Een gezonde leefomgeving ervaren mensen als prettig, nodigt mensen uit tot gezond gedrag en in zo'n omgeving is de druk op de gezondheid zo laag mogelijk. Het is een omgeving die schoon en veilig is, stimuleert tot bewegen en ontmoeten, rekening houdt met behoeften van diverse groepen en waarin milieu, natuur, water en voorzieningen van duurzame, goede kwaliteit zijn.

De nieuwe Omgevingswet plaatst de gezonde leefomgeving volop in de belangstelling. Meer groen, een goed toegankelijk openbaar vervoer en fietsnetwerk, ontmoetingsplekken in de buurt, het zijn simpele ingrepen die zouden kunnen zorgen dat mensen minder snel ziek worden, meer gaan bewegen en zich meer betrokken voelen bij de buurt. En dat is nog maar het begin. Voor preventie en meer sociale samenhang in de samenleving biedt de omgevingsgerichte aanpak grote kansen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website