Projecten

Consortium Werkzame Elementen ter Bevordering van een gezond gewicht bij Jeugd (WEB-Jeugd)

Afgerond (augustus 2019 - maart 2020)

Vraagstuk Het WEB-Jeugd consortium is een breed consortium opgezet vanuit de academische werkplaatsen waarin vertegenwoordiging is vanuit de wetenschap, de (eind)gebruikers, praktijk, beleid en onderwijs. Deze voorstudie had als hoofddoel kennisontwikkeling over de werkzame elementen van interventies gericht op het bevorderen van een gezond gewicht, aansluitend bij de behoefte vanuit de praktijk....

Bekijk dit project

Goed, Beter, BEST; Inventarisatie van werkzame elementen in stoppen met roken programma’s in de eerstelijnsgezondheidszorg ter onderbouwing van Beslissingen in Eerstelijns Stoppen-met-roken ondersTeuning

Afgerond (augustus 2019 - juli 2020)

Vraagstuk Het Nationaal Preventie Akkoord streeft naar een Rookvrije Generatie in 2040. Eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen en verloskundigen, kunnen hierbij helpen door hun cliënten te begeleiden bij het stoppen met roken. Er zijn verschillende effectieve programma’s ontwikkeld, maar het is niet duidelijk waarom deze programma’s werken en onder welke voorwaarden. Onderzoek Via een...

Bekijk dit project

INGREDIENTEN VOOR EEN OPTIMAAL RECEPT Een voorstudie naar werkzame elementen van Nederlandse interventies gericht op het voorkómen én verminderen van overgewicht bij volwassenen

Afgerond (juli 2019 - mei 2020)

Vraagstuk Deze voorstudie had als doel om inzicht te geven in de werkzame elementen van preventieve interventies gericht op overgewicht en obesitas bij volwassenen, met een specifieke focus op volwassenen met een lage sociaaleconomische positie en/of niet-Westers. Onderzoek Gebaseerd op de database van Loket Gezond Leven, de wetenschappelijke literatuur en gesprekken met deskundigen uit de...

Bekijk dit project

Inrichten consortium Alcohol en ouderen en doen van een voorstudie

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Vraagstuk Ouderen in Nederland drinken steeds meer alcohol. Zij lopen grote risico’s op gezondheidsschade. De preventie van problematisch alcoholgebruik bij ouderen in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog maar weinig interventies ontwikkeld en er is onvoldoende inzicht in wat er precies werkt in het voorkomen en verergeren van alcoholproblemen bij ouderen. Onderzoek Er is een...

Bekijk dit project

Werkzame elementen in interventies voor de integrale aanpak van overgewicht bij kwetsbare groepen

Afgerond (juli 2019 - april 2020)

Vraagstuk Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van een integrale aanpak van overgewicht voor kwetsbare groepen. De werkzame elementen zijn de onderdelen die ervoor zorgen dat de aanpak de gewenste uitwerking heeft. Onderzoek Werkzame elementen zijn verzameld door middel van een scoping review van de literatuur, 4 focusgroep gesprekken met 24 mensen uit...

Bekijk dit project

Werkzame elementen van Rookvrije Gemeente Beleid

Afgerond (augustus 2019 - april 2020)

Vraagstuk In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zullen gemeenten steeds meer gestimuleerd en ondersteund worden bij tabaksontmoediging. Momenteel bestaat geen volledig overzicht van de werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). In dit onderzoek is in kaart gebracht welke werkzame elementen van een RGB bekend zijn en waar nog kennislacunes bestaan. Tevens is de behoefte...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website