ZonMw tijdlijn Preventie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Preventie nl-nl Thu, 12 Dec 2019 04:06:25 +0100 Thu, 12 Dec 2019 04:06:25 +0100 TYPO3 news-4987 Fri, 06 Dec 2019 08:57:08 +0100 Vijf miljoen euro voor leefstijlgeneeskunde https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/06/vijf-miljoen-euro-voor-leefstijlgeneeskunde Blokhuis (VWS) verhoogt ons budget voor leefstijlgeneeskunde van 1 naar 5 miljoen euro. Er is een groot aantal onderzoeksvoorstellen ingediend in onze subsidieronde leefstijlgeneeskunde. Hiervan kunnen we nu meer relevante en kwalitatief goede projecten honoreren. Dit geeft ruimte om breder, op meer verschillende aandoeningen/ziekten, in te zetten. En zorgt zo voor meer kennis en inzicht op de potentie van leefstijlgeneeskunde. news-4945 Thu, 28 Nov 2019 15:48:00 +0100 Parel voor hiv-preventie met PrEP https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parel-voor-hiv-preventie-met-prep/ Op 29 november is tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks in Amsterdam een ZonMw Parel uitgereikt aan drs. Elske Hoornenborg, hoofd soa-polikliniek bij de GGD Amsterdam. Zij ontvangt de Parel voor het Amsterdam PrEP-project. Dit onderzoek heeft aangetoond dat PrEP, een pil die hiv-infectie voorkómt, in de praktijk goed toepasbaar is. Dit project heeft mede geleid tot nationale verstrekking van PrEP. Jaarlijks krijgen ongeveer 700  nieuwe mensen in Nederland de diagnose hiv. PrEP (pre-expositie profylaxe) is een pil die hiv-infectie kan voorkomen. Het medicijn is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben maar wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. De doelgroep zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM) en deels transgender  personen, afhankelijk van hun seksueel gedrag. In 2015 is onder leiding van internist-infectioloog Elske Hoornenborg het Amsterdam PrEP-project (AMPrEP) gestart. Bij 374 MSM en 2 transgender vrouwen is het gebruik van PrEP in de praktijk onderzocht.

Meer hiv-preventie door aanbieden keuze

Een vernieuwend element van dit onderzoek was het aanbieden van twee manieren van PrEP-gebruik: dagelijks PrEP slikken of alleen PrEP gebruiken rondom seks (volgens een specifiek schema). Driekwart van de deelnemers koos voor dagelijks gebruik en een kwart voor gebruik rondom seks. Eerder is aangetoond dat beide manieren effectief beschermen tegen een hiv-infectie. Door de keuze aan te bieden, worden meer mensen bereikt en daarmee ook meer hiv-infecties voorkomen.

Hoge therapietrouw en kosteneffectief

De uitkomsten van het AMPrEP-project zijn positief. De animo om mee te doen, bleek heel groot onder de doelgroep. Ook waren deelnemers zeer trouw in het slikken van PrEP. Verder heeft het onderzoek opnieuw bevestigd wat al bekend was, namelijk dat PrEP zeer effectief is bij hiv-preventie. Uit een rekenkundig model blijkt dat het PrEP-gebruik door de doelgroep ook zeer kosteneffectief is en mogelijk zelfs kostenbesparend. Dit effect is nog groter wanneer mensen kiezen voor alleen PrEP-gebruik rondom seks.

Impact op MSM-community

Ook de ervaringen van deelnemers waren positief. Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat het seksueel welbevinden hoog scoorde door gebruik van PrEP. De komst van PrEP heeft grote impact op de MSM-community die jarenlang angst voor hiv had. Tijdens het AMPrEP-onderzoek is ook samengewerkt met mensen uit de community. Bijvoorbeeld door hun input te gebruiken bij een app om therapietrouw te monitoren en te stimuleren.

 
Nationaal PrEP-programma

Internationaal gezien liep Nederland achter op andere landen, zoals Frankrijk, België en Noorwegen, waar PrEP al een paar jaar beschikbaar is. Inmiddels zijn de resultaten van het AMPrEP-project meegenomen in een positief advies van de Gezondheidsraad. Dit heeft geleid tot een nationaal programma. Sinds afgelopen september stellen vrijwel alle GGD’en in heel Nederland PrEP beschikbaar voor de komende vijf jaar.

Het AMPrEP-project is van 2015 tot 2019 gefinancierd door ZonMw en loopt nog door tot eind 2020. Het project is onderdeel van het H-TEAM, een samenwerking tussen diverse partijen betrokken bij de preventie en behandeling van hiv in Amsterdam.

Infectieziektebestrijding

Het AMPrEP-project is gefinancierd vanuit het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017. Dit programma is onderdeel van het cluster Gezondheidsbescherming van ZonMw. Wij willen impact realiseren met kennis uit onderzoek op het gebied van infectieziekten, antibioticaresistentie en voeding.

Meer informatie

]]>
news-4954 Thu, 28 Nov 2019 13:26:10 +0100 Subsidieoproep: landelijk onderzoek naar het structureel echoscopisch onderzoek rond 13 weken zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-landelijk-onderzoek-naar-het-structureel-echoscopisch-onderzoek-rond-13-weken-zwange/ Van het ministerie van VWS hebben we de opdracht gekregen om landelijk onderzoek te faciliteren naar het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. De subsidieoproep is nu opgesteld. Deadline voor indienen: 18 februari 2020,14:00 uur Inzicht krijgen in relevante aspecten eerste trimester SEO

Het doel is om met dit landelijk onderzoek inzicht te verkrijgen in relevante aspecten van het eerste trimester SEO.  

Het landelijk onderzoek moet zich richten op deze hoofdvragen:

•    Wat zijn de uitkomsten van het eerste trimester SEO in Nederland in termen van deelname, bevindingen, vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten?
•    Wat zijn ervaringen van zwangere vrouwen en hun (eventuele) partner met het eerste trimester SEO?
•    Hoe kan het eerste trimester SEO geïmplementeerd worden en welke gevolgen hebben de keuzes en/of scenario’s (eventueel) voor de gehele keten van verloskundige zorg?

Bekijk direct de subsidieoproep

Het ministerie van VWS heeft voor het landelijk wetenschappelijk onderzoek € 900.000,- aan ZonMw beschikbaar gesteld. De beoogde looptijd van het project is 4 jaar. U kunt geen subsidie aanvragen voor vergoeding van de reguliere uitvoeringskosten van het eerste trimester SEO.

Afstemmen met het RIVM

Het RIVM treft voorbereidingen om de uitvoering van het eerste trimester SEO mogelijk te maken. U dient bij de uitvoering van het landelijk onderzoek nauw samen te werken en af te stemmen met het RIVM. Daarnaast dient het landelijk onderzoek aan te sluiten bij de uitgangspunten die zijn verwoord in het rapport Verkenning 13 wekenecho van het RIVM.

Het landelijk onderzoek kan starten als er voldoende duidelijkheid is over de financiële dekking en gevolgen voor de geboortezorg. Naar verwachting valt het besluit hierover in het voorjaar van 2020.

Meer informatie:

•   Subsidieoproep ‘Landelijk onderzoek structureel echoscopisch onderzoek bij 13 weken zwangerschap'
•   Programma Zwangerschap en geboorte II
•   Themapagina Zwangerschap en geboorte

 

]]>
news-4946 Thu, 28 Nov 2019 09:03:11 +0100 MRI screening mogelijk geschikt voor vrouwen met dicht borstweefsel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mri-screening-mogelijk-geschikt-voor-vrouwen-met-dicht-borstweefsel/ Vrouwen met heel dicht borstklierweefsel lijken gebaat met aanvullend MRI-onderzoek na de landelijke borstscreening. Omdat deze groep een verhoogde kans op borstkanker heeft en omdat tumoren in de borst door dit dichte klierweefsel moeilijker te zien zijn, is er een onderzoeksgroep van ongeveer 4800 vrouwen samengesteld die na de reguliere screening, aanvullend een MRI-onderzoek kreeg. De resultaten na de eerste ronde van deze DENSE-studie, vandaag gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, zijn veelbelovend. Van iedere 1000 vrouwen met heel dicht borstweefsel werd bij 17 van hen borstkanker opgespoord met het aanvullende MRI-onderzoek. Bij deze vrouwen waren in de gewone screening op de röntgenfoto geen afwijkingen te zien.

Vanuit het UMC Utrecht leidt Prof. dr. Carla van Gils van het Julius Centrum samen met dr. Wouter Veldhuis en prof. dr. Ruud Pijnappel van de divisie Imaging & Cancer, de onderzoeksgroep die bestaat uit onderzoekers van acht Nederlandse ziekenhuizen.

Van Gils: “De eerste resultaten zijn positief. Met een aanvullende MRI-scan bij deze groep vrouwen vinden we tumoren die in de reguliere screening niet ontdekt werden. We vinden ze in een eerder stadium. En het komt daarna ook minder vaak voor dat borstkanker buiten het screeningsonderzoek wordt ontdekt. We hopen dat de staatssecretaris van VWS op basis van deze uitkomsten aan de Gezondheidsraad advies zal vragen en het RIVM zal verzoeken een uitvoeringsonderzoek te doen.”

Binnenkort wordt het aanvullende onderzoek afgerond waarbij de gevonden resultaten in rekenmodellen worden ingevoerd. Daardoor kan beter worden ingeschat wat de maatschappelijke impact is. Leidt de vroege opsporing met MRI op lange termijn ook daadwerkelijk tot minder sterfte aan borstkanker en is er minder intensieve en dus minder belastende behandeling nodig? Uiteindelijk moet dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt, want aanvullend MRI-onderzoek geeft ook resultaten die onnodig spanning kunnen veroorzaken. MRI is duurder, belastender, duurt langer dan het röntgenonderzoek en er is een contrastinjectie nodig. Daarbij is MRI zo’n gevoelige techniek dat er ook andere afwijkingen worden gezien. Hoewel dat later geen borstkanker blijkt te zijn, kan het wachten op de uitslag mentaal belastend zijn, soms nog tot lang daarna. Ook kunnen er tumoren worden gevonden die zo langzaam groeien dat ze niet tot gezondheidsproblemen zullen leiden, waardoor misschien onnodige behandeling plaatsvindt.

Als de voordelen opwegen tegen deze nadelen, is dit een belangrijke stap van de “one size fits all” borstscreening naar "screeningonderzoek op maat”.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door: UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, RadboudUMC, Maastricht UMC+ Amsterdam UMC locatie VUmc, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ZGT (Ziekenhuisgroep Twente), Albert Schweitzer Ziekenhuis, RIVM en Screeningsorganisaties. Gefinanceerd door: ZonMw, Pink Ribbon/A Sisters’Hope, KWF Kankerbestrijding, Bayer en UMC Utrecht.

Bron: UMC Utrecht

Voor meer informatie:

 

 

]]>
news-4941 Wed, 27 Nov 2019 10:52:39 +0100 Hoe stimuleer je gezondheid op de werkplek? https://publicaties.zonmw.nl/stimuleren-van-gezondheid-op-de-werkplek/ Hoe kun je de gezondheid van werknemers met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) écht verbeteren op de werkplek? In 2018 gingen 20 onderzoeksprojecten van start in ons programma Werk(en) is gezond. Waar zijn ze mee bezig? En waar lopen ze tegenaan? De projectleiders bespraken het tijdens de bijeenkomst op 24 oktober jl. Lees ons verslag en kom meer te weten over het stimuleren van gezondheid op de werkplek! news-4939 Wed, 27 Nov 2019 09:13:39 +0100 Instrumenten armoede, schulden en gezondheid https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/themadossiers/armoede-schulden-en-gezondheid/instrumenten-armoede-schulden-en-gezondheid Zelf aan de slag met uw lokale aanpak om armoede en gezondheid te verbinden? Op deze pagina van het RIVM vindt u instrumenten die u kunt inzetten om uw aanpak vorm te geven. Bekijk bijvoorbeeld de gesprekstool voor gemeenten of het inspiratie- en werkboek Armoede, schulden en gezondheid. news-4926 Mon, 25 Nov 2019 10:46:54 +0100 Online zelftest: ben ik gameverslaafd? https://mediator.zonmw.nl/mediator-38/online-zelftestben-ik-gameverslaafd/?utm_medium=email Gamen is een gebruikelijke tijdsbesteding geworden – een leuke hobby. Soms is die hobby verslavend. Sinds 2012 kunnen jongeren via een zelftest nagaan of dat bij hen het geval is. Tony van Rooij paste de test aan op basis van nieuwe inzichten. news-4921 Sun, 24 Nov 2019 21:44:04 +0100 Succesvol uit de bijstand https://public.significant-groep.nl/nieuws/succesvol-uit-de-bijstand In de onderzoeksrapportage ‘Succesvol uit de bijstand’ staan de lessons learned en rode draden door het verzamelen en analyseren van de meest succesvolle initiatieven om mensen weer aan een baan of terug de maatschappij in te helpen. Laat jouw gemeente ook inspireren! De rapportage is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd, met de reactie op de eindevaluatie van de Participatiewet. news-4922 Tue, 19 Nov 2019 22:15:00 +0100 Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald https://www.scp.nl/Nieuws/Doelstellingen_Participatiewet_nauwelijks_behaald De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper een verschil. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Dit blijkt uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het SCP. news-4897 Tue, 19 Nov 2019 14:31:03 +0100 Dit jaar bijna €30 mln voor Nationaal Preventieakkoord, waarvan €7 mln voor alcoholpreventie https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7572/dit-jaar-bijna--30-mln-voor-nationaal-preventieakkoord-waarvan--7-mln-voor-alcoholpreventie In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Paul Blokhuis laten weten dat hij verwacht dit jaar € 27 mln te verplichten aan activiteiten in het kader van het Nationale Preventieakkoord. Het budget komt uit de middelen die vanuit het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor het Nationaal Preventieakkoord en voor effectieve interventies. De financiële verplichtingen waar in het akkoord afspraken over zijn gemaakt, betreffen deels nieuwe acties en deels een intensivering van goed lopende programma’s. news-4892 Tue, 19 Nov 2019 11:12:18 +0100 Werk en mantelzorg: maak het bespreekbaar https://www.movisie.nl/artikel/werk-mantelzorg-maak-bespreekbaar In Nederland combineert 1 op de 4 werkenden zijn of haar baan met mantelzorgtaken. De combinatie van werk en mantelzorg komt met name vaak voor in de groep 45-65 jarigen. Naar verwachting zal het aantal dat werk met mantelzorgtaken combineert in de komende jaren fors toenemen. Het geven van mantelzorg kan zorgen voor stress, een hoger risico op depressie en een toename in ziekteverzuim, vooral wanneer de benodigde mantelzorg lastig te combineren is met werk. news-4873 Thu, 14 Nov 2019 15:16:18 +0100 tweet gender https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-gender/ news-4868 Thu, 14 Nov 2019 11:17:09 +0100 Interview Henk Garretsen https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/20-jaar-preventie/interview-henk-garretsen-tranzo/ ‘Academische werkplaatsen versterken samenwerking in de regio’s’, aldus Henk Garretsen, Tranzo. ‘Binnen deze werkplaatsen doen GGD’en, universiteiten en andere partijen samen onderzoek en wisselen ze onderling informatie uit’. news-4867 Thu, 14 Nov 2019 11:13:09 +0100 Interview Jaap Seidell https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/20-jaar-preventie/interview-jaap-seidell-vrije-universiteit-amsterdam/ ‘Het gaat erom wetenschappelijke inzichten te koppelen aan beleidsambities’, aldus Jaap Seidell, Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Het is belangrijk de samenwerking binnen de driehoek van praktijk, onderzoek en beleid te onderhouden. Uiteindelijk gaat het om blijvende gedragsverandering’. news-4862 Thu, 14 Nov 2019 08:12:00 +0100 Wereld Diabetes Dag - 14 november 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wereld-diabetes-dag-14-november-2019/ In Nederland hebben veel mensen diabetes type 2. Leefstijlgeneeskunde - het inzetten van leefstijlinterventies bij de behandeling van ziekten – lijkt veelbelovend bij deze chronische aandoening. Maar is het ook (kosten)effectief? Dit is een van de belangrijke vragen die centraal staat voor kennisinstellingen en zorginstellingen, die komend jaar van start gaan met onderzoek. Benieuwd hoe? Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten. news-4866 Wed, 13 Nov 2019 22:04:19 +0100 Hoe zorg je voor integraal gezondheidsbeleid, gericht op preventie? https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/aan-de-slag-met-preventie-in-uw-gemeente/fase-2-hoe-zorg-je-voor-integraal-gezondheidsbeleid-gericht-op-preventie/ Fase 2 van 'Aan de slag met preventie in uw gemeente' is van start. In deze fase geven 5 consortia op een vernieuwde manier, met gebruik van effectieve interventies, preventie in gemeenten op belangrijke thema’s vorm. Door goed te monitoren hoe dit loopt, levert dit nieuwe kennis en inzicht op voor preventief gemeentebeleid. De consortia voeren hun plan van aanpak uit voor integraal gezondheidsbeleid, dat zij in fase 1 hebben opgesteld. news-4807 Wed, 13 Nov 2019 15:47:00 +0100 Kennisinfrastructuren als motor voor implementatie http://www.zonmw.nl/20jaarpreventie Een betere onderbouwing voor beleid en meer maatschappelijke impact van de wetenschap. Plus betere methodieken en interventies voor de praktijk. Het zijn opbrengsten van kennisinfrastructuren, zoals academische werkplaatsen waar beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen. Lees verder in onze publicatie '20 jaar preventie bij ZonMw'. news-4860 Wed, 13 Nov 2019 13:32:39 +0100 Week van de werkstress https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-naar-duurzame-inzetbaarheid-verbetert-praktijk-rond-werk-en-gezondheid/ Wat kan je als werkgever doen om werkstress bij werknemers te voorkomen? Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid verbetert de praktijk rond werk en gezondheid. In het kader van de Week van de werkstress (11 t/m 15 november 2019) brengen we graag ons (afgeronde) programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid bij u onder de aandacht. Lees meer over de resultaten. news-4829 Wed, 13 Nov 2019 13:25:00 +0100 ‘Met implementatie brengen we preventie verder’ https://publicaties.zonmw.nl/met-implementatie-brengen-we-preventie-verder/ Huisarts dr. Ivo Smeele is voorzitter van de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventie-programma. ‘Succesvolle implementatie is een kwestie van lange adem.’ Hoe kan je implementatie tot een succes maken?  

Je leest het in dit interview

]]>
news-4824 Wed, 13 Nov 2019 09:03:00 +0100 24 leefstijlinterventies her-erkend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/24-leefstijlinterventies-her-erkend/ Met behulp van onze subsidie, zijn dit jaar 24 leefstijlinterventies her-erkend door de onafhankelijke erkenningscommissies van het RIVM. Deze erkenning geldt weer voor vijf jaar. Her-erkenning

De commissieleden van de onafhankelijke erkennigscommissie (RIVM) stelden vast dat:

 • de 24 interventies een actuele (theoretische) onderbouwing hebben,
 • de materialen up-to-date zijn
 • en dat men inzicht heeft in bereik van de interventies.

Actuele erkende leefstijlinterventies

Ben je benieuwd naar alle actuele erkende leefstijlinterventies? Deze vind je in de interventieoverzichten van het RIVM.

Voorbeelden leefstijlinterventie

Wat zijn leefstijlinterventies? Voorbeelden van erkende leefstijlinterventie zijn: 

Meer informatie

 

]]>
news-4843 Mon, 11 Nov 2019 11:11:05 +0100 NIP-test voor zwangere vrouwen betrouwbaarder dan gedacht https://www.parool.nl/nederland/nip-test-voor-zwangere-vrouwen-betrouwbaarder-dan-gedacht~b8b0eb51/?referer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), die sinds vorig jaar april wordt aangeboden in Nederland, blijkt betrouwbaarder dan op voorhand werd gedacht. Met de test kunnen zwangere vrouwen worden gescreend op onder meer downsyndroom bij het ongeboren kind. news-4839 Mon, 11 Nov 2019 09:17:29 +0100 Kennissynthese: wat is de relatie tussen voeding en psychische gezondheid? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennissynthese-wat-is-de-relatie-tussen-voeding-en-psychische-gezondheid/ Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit in Heerlen werkten aan een uitgebreide kennissynthese over de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen gedurende de levensloop. Het rapport van deze kennissynthese is nu verschenen. Voedingspatronen en nutriënten in relatie tot psychische problemen

De kennissynthese is gebaseerd op een systematisch onderzoek van de wetenschappelijke literatuur naar de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen in het jonge leven (prenataal/kinderleeftijd), de adolescentie (12 – 25 jaar) en de volwassenheid (> 25 jaar). Bij kinderen is de evidentie voor de relatie tussen voedingspatronen en nutriënten (vetzuren en vitamines/mineralen) en ADHD, autisme spectrum stoornissen en depressieve stoornissen in kaart gebracht. Bij adolescenten en volwassenen werd voeding in relatie tot depressieve stoornissen, angststoornissen en psychotische stoornissen onderzocht. Daarbij werd zowel de rol van voedingspatronen en nutriënten in de preventie als in de behandeling van een van deze aandoeningen onderzocht. Naast het overzicht van de literatuur werd ook in kaart gebracht of richtlijnen en zorgstandaarden voor behandeling van de psychische aandoeningen voedingsadviezen bevatten en of er in de zorgpraktijk voedingsadviezen worden gegeven aan mensen met psychische aandoeningen.

Gezonde voedingspatronen en omega-3-vetzuursuppletie als aanvulling

Uit de kennissynthese blijkt dat gezonde voedingspatronen samenhangen met een lagere kans op depressieve klachten of een depressie bij volwassenen. Bij kinderen en adolescenten is hiernaar nog te weinig onderzoek gedaan. Suppletie met omega-3-vetzuren kan een toegevoegde waarde hebben in de behandeling van een depressie bij volwassenen. Dit werkt het beste als aanvulling op een behandeling met antidepressiva. Omega-3-vetzuursuppletie kan ook effectief zijn in het verminderen van ADHD-symptomen bij kinderen met ADHD.

Uit het literatuuronderzoek blijkt echter ook dat er nog veel kennishiaten zijn, waardoor het hard nodig is om verder onderzoek te doen naar de rol van voeding in de preventie en behandeling van psychische aandoeningen gedurende het leven. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

De resultaten van het literatuur- en praktijkonderzoek en de conclusies en aanbevelingen zijn terug te vinden in onderstaand rapport.

Rapport over de Kennissynthese Voeding en Psychische Gezondheid

]]>
news-4836 Fri, 08 Nov 2019 11:48:17 +0100 Project wint prijs voor beleidsonderzoek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/project-wint-prijs-voor-beleidsonderzoek-2019/ De gemeente Amsterdam en Regioplan hebben gedurende twee jaar de Amsterdamse aanpak voor statushouders intensief gemonitord en geëvalueerd. Dit project van ons programma Vakkundig aan het werk heeft op 7 november een gedeelde eerste prijs voor Beleidsonderzoek 2019 gewonnen van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). De prijs

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse prijs voor Beleidsonderzoek. Gisteren is de prijs voor de vijfde keer uitgereikt. De prijs beoogt het vele interessante praktijkonderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen. De prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt.

Projecten

Deze keer werd de prijs gedeeld tussen 2 projecten, waarvan de eerste gefinancierd is door ZonMw:

 • Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse aanpak
  In 2016 startte de gemeente Amsterdam als één van de eerste gemeenten met een nieuwe aanpak om de arbeidsintegratie van vluchtelingen te bevorderen. Doel van de Amsterdamse aanpak is dat statushouders sneller dan voorheen beginnen aan werk of opleiding en aan inburgering. Gedurende twee jaar werd de werking en de effectiviteit van de Amsterdamse aanpak statushouders onderzocht, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren.
 • De toekomst van Vakmanschap
  In dit onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Meer informatie

 

]]>
news-4790 Fri, 01 Nov 2019 13:28:00 +0100 Landelijk onderzoek naar het structureel echoscopisch onderzoek rond 13 weken zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/landelijk-onderzoek-naar-het-structureel-echoscopisch-onderzoek-rond-13-weken-zwangerschap/ Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben we de opdracht gekregen om landelijk onderzoek te faciliteren naar het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap (hierna eerste trimester SEO genoemd). Wilt u subsidie aanvragen? Laat het dan uiterlijk 26 november 2019 weten. De subsidieoproep gaat open in december. Onderzoek: inzicht krijgen in relevante aspecten eerste trimester SEO

Het doel is om met dit landelijk onderzoek inzicht te verkrijgen in relevante aspecten van het eerste trimester SEO en deze ook te bezien in vergelijking met de echo rond 18-20 weken.  

Het landelijk onderzoek moet zich richten op deze hoofdvragen:

 1. Wat is het effect van het eerste trimester SEO in Nederland in termen van deelname, resultaten, vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten?
 2. Wat zijn de ervaringen van zwangere vrouwen (en hun partner) met het eerste trimester SEO?
 3. Hoe kan het eerste trimester SEO geïmplementeerd worden en welke gevolgen heeft dit (eventueel) voor de bredere keten van verloskundige zorg?

Deze drie hoofdvragen kunnen nader onderzocht worden middels deelvragen. De deelvragen vindt u in het document Hoofd- en deelvragen landelijk onderzoek eerste trimester SEO. Deze onderzoeksvragen zijn geformuleerd door het ministerie van VWS in haar opdrachtbrief aan ZonMw.

Het ministerie van VWS heeft voor het landelijk onderzoek € 900.000,- aan ZonMw beschikbaar gesteld. Dit onder voorbehoud van het definitieve besluit van de staatssecretaris van
VWS om het eerste trimester SEO in onderzoeksverband te implementeren. De beoogde looptijd van het project is 4 jaar.

Aansluiten op Verkenning 13 wekenecho (RIVM)

Het landelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO dient aan te sluiten bij de uitgangspunten die zijn verwoord in het rapport Verkenning 13 wekenecho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM is o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kwaliteitseisen, het inrichten van de ICT infrastructuur, het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen en het inrichten van de deskundigheidsbevordering voor counselors en echoscopisten. Hierin wordt nauw samengewerkt met de veldpartijen. In de opdrachtbrief aan ZonMw stelt het ministerie van VWS daarom als voorwaarde dat onderzoekers al in een vroeg stadium actief met het RIVM samenwerken.

Subsidieoproep begin december 2019 open

Momenteel werken we aan het opstellen van de subsidieoproep. De basis hiervoor is de opdrachtbrief van VWS aan ZonMw en de daarin geformuleerde onderzoeksvragen.
Naar verwachting wordt de subsidieoproep begin december 2019 opengesteld. Deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is medio februari 2020.  

Wilt u gaan indienen? Laat het uiterlijk 26 november weten

Gezien het korte tijdsbestek van deze subsidieronde vragen we degenen die de intentie hebben om een subsidieaanvraag (al dan niet in gezamenlijkheid) in te dienen, dit uiterlijk 26 november 2019 kenbaar te maken via dit formulier. We houden u dan ook op de hoogte van de ontwikkelingen betreft de subsidieoproep.   

Meer informatie?

 

]]>
news-4789 Fri, 01 Nov 2019 09:44:53 +0100 Aanpak armoede: over alle grenzen heen https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/aanpak-armoede-over-alle/ Wat krijg je als professionals uit verschillende domeinen samen brainstormen over manieren om armoede tegen te gaan? De HAN, de Zorgalliantie en Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen staan aan de basis van nieuwe initiatieven om armoede aan te pakken en sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen. Lees verder op de website van HAN. news-4788 Thu, 31 Oct 2019 15:24:25 +0100 Subsidieoproep Gender en Preventie: verschil tussen man en vrouw in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-gender-en-preventie-verschil-tussen-man-en-vrouw-in-onderzoek/ Er ontbreekt nog veel kennis over het verschil tussen mannen en vrouwen (sekse en gender) in onderzoek. Deze verschillen hebben invloed op de gezondheidsuitkomsten op het gebied van preventie. Er is nu subsidie beschikbaar om aanvullend onderzoek te doen naar deze verschillen. Mannen en vrouwen hebben overeenkomsten, maar verschillen ook in een groot aantal opzichten van elkaar, zowel biologisch, psychisch, sociaal als cultureel. Uit verschillende ZonMw onderzoeken en publicaties blijkt dat de verschillen van invloed zijn op uitkomsten van gezondheid en gezondheidszorg. Er ontbreekt nog kennis over waarom deze verschillen in uitkomsten bestaan en op welke wijze dit kan worden verminderd. Ook op het gebied van preventie.

Het doel van deze subsidieoproep is meer inzicht en kennis opbouwen over de verschillen tussen mannen en vrouwen (sekse en gender) binnen het preventiedomein die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie.

Indienen?

Bent u onderzoeker, verbonden aan een universiteit, hogeschool of kenniscentrum? Dan kunt u een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie is bedoeld om aanvullend onderzoek en/of secundaire analyses uit te voeren op een lopend cohort of aanhangend aan een lopende (interventie)studie. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- voor projecten met een looptijd van maximaal 12 maanden.

Bekijk hier de volledige subsidieoproep

Meer informatie:

Kijk op www.zonmw.nl/genderenpreventie voor meer ZonMw onderzoek en publicaties op dit thema.

]]>
news-4786 Wed, 30 Oct 2019 15:36:20 +0100 Intensief klantmanagement 45-plussers in de bijstand https://www.regioplan.nl/actueel/intensief-klantmanagement-voor-45-plussers-in-de-bijstand/ Werkt intensief klantmanagement om 45-plussers in de bijstand weer naar de arbeidsmarkt te helpen? Uit een experiment bij de gemeente Almere blijkt dat intensief klantmanagement kan leiden tot werk en activering. Het blijkt echter ook dat bij een aanzienlijk deel van de klanten de belastbaarheid beperkt en de stap naar werk groot is. Lees meer over dit onderzoeksproject, met subsidie van ons programma Vakkundig aan het werk. news-4772 Mon, 28 Oct 2019 08:00:00 +0100 Vrouwspecifieke hart- en vaataandoeningen: 4 projecten brengen kennis naar de praktijk https://www.hartstichting.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-onderzoek/gender-en-gezondheid-vier-nieuwe-projecten Vrouwen en mannen kunnen andere klachten ervaren bij hart- en vaataandoeningen. Deze klachten kunnen gerelateerd zijn aan bepaalde momenten in het vrouwenleven, maar dat is in de zorgpraktijk nog niet altijd even goed bekend. Eind 2019 starten 4 projecten die de kennis over vrouwspecifieke hart- en vaataandoeningen naar de spreekkamer willen brengen, door het vertalen van nieuwe en bestaande kennis in nieuwe richtlijnen, zorgpraktijken en opleiding van zorgprofessionals. news-4756 Tue, 22 Oct 2019 17:13:38 +0200 Dien uw projectidee in voor onderzoek naar een kennislacune of -vraag op het thema ‘onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dien-uw-projectidee-in-voor-onderzoek-naar-een-kennislacune-of-vraag-op-het-thema-onbedoelde-zwang/ Wilt u onderzoek doen op het thema Onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap? Dien dan uiterlijk 10 maart 2020 uw projectidee in voor onderzoek naar een kennislacune of kennisvraag. Uw projectidee: kennislacune of kennisvraag

U kunt een projectidee indienen voor onderzoek naar:

 1. een geprioriteerde kennislacune uit de door het Verwey-Jonker Instituut uitgevoerde kennissynthese
 2. een kennisvraag op één of meer onderdelen van het Zevenpuntenplan
 3. een kennislacune of -vraag op het gebied van onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap die niet onder punt 1) of punt 2) valt.

Voor deze subsidieronde is in totaal € 3.000.000,- beschikbaar. Bekijk direct de subsidieoproep Programmalijn Onderzoek. Hierin leest u wat u moet doen en wat de voorwaarden zijn.

Geprioriteerde kennislacunes uit kennissynthese

In opdracht van ZonMw heeft het Verwey-Jonker Instituut de kennissynthese ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap' uitgevoerd. De beschikbare- en ontbrekende kennis, interventies en goede praktijkvoorbeelden zijn middels een quickscan van de literatuur en raadpleging van veldpartijen in kaart gebracht.

Kennisvragen Zevenpuntenplan

Samen met partijen uit het veld heeft het ministerie van VWS het Zevenstappenplan opgesteld. De verschillende onderdelen van dit plan kunnen kennisvragen met zich meebrengen. 

Programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

In Nederland is één op de vijf vrouwen ooit onbedoeld zwanger geweest en was 68% van deze zwangerschappen ook ongewenst. Onbedoeld zwanger raken is vaak een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Plotseling staan een vrouw en haar (eventuele) partner voor de moeilijke vraag hoe zij met deze situatie moeten omgaan. Daarnaast is het voor kwetsbare (jonge) zwangere vrouwen en ouders in Nederland soms moeilijk om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en veerkrachtig met het ouderschap om te kunnen gaan.

Ons programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en -benutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk. In dit programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Speciale aandacht gaat uit naar hoogrisicogroepen.

Ook een subsidieoproep voor verbeteren lokale praktijk

Naast deze subsidieoproep, is er ook een startbudget om de lokale praktijk te verbeteren. Deze is bedoeld om een samenwerkingsverband op te zetten van gemeente(n), praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie en gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen

Meer informatie

]]>
news-4733 Fri, 18 Oct 2019 10:36:32 +0200 20 jaar preventie bij ZonMw http://www.zonmw.nl/20jaarpreventie Goede gezondheid is belangrijk. Daarom zetten we in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. In deze video lichten we mooie resultaten uit, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.