ZonMw tijdlijn Preventie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Preventie nl-nl Mon, 17 Jan 2022 01:46:48 +0100 Mon, 17 Jan 2022 01:46:48 +0100 TYPO3 news-8191 Tue, 11 Jan 2022 14:22:25 +0100 Goed geïnformeerde keuze deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/goed-geinformeerde-keuze-deelname-bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker-onder-turks-en-marokkaan/ In de FEMININE studie is onderzoek gedaan naar de redenen om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Op basis van de resultaten zijn er bewezen effectieve filmpjes ontwikkeld die helpen bij het maken van een goed geïnformeerde keuze onder deze doelgroep. Minder feitelijke kennis over baarmoederhalskanker

Uit groepsgesprekken is gebleken dat Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen minder kennis hadden over baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek. De besluitvorming om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is daarmee minder gebaseerd op feitelijke kennis. Het onderzoek laat zien dat vrouwen niet alleen feitelijke medische informatie meenemen in hun besluit, maar vooral ook praktische, emotionele, culturele en religieuze aspecten om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.
Daarom zijn er cultureel op maat gemaakte filmpjes samengesteld die, in tegenstelling tot de huidige informatiefolder, gericht zijn op emoties en ervaringen.

Filmpjes vs informatiefolder

Om de effectiviteit van de filmpjes te testen werden de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarna één groep vervolgens de huidige informatiefolder aangeboden kreeg, en één groep naast de informatiefolder ook het op maat gemaakte filmpje. Daarna kregen de deelnemers opnieuw een aantal vragen om te evalueren in hoeverre vrouwen vaker een geïnformeerde beslissing maakten door het bekijken van het filmpje ten opzichte van de informatiefolder. De filmpjes bleken vaker bekeken te worden dan de huidige informatiefolder. De Marokkaans-Nederlandse vrouwen die het filmpje hadden bekeken, maakten vaker een geïnformeerde beslissing over het wel of niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dan wanneer alleen de informatiefolder werd aangeboden. Ook dachten deze vrouwen door het bekijken van het filmpje vaker dat de zelfafnameset makkelijk te gebruiken was en minder vaak dat het onderzoek pijnlijk zou zijn. Bij Turks-Nederlandse vrouwen had het filmpje echter geen effect op geïnformeerde besluitvorming.

Meer bereik, meer deelnames

Dankzij de positieve resultaten die de filmpjes opleveren, is samen met het RIVM besloten de filmpjes op de website te plaatsen. Ook zijn de filmpjes geplaatst op de website van Pharos en huisarts-migrant.nl. Met deze filmpjes worden in de toekomst meer Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen bereikt en zullen deze vrouwen hopelijk een goed geïnformeerde keuze kunnen maken voor wel of geen deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Meer informatie:

Project: The FEMININE study: goed geïnformeerd kiezen voor deelname aan bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker door Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen

 

 

]]>
news-7824 Wed, 05 Jan 2022 09:30:00 +0100 Betere paramedische patiëntenzorg door beantwoording kennisvragen kennisagenda’s https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/betere-paramedische-patientenzorg-door-beantwoording-kennisvragen-kennisagendas/ Welke onderzoeksonderwerpen vinden paramedische zorgprofessionals, patiënten en andere relevante betrokkenen belangrijk? En welke hiaten zijn er? Om de paramedische patiëntenzorg te verbeteren, zijn deze kennisvragen geprioriteerd. 7 projecten zijn nu gestart met de beantwoording van deze kennisvragen. De resultaten zijn mogelijk ook bruikbaar voor andere eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen. Daarnaast dragen de resultaten ook bij aan het initiatief de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit initiatief heeft als doel duurdere zorg voorkomen, zorg rondom de mensen organiseren en slimme zorg en e-health inzetten. Centraal hierbij staat het functioneren van mensen.

De 7 projecten

 We stellen de 7 projecten graag aan u voor:

Prioritering kennisvragen

De beroepsverenigingen voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie prioriteerden een aantal kennisvragen. Bekijk de resultaten van deze prioritering op onze website.

Programma Paramedische zorg

De 7 projecten zijn gefinancierd vanuit ons programma Paramedische zorg. Met dit programma willen we kwaliteitsverbetering in de paramedische zorg stimuleren. Hiermee dragen we bij aan de verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. De betrokken paramedische beroepsgroepen zijn diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie.

Meer weten?

]]>
news-8165 Mon, 03 Jan 2022 09:21:24 +0100 Lees de blog 'Onderzoek naar veranderingen in zorggebruik tijdens COVID19: reden tot extra zorg(en)?' https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/onderzoek-naar-corona-en-covid-19/uitgestelde-zorg/blogs/onderzoek-naar-veranderingen-in-zorggebruik-tijdens-covid19-reden-tot-extra-zorgen/ De COVID-19-pandemie en tijdelijke maatregelen als een lockdown hebben impact op de non-COVID-zorg: bepaalde patiëntgroepen mijden zorg. Evelien de Schepper en Silvan Licher van het Erasmus MC onderzoeken in de studie ‘zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens de coronapandemie’ de verandering in zorggebruik en zorgmijding in de huisartsenpraktijk. In dit blog vertellen zij over dit bijzondere onderzoek en delen zij hun bevindingen. news-8094 Wed, 22 Dec 2021 01:41:00 +0100 Meer onderzoek en aandacht nodig naar oorzaken en behandeling van vermoeidheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-onderzoek-en-aandacht-nodig-naar-oorzaken-en-behandeling-van-vermoeidheid/ Er moet meer gebeuren om (ernstige) vermoeidheidsklachten aan te pakken. Dat blijkt uit een kennissynthese die is uitgevoerd door de Maastricht University, in opdracht van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en ZonMw. Naar schatting kampen miljoenen Nederlanders in meerdere of mindere mate met vermoeidheid. Tot nu toe is er geen effectieve behandeling voorhanden. Wat is er aan de hand?

Ongeveer 9 miljoen mensen in Nederland hebben één of meer chronische ziekten. Een deel van deze groep krijgt (in meerdere of mindere mate) te maken met vermoeidheidsklachten. Deze klachten hebben niet alleen invloed op de individuele levens van mensen, maar ook op de maatschappij als geheel. Vermoeidheid is bijvoorbeeld de oorzaak van een hoger ziekteverzuim en een grotere zorgvraag.

Kennis bundelen

Ondanks dat het veel mensen treft is er nog veel onduidelijk over vermoeidheid. Zo weten we nog niet wat de klachten veroorzaakt of hoe ze het best behandeld kunnen worden. Daarom hebben de SGF en ZonMw besloten om alle beschikbare kennis over vermoeidheid bij elkaar te laten brengen in een kennissynthese. Onderzoekers Martijn Spruit en Annemie Schols van de Maastricht University kregen opdracht om de kennissynthese uit te voeren.

In deze animatievideo delen we de belangrijkste conclusies van de kennissynthese.

]]>
news-8160 Tue, 21 Dec 2021 15:12:00 +0100 Meer weten over de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR)? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-weten-over-de-beschrijving-van-arbeidsbelastbaarheid-en-re-integratie-bar/ Misschien heb je er al een blik op geworpen, of sta je te popelen om het gebruiken. Maar wat is het BAR-instrument nu precies?
In mei 2021 is de eerste versie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) gelanceerd. Wie gaat het wanneer gebruiken? Wat kunnen bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen er mee in de praktijk? En wat is de status van dit nieuwe instrument? Het antwoord op deze en andere veel gestelde vragen vind je in deze FAQ’s.

In februari 2022 start een onderzoekconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences met subsidie van ZonMw met de doorontwikkeling van het instrument. Vanaf dat moment kunnen gebruikers in een onderzoekssetting via een nog in te richten website feedback delen met de onderzoekers. Via deze site doen de onderzoekers later in het onderzoekstraject ook oproepen voor deelname aan bijvoorbeeld focusgroepen.

De FAQ’s worden gedurende de onderzoeksperiode geactualiseerd en uitgebreid.

Meer informatie

]]>
news-8151 Tue, 21 Dec 2021 12:47:10 +0100 Landelijk netwerk: Gezond leven in een gezonde omgeving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/landelijk-netwerk-gezond-leven-in-een-gezonde-omgeving/ Een gezonde leefstijl stimuleren en lang volhouden is cruciaal voor de preventie van hart- en vaatziekten. Daarom investeren de Hartstichting en ZonMw in totaal €600.000 in een nieuw landelijk netwerk: Gezond leven in een gezonde omgeving. Het doel is om een duurzame en impactvolle leefstijlverandering in de bevolking te bereiken. Dit najaar hebben de Hartstichting en ZonMw de drie gezond leven-consortia Supreme Nudge, LIKE en Benefit gevraagd om binnen dit thema hun krachten te bundelen door gebruik te maken van de kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan. Hoewel de drie consortia elk een andere aanpak hadden, zijn de onderzoeksleiders het eens over wat er nodig is om leefstijlverandering écht een succes te laten zijn: een omslag in het denken over leefstijlverandering.

Rekening houden met de context

Leefstijlverandering is namelijk alleen duurzaam en impactvol als rekening wordt gehouden met de context waarin het plaatsvindt. De consortiumleiders willen dit inzicht breed verspreiden onder beleidsmakers, onderzoekers en iedereen die bijdraagt aan het stimuleren van gezond gedrag. Op deze manier kunnen we gezamenlijk meer gezondheidswinst bereiken bij het implementeren van potentieel succesvolle interventies.

Eén van de topprioriteiten

Mensen stimuleren een gezonde leefstijl vol te houden is als een van de topprioriteiten benoemd op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om hart- en vaatziekten te krijgen. Dit nieuwe landelijke netwerk is hiervoor enorm belangrijk.

Meer over de drie Gezond leven consortia

Supreme Nudge

Kun je met aanpassingen in de supermarkt bereiken dat mensen voor gezondere producten kiezen? En leidt dat vervolgens ook tot een lager cholesterolgehalte, een lagere bloeddruk of een gezonder gewicht? Dat onderzoekt het Supreme Nudge-consortium, onder leiding van prof. dr. ir. Joline Beulens (Amsterdam UMC). Ze doen dit door aanpassingen in de supermarkt te bestuderen zoals prijsverlagingen, aanprijzingen en prominente plaatsing van gezonde producten.

LIKE

Prof. dr. Karien Stronks van het Amsterdam UMC leidt een onderzoek naar nieuwe manieren om jongeren gezond gedrag aan te leren. Het gaat hierbij om voeding, bewegen en zit- en slaapgedrag. Het LIKE-consortium onderzoekt dit bij Amsterdamse jongeren van 10 tot 14 jaar, uit lagere sociaal-economische groepen. Bij kinderen in deze groepen komt overgewicht vaker voor.

Benefit

Prof. dr. Andrea Evers van de Universiteit Leiden is projectleider van een onderzoek naar gezonde leefstijl bij hart- en vaatpatiënten. In Benefit willen de onderzoekers weten of je patiënten met beloningen kunt stimuleren gezonder te leven. Deelnemers krijgen individuele leefstijlcoaching en verdienen bonuspunten als ze gezonde keuzes maken. Deze bonuspunten zijn in te wisselen voor leuke uitjes, korting bij grote winkelketens en korting op de eigen bijdrage van de zorgverzekering.

Expertise verspreiden en verankeren

Uit deze drie onderzoeken is unieke expertise opgedaan over:

 • het inbedden van leefstijlinterventies in complexe systemen;
 • het veranderen van systemen die onderliggend zijn aan het leefstijlgedrag.

Het landelijk netwerk gaat deze expertise verspreiden en verankeren. Het zal gebundeld worden in de vorm van twee toolboxen: een voor praktijkprofessionals en beleidsmakers, en een voor onderzoekers. Het netwerk zal enerzijds dienen als structuur voor connecties tussen belanghebbenden en anderzijds een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur.

Samenwerking binnen de DCVA

Gezond leven in een gezonde omgeving maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) waar zowel ZonMw als de Hartstichting partner van zijn. Binnen de DCVA werken in totaal 21 partijen samen om de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verlagen. Om de doelen van de DCVA te bereiken is versterking van het preventieve onderzoek nodig. Door de netwerken van de individuele consortia bij elkaar te brengen kunnen de consortia ook de zichtbaarheid in en de samenwerking met de DCVA en haar partners versterken.

Onderzoeksleiders

Het onderzoek wordt geleid door dr. Joreintje Mackenbach (Amsterdam UMC), dr. Linda Breeman (Universiteit Leiden) en dr. Wilma Waterlander (Amsterdam UMC). Verder zullen prof. dr. ir. Joline Beulens (Amsterdam UMC), prof. dr. Karien Stronks (Amsterdam UMC) en prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden) een adviserende rol spelen binnen het project.

Meer informatie

]]>
news-8145 Tue, 21 Dec 2021 12:00:00 +0100 Samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samenwerking-juiste-hartzorg-op-de-juiste-plek/ Met netwerkzorg zoveel mogelijk mensen met atriumfibrilleren en hartfalen vroeg opsporen en optimaal behandelen; met dat doel starten de Hartstichting en ZonMw de thematische samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. De twee partijen hebben daartoe vorige week een overeenkomst ondertekend.
Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek moet ervoor zorgen dat eerste, tweede en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio meer integraal gaan aanbieden. Een landelijke ondersteuningsstructuur gaat de regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken ten aanzien van screening en behandeling. Op deze manier komt de patiënt in contact met díe zorgverlener die op dat moment het beste bijdraagt aan zijn of haar zorgbehoefte.

Kansrijke samenwerking Hartstichting en ZonMw

Beide organisaties benadrukken het gedeelde belang van deze thematische samenwerking. Rebecca Abma-Schouten, manager onderzoek en zorginnovatie van de Hartstichting licht toe:

“Atriumfibrilleren en hartfalen zijn twee van de meest voorkomende hartziekten in Nederland, die gepaard gaan met een enorme ziektelast. Om deze ziektelast te verlagen is vroege opsporing en optimale behandeling essentieel. Dit is dan ook als een van de topprioriteiten benoemd op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Met Juiste Hartzorg op de Juiste Plek stimuleren we samen met ZonMw integrale en duurzame regionale samenwerking. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat hartfalen en atriumfibrilleren vroeg worden herkend en optimaal behandeld.”

Netwerkzorg optimaliseren

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) werkt in opdracht van het ministerie van VWS aan het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Voorkomen van onnodig dure of overbodige zorg en het verplaatsen van zorg naar dichter bij huis. Vervangen van bestaande zorg door nieuwe en andere vormen van zorg, zoals e-health. Ook ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis ziet mooie kansen om samen met de expertise van de Hartstichting ook voor patiënten met hart- en vaatziekten de juiste zorg op de juiste plek te realiseren:

“We ondersteunen de verschillende betrokken zorgverleners in de regio bij het optimaliseren en verduurzamen van de samenwerking rondom deze specifieke patiënten. De opgedane kennis en ervaring over het samenwerken tussen de verschillende betrokken professionals wordt verzameld en breder gedeeld. Zo kunnen we een enorm verschil maken. Denk aan patiënten met hartfalen die in stabiele periodes onder controle zijn bij de huisarts en met hun beperkte energie niet naar het ziekenhuis hoeven. Of mensen met atriumfibrilleren waarvan het hartritme thuis geregistreerd kan worden terwijl een specialist in het ziekenhuis meekijkt.”

Landelijke en Regio-Impuls

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek initieert in eerste instantie twee vormen van ondersteuning:

 • De Landelijke Impuls Hartzorg, gefaciliteerd vanuit de Hartstichting, heeft tot doel een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur op te zetten die regio’s stimuleert en begeleidt bij het regionaal vormgeven en implementeren van netwerkzorg op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen. De Landelijke Impuls heeft ook tot doel kennisdeling tussen de regio’s onderling en landelijk te faciliteren en te stimuleren en het proces en de uitkomsten op o.a. de kwaliteit van patiëntenzorg te evalueren.
 • De Regio-Impuls Hartzorg, een subsidie uitgezet vanuit het ZonMw programma JZOJP, heeft als doel regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het implementeren van regionale transmurale afspraken die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren.

Meer informatie

Zowel de Landelijke Impuls Hartzorg als de Regio-Impuls Hartzorg zullen in het eerste kwartaal van 2022 opengesteld worden. Begin 2022 maken we hier meer over bekend. Houd hiervoor de websites en de nieuwsbrieven van zowel ZonMw als de Hartstichting in de gaten.

Samenwerking in de Dutch CardioVascular Alliance

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een Thematische Samenwerking tussen het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben eenentwintig onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Sinds 2020 werken ZonMw, de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en patiëntenvereniging Harteraad binnen de DCVA samen aan het opzetten van een programma om netwerkzorg in de cardiologie landelijk te realiseren.

]]>
news-7873 Wed, 01 Dec 2021 11:15:00 +0100 Kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kansspelverslaving-gokgerelateerde-schade-en-gokproblematiek/ In opdracht van ZonMw heeft het Trimbos-instituut een kennissynthese en onderzoeksagenda opgesteld over kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek. Toekomstig onderzoek moet zich onder meer richten op preventie in de vorm van online en offline interventies en op behandeling. Onderwerpen voor onderzoek


Onderzoek dient zich te  richten op de preventie van gokproblemen en gokgerelateerde schade, betere behandeling van mensen met gokproblemen en maatwerk voor kwetsbare groepen. Ook is er aandacht nodig voor de fysieke en digitale omgeving van speelgedrag, reclame en het ontwerp van gokproducten. Online kansspelen bieden nieuwe kansen voor preventie en behandeling.

Kennissythese en onderzoeksagenda


De Wet kansspelen op afstand (KOA) is op 1 april 2021 in werking gegaan. Er komt daarmee meer ruimte voor onderzoek naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving, in de volksmond bekend als gokverslaving. Vanuit deze Wet is het Verslavingspreventiefonds voortgekomen, waaruit onderzoek naar kansspelverslaving wordt gefinancierd..

Vooruitlopend op een onderzoeksprogramma heeft het Trimbos-instituut een kennissynthese uitgevoerd en een onderzoeksagenda opgesteld. In de kennissynthese wordt de huidige kennis op het gebied van kansspelverslaving, kansspelgerelateerde schade en kansspelproblematiek samengebracht. De onderzoeksagenda geeft vervolgens een overzicht van de kennisbehoefte.

Oude en nieuwe vragen over kansspelen en gokken


Om te komen tot een synthese van de beschikbare kennis werd informatie verzameld uit de wetenschappelijke literatuur en uit interviews met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en internationale wetenschappers. In een expertmeeting werd informatie opgehaald bij vertegenwoordigers van kansspelaanbieders, zorg, onderzoek, beleid en toezicht. Dit leidde tot de onderzoeksagenda: een totaaloverzicht van de kennisbehoeften op het gebied van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek.

Er leven nog veel vragen, bijvoorbeeld over betere behandeling van verslaving, over betere interventie en preventie, of over het omgaan met kwetsbare groepen en jongeren. De digitalisering van gokken brengt de nodige nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Het hanteren van een brede visie op gokgerelateerde schade wordt aanbevolen. Zo wordt aangesloten bij de internationale trend richting het onderzoek naar gambling harms.

Er is in Nederland ook nog de nodige ruimte voor verbetering van de randvoorwaarden voor onderzoek. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van een goede infrastructuur voor toegang tot data uit digitale producten, openheid van data en de afspraken over onafhankelijkheid en werkbaarheid van onderzoek in de praktijk.

Bekijk de kennissynthese en onderzoeksagenda

De volledige kennissynthese en onderzoeksagenda van het Trimbos-instituut zijn te vinden in het rapport “Kennissynthese en onderzoeksagenda Kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek”.

Misschien ook interessant voor u

]]>
news-7992 Wed, 17 Nov 2021 11:33:00 +0100 Subsidieoproep ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ nu geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-verbetering-re-integratie-2e-spoor-nu-geopend/ De oproep is bedoeld voor werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers, die in samenwerking met een onderzoeksorganisatie aan de slag gaan met het uitproberen van innovatieve aanpakken. De aanpakken dienen ter verbetering van de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (oftewel re-integratie 2e spoor). Zo kunnen werkgevers en werknemers de mogelijkheden beter benutten en gebruik maken van concrete praktische handvatten. De deadline voor het indienen van een motivatiebrief is donderdag 13 januari 2022, 14.00 uur. Wie kan aanvragen?


Werkgevers en vertegenwoordigers van (zieke) werknemers kunnen een motivatiebrief indienen in samenwerking met een onderzoeksorganisatie die als hoofdaanvrager optreedt. Voor de uitvoering van de projecten is het belangrijk dat ook andere relevante partijen betrokken zijn in het consortium, zoals re-integratiebedrijven, beroeps- of vakverenigingen, arbodienstverlenende bedrijven of verzekeraars.

Werkgevers, werknemers en onderzoekers in consortia aan de slag met actieonderzoek


In de (te vormen) consortia gaan werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers met onderzoekers op zoek naar mogelijkheden voor passend werk van zieke werknemers bij een andere werkgever. Dit doen ze aan de hand van actieonderzoek. Het onderzoek levert onder meer ‘good practices’ op.

Resultaten van voorbereidende studies


Ter voorbereiding op de subsidieronde zijn studies uitgevoerd die werkzame elementen in kaart brengen en suggesties aandragen voor aanpakken die de re-integratie 2e spoor voor werknemers en werkgevers kunnen verbeteren.

Overweegt u subsidie aan te vragen? Neem dan vooraf kennis van deze studies en de knelpunten die worden genoemd in bijlage C van de programmatekst ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’.

Subsidieronde in twee fasen: motivatiebrief en subsidieaanvraag


De subsidieronde bestaat uit twee fasen. De huidige subsidieoproep is gericht op het opstellen van een motivatiebrief zodat daarna gestart kan worden met de ontwikkelfase.

 • Ontwikkelfase (oproep motivatiebrief nu geopend)
  Indien een positief besluit wordt genomen over de motivatiebrief start de ontwikkelfase. In deze fase worden samenwerkingsverbanden gevormd en werken de (te vormen) consortia een subsidieaanvraag uit. Voor deze fase kan een startbudget van max. € 50.000,- aangevraagd worden. Consortia starten begin april 2022 met de ontwikkelfase. De uitgewerkte subsidieaanvraag wordt uiterlijk begin juli 2022 ingediend.
 • Uitvoeringsfase (Subsidieoproep volgt later)
  Indien de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt, gaan consortia aan de slag gaan met de voorgestelde innovatieve aanpak door middel van actieonderzoek.

Omdat de twee fasen samenhangen zijn in de subsidieoproep ook criteria en randvoorwaarden voor de uitvoeringsfase opgenomen.  

Matchmaking

Vanwege het beperkt aantal aanmeldingen gaat de matchmaking van 18 november niet door.

Heeft u wel belangstelling voor de matchmakingbijeenkomst? Laat het ons weten via tweedespoor@zonmw.nl, dan kijken wij of er de eerste helft van december nog een matchmakingbijeenkomst georganiseerd kan worden.

Neem ook een kijkje in onze LinkedIn matchmaking-groep, waar u contact kunt leggen met potentiële samenwerkingspartners.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Preventienieuwsbrief en natuurlijk de subsidiekalender.

]]>
news-8005 Fri, 12 Nov 2021 09:34:38 +0100 Impactsessie over organisatie van zorg en uitgestelde zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/impactsessie-over-organisatie-van-zorg-en-uitgestelde-zorg/ ‘Normaal gesproken, buiten de coronapandemie, wacht je eerst tot je publicatie met het delen van onderzoeksresultaten. Waardevol dat we nu al onze eerste inzichten delen met beleidsmakers en mensen van de praktijk,’ aldus één van de projectleiders tijdens een ZonMw-impactsessie.  

Deze inspirerende webinar, onder leiding van Esther Heideveld programmamanager Kwaliteit van zorg bij ZonMw, werd georganiseerd op 10 november voor beleidsmakers, onderzoekers en vertegenwoordigers van beroeps- en belangenorganisaties.

COVID-19 heeft een negatieve impact op het gehele zorgsysteem

Bestuurders, beleidsmakers en zorgprofessionals staan door de COVID-19 pandemie voor een grote uitdaging om de organisatie van de zorg daarop aan te passen. Daarbovenop komt een opstapeling van zorg door uitgestelde operaties en behandelingen. Daarom hebben we een impactsessie gefaciliteerd waarin de eerste inzichten vanuit verschillende projecten uit het ZonMw COVID-19 programma gedeeld worden met stakeholders. Daarnaast signaleren we trends, faciliteren en financieren we wetenschappelijke gezondheidsonderzoeken. Hierdoor dragen we bij aan blijvende kwalitatief hoge zorg in de nabije en verre toekomst.

Patiënten onvoldoende gevraagd input te leveren op organisatie van zorg

‘Voor mij als huisarts is het heel waardevol om te weten bij wie het mis gaat en om dan vervolgens na te denken over hoe we deze mensen kunnen bereiken,’ vertelt een vanuit de NHG aangesloten huisarts tijdens de impactsessie. Tijdens het webinar wordt gedeeld welke groepen zorg gemist hebben en wat de onderliggende oorzaken zijn. Gemiste zorg heeft consequenties voor de zorgzwaarte en de organisatie van zorg bij huisarts en zorginstellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen. Maar is een patiënt pas een patiënt als deze gediagnostiseerd is? Onderzoekers hebben in kaart gebracht welke groepen veelal zorg mijden en hierdoor nu meer zorg nodig hebben dan dat ze anders hadden gehad. Deze zorg komt bovenop de al gestapelde zorg.

Personele capaciteit in ziekenhuizen tijdens de coronapandemie

Niet alleen patiënten blijken een minder goed gehoorde groep tijdens de coronapandemie. Ook zorgverleners en vooral verpleegkundigen voelen zich niet gehoord en onvoldoende gewaardeerd. Er is onder deze groep veel uitval en ziekteverzuim, waardoor de commitment om COVID-zorg te leveren minder wordt. Hierdoor neemt de druk op zorgprofessionals, die dit nog wel doen, steeds meer toe. Goed contact met collega’s en weten wat er van zorgprofessionals en met name verpleegkundigen verwacht wordt, zorgt voor een grotere betrokkenheid bij COVID-zorg en minder uitval. Deze inzichten uit de onderzoeken hebben invloed op besluitvorming in deze en andere crises. Ook wordt duidelijk hoe besluitvorming op organisatieniveau wrijving kan geven met regionale en landelijke besluitvorming.

ZonMw creëert samen met projectleiders impact

Tijdens de impactsessie heeft ZonMw een discussie gefaciliteerd om te bespreken hoe deze nieuwe inzichten in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd en hoe communicatie kan worden afgestemd op de doelgroepen. Kees-Jan den Heijer, senior programma-manager Kwaliteit van zorg bij ZonMw, voegt tenslotte toe dat ZonMw actief op zoek is om de gevolgen van COVID-19 op de zorguitkomsten voor patiënten die reguliere zorg nodig hebben in kaart te brengen en deze te relateren aan de beoogde doelen van uitkomstgerichte zorg (inzicht in relevante uitkomsten). De Kennisagenda COVID-19 van de FMS (red. Federatie Medisch Specialisten) vormt daarvoor de basis. Door deze impactsessie heeft ZonMw ook projectleiders met elkaar in verbinding gebracht en ervoor gezorgd dat bestuurders, beleidsmakers en beroeps- en belangenorganisaties geïnspireerd worden tot het zetten van concrete stappen.   
 
Meer weten over de onderzoeken? Ga voor meer informatie naar Organisatie van zorg.

]]>
news-7996 Tue, 09 Nov 2021 19:11:22 +0100 NFU: kom met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid https://www.nfu.nl/actueel/nfu-kom-met-een-nationaal-programma-publieke-gezondheid Om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden moet er meer gedaan worden aan het voorkomen van leefstijlziekten. Die oproep doet de NFU in aanloop naar het commissiedebat Leefstijlpreventie in de Tweede Kamer. Volgens de NFU kan een Nationaal Programma Publieke Gezondheid een bijdrage leveren aan een slagvaardigere preventieaanpak. news-7961 Mon, 08 Nov 2021 14:11:00 +0100 Deelnemen in multidisciplinaire consortia Dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deelnemen-in-multidisciplinaire-consortia-dementie/ De subsidieoproep ‘Multidisciplinaire Consortia Onderzoeksprogramma Dementie’ staat open. Om namens een organisatie deel te nemen in een van de consortia, moet u deelnemen aan het Sandpit-voortraject van deze oproep. Bekijk de stappen van deze procedure en lees antwoorden op bijbehorende vragen. Wat is een consortium?

Een multidisciplinair consortium is een duurzaam samenwerkingsverband tussen onderzoekers van 3 of meer partijen vanuit wetenschap en praktijk met verschillende disciplines, waarin het biomedische en het sociale domein elkaar vinden.  

Daarnaast participeren in het consortium relevante partijen ten behoeve van kennisverspreiding en implementatie van resultaten, bijvoorbeeld beroepsorganisaties, kennis- en onderwijsinstituten, zorgverzekeraars en bedrijfsleven.

Daadwerkelijke betrokkenheid van mensen met dementie en mantelzorgers draagt bij aan de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van zorg(onderzoek). Daarom dient deze doelgroep structureel en actief betrokken te zijn bij de wijze waarop het consortium vorm krijgt en de onderzoeksvoorstellen ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Een compleet beeld van waar de samenwerking minimaal aan moet voldoen, vindt u in de subsidieoproep.

Met welke onderwerpen gaan deze consortia zich bezighouden?

De focus van het multidisciplinaire consortium is gericht op een van de volgende thema’s van het Onderzoeksprogramma Dementie:

 • Fundamenteel onderzoek
 • Risicoreductie
 • Diagnostiek (en prognostiek)
 • Jonge mensen met dementie  

Binnen deze subsidieoproep, met een totaalbudget van 25 miljoen voor 4 jaar, is er ruimte voor één consortium per werkpakket. Daarnaast hebben Alzheimer Nederland en Health~Holland de intentie om extra middelen beschikbaar (6 miljoen) te stellen voor een consortium rondom Kwaliteit van leven van mensen met dementie, die aansluit op het werkpakket Risicoreductie. Om daarvoor in aanmerking te komen is deelname aan het Sandpit-voortraject vereist.   

Voor samenstelling van het consortium dat in aanmerking wil komen voor financiering door Alzheimer Nederland / Health~Holland gelden andere eisen.

Wat gaan de te vormen consortia doen?

De consortia gaan relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk verzamelen en onderzoeken over het ontstaan, risicoreductie, kwaliteit van leven met dementie, diagnostiek, prognostiek, jonge mensen met dementie en de behandeling van dementie. De ontwikkelde kennis gaan ze in de praktijk valideren en waar mogelijk implementeren.

Het doel van deze subsidieronde is om topcentra en partijen uit onderzoek en (zorg)praktijk samen te brengen in consortia om relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk te verzamelen over het ontstaan, risicoreductie, diagnostiek, prognostiek en de behandeling van dementie, te prioriteren, te onderzoeken en ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk.

In zo’n consortium kunnen bestaande topcentra een samenwerking aangaan met andere onderzoeksgroepen en disciplines, onderzoeksinstituten, zorginstelingen en/of ondernemingen, en/of met elkaar. Het werken in co-creatie aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevordert eveneens het evidence based werken van de zorgverleners. De te behalen doelen over een periode van 10 jaar zijn gericht op multidisciplinaire samenwerking in een consortium, op kennisontwikkeling en op kennisverspreiding en implementatie.

Wie kan uiteindelijk subsidie aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend door een multidisciplinair consortium van drie of meer partijen vanuit wetenschap en praktijk. De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in en is het aanspreekpunt voor ZonMw. De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording.

Hoe kan ik (namens mijn organisatie) deel uitmaken van zo’n consortium?

Voorafgaand aan indiening van een subsidieaanvraag vindt er een aantal bijeenkomsten plaats gebaseerd op de Sandpit-methodiek waar partijen zich presenteren en advies wordt gegeven aan belangstellende partijen. Deelname of mandateren van een deelnemende partij is verplicht. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 14 januari 2022 introductiebijeenkomst Sandpit-voortraject Multidisciplinaire Consortia (online)
 • 17 februari 2022 Matchingsbijeenkomst (in Utrecht of online)

Daarnaast dient voor deze bijeenkomsten een motivatieformulier te worden ingediend. De deadline hiervoor is 13 december 2021, 14.00 uur.

Meer informatie over het motivatieformulier en de bijeenkomsten vindt u in de officiële uitnodiging van de Sandpit-procedure. Let op: versie is geactualiseerd op 24 november 2021.

Meer informatie

 

]]>
news-7943 Thu, 04 Nov 2021 08:30:00 +0100 Verontrustende resultaten gezondheidsrisico's microplastics https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verontrustende-resultaten-gezondheidsrisicos-microplastics/ Al decennialang komen mensen in hun leefomgeving in aanraking met nano- en microplastics, ofwel kleine plastic deeltjes, via de lucht, water en voeding. Lees in dit artikel dat de impact van deze plastic deeltjes, die variëren in grootte van nano- tot micrometers, op de menselijke gezondheid echter nog grotendeels onbekend is. Binnen het ZonMw- programma Microplastics & Health zijn de gezondheidsrisico's van microplastics in kaart gebracht met 15 projecten. Alle projecten zijn gestart in 2019 en daar zijn nu de eerste resultaten van bekend. Experimenteel menselijk materiaal of proefdieren zijn blootgesteld aan micro- en nanoplastics. Daaruit blijkt dat kleine plastic deeltjes de darmwand, de longen, de placenta en zelfs de bloed-hersenbarrière kunnen passeren. Daar verstoren ze het functioneren van de lichaamscellen. Ook treden soms ontstekingsreacties op.

Verminderde darmwerking

Via de voedselketen, zoals het eten van vis, komen plastic deeltjes het lichaam binnen en in contact met de darmen. Lange tijd was het effect op onze darmgezondheid onduidelijk, maar nu komen de eerste resultaten binnen. Kortdurende blootstelling aan plastic deeltjes met een grootte van 1 tot 10 µm lieten de werking van de dikke darm afnemen. Soms hadden deeltjes ook invloed op de levensvatbaarheid van de cellen en de doorlaatbaarheid (getest op menselijke- en varkenscellen), maar alleen bij hoge concentraties.

Ontstekingsreacties

Door de aanwezigheid van microplastics in de darm werden ook ontstekingseiwitten geactiveerd. Maar niet altijd, want dat lag aan het geteste soort plastic. Vooral polystyreen blijkt bijvoorbeeld ontstekingseiwitten aan te wakkeren. Ook bepaalde afweercellen van het adaptieve immuunsysteem zijn dan extra actief.
Onderzoekers zagen dat 'verweerde' plastic deeltjes, die door UV-straling en oppervlaktewater zijn aangetast, een grotere reactie van lichaamscellen veroorzaken.

Chemische stoffen

De inname van voeding vergroot de blootstelling aan micro- en nanoplastics van onze darmen. Daar kunnen chemische stoffen uit vrij komen, zoals weekmakers en vlamvertragers, die ook uit verpakkingsmateriaal in ons voedsel kunnen komen. Er blijken maar liefst 183 van zulke chemicaliën aanwezig te zijn op microplastic strandafval. Een deel van deze verbindingen komt daadwerkelijk in de darm terecht, waar sommigen de hormoonhuishouding beïnvloeden.

Verstoorde longfunctie

Ook de longen ondervinden negatieve invloeden van de aanwezigheid van microplastics. In de longen passeert bijna 4% van een hoge concentratie aan polystyreen nanoplastics door het weefsel.
Omdat hoge blootstelling aan microplastic vezels bij textielarbeiders in verband is gebracht met het ontstaan van longziekten, is ook het effect van polyester- en nylonvezels op de longen onderzocht. Dat gebeurde op nagebouwde minilongen. Het resultaat was dat de minilongen minder goed groeiden of gerepareerd werden na schade. Hoogstwaarschijnlijk ligt de oorzaak in chemische stoffen, maar welke is nog onbekend. Verder is een lichte ontstekingsreactie te zien in aanwezigheid van nylonvezels.

Inkapseling door afweercellen

Het immuunsysteem reageert ook op microplastics. Afweercellen zien microplastics als lichaamsvreemde deeltjes. Daarom reageren ze hierop zoals ze dat op ziekteverwekkers zouden doen: bepaalde afweercellen kapselen de deeltjes in om ze af te breken. Dat doen ze echter alleen als ze omgeven zijn door bloedeiwitten, ontdekten de onderzoekers. Zo niet, dan laten ze de deeltjes met rust.
De reactie van het immuunsysteem hangt af van het type plastic en of deze verweerd is of niet. Dat blijkt uit onderzoek waarbij gebruikgemaakt is van in de oceaan en bij de kust verzamelde macroplastics, die in het laboratorium zijn vermalen tot een diversiteit aan microplastics. De chemische samenstelling, het aantal deeltjes en deeltjesgrootte bepalen hoe intensief afweercellen reageren.

Rem op hersenenzym

Nanoplastics kunnen de hersenen bereiken en ook de bloed hersenbarrière passeren, blijkt uit experimenten met knaagdieren en hersencelkweken. Daar haken ze zelfs in op de communicatie tussen afweercellen: ze remmen een belangrijk enzym dat benodigd is voor de communicatie tussen hersencellen. Het effect op het functioneren van de hersenen is verder beperkt, of vanwege de korte experimentele duur nog niet aangetoond. Vervolgonderzoek naar lange termijneffecten van nanoplastics op de hersenen is daarom nodig.

Ook in placenta en vruchtwater

Mogelijk zijn plastic deeltjes ook aanwezig in de menselijke placenta en het vruchtwater. Omdat er slechts een paar monsters getest zijn, zijn de onderzoekers voorzichtig om te concluderen dat plastic deeltjes altijd aanwezig zijn in de foetale omgeving. Hoe dan ook, aangetoond is ook dat de expressie van genen veranderde onder invloed van de plastic deeltjes. Langetermijneffecten zijn nog onbekend.

Ziekteverwekkers op microplastics

Microplastics zijn in oppervlaktewater ook een goede drager van ziekteverwekkers zoals bacteriën. Deze ziekteverwekkers kunnen zich, gehecht aan microplastics in het water, over grote afstanden verplaatsen en een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Zowel bij de kust als de grens is de rivier de Rijn bemonsterd om dit te onderzoeken. Verschillende plastics werden verzameld, meer dan 200.000 deeltjes per m3 water. Daarop trof men potentiële ziekteverwekkende en plastic afbrekende bacteriën aan.

Verontrustende resultaten

Kortom, deze eerste resultaten van het effect van microplastics in het lichaam zijn verontrustend te noemen. De doorbraakprojecten worden voortgezet in het nieuwe publiek-privaat consortium MOMENTUM. Verder vervolgonderzoek is echter noodzakelijk om de werkelijke gezondheidsrisico's en oplossingsrichtingen concreter te maken. Lees meer over onderzoek in onze publicatie over de gezondheidseffecten van microplastics.

Microplastics en gezonde leefomgeving

Bekijk in onze publicatie 'Gezonde leefomgeving' de relatie tussen microplastics en het ZonMw-brede onderwerp Gezonde leefomgeving. Binnen dit onderwerp richten wij ons op hoe, door mensen te beschermen tegen risico's zoals klimaateffecten, zoönosen en milieu, de leefomgeving op een positieve manier kan bijdragen aan de gezondheid van mensen. Ook het bevorderen van gezond gedrag (bewegen, voeding, met aandacht voor gezondheidsverschillen) speelt hierbij een rol.

 

]]>
news-7945 Tue, 02 Nov 2021 17:57:32 +0100 Tegen welke implementatieproblemen loopt u aan? https://nederlandsimplementatiecollectief.nl/ Vul de vragenlijst in en help ons om kennishiaten op het gebied van implementatie en implementatieonderzoek te verzamelen. Deelname kost u 5-15 minuten. Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) doet de inventarisatie op verzoek van ZonMw. news-7944 Tue, 02 Nov 2021 16:48:22 +0100 De overheid moet alert blijven op de tabakslobby https://gezondheidsfondsenvoorrookvrij.nl/nieuws/de-overheid-moet-alert-blijven-op-de-tabakslobby/ Vergeleken met andere landen heeft de Nederlandse overheid de tabakslobby in 2020 beter op afstand gehouden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. “Maar de overheid moet wel scherp blijven,” waarschuwt programmahoofd Tabak Marc Willemsen. news-7872 Tue, 26 Oct 2021 10:00:00 +0200 Intentieverklaring beroepsgroepen om samen te werken aan doorontwikkeling BAR, voor succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie naar werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/intentieverklaring-beroepsgroepen-om-samen-te-werken-aan-doorontwikkeling-bar-voor-succesvolle-verz/ Met deze intentieverklaring geven de beroepsverenigingen (NVAB, NVVG, NVVA) en brancheorganisaties (OVAL, Kwaliteit op Maat) en UWV aan actief samen te willen werken aan de doorontwikkeling van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR). Dit instrument zorgt voor een gezamenlijk begrippenkader en gemeenschappelijke taal, zodat bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen elkaar beter begrijpen. Bekijk de intentieverklaring


In de intentieverklaring geven de beroepsverenigingen, UWV en brancheorganisaties aan: “Wij zien ‘BAR 1.0’ als een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en een eenduidig begrippenkader. We zijn ervan overtuigd dat de BAR na volledige ontwikkeling kan bijdragen aan succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie”.

Bekijk hier de intentieverklaring

Informatiebijeenkomst over BAR op 29 november


Arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zijn van harte uitgenodigd voor de online informatiebijeenkomst over het BAR instrumentarium. Deze organiseren we samen met het Amsterdam UMC. De huidige versie van het instrument en de leidraad wordt gepresenteerd, alsook de plannen voor de doorontwikkeling.

Programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces


Het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad hebben een wetenschappelijke basis en zijn tot stand gekomen met input van de betrokken beroepsgroepen.

Vanuit ons subsidieprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces start dit najaar een onderzoeksconsortium met doorontwikkeling en validering van het instrument. De beroepsverenigingen NVAB, NVvA en NVVG werken hieraan mee. Hierbij moet meer ruimte ontstaan voor denken en werken vanuit mogelijkheden, de nodige voorwaarden, hulpmiddelen en aanpassingen én de toepasbaarheid door onder andere werknemer en werkgever.

Ook interessant

]]>
news-7884 Mon, 25 Oct 2021 14:55:43 +0200 Fusie Institute for Positive Health en Alles is Gezondheid https://www.skipr.nl/nieuws/fusie-institute-for-positive-health-en-alles-is-gezondheid/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20211020%20skipr%20daily%20nieuwsbrief%20-%20daily&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1038597X5B30026676C947BB97256E56DA6B97FFYI4 Voor borging en doorontwikkeling van positieve gezondheid gaan institute for Positieve Health en Alles is Gezondheid verder als één team. Deze stap wordt op het jubileumcongres van 10 jaar “Health as the ability to adapt and self-manage” op 11 november 2021 nader toegelicht. news-7868 Tue, 19 Oct 2021 13:27:00 +0200 De Juiste Zorg op de Juiste Plek: een succesvolle beweging van én door het veld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-een-succesvolle-beweging-van-en-door-het-veld/ Deze week stuurde minister De Jonge (VWS) de voortgangsbrief over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) naar de kamer. De juiste zorg op de juiste plek is een beweging vanuit het veld. Het gedachtegoed wordt op grote schaal in de praktijk gebracht door verschillende activiteiten. Om de beweging te stimuleren heeft het ZonMw-programma JZOJP de afgelopen drie jaar samenwerkingsverbanden ondersteund gericht op het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg op basis van een gedeeld regiobeeld. Inmiddels zijn er ruim 300 projecten gestart en kan worden geconcludeerd dat het programma aansluit bij de behoeften van het veld. Continu evalueren

Het programma werkt lerend, wat wil zeggen dat subsidieoproepen continu worden geëvalueerd en aangescherpt. Een onderdeel daarvan is de quickscan die wordt uitgevoerd door Iresearch. De samenvatting van de bevindingen van ZonMw en Iresearch lees je hier.
De conclusie die hieruit volgt is dat de beweging een volgende fase bereikt en de focus verschuift naar organiseerbaarheid, transformatie in de praktijk en implementatie en opschaling van best practices.

Preventie, e-health en burgerperspectief

De komende activiteiten vanuit het ZonMw-programma JZOJP zullen zich richten op het leren en verbeteren door het ontwikkelen, identificeren en opschalen van best practices. Daarnaast zal meer worden ingezet op preventie, minder vertegenwoordigde doelgroepen en het vergroten van de inzet van e-health. De coronapandemie heeft laten zien dat daar grote winst te behalen is. Het gaat daarbij om communicatie, tijd, belasting voor patiënten en professionals in de realisatie van samenhangende zorg en ondersteuning. Het stimuleren van e-health in nieuwe projecten zal deze ontwikkeling verder bestendigen. Tot slot zal er worden ingezet op het burgerperspectief en het vergroten van draagvlak onder burgers voor de ingezette beweging.

JZOJP in de praktijk

Er zijn al mooie voorbeelden vanuit het programma JZOJP in de praktijk zichtbaar. Hoe komt een regionale samenwerking ouderenzorg in de Zaanstreek tot stand? Hoe wordt in Brabant verstopping in de spoedzorg voorkomen? En hoe werkt het regiobeeld in Noordoost Friesland als een vliegwiel? Deze en andere inspirerende voorbeelden delen we op onze webpagina.

JZOJP en ZonMw

ZonMw draagt met meerdere programma's en initiatieven bij aan de JZOJP beweging. Naast het hierboven beschreven ZonMw-programma JZOJP is er bijvoorbeeld ook de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en het Zorg voor Innoveren loket.

Lees meer

 

 

]]>
news-7849 Thu, 14 Oct 2021 14:15:16 +0200 Publicatie: Kies voor maatwerk in re-integratie Tweede Spoor. Ervaringen uit de praktijk (OVAL en KoM) https://www.oval.nl/nieuws/publicatie-kies-voor-maatwerk-in-re-integratie-tweede-spoor-ervaringen-uit-de-praktijk In opdracht van ZonMw hebben OVAL en KoM voor het kennisprogramma ‘Verbeteringen re-integratie Tweede Spoor’ van ZonMw de ervaringen uit de dagelijkse praktijk met re-integratie tweede spoor in kaart gebracht. Welke knelpunten en verbeterpunten ervaren professionals? Wat gaat er goed en wanneer is het juiste moment om een tweede spoortraject in te zetten? De publicatie omvat een aantal adviezen voor de nog te vormen consortia. news-7821 Thu, 14 Oct 2021 10:53:00 +0200 Samen succesvol stoppen met roken https://publicaties.zonmw.nl/samen-succesvol-stoppen-met-roken/ Het is Stoptober! Rokers succesvol helpen om te stoppen met roken: hoe doe je dat? ‘Sociale steun is belangrijk als je wilt stoppen met roken. Daarom creëren we steun in de omgeving van rokers en hanteren we een groepsaanpak’. In Den Haag wordt samengewerkt om eerder opgedane kennis beter te benutten. Lees over dit project uit onze programmalijn Kennisbenutting en implementatie. news-7844 Wed, 13 Oct 2021 16:21:55 +0200 Sekse- en genderverschillen bij de behandeling van alcoholverslaving https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/stress-related-predictor-to-relapse-in-alcohol-use-disorder-do-sex-and-gender-matter/ Veel mensen met een alcoholverslaving vallen binnen een half jaar na de start van een behandeling terug in de verslaving. Anne Marije Kaag kijkt in haar onderzoek naar sekse- en genderspecifieke voorspellers om terugval in het gebruik van alcohol te identificeren, zodat in de toekomst behandelingen zich hier specifiek op kunnen gaan richten. news-7837 Tue, 12 Oct 2021 11:58:46 +0200 Inspirerende eerste kennissessie voor GLI-projecten https://publicaties.zonmw.nl/jzojp/inspirerende-eerste-kennissessie-voor-gli-projecten/ Sinds juni zijn tien samenwerkingsverbanden gestart met een implementatieplan om een erkende Gecombineerde Leefstijlinterventie in hun regio te implementeren. Op 23 september vond de eerste inhoudelijke sessie plaats van het begeleidings- en evaluatietraject dat wordt uitgevoerd door het AmsterdamUMC. news-7832 Mon, 11 Oct 2021 14:54:47 +0200 Deze gemeenten weten participatie te bevorderen https://mediator.zonmw.nl/mediator-48/houten-hanteert-de-menselijke-maat/ Drie Utrechtse gemeenten pakken het anders aan bij de uitvoering van de Participatiewet. Professionals praten niet over maar mét inwoners die door problemen niet kunnen deelnemen aan de samenleving. Lees hoe dit project van Vakkundig aan het werk de participatie bevordert en integraal werkt. news-7816 Thu, 07 Oct 2021 11:13:07 +0200 Innovatie van het tweedespoortraject (UWV) https://e-mail.uwv.nl/ct/m12/k1/XvY5f_fyGKn43mqnqHLBYB5PQKMe9cqoUuIBqDZGe_U9Lqnvt4yQU3cOJAuvHPs6xkRXROQZ_oSOKPxrcFuDeA/Y8rP9tW8CiZcmax Er starten dit najaar experimenten met nieuwe aanpakken re-integratie bij een nieuwe werkgever. UWV heeft i.o.v. het ministerie en ZonMw onderzoek gedaan naar de huidige inzet van tweedespoortrajecten. Carla van Deursen, senior kennisadviseur bij UWV: 'We hebben daarmee in beeld gebracht aan welke punten aandacht moet worden besteed bij een tweedespoortraject. Ik hoop dat het bijdraagt aan mooie innovatieve projecten.' (het rapport staat ook op zonmw.nl/tweedespoor) news-7760 Thu, 07 Oct 2021 08:00:00 +0200 Stoppen met roken tijdens de zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stoppen-met-roken-tijdens-de-zwangerschap/ Uit cijfers blijkt dat bijna 9% van de Nederlandse vrouwen dagelijks rookt gedurende de zwangerschap. Onder laag opgeleide vrouwen is dat zelfs 22%. Roken tijdens de zwangerschap is zeer schadelijk. Zwangeren die roken kunnen bij de gynaecoloog of verloskundige terecht voor ondersteuning bij stoppen met roken. Met dit animatiefilmpje informeert het project ‘Samen Stoppen, Samen Sterk!’ zwangeren in Noord Nederland.  

Bekijk het filmpje

]]>
news-7769 Fri, 01 Oct 2021 10:00:00 +0200 Oktober is Stoptober - wij stimuleren onderzoek naar tabaksontmoediging http://www.zonmw.nl/roken Oktober is Stoptober, de maand waarin mensen samen stoppen met roken. Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Onderzoek draagt bij aan een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. Bekijk hier de projecten op het gebied van tabaksontmoediging. news-7782 Thu, 30 Sep 2021 18:18:57 +0200 Vacature (senior) programmamanager Poortwachtersproces https://www.werkenbijzonmw.nl/vacaturebeschrijving/sr-programmamanager-poortwachtersproces-21-177 Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever? En wil je verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen stimuleren nog beter samen te werken? Dan zoeken wij jou! Word trekker van ons kennisprogramma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces. Bekijk de vacature en reageer uiterlijk 13 oktober. news-7781 Thu, 30 Sep 2021 18:17:13 +0200 SER-advies: Werken zonder Armoede https://www.ser.nl/nl/Publicaties/werken-zonder-armoede Vergroot de bestaanszekerheid van werkenden, zorg voor voldoende inkomen en maak regels minder ingewikkeld. Werk, en dus salaris, biedt niet voor iedereen voldoende bestaanszekerheid. Zo’n 220.000 werkenden zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk. Om uit die armoede te komen is een aanpak nodig op meerdere fronten: een voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima. Lees verder in de verkenning ‘Werken zonder Armoede’. news-7780 Thu, 30 Sep 2021 18:10:40 +0200 Urban sports brengen kinderen uit achterstandswijken in beweging https://mediator.zonmw.nl/mediator-48/urban-sports-brengen-kinderen-uit-achterstandswijken-in-beweging/?utm_campaign=Mediator+48&utm_content=Mediator48-2021-09-29&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email Veel kinderen spelen meer met hun smartphone of tablet dan met hun vriendjes buiten. Daardoor bewegen ze veel te weinig. In Eindhoven zorgde het gericht aanbieden van urban sports ervoor dat kinderen uit achterstandswijken meer gingen bewegen. news-7762 Mon, 27 Sep 2021 16:19:00 +0200 Gender en Gezondheid expert Antoinette Maassen van den Brink ontvangt de Corrie Hermann Prijs 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gender-en-gezondheid-expert-antoinette-maassen-van-den-brink-ontvangt-de-corrie-hermann-prijs-2021/ Op zaterdag 2 oktober 2021 ontvangt hoogleraar Antoinette Maassen van den Brink (Erasmus MC) de Corrie Hermann Prijs van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). Zij ontvangt deze prijs voor haar onderzoek naar de relatie tussen vrouwelijke hormonen en migraine. Daarmee levert ze een belangrijke bijdrage aan gender- en seksesensitief onderzoek voor medische zorg en gezondheid.  

We stelden Antoinette Maassen van den Brink een paar vragen voorafgaand aan de prijsuitreiking en het symposium ‘Migraine bij vrouwen: een hoofdpijndossier’ op 2 oktober dat ter ere van de prijswinnares wordt georganiseerd in de Gertrudis Kapel in Utrecht.

Wat betekent de Corrie Hermann Prijs voor jou?

‘Het krijgen van de Corrie Hermann Prijs is enorm eervol. De prijs is genoemd naar Corrie Hermann, een geweldige en inspirerende vrouw, die na haar dissertatie over vrouwelijke artsen in Nederland op vele vlakken een bijdrage heeft geleverd aan de geneeskunde en de maatschappij in het algemeen, onder meer door politiek een rookvrije werkplek en een rookverbod in het openbaar vervoer te bewerkstelligen. Verder kom ik in een rijtje van voorgangsters die hun voetsporen in het onderzoek naar gender en gezondheid hebben verdiend. Een ander mooi aspect van deze prijs is dat ik het symposium over vrouwen en migraine heb mogen organiseren samen met de VNVA (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijk Artsen, die de prijs uitreikt). Het is mooi om dit onderwerp voor een breed publiek nader te kunnen belichten. Tot slot is het erg fijn om zo’n prijs te mogen ontvangen, ondank het feit dat ik vele jaren parttime heb gewerkt vanwege de zorg voor mijn kinderen. Hoewel dit eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn, is het (te) vaak voorgekomen dat ik als minder ambitieus werd gezien omdat ik niet fulltime werkte.’

Migraine is een belangrijk gezondheidsprobleem met name voor vrouwen omdat zij te maken hebben met hormonale veranderingen, zoals tijdens de menstruatie, zwangerschap en menopauze. Je bent pionier op het gebied van onderzoek naar de rol van vrouwelijke hormonen en migraine. Wat zijn jouw drijfveren voor dit onderzoek?

‘Ten eerste wordt er enorm veel leed veroorzaakt door migraine. Dit is ook bij mannen zo, maar bij vrouwen komt migraine 3-4 keer zo vaak voor als bij mannen en zijn aanvallen in relatie tot hormonale schommelingen vaak ook nog eens lastiger te behandelen. Gek genoeg ontbreekt een behandeling die aangrijpt op het hormonale systeem, al zou dit gezien het bovenstaande toch voor de hand liggen. Wetenschappelijk gezien is migraine bij vrouwen een enorm en uitdagend onderwerp. Dit komt onder meer omdat bij deze aandoening zowel de neurologie, de vasculaire geneeskunde, als de endocrinologie betrokken zijn. Daardoor zijn de farmacologische aspecten, waar ik op mij op richt, erg breed en ingewikkeld, ook juist omdat de verschillende systemen elkaar kunnen beïnvloeden. Al met al dus een complexe puzzel om op te lossen, erg boeiend om aan te werken.’

Waarom is een genderperspectief zo belangrijk voor medisch onderzoek en gezondheid?

‘In de afgelopen jaren heb ik geleerd dat gender in de geneeskunde wat mij betreft niet als een apart onderwerp gezien moet worden, maar dat het op een heel logische manier verweven moet zijn met vrijwel alle aspecten van de geneeskunde. Er is namelijk bijna geen gebied waar sekse of gender geen rol speelt. Verder is er nog te weinig bekend over de interactie tussen sekse (de biologische verschillen) en gender (ook de sociale aspecten) binnen de geneeskunde, het is lastig om deze twee aspecten los van elkaar te beschouwen. Tot slot vind ik het opvallend dat het nog steeds vooral vrouwen zijn die zich bezighouden met deze tak van de geneeskunde, terwijl dit een onderwerp is dat ons allen aangaat en vaak berust op logische mechanismen.’

Wat hoopt u dat er over 10 jaar bereikt is op het gebied van gender en gezondheid?

‘Specifiek op mijn onderzoek gericht hoop ik dat er tegen die tijd een effectieve hormonale behandeling is tegen hormoon-gerelateerde migraine aanvallen, die zonder al te veel bijwerkingen veilig gebruikt kan worden. Verder hoop ik dat gender-gerelateerde aspecten de serieuze plaats krijgen binnen de geneeskunde die ze verdienen. Wanneer het onderwerp al vroeg in het medische curriculum aan bod komt, zal dat een belangrijke bijdrage gaan leveren. Ik ben namelijk van mening dat educatie niet alleen belangrijk is voor het overdragen van kennis, maar zeker ook voor het vormen van een bepaalde attitude.’

Meer informatie

Antoinette Maassen van den Brink ontving in de afgelopen jaren subsidies uit het ZonMw programma Gender en Gezondheid, evenals een Veni, Vidi en recent een Vici subsidie van het NWO Talentprogramma.

Relevante links:

•    ZonMw podcast: De rol van hormonen bij migraine en diabetes. Aflevering #3 - podcast Gender en gezondheid
•    De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
•    Het VNVA Corrie Hermann Prijs Symposium (2 oktober 2021)
•    Erasmus MC Profielpagina Antoinette Maassen van den Brink
•    Lees meer over opgedane lessen van Sekse en Gender in Onderzoek

]]>