op onze themapagina Gezonde wijk en omgeving. Benieuwd naar een specifiek thema? Bekijk dan onderstaande pagina's. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website