De Hartstichting en ZonMw hebben de handen ineen geslagen en werken samen aan het vergaren van kennis over nieuwe manieren om langdurig gezond te leven. Hiermee willen zij bijdragen aan de gezondheid van mensen inclusief een gezond hart en gezonde vaten.

Onderzoek naar gezonde leefstijl hard nodig

De ambitie van de Hartstichting is dat iedereen in Nederland langdurig gezond moet kunnen leven. Zij wil dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen. Samen met anderen wil zij nieuwe mogelijkheden ontwikkelen om mensen te helpen “hun hart gezond te houden. De Hartstichting en ZonMw werken daarom samen om onderzoek te realiseren naar nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden.

Uitdaging

De uitdaging is om mensen in staat te stellen een gezonde leefstijl lang vol te houden. Daarvoor worden wetenschappelijk onderbouwde interventies in samenwerking met innovatieve partijen en gebruikers van resultaten ontwikkeld en toegepast in de praktijk. Basis hiervoor is de onderzoeksagenda, welke in 2014 door de Hartstichting samen met wetenschappers en andere groepen uit de Nederlandse samenleving, is opgesteld. Het vijfde thema daarvan is: nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden.

De prioriteiten

De commissieleden

Programmapagina 'Gezond leven: goed voor het hart!

Uitgelicht

Gezond gedrag

Ziekten die leiden tot vroegtijdige sterfte en/of verlies aan kwaliteit van leven veroorzaken hangen vaak samen met (de) leefstijl en leefomstandigheden. Gezond gedrag staat niet op zichzelf, maar wordt sterk beïnvloed door sociale en fysieke omgeving. Onze samenleving nodigt steeds meer uit tot ongezonde keuzes.
Ook bestaan er grote verschillen in gezondheid tussen groepen mensen. Deze verschillen worden niet kleiner en hebben een duidelijk effect op zowel maatschappelijk functioneren als op maatschappelijke verhoudingen.

Samenwerking

Samenwerking leidt tot betere uitwisseling van bestaande kennis en tot innovatieve multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Daarom is samenwerking een sleutelbegrip. Niet alleen samenwerking tussen de Hartstichting en ZonMw, maar ook multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, praktijk, gebruikers van resultaten en bedrijven. De ambitie is om landelijke samenwerking tussen de kennispartijen op leefstijlonderzoek te realiseren.
In het kader van samenwerking is in 2011 ook Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON) opgericht. CVON financiert grootschalige landelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers, universiteiten en bedrijven samenwerken. Uitgangspunt van CVON is dat de beste onderzoekers elkaar opzoeken en zichzelf organiseren. Het is een gezamenlijk initiatief van 4 belangrijke partijen in de onderzoekswereld: de Hartstichting, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en ZonMw.

De drie gehonoreerde consortia

Twee van de drie gehonoreerde projecten hebben betrekking op het creëren van veranderingen in de omgeving. Zo onderzoekt Joline Beulens (VUmc) of mensen voor gezondere producten kiezen door aanpassingen in de supermarkt te doen, zoals aanprijzingen en prominente(re) plaatsing. Karien Stronks (AMC) gaat veranderingen in de omgeving van jongeren doorvoeren en onderzoekt of dit gezond gedrag stimuleert. Andrea Evers (Universiteit Leiden) gaat onderzoeken of hart- en vaatpatiënten baat hebben bij individuele leefstijl-coaching i.c.m. het belonen van gezond gedrag.

Lees de projectsamenvattingen

Internationaal consortium onderzoekt invloeden op leefstijl

Het streven van het internationale Joint Program Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life is dat mensen in 2030 gezond eten en voldoende bewegen.

Lees het Mediator artikel

Contact

Marja Westhoff

Marja Westhoff

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 77
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website