ZonMw tijdlijn Gezonde wijk en omgeving https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gezonde wijk en omgeving nl-nl Mon, 23 Sep 2019 05:44:32 +0200 Mon, 23 Sep 2019 05:44:32 +0200 TYPO3 news-4505 Tue, 10 Sep 2019 09:57:00 +0200 Hoe kan de leefomgeving bijdragen aan gezondheid? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-kan-de-leefomgeving-bijdragen-aan-gezondheid/ In september 2019 is fase 2 van ‘Maak ruimte voor gezondheid’ gestart. Hierin beantwoorden 7 consortia de onderzoeksvragen, die naar voren zijn gekomen in de kennisagenda’s. In fase 1 hebben de consortia deze kennisagenda's opgesteld. Binnen dit programma gaat het om vragen zoals: Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving? Op de gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en op sociale interacties en ‘meedoen’? Welke handvatten zijn er voor een gezondheidsbevorderende leefomgeving?

Fase 2: onderzoeksvragen beantwoorden

Op 1 september 2019 zijn de consortia gestart met fase 2 van hun studie. In deze fase gaan 7 consortia, aan de hand van uitgebreid onderzoek, de vragen beantwoorden, die in hun kennisagenda’s (fase 1) naar boven zijn gekomen. Deze nieuwe fase is gericht op onderzoek. De onderzoekers binnen de consortia gaan samen met de overige partners, uit beleid en praktijk, aan de slag.

Deze consortiaprojecten gaan van start

Welke projecten gaan nu van start en wat is het aandachtsgebied?

 • UDIHIG Wat is de invloed van woonomgeving op gezondheid in wederopbouwwijken? (Groningen)
 • GO! Noord Hoe ondersteun je plattelandsgemeenten bij het creëren van een gezonde leefomgeving? (Groningen, Friesland en Drenthe)
 • Space2Move Welke maatregelen in het ruimtelijke domein stimuleren burgers om meer te lopen of te fietsen? (Arnhem en Nijmegen)
 • PARTIGAN Hoe ‘vergroen’ je de omgeving van kwetsbare burgers? (Arnhem, Nijmegen)
 • IGLO Hoe zorg je voor kleinere gezondheidsverschillen, aan de hand van veranderingen in sociale en gebouwde omgeving? (Utrecht)
 • GELIJK Zorgen voor een gezonde leefomgeving in de ‘wijk van de toekomst’. (Helmond)
 • RuimteGIDS Hoe ondersteun je gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te nemen in respectievelijk het ruimtelijk beleid en de omgevingsvisie? (Maastricht en Kerkrade)

Samenwerken in consortia

De samenwerking binnen de consortia is gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen. Professionals uit diverse vakgebieden bundelen vanuit kennis, beleid en praktijk hun krachten. Zo leveren zij een bijdrage aan het beter inrichten van de leefomgeving voor de toekomst. Deze samenwerkingsverbanden (consortia) bestaan bijvoorbeeld uit kennisinstellingen, gemeenten, groenbeheerders, burgerinitiatieven, het middenveld.

De consortia werken samen in een leernetwerk. Zo benutten ze de samenwerking optimaal. Er wordt tussen de consortia samengewerkt, vooral tussen samenwerkingsverbanden die in dezelfde regio opereren.

Fase 1: kennisagenda’s

In fase 1 levert elk consortium een kennisagenda op. Deze agenda’s publiceren we in het najaar op onze themapagina Maak ruimte voor gezondheid en in de Preventienieuwsbrief.

Uitdagingen in de leefomgeving

Wat is het effect van de leefomgeving op de gezondheid? Nederland staat voor een groot aantal uitdagingen in relatie tot gezondheid en de omgeving:  

 • Verstedelijking en krimpgebieden
 • Gezondheidsverschillen tussen groepen in de bevolking
 • Mobiliteit en vervuiling

Door volksgezondheid op fysiek en sociaal vlak te verbinden aan omgevingsbeleid kunnen bovengenoemde deelproblemen aangepakt worden. Het programma Maak ruimte voor gezondheid levert kennis op over de effecten van inrichting van de leefomgeving op gezondheid, op thema’s zoals gezond gedrag en individuele deelname aan de maatschappij.

Meer informatie

 

 

]]>
news-4468 Mon, 26 Aug 2019 11:02:25 +0200 Zuid-Limburg is de ongezondste regio van Nederland. Dat moet anders https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zuid-limburg-is-de-ongezondste-regio-van-nederland-dat-moet-anders~babeeade/ Op basis van data uit de Gezondheidsmonitor maakte de Volkskrant een interactieve kaart die laat zien hoe gezond Nederland is. Zuid-Limburg springt er negatief uit. Daarom leren op een basisschool in Landgraaf de kinderen groente te eten en te bewegen. De schooldag van deze kinderen is met een uur verlengd, zodat ze samen gezond kunnen lunchen en er ruimte is om te bewegen. Lees verder op Volkskrant.nl. news-4419 Wed, 07 Aug 2019 14:03:45 +0200 Vooraankondiging: congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie op twee data en twee verschillende locaties in maart 2020 organiseren. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aanbod, denk aan:

 • Het voorkomen van eenzaamheid;
 • Het samenleven in superdiverse wijken;
 • Toegankelijkheid van zorg en welzijn;
 • De vermaatschappelijking van de zorg;
 • Jeugdzorg;
 • Langer thuis wonen van ouderen;
 • Participatie van mensen met een beperking.

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Samen doen wat werkt

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Twee congressen in Noord- en Zuid-Nederland

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats. Het ene congres in Noord-Nederland, het andere in het zuiden van het land. De data en de locaties zijn vanaf eind september bekend. Vanaf 1 november is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres

De komende tijd stellen de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht. Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis en wil je tijdens het congres vertellen hoe je dit hebt aangepakt? Mail je contactgegevens naar Djuna Buizer: d.buizer@movisie.nl. Eind augustus ontvang je een formulier waarmee je je praktijkvoorbeeld kunt indienen en krijg meer informatie over de selectieprocedure.

]]>
news-4417 Tue, 06 Aug 2019 16:16:12 +0200 20 jaar preventie bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/20-jaar-preventie/ Goede gezondheid is belangrijk. Daarom zetten we in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. In deze video lichten we mooie resultaten uit, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.  

Benieuwd naar de resultaten en onze blik op de toekomst?

]]>
news-4365 Tue, 23 Jul 2019 16:22:30 +0200 ‘Handreiking doelen stellen’ voor aanpak gezondheidsverschillen in de wijk https://zorgenz.nl/handreiking-doelen-stellen-voor-aanpak-gezondheidsverschillen/ Wat is nodig in een wijk om de gezondheidsverschillen terug te dringen? Een succesvolle aanpak gaat uit van wat nodig is in een bepaalde wijk/gemeente, vraagt om inzet van diverse partijen, een breed draagvlak en het doorlopen van een aantal stappen met zowel professionals als inwoners. De aanpak is dus procesgericht. Het is vaak ook een kwestie van experimenteren en al doende leren. news-4341 Tue, 16 Jul 2019 16:23:57 +0200 Hoe beïnvloedt de inrichting van de leefomgeving je gezondheid? https://youtu.be/Kr8QAKqM_Ek In het programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’ doen 7 consortia onderzoek. Naar de effecten van de inrichting van de leefomgeving, op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en op sociale interacties en ‘meedoen’. In dit filmpje vertellen Astrid van den Broek (ZonMw), Lenneke Vaandrager (wur), Henk-Jan Kooij (radboud), Edwin van Uum er meer over. news-4340 Tue, 16 Jul 2019 16:20:56 +0200 World Café en wandelexcursie naar Spijkerkwartier en Coberco-terrein https://publicaties.zonmw.nl/world-cafe-en-wandelexcursie-naar-spijkerkwartier-en-coberco-terrein/ Op 3 juli 2019 was de 3e leernetwerkbijeenkomst van ons programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’. De regionale samenwerkingsverbanden kwamen bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De dag werd georganiseerd door de 2 consortia in Arnhem/ Nijmegen. news-4323 Mon, 15 Jul 2019 10:46:05 +0200 Moestuintjes in Venserpolder https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/moestuintjes-in-venserpolder/ Venserpolder, een buurt in Amsterdam-Zuidoost, bestaat uit 16 woonblokken. Elk blok is gebouwd rondom een binnentuin. Jarenlang geldt de tuin van blok 10 vanwege criminele activiteiten als te gevaarlijk en ligt hij er verlaten bij. Tot het plan ontstaat om er moestuintjes aan te leggen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit ons programma ‘Gezonde wijk’.

Bekijk de documentaire

]]>
news-4227 Mon, 24 Jun 2019 11:23:00 +0200 20 jaar preventie: de bal ligt bij ons allemaal! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/20-jaar-preventie-de-bal-ligt-bij-ons-allemaal/ Vandaag heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) de publicatie ’20 jaar preventie bij ZonMw’ in ontvangst genomen uit handen van directeur Henk J. Smid. Met dit jubileum worden de opbrengsten van 20 jaar preventieonderzoek belicht. De publicatie laat zien hoe er is geanticipeerd op ontwikkelingen, is bijgedragen aan bruikbare resultaten die impact hebben in de samenleving en hoe daar de komende jaren mee verder wordt gegaan. Gezondheid is van onmetelijke waarde. ZonMw helpt ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven en hun leven kunnen leiden zoals ze dat willen. Preventie is daarbij een onmisbaar hulpmiddel in het hart van de samenleving. Uiteindelijk draait het allemaal om mensen die mogelijkheden zoeken om hun eigen regie te voeren en keuzes willen maken die bij ze passen. Daarom zet ZonMw in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. Samen met onderzoekers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen, gemeenten en professionals en met burgers zelf.

Dankzij het Preventieprogramma doen we veel kennis op over gezond leven, voor alle Nederlanders. Deze kennis heeft de afgelopen jaren al geleid tot mooie resultaten die vandaag de dag worden gebruikt. Paul Blokhuis: “Daarmee kom je alleen verder door er met elkaar voor langere tijd de schouders onder te zetten. Door te blijven samenwerken, de bal ligt bij ons allemaal!"

Benieuwd naar de geboekte resultaten en hoe ZonMw hiermee verder gaat? Ga naar www.zonmw.nl/20jaarpreventie en download direct de publicatie.

]]>
news-4164 Wed, 12 Jun 2019 12:00:15 +0200 Gezonde taartjes https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezonde-taartjes/ Veel mensen willen graag minder ongezond snacken. Toch vinden ze dit lastig om in de praktijk te brengen. Want ongezonde snacks kom je voortdurend tegen; onderweg naar school, werk of andere activiteiten. Hoe kan je mensen verleiden om gezonder te snacken? Mobiele snackkar ‘Van Taartjes’

Het onderzoeksproject Food in Motion wil gezond eten gemakkelijker te maken. Door gezonde snacks aan te bieden op plaatsen en tijden waar mensen regelmatig ongezond snacken. Met de input van veel bewoners is zo een mobiele snackkar ontwikkeld. Vanuit deze snackkar worden de 'ideale' lekkere en gezonde snacks aangeboden op het plein voor het Centraal Station van Utrecht, aan het eind van doordeweekse middagen.

Benieuwd naar de snackkar? Bekijk dan dit filmpje van de feestelijke opening van ‘Van Taartjes’.  

Gezond snacken als vanzelfsprekendheid

Door de stedelijke omgeving anders in te richten en het gezonde alternatief toegankelijker te maken, hoopt het onderzoeksteam gezond snacken een vanzelfsprekend onderdeel te maken van een gezonde leefstijl. Dit is een voorbeeld van 'nudging'.

Onderzoek loopt nog

Het onderzoeksteam bestaat uit psychologen, geografen, artsen en medewerkers van de gemeente Utrecht. Samen met deelnemers aan het onderzoek brengen zij in kaart wat ‘gevaarlijke’ tijden en plaatsen zijn voor ongezond snacken en wat de meest aantrekkelijke gezonde snacks zijn.

Het project loopt nog t/m 2020. We houden je op de hoogte van de resultaten.

Meer informatie

 

]]>
news-3467 Thu, 17 Jan 2019 13:44:25 +0100 Aanmelden informatiebijeenkomst Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd programmalijn voor gemeenten nu mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanmelden-informatiebijeenkomst-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-programmalijn-voor-gemeen/ Gemeenten en hun natuurlijke partners worden voor de programmalijn uitgenodigd te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd, gebaseerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Voor deze subsidieoproep wordt op woensdag 13 februari 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur) bij Mammoni in Utrecht. Let op: het bijwonen van deze informatiebijeenkomst is verplicht als u een aanvraag wilt indienen! Inschrijven voor de bijeenkomst is vanaf nu mogelijk. Tijdens de bijeenkomst vertellen vertegenwoordigers van de Belgische Samenlevingsdienst over de opzet en de ervaringen in België. Ook wordt de subsidieoproep toegelicht, wordt ingegaan op de wijze waarop aan consortia ondersteuning geboden wordt bij het proces en het indienen  van de aanvraag en is er ruimte voor vragen. Na afloop van de bijeenkomst kunt u aangeven of u een aanvraag wilt indienen. 

Aanmelden voor de bijeenkomst

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meldt u dan aan via dit formulier. 

De Belgische Samenlevingsdienst

Het Platform voor de Samenlevingsdienst geeft jongeren in België de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door nieuwe vaardigheden te leren en zich deel te laten voelen van de samenleving. Dit gebeurt deels in groepsverband, deels individueel. Per traject wordt een groep jongeren samengesteld die zich zes maanden lang inzetten in verschillende sectoren. De jongeren krijgen daarnaast in groepsverband verschillende trainingen. Het doel van de samenlevingsdienst is om een boost te geven aan het zelfvertrouwen en de talentontwikkeling van jongeren, ze de mogelijkheid geven voor het opdoen van vaardigheden en iets voor een ander of de samenleving te doen. Ondanks dat het geen doelstelling is, boekt de Samenlevingsdienst mooie resultaten op uitstroom van kwetsbare jongeren naar werk of opleiding. 

Wie kan aanvragen? 

De aanvraag kan worden ingediend door een consortium van meerdere gemeenten met hun natuurlijke partners, zoals werkgevers(organisaties), vrijwilligerscentrales, scholen en maatschappelijke organisaties. Binnen het consortium moet ervaring zijn met het werven, matchen en begeleiden van jongeren. Gemeenten moeten daarnaast domeinoverstijgend samenwerken met de domeinen zorg, onderwijs en werk en inkomen. 

Waarom het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd? 

Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt.

Meer weten? 

eer informatie over de randvoorwaarden vindt u in de factsheet hieronder en in de definitieve subsidie-oproep die op 18 maart 2019 opengesteld wordt. Voor inhoudelijke vragen kunt u nu al contact opnemen via amd@zonmw.nl of 070-349 52 45.

]]>
news-3402 Wed, 02 Jan 2019 10:22:18 +0100 Nieuwe subsidieoproepen preventieprogramma opengesteld: onderzoek naar effectiviteit van preventieve interventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-preventieprogramma-opengesteld-onderzoek-naar-effectiviteit-van-preventieve/ Twee subsidieoproepen voor effectiviteitsonderzoek zijn gepubliceerd. In deze oproepen staat onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies centraal. De deadline voor indienen van een aanvraag is 12 maart 2019. De eerste oproep gaat over effectiviteitsonderzoek naar kennislacunes op thema’s en doelgroepen. De focus ligt hierbij op de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM Gezond Leven). De tweede oproep gaat over onderzoek naar werkzame elementen.

1. Effectiviteitsonderzoek op thema’s en doelgroepen

De 1ste oproep gaat over onderzoek op thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waar de praktijk behoefte aan heeft. Onderzoeksinstellingen kunnen indienen, samen met professionals die de interventie in de praktijk uitvoeren. In deze 1ste oproep gaat het onderzoek over 3 onderwerpen:

 • Onderzoek om interventies uit de RIVM-database naar een hoger niveau van effectiviteit te tillen. Alleen erkende interventies van minimaal het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’ uit de interventiedatabase van het RIVM Gezond Leven mogen worden onderzocht (Overzicht erkende interventies per thema en doelgroep (RIVM Gezond Leven, 2018). De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn hier uitgesloten.
 • Onderzoek naar de effectiviteit van de integrale aanpak. Hier is wel de mogelijkheid om aanvragen in te dienen op roken, alcohol en overgewicht
 • Effectonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is. De thema’s en doelgroepen uit de analyse van het RIVM Gezond Leven hebben prioriteit (Overzicht witte vlekken thema’s en doelgroepen, RIVM Gezond Leven, 2018). Doorontwikkeling van bestaande interventies heeft de voorkeur. De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn hier uitgesloten.

Bekijk de subsidieoproep

2. Onderzoek naar werkzame elementen

De 2de oproep gaat over onderzoek naar werkzame elementen van interventies waar de praktijk behoefte aan heeft. Zijn er werkzame elementen die in meer of alle interventies zitten? Welke onderdelen zorgen voor effect? En wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van deze elementen? Bij deze tweede oproep kunnen consortia een aanvraag indienen. De oproep bestaat uit 2 fasen.

Fase 1
Consortia vragen subsidie aan voor de coördinatie van een onderzoekconsortium en het uitvoeren van een voorstudie op 1 van de 3 thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord:

 1. preventie van overgewicht jeugd en volwassenen;
 2. terugdringen van problematisch alcoholgebruik;
 3. rookvrije generatie.

Fase 2
Consortia doen vervolgonderzoek naar de werkzame elementen op de verschillende thema’s. De voorstudies uit fase 1 bepalen deels de richting van dit onderzoek.

Bekijk de subsidieoproep

Meer informatie

]]>
news-3373 Mon, 17 Dec 2018 15:42:09 +0100 Lokale samenwerkingsverbanden van start met preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/lokale-samenwerkingsverbanden-van-start-met-preventie/ Gezond gewicht, bewoners betrekken, groen in de wijk, gezondheidsrisico’s. Onderwerpen die zich richten op het verbeteren van de gezondheid van inwoners in verschillende gemeenten in Nederland. Daar gaat het over bij de zes lokale samenwerkingsverbanden ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Tijdens de startbijeenkomst in Utrecht hebben de projectleiders de samenwerkingsverbanden aan elkaar voorgesteld. De energie en het enthousiasme waren voelbaar tijdens deze eerste bijeenkomst. Hoewel elk samenwerkingsverband zijn eigen focus heeft, blijken er ook veel raakvlakken te bestaan.

Kennis opdoen over gezamenlijke uitdagingen

Zes lokale samenwerkingsverbanden gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid. Om de verbinding tussen de projecten te stimuleren en hierover ervaringen uit te wisselen  is er een overkoepelend leernetwerk. Dit leernetwerk richt zich op:

 • Het delen en verrijken van kennis die wordt opgedaan binnen 'Aan de slag' projecten.
 • Het toerusten van deelnemers aan de leerkring om de opgedane kennis verder te brengen binnen de organisatie(s)
 • Gezamenlijke deskundigheidsbevordering

De deelnemers komen 2 keer per jaar bijeen. Elk project treedt een keer op als gastheer van het leernetwerk en bereidt de dag (en bijbehorend projectbezoek) voor. De gastheer zal ook uitgebreid aan bod komen in de publicatie die na elke bijeenkomst van het leernetwerk wordt gepubliceerd op de ZonMw website.

Loket gezond leven

Karlijn Leenaars (RIVM) vestigde in haar presentatie de aandacht op hoe de interventiedatabase 'Gezond en Actief Leven', op verschillende manieren gebruikt kan worden om relevante interventies te zoeken en te gebruiken. Karlijn benadrukte dat het RIVM Gezond Leven ook directe ondersteuning kan geven. Bij het RIVM liggen al veel effectieve toolkits, modellen en aanpakken op de plank. Zoals de Gezonde Gemeente, de Gezonde Wijkaanpak en de Gezonde School.

Samenwerking

We kijken terug op een geslaagde dag. De projectleiders hebben elkaar leren kennen en een start gemaakt voor het leernetwerk. Samen hebben ze van gedachten kunnen wisselen over eventuele uitdagingen die ze tegenkomen in hun projecten en hoe die geëffend kunnen worden. De projecten zijn klaar om samen aan de slag te gaan!

Over ‘Aan de slag met preventie’

Lokaal werken medewerkers van o.a. gemeenten, GGD’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein met elkaar samen. De samenwerkingsverbanden maken gebruik van interventies uit de interventiedatabase ‘Gezond en Actief Leven’. Deze interventies zijn getoetst op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit en veelal ook onderzocht via ZonMw. De projecten hebben een looptijd van 4 jaar. De samenwerkingsverbanden beslaan een groot gedeelte van Nederland.

Meer informatie

 

]]>
news-3128 Thu, 18 Oct 2018 17:04:43 +0200 Voortbouwen op 20 jaar Preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voortbouwen-op-20-jaar-preventie/ Op 18 oktober ontving ZonMw de goedkeuring voor het vervolg van het Preventieprogramma: Integraal en met kennis aan de slag, ZonMw-Preventieprogramma 2019 t/m 2022. “Het Preventieprogramma bij ZonMw is al twintig jaar lang een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.”, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Preventieprogramma sluit aan op belangrijke prioriteiten voor preventie uit: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, NWA Kennisagenda Preventie, Preventieakkoord en het Nationaal Programma Preventie.

Missie

Het Preventieprogramma 2019 t/m 2022 levert met kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

De missie van het programma valt te concretiseren in vier doelstellingen:

 1. Kennisbenutting van effectieve interventies in de (lokale) praktijk, opleidingen en in richtlijnen en zorgstandaarden
 2. Kennisvermeerdering over effectiviteit en werkzame elementen van interventies
 3. Het stimuleren van innovatie en (technologische) vernieuwing
 4. Kennisvermeerdering over vroege opsporing

Subsidies

Het programma heeft een budget van ruim € 38,5 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 t/m 2022. In het eerste kwartaal van 2019 starten we met subsidiemogelijkheden voor effectiviteitsonderzoek. In deze oproep(en) staat  onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve interventies centraal, met de volgende prioriteiten:

 • Kennis die ontbreekt binnen de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM), maar waar vanuit de praktijk wel behoefte aan is
 • Werkzame elementen van interventies
 • Effectiviteit van integraal werken

Op de hoogte blijven?

Binnenkort volgt meer informatie op de website van ZonMw: www.zonmw.nl/preventie en de ZonMw-nieuwsbrief Preventie, abonneren doet u via www.zonmw.nl/blijfopdehoogte.

 

]]>
news-3017 Wed, 19 Sep 2018 08:07:11 +0200 We zetten vol in op preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/we-zetten-vol-in-op-preventie/ news-3004 Mon, 17 Sep 2018 10:05:17 +0200 Tweede vlog voor onderzoek naar gebruik van vlogs voor het stimuleren van een gezonde levensstijl bij jongeren staat online https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-vlog-voor-onderzoek-naar-gebruik-van-vlogs-voor-het-stimuleren-van-een-gezonde-levensstijl-bi/ news-2951 Wed, 05 Sep 2018 17:35:10 +0200 Gemeenten aan de slag met preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gemeenten-aan-de-slag-met-preventie/ In oktober starten 6 lokale samenwerkingsverbanden van o.a. gemeenten, GGD’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein met subsidie van ZonMw. Zij gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid. Hierbij maken zij gebruik van interventies uit de interventiedatabase ‘Gezond en Actief Leven’. Deze interventies zijn getoetst op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Leerkring

De verschillende samenwerkingsverbanden nemen bovendien deel aan een overkoepelende leerkring om de uitwisseling tussen de verschillende samenwerkingsverbanden te stimuleren. De kennisuitwisseling betreft zowel wetenschappelijke kennis als praktijkervaringen. De projecten hebben een looptijd van 4 jaar.

De 6 samenwerkingsverbanden

Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland

In de regio Rivierenland werkt het samenwerkingsverband aan het ontwerpen en uitvoeren van een goed plan Gezond Gewicht voor iedere deelnemende gemeente. Co-creatie met inwoners en professionals is hierbij van belang. Meer informatie over dit samenwerkingsverband.

Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal. Vitaal ouder worden in Rijnmond en Drechtsteden, een preventieve en integrale aanpak

In dit project ligt de focus op preventie en versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van ouderen. Door middel van een lerende aanpak en kennisuitwisseling wordt samen met verschillende partners in de regio Rijnmond en Drechtsteden gezocht naar effectieve interventies. Meer informatie over dit samenwerkingsverband.

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten

De Drentse gemeenten zetten stevig in op een integrale aanpak van preventie gericht op de gezondheid van hun inwoners. Hierbij werken zij samen met GGD Drenthe, SportDrenthe, CMO STAMM, de Werkplaats Sociaal Domein Noord en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland. Meer informatie over dit samenwerkingsverband.

Wijzer in de Wijk, inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak

De Gemeentes Leiden, Den Haag en Alphen aan den Rijn stellen in co-creatie met inwoners en lokale partners een integrale wijkgerichte gezondheidsaanpak op en voeren die uit om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Meer informatie over dit samenwerkingsverband.

Bruggen naar Gezond Gewicht in Zaanstreek-Waterland

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad werken aan versterking van hun integrale gezondheidsbeleid gericht op gezond gewicht. Samen met GGD Zaanstreek-Waterland, Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid VUmc, werkplaats Sociaal domein A’dam, Huisartsenzorg ZW en VU A’dam werken ze de komende vier jaar aan een gezonde leefomgeving voor een gezonde jeugd. Meer informatie over dit samenwerkingsverband.

Samen in beweging met kwetsbare bewoners

Het doel van dit project is om kwetsbare groepen te stimuleren mee te doen in de lokale gemeenschap. Het gaat om o.a. ouderen, mensen met psychiatrische problematiek en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het samenwerkingsverband zet in op integraal gemeentelijk beleid en goede afstemming tussen partijen die begeleiding, zorg- en hulpverlening bieden. Meer informatie over dit samenwerkingsverband

Meer informatie


]]>
news-2927 Wed, 29 Aug 2018 10:23:02 +0200 Consortia Maak ruimte voor gezondheid van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/consortia-maak-ruimte-voor-gezondheid-van-start/ Begin september starten 8 consortia met een samenwerking gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen. Onder het mom van ‘samen staan wij sterker’ bundelen professionals uit diverse vakgebieden vanuit kennis, beleid en praktijk hun krachten. Zo leveren zij een bijdrage aan het beter inrichten van de leefomgeving voor de toekomst. Samenwerking en diversiteit

Eén van de belangrijkste doelen van de consortia Maak ruimte voor gezondheid is het creëren van een goede samenwerking tussen diverse partijen uit het fysieke, sociale en gezondheidsdomein. Hierdoor zetten de consortiumleden in op vernieuwende en stabiele samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn de deelnemende partijen actief in verschillende werkvelden en kijken zij zowel op lokaal als regionaal niveau naar problemen en mogelijkheden in de leefomgeving van mensen. In hun aanpak en werkgebied door heel Nederland laten de consortia die van start gaan een grote diversiteit zien.

Onderzoeksthema’s

De thema’s zijn ook divers: zo gaat een consortium werken aan de vraag hoe een groene leefomgeving kan bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en een ander aan een gezonde inrichting van een moderne, nog te bouwen ‘wijk van de toekomst’. Andere consortia richten zich o.a. op ondersteuning van gemeenten bij de vormgeving van omgevingsbeleid inclusief gezondheid of de inrichting van de leefomgeving meer in het algemeen.

Fase 1: opstellen kennisagenda

De consortia starten begin september met de eerste fase: het opstellen van een kennisagenda. In deze fase doen zij literatuuronderzoek en gaan zij met partners, stakeholders en bewoners in gesprek. Ook zetten de onderzoekers bijvoorbeeld mini-pilots op. Het resultaat zal begin 2019 gebundeld worden in een kennisagenda. Deze kennisagenda helpt de onderzoekers om concrete vragen op te stellen voor fase 2. In deze fase gaan  de consortiumpartners de kennisvragen in de praktijk verder uitwerken, zodat de burgers uiteindelijk in een gezonde leefomgeving kunnen wonen.

Meer informatie

]]>
news-2921 Tue, 28 Aug 2018 10:33:21 +0200 WRR presenteert rapport over sociaaleconomische gezondheidsverschillen https://www.wrr.nl/actueel/nieuws/2018/08/27/zet-in-op-gezondheidswinst Hoewel we in de afgelopen jaren veel gezonder zijn gaan leven, zijn gezondheidsverschillen tussen groepen in de maatschappij niet kleiner geworden. Daarom stelt de WRR voor om niet langer gezondheidsverschillen centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. Hoe kan zoveel mogelijk gezondheidswinst behaald worden?  

]]>
news-2460 Tue, 19 Jun 2018 10:00:00 +0200 Handreiking sociaal makelaar Sociaal makelaars leggen verbindingen tussen het sociaal team, kwetsbare inwoners en wijkinitiatieven, om hiermee de sociale cohesie in de wijk te versterken. De inzet van een sociaal makelaar kan in zowel middelgrote, als kleine en grote gemeenten zeer kansrijk zijn.  

]]>
news-2595 Thu, 14 Jun 2018 11:49:29 +0200 PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein: hoe gemeenten het waarmaken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praktijkvoorbeeldenparade-sociaal-domein-hoe-gemeenten-het-waarmaken/ Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken. Maar wat is er al bereikt? Om dit te ontdekken organiseert ZonMw in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkplaatsen Sociaal Domein de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Wat is de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein?

Tijdens drie regionale dagen krijgen gemeenten en hun maatschappelijke partners een podium om aan elkaar te laten zien wat bereikt hebben op het gebied van de transformatie in het sociaal domein. Op deze dagen kunt u workshops en inspiratiesessies volgen om meer inzicht te krijgen in onder andere:

 • Wat lukt wel en wat niet?
 • Welke innovaties zijn succesvol?
 • Wat is er al waargemaakt?
 • Hoe wordt het waargemaakt?
 • Wat merken inwoners van de inspanningen?

Naar welke oplossingen bent u op zoek? Wat kan er in uw gemeente nog beter? Onderzoek tijdens de parade hoe andere gemeenten zaken aanpakken en raak geïnspireerd door de vele voorbeelden uit de praktijk.

Programma

Deelnemers kunnen per bijeenkomst kiezen uit ruim 30 sessies, die verdeeld zijn over 3 rondes. De rondes vinden plaats in verschillende paviljoens met diverse werkvormen. In ieder paviljoen gaat het er anders aan toe: bij de een spreekt er een topper, dan is er weer een praktische training, u kunt luisteren naar een persoonlijk verhaal of deelnemen aan een actieve presentatie.

Data & locaties

De parade vindt plaats op:

 • maandag 24 september in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam;
 • maandag 1 oktober 2018 in het Evoluon in Eindhoven;
 • maandag 8 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Meer informatie?

]]>
news-2582 Tue, 12 Jun 2018 15:22:28 +0200 Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/meer-ruimte-voor-preventie-in-basispakket-zorgverzekering Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat meer aandacht voor preventie zal leiden tot minder beroep op andere vormen van zorg en meer participatie.  

]]>
news-2499 Tue, 22 May 2018 15:53:13 +0200 Positieve gezondheid in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-gezondheid-in-de-praktijk-3/ Concrete producten, nieuwe samenwerkingsvormen en kennis op gebied van werkvormen zijn de opbrengsten van 21 projecten over Positieve gezondheid. Dat maakt de voucherregeling Positieve gezondheid een succes, concludeert bureau Bartels, in de evaluatie van de regeling. Met de voucherregeling wilde ZonMw het concept Positieve gezondheid voor de praktijk en beleid in de publieke gezondheid toepasbaar maken. Via de voucherregeling werden samenwerkingsverbanden met een ‘Pledge’ (= samenwerkingsafspraken) in het kader van Alles is gezondheid in staat gesteld om tools, instrumenten en werkmethoden te ontwikkelen. Centraal in de projecten stond een integrale aanpak die samenwerking tussen de verschillende sectoren stimuleert en die bijdraagt aan de gezondheid van de burger.

Producten en kennis

Via de projecten zijn concrete producten tot stand gekomen om Positieve gezondheid in de praktijk vorm te geven. Denk aan handboeken/handleidingen/stappenplannen, gesprekstools, doorontwikkelde interventies, app, toolboxen en concrete samenwerkingsafspraken. Daarnaast zijn ook inzichten opgedaan over het benutten van de werkvormen. Vooral het voeren van een open gesprek en het in beeld brengen en meenemen van de behoeften van doelgroepen over beleid en ondersteuning blijken goed te werken.

Samenwerking

Uit het rapport blijkt dat de projecten een mooie impuls hebben gegeven aan samenwerking. Naast de gestelde eisen vooraf aan samenwerking tussen een pledgehouder, kennisinstelling en gemeente zijn verschillende nieuwe samenwerkingsnetwerken ontstaan. Zo droegen ook nieuwe type organisaties bij zoals een woningcorporatie, trainingsorganisaties, het bedrijfsleven, netwerkorganisaties en een organisatie voor natuureducatie. De samenwerking werd als heel positief ervaren, het concept Positieve gezondheid heeft als gemeenschappelijk gedachtengoed hieraan bijgedragen, ook was er grote betrokkenheid en eigenaarschap bij de verschillende partijen en heeft het multidisciplinaire karakter geleid tot nieuwe inzichten en ideeën.

Investering

De vouchers hebben gefungeerd als motor om een nieuw concept in de praktijk te kunnen brengen die anders niet tot stand was gekomen.  Daarnaast hebben de projecten tot een verdubbeling in middelen geleid voor doorontwikkeling van Positieve gezondheid in bijdragen in 'kind en in cash', een mooi resultaat.  

Kennisverspreiding

Gezien de korte projectduur, lag de focus op ontwikkelen of testen van instrumenten/interventies voor een specifieke groep professionals of een specifieke doelgroep. Voor het (op grotere schaal) toepassen of het voor een bredere doelgroep passend maken van een instrument/interventie is binnen de projectperiode vaak geen ruimte geweest. Het bereik en daarmee de invloed van de voucherregeling op de publieke gezondheid is hierdoor tot op heden nog beperkt. In alle projecten bestaan plannen om de projecten voort te zetten en/of een vervolg te geven. In ruim de helft van de projecten (57%) zijn deze activiteiten reeds gestart.

Positieve gezondheid als beweging

Positieve gezondheid wordt beschreven als een methode en als een beweging. Dit levert ook verschillende producten op. De ontwikkelvouchers hebben Positieve gezondheid vooral als beweging gestimuleerd. De kracht hiervan is dat lokaal maatwerk kon worden gerealiseerd en het eigenaarschap lokaal is belegd. Er ligt de uitdaging om vanuit lokale werkwijzen ook effecten van de werkwijzen op gezondheid van burgers te volgen/vergelijken.

Meer informatie

•    Rapport evaluatie voucherregeling Positieve gezondheid
•    Projecten voucherregeling Positieve gezondheid
•    Het thema Preventie
•    Positieve Gezondheid bij ZonMw]]>
news-2492 Tue, 22 May 2018 11:35:43 +0200 GLOBE-studie: meer inzicht in oorzaken van (on)gezond gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/globe-studie-meer-inzicht-in-oorzaken-van-ongezond-gedrag/ Is er een relatie tussen sociaaleconomische verschillen en gezond gedrag? Resultaten uit ZonMw onderzoek naar de oorzaken van sociaaleconomische verschillen in roken, voeding en lichaamsbeweging lieten zien dat er meer speelt dan alleen 'kennis over' of 'geld voor' gezond gedrag. Het doel van het onderzoek was beter te begrijpen welke overwegingen en welke omgevingsfactoren leiden tot sociaaleconomische verschillen in (on)gezond gedrag. Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het GLOBE-onderzoek (www.globe-study.nl), een langlopend onderzoek waarbij mensen bijna 25 jaar zijn gevolgd in hun gezondheidsgedrag. Om deze verschillen te verkleinen zijn effectieve maatregelen nodig. Om deze te ontwikkelen was er behoefte aan meer inzicht in onderliggende oorzaken van zowel gezond als ongezond gedrag. Voor twee oorzaken werden nieuwe aanwijzingen gevonden: financiële stress en de sociaal-culturele omgeving.

Financiële stress

Uit het onderzoek is gebleken dat verschillen in gezond en ongezond gedrag niet uitsluitend het gevolg zijn van vrije individuele keuzes. Allerlei omgevingsfactoren vormen de basis voor, of beïnvloeden deze keuzes. Ongezond gedrag is bijvoorbeeld gerelateerd aan financiële stress, onafhankelijk van het inkomensniveau. Hiermee omgaan kost veel aandacht en energie. Dit belemmert mensen mogelijk in het maken van de gezonde keuze: mensen met veel financiële stress vertoonden vaker ongezond gedrag, ook nadat rekening was gehouden met hun inkomen.

Sociaal-culturele omgeving

Daarnaast bleek dat de sociaal-culturele omgeving sterk bijdraagt aan sociaaleconomische verschillen in gezond gedrag. In de huidige maatschappij wordt een gezonde leefstijl vaak door mensen uit hogere sociaaleconomische groepen gebruikt als middel om zichzelf te onderscheiden van anderen. Deze culturele betekenis van gezond  gedrag draagt  bij aan sociaaleconomische verschillen in voeding en beweging.

Vervolgonderzoek

De resultaten van het onderzoek worden ondermeer gebruikt in vervolgonderzoek, waarin wordt bestudeerd of hulp bij het oplossen van schulden en andere problemen die leiden tot stress, ook leidt tot gezonder gedrag.

Meer informatie:

]]>
news-2453 Wed, 09 May 2018 14:29:06 +0200 Kenniscommunities van overheden en kennisorganisaties realiseren maatschappelijke opgaven in leefomgeving http://www.ipo.nl/publicaties/kenniscommunities-van-overheden-en-kennisorganisaties-om-maatschappelijke-opgaven-leefomgeving-te-realiseren Om maatschappelijke opgaven in de leefomgeving aan te pakken is het nodig dat lokale en regionale overheden kennis ontwikkelen en toepassen. Daarom gaan zij samen met kennisinstellingen een of meer kenniscommunities inrichten over bodem en ondergrond, veiligheid, gezondheid en leefomgeving en over klimaatbestendige en duurzame ontwikkeling. Overheden of kennisinstellingen die willen meedenken kunnen zich hierbij aansluiten.  

]]>
news-2266 Mon, 19 Mar 2018 18:18:00 +0100 21 subsidieaanvragen voor Maak ruimte voor gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/21-subsidieaanvragen-voor-maak-ruimte-voor-gezondheid/ Tot 6 maart 2018 konden aanvragen voor consortia worden ingediend die een bijdrage leveren aan de oproep ‘Maak ruimte voor gezondheid’. In totaal ontving ZonMw 21 consortium aanvragen. Enthousiasme voor de oproep blijkt vanuit verschillende regio’s in Nederland. In enkele gebieden zijn meerdere aanvragen ingediend. ZonMw wil met de oproep innovatieve consortia stimuleren om kennis te gaan verbinden uit verschillende vakgebieden, zoals de inrichting van de leefomgeving, medische milieukunde en volksgezondheid en die beter aan te laten sluiten bij de bevolking.

Uit een eerste blik op de ingediende aanvragen blijkt de diversiteit; focus op de gezonde leefomgeving, integrale aanpak, een gezondheidsthema of een specifieke doelgroep. Sommige aanvragen bouwen voort op bestaande samenwerkingsverbanden. Anderen hebben elkaar op basis van deze oproep gevonden.

Wij zien de oproep als een mooie eerste stap van het veld om tot vernieuwende samenwerking te komen. In deze ronde van het vijfde Preventieprogramma kunnen 6 á 7 aanvragen gehonoreerd worden voor het opstellen van een lokale/regionale kennisagenda en voorbereiding van vervolgprojecten.

Wat gebeurt de komende weken?

Nu de ronde voor het indienen van een aanvraag is gesloten, start het beoordelingstraject.
De beoordelingscommissie zal met interesse de aanvragen bekijken en beoordelen conform de doelstellingen van de oproep, de relevantie en de specifieke kwaliteitscriteria. Hierbij weegt de mate van een innovatie van een consortium zwaar. Daarnaast beoordeelt de beoordelingscommissie nadrukkelijk of (regionale) duurzame samenwerking tot stand is gekomen. Tot slot zal spreiding van consortia over Nederland meewegen.

Op basis van de beoordeling en schriftelijke wederhoor door aanvragers, zal de commissie besluiten welke aanvragen voor presentatie en mondeling wederhoor in de eindvergadering in aanmerking komen. Alle aanvragers ontvangen voor eind juli een besluitbrief over honorering of afwijzing van de aanvraag. (zie onderstaand tijdpad fase 1)

Meer informatie


]]>
news-2268 Fri, 16 Mar 2018 16:03:54 +0100 Verslag bijeenkomst subsidieoproep ‘Aan de slag met preventie’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verslag-bijeenkomst-subsidieoproep-aan-de-slag-met-preventie/ Op 5 maart jl. organiseerde ZonMw een bijeenkomst om gemeentes en hun zorgpartners uitleg te geven over de subsidieoproep ‘Aan de slag met preventie’ en om ze te inspireren met tips en tools voor gezondheidsbevordering in hun gemeente. De opkomst was groot.
Dagvoorzitter Monique Peltenburg, secretaris/adviseur van Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), benadrukte in haar welkomstwoord het belang van preventie en gezondheidsbevordering in de gemeente.

Senior adviseur Ilse Storm van RIVM gaf voorbeelden van instrumenten die gemeentes hierbij kunnen helpen.

In een paneldiscussie kwamen vervolgens meerdere partijen aan het woord die relevante tips en ervaringen deelden met betrekking tot de voorwaarden van deze subsidieoproep.

Tot slot gaf Fleur Boulogne van ZonMw een toelichting op de inhoud van de subsidieoproep en de ZonMw procedures.

Lees het uitgebreide verslag van de bijeenkomst met de presentaties.

]]>
news-2240 Fri, 09 Mar 2018 11:10:18 +0100 Bijeenkomst subsidie oproep Aan de slag met preventie in uw gemeente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bijeenkomst-subsidie-oproep-aan-de-slag-met-preventie-in-uw-gemeente/ De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 1 mei 2018, 14:00 uur. Om potentiele indieners uitleg te geven over de subsidieoproep en te inspireren met tips en tools voor gezondheidsbevordering in hun gemeente, organiseerde ZonMw op 5 maart jl. een bijeenkomst.  

De belangstelling was groot: de zaal in Seats2Meet Utrecht was tot de laatste plek bezet met deelnemers vanuit gemeenten, GGD’en, kennisinstellingen en lokale en regionale (zorg)partners.  Onderaan dit nieuwsbericht kunt u de presentaties vast downloaden. Binnenkort publiceren we een uitgebreid verslag over de bijeenkomst. 

Gebruik wat werkt!

Dat is 1 van de conclusies van deze dag. Wanneer u in uw gemeente wilt werken aan preventie en gezondheidsbevordering, dan hoeven u en uw zorgpartners het wiel niet (helemaal) zelf uit te vinden. Om uw beleid uit te voeren zijn al veel erkende interventies, gevalideerde tools en inspirerende praktijkvoorbeelden beschikbaar. Maak hier gebruik van! Ilse Storm van het RIVM leidde de deelnemers in haar presentatie langs een aantal handige bestaande middelen.

In een paneldiscussie kwamen vervolgens meerdere partijen aan het woord die relevante tips en ervaringen deelden met betrekking tot de voorwaarden van deze subsidieoproep. Tot slot gaf ZonMw in haar presentatie een toelichting op de inhoud van de subsidieoproep en de ZonMw procedures.

Meer informatie

De presentaties die gehouden zijn op deze dag kunt u hieronder downloaden.

]]>
news-2209 Tue, 27 Feb 2018 11:35:55 +0100 Opbrengst van Sportimpuls 2018 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/opbrengst-van-sportimpuls-2018/ De Sportimpulsronde 2018 levert 223 aanvragen op. Tot 22 februari 2018 konden sport- en beweegaanbieders een subsidieaanvraag indienen voor de drie regelingen: Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. De verdeling hiervan is 88 aanvragen voor Sportimpuls, 93 aanvragen voor Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 42 aanvragen voor Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.
Opvallend is dat het aantal reguliere Sportimpuls aanvragen ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk is gebleven. ‘Dit is opmerkelijk omdat de regeling deze ronde alleen was opengesteld voor de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen’, zegt programmasecretaris Annemieke Bekkers.

Hoe verder?

De subsidieaanvragen worden in de komende periode beoordeeld. Eerst worden ze gecontroleerd op ontvankelijkheid. Hierbij wordt alleen gekeken of de aanvraag compleet en volgens de regels is ingediend. Vervolgens gaat een groep onafhankelijke referenten de aanvragen beoordelen op relevantie en kwaliteit. Alleen de allerbeste aanvragen kunnen gehonoreerd worden passend binnen het beschikbare budget. Begin juli krijgen de aanvragers bericht of hun aanvraag is gehonoreerd en op 1 september starten de projecten.

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Meer weten over Sportimpuls?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de Sportimpuls? Meld u aan voor de nieuwsbrief van Sport en Bewegen in de Buurt


]]>
news-2136 Wed, 07 Feb 2018 15:35:14 +0100 Hoe kan stadswijk Selwerd de gezondheid van inwoners verbeteren? https://www.rtvnoord.nl/nieuws/190013/Hoe-kan-stadswijk-Selwerd-de-gezondheid-van-inwoners-verbeteren Een onderzoek in de stad-Groninger wijk Selwerd waarin gekeken wordt naar een manier om gezondheidsverschillen tussen de bewoners te verkleinen en te voorkomen, krijgt een subsidie van 325.000 euro.  

]]>