ZonMw tijdlijn Preventie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Preventie nl-nl Sat, 01 Apr 2023 05:07:53 +0200 Sat, 01 Apr 2023 05:07:53 +0200 TYPO3 news-9539 Thu, 30 Mar 2023 17:00:00 +0200 ZonMw Parel voor betere hiv-behandeling in Zuid-Afrika https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-parel-voor-betere-hiv-behandeling-in-zuid-afrika/ Op donderdag 30 maart ontving Dr. Anne Wensing, arts-viroloog aan het UMC Utrecht, uit handen van ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis de ZonMw Parel voor het ITREMA project. Dit succesvolle samenwerkingsproject tussen Nederland en Zuid-Afrika heeft geleid tot verbeteringen in de behandeling van mensen met hiv in Zuid-Afrika, met name ook op het platteland. Van de 7,7 miljoen mensen met hiv in Zuid-Afrika krijgen 5,5 miljoen mensen middelen die het virus remmen. De behandeling is meestal effectief, mede dankzij een systeem van lokale coaches die mensen stimuleren om hun medicijnen in te nemen. Helaas komt het ook voor dat de behandeling geen succes heeft. Dan stijgt de hoeveelheid virus in het bloed (de virale lading). Dat kan komen doordat het virus resistent geworden is, maar ook doordat de patiënt de medicatie onvoldoende inneemt. Het aantonen van resistentie is duur. De ITREMA-studie onderzocht of een betaalbare medicijntest kan bijdragen aan verbetering van de zorg op het Zuid-Afrikaanse platteland.

Medicijntest

ITREMA werd uitgevoerd in een gezondheidscentrum in de provincie Limpopo, waar mensen met hiv regelmatig komen voor controle. Bij elke controle wordt bloed afgenomen om de virale lading te bepalen. Als die te hoog is, wordt er een medicijntest gedaan. Wanneer blijkt dat de patiënt de medicatie onvoldoende inneemt, krijgt de patiënt intensievere begeleiding door de lokale coach. Als de medicijntest laat zien dat de patiënt wel de medicatie goed inneemt, wordt er alsnog een resistentietest gedaan. De patiënt krijgt dan aangepaste medicatie om het resistente hiv weer onder controle te krijgen. In de ITREMA studie werd aangetoond dat deze aanpak goed kan worden ingevoerd en effectief is. In een aanvullende studie werden bloedmonsters onderzocht van 100.000 Zuid-Afrikanen met hiv. Daaruit bleek dat het effectiever is om te streven naar dezelfde lage virale lading als in Westerse landen. De kans dat de virale lading toeneemt, kan zo drastisch worden beperkt.

Samenwerkingspartners

Het ITREMA project is een van de resultaten van een voortgaande intensieve samenwerking tussen de Ndlovu Care Group in de provincie Limpopo, de universiteit van Witwatersrand in Johannesburg, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en het Radboudumc. ITREMA is gefinancierd door ZonMw en NWO-WOTRO en wordt gesteund door het Aidsfonds en de African HIV Care & Cure (AHC²) Foundation. Aanvullend heeft het project nog een ZonMw Verspreiding en Implementatie Impuls (VIMP) en WOTRO Impact & Innovation Grant (I&IG) ontvangen. Meer informatie over ITREMA op www.itrema.org. De Ndlovu Care Group is opgericht door de Apeldoornse arts Hugo Tempelman.

Meer informatie op

]]>
news-9526 Wed, 29 Mar 2023 16:01:00 +0200 Minister Kuipers geeft startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/minister-kuipers-geeft-startsein-voor-de-coalitie-leefstijl-in-de-zorg/ Op woensdag 29 maart gaf minister Kuipers het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. In deze Coalitie slaan zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers de handen ineen voor de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. In 2025 moet leefstijl integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg, zodat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden ter voorkoming en behandeling van gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten. Van steeds meer ziekten is duidelijk dat leefstijl een belangrijke rol kan spelen in de behandeling en/of het herstel. Niet alleen diabetes type 2, waar 1,2 miljoen Nederlanders mee te maken hebben, ook hart- en vaatziekten (1,7 miljoen mensen) en obesitas zijn voorbeelden. Maar ook in de behandeling van kanker, maag-, darm-, en leveraandoeningen en dementie. Reden te meer om leefstijl standaard, en waar nodig vergoed, onderdeel van de behandeling te maken. Leefstijlinterventies verdienen een gelijkwaardige plaats in de curatieve zorg, naast bijvoorbeeld medicatie en medische ingrepen.

Integraal Zorg Akkoord

In september 2022 is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) door veel zorgpartijen getekend. Daar is afgesproken dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt voor een brede leefstijlcoalitie met als doel implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. De vandaag gestarte Coalitie Leefstijl in de Zorg heeft als missie dat vanaf 1 januari 2025 de inzet op gezonde leefstijl integraal onderdeel is van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (risicogroepen en patiënten).

Minister Kuipers: “We willen een gezonde leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg. Dat vraagt om een inspanning van patiënten, artsen en wetenschappers. Van patiënten om het belang van leefstijl te omarmen en gewoontes te veranderen; van artsen om te adviseren over leefstijl en goede keuzes te ondersteunen; en van wetenschappers om onderzoek op dit gebied aan te jagen en uitkomsten actief te delen met de praktijk, zodat behandelingen up to date blijven. Zo dragen alle partijen bij aan een betere behandeling, snellere genezing en meer regie bij de patiënt.”

De handen ineen: coalitiedeelnemers  

De Coalitie Leefstijl in de Zorg wordt gevormd door partijen die actief zijn in en om leefstijl in de zorg, vanuit de praktijk, beleidsmatig, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier. Partijen zijn ervan overtuigd dat zij door samenwerking in de Coalitie leefstijl beter en sneller een passende plek in de zorg kunnen geven. De coördinatie van de coalitie is in handen van TNO; inhoudelijk wordt de coalitie georganiseerd samen met Patiëntenfederatie Nederland, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra) en vereniging Arts & Leefstijl. ZonMw start een onafhankelijk onderzoeksprogramma dat aansluit bij de missie van de Coalitie. 

Mariëlle Snijders, directeur programma's ZonMw: "We kijken ernaar uit om met de input van de Coalitie via het ZonMw subsidieprogramma 'Leefstijl in de zorg' bruikbare kennis te genereren over de inzet van leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg die leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten".

Actief uit de startblokken

Tijdens de startbijeenkomst van de Coalitie legden de bestuurders van de betrokken partijen symbolisch hun samenwerking en inzet in de Coalitie vast met hun handtekening. De komende periode sluiten andere partijen aan als deelnemer. De Coalitie begint onder meer met onderwijs & professionalisering in kaart brengen, succesvoorbeelden in de praktijk en behoeften en ervaringen van patiënten te inventariseren, naast het opstellen van een kennisagenda (welke onderzoekslacunes zijn er) en een implementatieagenda (wat kunnen we nu al implementeren).

Hanneke Molema, programma manager Coalitie: “We kijken ernaar uit om met de Coalitie leefstijl in en vanuit de zorg te implementeren. In de coalitie bundelen patiënten, professionals, wetenschappers en beleidsmakers krachten en spannen we ons samen in om de missie te realiseren.”

De activiteiten van de Coalitie Leefstijl in de Zorg zijn te volgen op de website van de Coalitie Leefstijl in de Zorg. Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, inzichten en instrumenten die jij kunt gebruiken om leefstijl een prominente plek binnen de zorg te geven en Nederland duurzaam gezonder te maken.

Subsidieoproep voor onderzoek naar leefstijl in de zorg

Leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte.  Dit wordt ook onderstreept in het Integraal Zorgakkoord. Daarom stellen ZonMw, de SGF en Health~Holland een subsidieoproep open gericht op onderzoek naar leefstijl in de zorg. Indienen kan tot 20 juni (14:00 uur). Op 11 april kunt u uw vragen stellen tijdens onze bijeenkomst. Lees meer over deze subsidieoproep.

 

]]>
news-9541 Wed, 29 Mar 2023 10:00:00 +0200 Bomenkompas helpt bij een gezonde leefomgeving voor hooikoortspatiënten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bomenkompas-helpt-bij-een-gezonde-leefomgeving-voor-hooikoortspatienten/ Bioloog en onderzoeker dr. Letty de Weger van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een bomenkompas ontwikkeld. Dit kompas geeft particulieren, beleidsmakers en landschapsarchitecten een overzicht van de allergeniciteit van pollen die bomen kunnen verspreiden in de woon- en werkomgeving. Allergische reactie door pollen in de omgeving

In Nederland heeft ongeveer 20% van de bevolking last van hooikoorts. Hooikoorts wordt veroorzaakt door pollen die onder andere afkomstig zijn van bomen en grassen. Door klimaatverandering is er meer vraag naar groene plekken in steden en dorpen en zullen er meer bomen aangeplant worden; deze bomen zullen ook pollen gaan produceren. Als die in de omgeving waar mensen wonen of werken in de lucht zitten, kunnen mensen erge luchtwegklachten krijgen. Inzicht in welke bomen meer allergeen zijn dan andere, helpt gemeenten en landschapsarchitecten om een weloverwogen keuze te maken bij de inrichting van de leefomgeving.

Bomenkompas relevant en voor iedereen beschikbaar

Particulieren, beleidsmakers en landschapsarchitecten kunnen dus vanaf nu gebruik maken van het online Bomenkompas op de website van het LUMC. Zodat zij bij het inrichten van woon- en werkgebieden niet te veel bomen plaatsen die door hun pollen hooikoorts veroorzaken. Door bij het planten van bomen als berken, hazelaars en elzen te zorgen voor een betere balans en diversiteit, hebben hooikoortspatiënten een fijnere leefomgeving. Het Bomenkompas is het resultaat van samenwerking tussen LUMC, Terra Nostra, Wageningen Universiteit, GGD Rotterdam-Rijnmond, Elkerliek Ziekenhuis en Reinier de Graaf Ziekenhuis. Dit onderzoeksproject is gefinancierd door ZonMw vanuit het programma Klimaat en Gezondheid. Lees meer over de gezondheidseffecten van klimaatverandering en gezonde leefomgeving op onze website.

]]>
news-9524 Tue, 28 Mar 2023 20:03:00 +0200 Subsidieoproep voor onderzoek naar leefstijl in de zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-onderzoek-naar-leefstijl-in-de-zorg/ Leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Dit wordt ook onderstreept in het Integraal Zorgakkoord. Daarom stellen ZonMw, de SGF en Health~Holland een subsidieoproep open gericht op onderzoek naar leefstijl in de zorg. Indienen kan tot 20 juni (14:00 uur). Op 11 april kunt u uw vragen stellen tijdens onze bijeenkomst. Met deze oproep stimuleren ZonMw, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) onderzoek naar bestaande leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg.

We willen bereiken dat zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsen en/of paramedici vaker een leefstijlinterventie gaan aanbieden. Deze leefstijlinterventies moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten binnen de curatieve zorg.  

Kosteneffectiviteit en werkingsmechanismen

De subsidieoproep omvat twee thema’s:

 1. onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies
 2. onderzoek naar generieke werkingsmechanismen van leefstijl die van invloed zijn op meerdere ziekten

Het gaat bij voorkeur om praktijkgericht onderzoek. Daarnaast is het belangrijk dat er nadrukkelijk aandacht is voor (toekomstige) implementatie, het onderzoek gericht is op vernieuwing en tegelijkertijd verder gaat op bestaande kennis. 

In deze subsidieoproep gaat het om leefstijlinterventies gericht op:

 • genezing
 • het terugdringen van de ziektelast / ziekteverschijnselen
 • verminderen van complicaties
 • afnemen van het gebruik van medicatie

Meer weten over de subsidieoproep

Bekijk de subsidieoproep

In de subsidieoproep staan de themaomschrijvingen, voorwaarden en criteria voor indiening.

Bekijk de subsidieoproep

Intentie tot indienen

Bent u van plan om in te dienen? Dan verzoeken wij de hoofdaanvragers om dit al bij ons kenbaar te maken via dit formulier. Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 21 april 2023 naar leefstijlgeneeskunde@zonmw.nl.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 11 april organiseren ZonMw, SGF en Health~Holland van 11:00 uur tot 12:30 uur een informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. Hier wordt de oproep nader toegelicht en is er ruimte voor vragen. Iedereen met interesse voor deze oproep kan deelnemen aan de informatiebijeenkomst door iets voor 11:00 uur te klikken op de volgende link:

Deelnemen aan de bijeenkomst

Opzet bijeenkomst:

 • Plenaire uitleg over de oproep en de procedure + vragen
 • Subsessie over Thema 1 – toelichting + vragen
 • Subsessie over Thema 2 – toelichting + vragen

Heeft u van te voren al een vraag? Deze kunt u insturen via leefstijlgeneeskunde@zonmw.nl. Ter plekke is er uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen. De antwoorden op alle binnengekomen en gestelde vragen gaan we bundelen in een lijst ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’ (FAQ). Deze plaatsen we zo snel mogelijk na de bijeenkomst op onze website.

Leefstijlgeneeskunde

Het toepassen van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg wordt ook wel leefstijlgeneeskunde genoemd. Het omvat bekende leefstijlfactoren als voeding en beweging, maar ook slaap, stress en zingeving, welke vaak nog minder belicht zijn. Leefstijlgeneeskunde focust op het herstel of op het verminderen van ziekteklachten van chronische ziekten, bijvoorbeeld dementie, kanker en obesitas, om zo de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De oproep richt zich dus uitsluitend op secondaire en tertiaire preventie.

Coalitie Leefstijl in de Zorg

Deze subsidieoproep maakt onderdeel uit van de brede coalitie Leefstijl in de Zorg, welke 29 maart 2023 officieel van start gaat. Het doel van de coalitie is het vergroten van de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten zelf, en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen.

 

]]>
news-9506 Wed, 22 Mar 2023 14:15:00 +0100 Subsidieoproep geopend voor Verbetering kwaliteit poortwachtersproces https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-geopend-voor-verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces/ Wil jij aan de slag met het organiseren van kennisactiviteiten of het (door)ontwikkelen van kennisnetwerken die direct of indirect bijdragen aan de verbetering van het poortwachtersproces (het re-integratieproces van een zieke werknemer)? Bekijk dan de subsidieoproep ter verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces. De oproep is tweeledig en biedt de kans om voorstellen in te dienen voor (1) het organiseren van kennisactiviteiten en (2) het (door)ontwikkelen van kennisnetwerken. Het gaat hierbij nadrukkelijk om thema’s gerelateerd aan de re-integratie van de zieke werknemer, waaronder ook preventie van langdurig of frequent verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Tot uiterlijk dinsdag 16 mei 2023 uur kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Op 4 april organiseren we een online informatiebijeenkomst  waarin wede subsidieoproep toelichten.

Kennisuitwisselingsactiviteiten: waar moeten projecten aan voldoen?

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie:

 • zijn innovatief en vakgebied-overstijgend
 • gaan over kennisuitwisseling rond thema’s gerelateerd aan de re-integratie van zieke werknemers
 • als het kennishiaat waarop de activiteit zich richt duidelijk is

De voorkeur gaat uit naar activiteiten die na de subsidieperiode een vervolg krijgen.

(Door)ontwikkeling van kennisnetwerken: waar moeten projecten aan voldoen?

Een project voor door(ontwikkeling) van kennisnetwerken komt in aanmerking voor subsidie als:

 • het innovatief is
 • het duidelijk thematisch afgebakend is
 • het een duidelijke meerwaarde kent
 • er draagvlak voor is
 • het een duurzaam karakter krijgt

Voor beide thema’s geldt dat projecten gericht op jonge of omgeschoolde professionals de voorkeur hebben, omdat zij nog geen breed netwerk hebben binnen hun vakgebied.  

Interesse?

Heeft u een idee voor een projectvoorstel? Bekijk de subsidieoproep  voor meer informatie over de doelen en voorwaarden van de oproep.

Online informatiebijeenkomst dinsdag 4 april

Op dinsdag 4 april organiseren we van 9:30 tot 10:30 een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. Tijdens de bijeenkomst vertellen we u meer over de procedure (wie, wat, wanneer en hoe) en heeft u uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen.

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst

Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatiebijeenkomsten te komen? Dan kunt u met vragen ook bij ons terecht via poortwachter@zonmw.nl.

Over het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Om met snel en effectief ingrijpen het verzuim korter te maken. Het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces levert kennis op om de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces te verbeteren en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering.
Op de themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten.

Meer informatie

]]>
news-9509 Wed, 15 Mar 2023 09:39:00 +0100 Subsidieoproep voor Infectieziektebestrijding opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-infectieziektebestrijding-opengesteld/ Op 15 maart 2023 is de 2e subsidieoproep van het programma Infectieziektebestrijding 3 opengesteld. Het doel van het programma en deze oproep is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en het versterken van de kennisinfrastructuur. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan de vermindering van de ziektelast en het aantal (ernstige) zieke mensen door infectieziekten in Nederland. De gevolgen van infectieziekten

Infectieziekten vormen een risico voor de volksgezondheid. Ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten kunnen zich verspreiden via lucht, bodem, water, vectoren en dieren die in het wild leven. Er is een blijvende onvoorspelbare dreiging van het vormen van een epidemie. Een epidemie kan grote negatieve gevolgen hebben voor de maatschappij.

Preventie en bestrijding van uitbraken

Door te investeren in onderzoek naar preventie en bestrijdingsinterventies, is het niet alleen mogelijk om uitbraken te voorkomen maar ook om beter voorbereid te zijn op toekomstige uitbraken.

De pijlers van deze subsidieoproep

Zowel grote projecten als kleine (pilot)projecten kunnen in aanmerking komen voor de 2e subsidieoproep van het programma Infectieziektebestrijding 3. Deze oproep is gebaseerd op de volgende pijlers:

 • Opkomende infecties, uitbraakonderzoek, preparedness en response
 • One Health en non-alimentaire zoönosen
 • Multimorbiditeit

Aandachtsgebieden

Tevens zijn er 5 aandachtsgebieden, namelijk:

 • Epidemiologie, transmissie en fundamenteel onderzoek
 • Diagnostiek, monitoring en surveillance
 • Interventies: preventie en behandeling
 • Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie
 • Opkomende onderzoeksmethodieken

Informatie over de subsidieoproep

Het voorgestelde onderzoek moet naast een van de bovengenoemde pijlers minstens een van de aandachtsgebieden bevatten. Andere randvoorwaarden, toelichting van de pijlers en aandachtsgebieden en meer informatie is te vinden in de subsidieoproep te vinden. De subsidieoproep is alleen in het Nederlands beschikbaar. Meer informatie over het financieren van onderzoek naar infectieziekten vindt u op de programmapagina Infectieziektebestrijding.

Deadline aanvraag

De deadline voor de indienen van projectideeën is 15 mei 2023, 14.00 uur.

Infectieziektebestrijding

Kennis over infectieziekten draagt bij aan de gezondheid van mensen. Lees op onze themapagina Infectieziektenbestrijding welke kennis we laten ontwikkelen door onderzoek te financieren en welke kennisvragen we signaleren.

]]>
news-9508 Tue, 14 Mar 2023 13:51:57 +0100 Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wijkgericht-werken-rondom-het-jonge-kind-samenwerken-aan-preventie-en-normalisatie/ In Zwolle heeft de Leergemeenschap ‘Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie’ 2 jaar lang gewerkt aan preventie-activiteiten voor ouders met jonge kinderen in 3 Zwolse wijken. De activiteiten die hieruit voort zijn gekomen zorgen ervoor dat ouders elkaar beter kunnen ondersteunen. Maar zorgen er ook voor dat de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Laagdrempelig ontmoetingsnetwerk

In de leergemeenschap gingen per wijk een ouder, een professional en een onderzoeker samen aan de slag om uit te zoeken wat ouders belangrijk vinden en waar zij behoefte aan hebben om het gewone leven rondom het jonge kind te versterken. Zij ontdekten samen wat de gezamenlijke droom was voor hun wijk. En welke concrete activiteiten daar aan bij konden dragen.

Vervolgens zijn een laagdrempelig ontmoetingsnetwerk en activiteiten ontwikkeld. Zoals een oudercafé, peutergym, babybootcamp, samen muziek maken, taalplezier en voorlichtingsbijeenkomsten over peutergedrag. Deze activiteiten zijn gericht op ouders die elkaar kunnen ondersteunen. En de activiteiten voor jonge kinderen hebben een meerwaarde in het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling, motoriek en sociale vaardigheden.

Veilige ontmoetingsplek

Onderzoek rond de leergemeenschappen en de activiteiten laat zien hoe belangrijk het is om als het ware een 'dorp binnen de stad' te vormen waarin ouders veilige ontmoetingsplekken hebben om over de uitdagingen in het gewone leven te kunnen uitwisselen. Ouders kunnen met elkaar herkenning, erkenning en geruststelling vinden. En praktische en emotionele steun aan elkaar geven.
Samen uitwisselen werkt normaliserend ten aanzien van de druk of vragen die ouders met jonge kinderen ervaren in het opvoeden. Bij problemen die aandacht nodig hebben is het netwerk van professionals met de juiste expertise dichtbij.

ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan jongeren en gezinnen verbeterd worden.
Daarvoor is het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd opgezet.
Het project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

 

]]>
news-9491 Wed, 08 Mar 2023 05:24:27 +0100 Stoppen-met-roken training (met beloning) voor op het werk https://publicaties.zonmw.nl/stoppen-met-roken-training-met-beloning-voor-op-het-werk/ Zijn medewerkers die roken goed geholpen met een stoppen-met-roken training met financiële beloning? En hoe zorg je ervoor dat Nederlandse bedrijven bekend raken met deze training en dat zij hun medewerkers enthousiasmeren om deel te nemen? Floor en Gera vertellen je meer over de implementatie van deze training (met beloning) op het werk. news-9483 Tue, 07 Mar 2023 09:00:00 +0100 Kennissynthese Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennissynthese-gezonde-leefomgeving-in-kwetsbare-wijken/ Welke kennis is er over de wisselwerking tussen gezondheid en fysieke omgeving? En welke vragen liggen er nog, specifiek over de leefomgeving in kwetsbare wijken? Deze kennissynthese geeft inzicht! Het vormt de basis voor een subsidieoproep die ZonMw op dit moment maakt. Met de kennissynthese ‘Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken’ achterhaalden Platform 31, Pharos en Onderzoeksinstituut IVO de kennisbehoefte én beschikbare kennis over een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken.
 
Bekijk de kennissynthese

Belangrijk, want een gezonde leefomgeving is actueel én belangrijk. Niet alleen voor de burger, maar ook voor regio, stad, dorp en wijk. Het is een speerpunt voor beleidsmakers in het fysieke en sociale domein. Dit thema krijgt ook vanuit VWS veel aandacht in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Uit de kennissynthese blijkt dat een simpele aanpassing in de leefomgeving zelden leidt tot een grote verbetering in de gezondheid. Toch zijn er wel degelijk handvatten voor een goede aanpak, ook voor kwetsbare wijken.
 
Deze kennissynthese is gemaakt in opdracht van ZonMw en in nauwe samenwerking met RIVM.

Vooraankondiging subsidieoproep

De kennissynthese dient als input voor een subsidieoproep gericht op kwetsbare wijken. Deze is onderdeel zijn van een nieuw op te zetten praktijkgericht subsidieprogramma van ZonMw, gericht op de gezonde leefomgeving.

Prioriteit gezonde leefomgeving

Als onderzoeksfinancier van kennis verbinden wij beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Gezonde leefomgeving gaat over de volle breedte van de kennisketen (van fundamenteel tot toegepast onderzoek) en over onze onderzoeksterreinen. Op onze pagina Gezonde leefomgeving leest u hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

]]>
news-9484 Tue, 07 Mar 2023 09:00:00 +0100 Vooraankondiging subsidieoproep voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-voor-onderzoek-naar-gezonde-leefomgeving-in-kwetsbare-wijken/ Naar verwachting openen we in mei een subsidieoproep voor onderzoek naar een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken in Nederland. Het gaat om praktijkgerichte (onderzoeks)projecten en de focus ligt op kennisontwikkeling. Subsidieoproep gericht op kwetsbare wijken

Deze subsidieoproep stimuleert het gebruik van kennis om de leefomgeving in kwetsbare wijken gezonder te maken. De focus ligt op samen leren. Denk hierbij aan:

 • stimuleren gebruik van al bestaande kennis
 • stimuleren van vernieuwende samenwerking
 • implementatie van kennis en kennis gebaseerde (beleids)instrumenten

We verwachten de subsidieoproep in mei open te stellen.

Praktijkgericht ZonMw-subsidieprogramma

Deze subsidieoproep is onderdeel van een nieuw op te zetten praktijkgericht subsidieprogramma van ZonMw. Centraal binnen dit subsidieprogramma staat samen leren en kennis (door)ontwikkelen ten behoeve van een gezonde leefomgeving.

In mei vertellen we u meer over dit subsidieprogramma. Mocht u vóór die tijd al dringende vragen hebben, neem dan contact op met via glo@zonmw.nl

Kennissynthese

Ter voorbereiding op de subsidieoproep stelden Platform31, Pharos en IVO in opdracht van ZonMw de kennissynthese Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken  op.

Mei 2023 - breder programma ZonMw en RIVM

Het nieuwe ZonMw-subsidieprogramma is onderdeel van het (bredere) programma ‘Gezonde Leefomgeving’ dat ZonMw en RIVM op dit moment voorbereiden, in opdracht van het ministerie van VWS. Het programma start in mei 2023. Uiteraard werken RIVM en ZonMw daarbij nauw samen met partners.

Prioriteit gezonde leefomgeving

Als onderzoeksfinancier van kennis verbinden wij beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Gezonde leefomgeving gaat over de volle breedte van de kennisketen (van fundamenteel tot toegepast onderzoek) en over onze onderzoeksterreinen.

Op onze pagina Gezonde leefomgeving  leest u hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

 

]]>
news-9462 Wed, 01 Mar 2023 12:25:43 +0100 Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis geopend, dien nu in! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ouderen-thuis-geopend-dien-nu-in/ Na alweer acht succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, is vandaag op 28 februari 2023 om 14.00 uur een speciale ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching geopend. De nieuwe regeling Ouderen Thuis wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Die innovaties maken het voor ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis te wonen. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in! Let op: de deadline is verschoven naar dinsdag 18 april om 14.00 uur. Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. In deze ronde is € 1 miljoen beschikbaar en per aanvrager maximaal € 10.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van zes maanden.

Wat is er veranderd ten opzichte van vorige rondes?

 • Deze ronde is specifiek gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Met deze regeling willen we bijdragen aan een betere, snellere en duurzamere implementatie en opschaling van zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen.
 • De doelgroep die een aanvraag kan indienen.
  1. Een aanbieder van ouderenzorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015 en Zvw (binnen de sectoren Wijkverpleging, Geriatrische revalidatiezorg, Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek), Huisartsenzorg, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige zorg voor specifieke groepen (gzsp), Mondzorg en Apothekers).
  2. Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
  3. Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
 • Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen deze ronde.
 • De (organisatie van de) coach mag maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van de regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis. Trajecten die zijn gefinancierd uit eerdere rondes van de Implementatie- en opschalingscoaching, niet zijnde Ouderen Thuis, tellen dus niet mee.
 • Het type zorginnovatie. De betreffende zorginnovatie van de aanvrager leidt tot:
  1. een verbetering van de kwaliteit van zorg en/of ondersteuning, de kwaliteit van leven en/of de zelfredzaamheid van ouderen; en/of
  2. het ontlasten van mantelzorgers, arbeidsbesparing en/of kostenbesparing in de zorg en ondersteuning aan ouderen thuis.
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. Let op: deze beperking geldt niet voor de wijkverpleging. Aanbieders van wijkverpleging mogen maximaal drie aanvragen indienen in deze ronde.
 • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum van dinsdag 18 april 2023 om 14.00 uur. De uitslag wordt uiterlijk 31 mei 2023 bekendgemaakt.
 • Van 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023 kan er gestart worden met de projecten.

Wat is WOZO?

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. Daarnaast draagt het bij aan ondersteuning waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Om er op deze manier voor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. De regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een van de instrumenten die WOZO mogelijk maakt.

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Meekrijgen van medewerkers in zorginnovaties
 • Het scholen van mantelzorgers en/of ouderen op het gebied van digitale vaardigheden
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance

Voorbeeld aanvragen:

 1. Implementatie/opschaling van de medicatiedispenser binnen de wijkverpleging, zodat ouderen regie houden op hun medicatiegebruik, wat arbeidsbesparing oplevert.
 2. Implementatie van het FitThuis beweegprogramma, om nog thuiswonende ouderen met beweegklachten te ondersteunen.
 3. Organiseren van multidisciplinaire samenwerkingen binnen gemeenten of regio’s, met als doel ouderen langer thuis te laten wonen.

Waar kan ik mijn aanvraag voor de implementatie- en opschalingscoach indienen?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Deze kan je hier indienen tot uiterlijk dinsdag 18 april om 14.00 uur via onderstaande knop. Om een aanvraag in te dienen hebt je een account nodig van het systeem MijnZonMw. Als je dat nog niet hebt kun je dit aanmaken nadat je op de onderstaande knop hebt klikt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep. Let op: Lees deze subsidieoproep goed door, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Heb je nu al een prangende vraag over de regeling, wil je weten of je in aanmerking komt of loop je tegen onduidelijkheden aan? Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via 070-3495004 of mail je vraag naar zorgvoorinnoveren@zonmw.nl.

 

]]>
news-9478 Wed, 01 Mar 2023 10:29:00 +0100 Subsidieronde geopend: Doorbraakronde Preventie van Kansspelverslaving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-geopend-doorbraakronde-preventie-van-kansspelverslaving/ U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gok-gerelateerde schade en gokproblematiek. De resultaten uit het onderzoek moeten snel antwoord kunnen geven op urgente vragen. Vanuit het Verslavingspreventiefonds heeft de Kansspelautoriteit aan ZonMw de opdracht gegeven om kennis over de preventie en behandeling van kansspelverslaving te ontwikkelen en de benutting van deze kennis in de praktijk te stimuleren. Door middel van een onderzoeksprogramma wordt waardevol en onafhankelijk onderzoek mogelijk gemaakt. Deze subsidieronde vormt de start van het programma.

Doorbraakronde

Binnen deze subsidieoproep kunt u onderzoek gaan doen naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gok-gerelateerde schade en gokproblematiek. Het zal gaan om zogenaamde ‘doorbraakprojecten’ met een looptijd van maximaal 2 jaar die antwoord kunnen geven op geprioriteerde vragen uit de kennissynthese en onderzoeksagenda.

Bekijk de subsidieoproep

Informatiebijeenkomst

Op 20 maart 2023 zal er om 14:00 uur een bijeenkomst plaatsvinden over deze oproep. U kunt aan
deze online bijeenkomst deelnemen via deze link (vergader ID: 353 645 239 352, wachtwoordcode
DNJBnY)

Meer informatie

]]>
news-9457 Tue, 28 Feb 2023 13:54:15 +0100 Aan de slag met het verbeteren van digitale vaardigheden van zorgmedewerkers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aan-de-slag-met-het-verbeteren-van-digitale-vaardigheden-van-zorgmedewerkers/ Slimme zorgoplossingen worden steeds belangrijker voor de Nederlandse gezondheidszorg. Want de zorg moet slimmer en innovatiever worden ingericht. Daarbij is het essentieel dat zorgmedewerkers over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Wil je binnen jouw zorgorganisatie aan de slag met het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers? De nieuwe handreiking van Zorg voor innoveren helpt je op weg! Handvatten

Wat is er voor nodig om de digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren? Hoe zorg je voor borging van digitale vaardigheden in de organisatie? Welke tips & tricks zijn er beschikbaar? De handreiking geeft antwoord op deze vragen. Download de handreiking via de website van Zorg voor innoveren en ga aan de slag!

]]>
news-9446 Thu, 23 Feb 2023 13:57:24 +0100 Programma Gezonde Leefomgeving gaat in mei 2023 van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-gezonde-leefomgeving-gaat-in-mei-2023-van-start/ Goed nieuws, de financiering voor het programma Gezonde Leefomgeving is rond! Het programma gaat lopen van mei 2023 t/m december 2025. Voor het programma geeft de Kamerbrief Volksziekten (oktober 2022) richting. RIVM en ZonMw bereiden het programma voor, in opdracht van het Ministerie van VWS.
Uiteraard werken RIVM en ZonMw daarbij nauw samen met partners. Ook wordt er zoveel mogelijk afgestemd met andere programma's die worden opgestart.

Ter voorbereiding worden verschillende verkenningen en kennisprogramma's ontwikkeld. Daarnaast werken RIVM en ZonMw samen met onder andere VNG, IPO, GGD GHOR Nederland, Rijkswaterstaat, Pharos en Platform31 aan de verdere verbinding tussen de ministeries (waaronder VWS, LNV, BZK en I&W). Bovendien worden een instrumentenwijzer en een maatregelendatabase doorontwikkeld en een aantal living labs opgezet.

Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor het programma Gezonde Leefomgeving, dat domeinoverstijgend en ministerie-overstijgend wordt en alle schaalniveaus (van rijksoverheid tot gemeenten) betreft.
Vanaf mei 2023 vindt u op de websites van RIVM en ZonMw meer informatie over het programma Gezonde Leefomgeving. Tot die tijd vindt u informatie op de websites gezondeleefomgeving.nl van RIVM en op de webpagina Gezonde Leefomgeving (onderdeel Beleid) van ZonMw.

 

]]>
news-9363 Thu, 16 Feb 2023 09:00:00 +0100 Samen in beweging met kwetsbare bewoners https://publicaties.zonmw.nl/in-beeld-zo-werken-lokale-consortia-aan-kennis-en-inzicht-voor-preventief-gemeentebeleid/#c105975 Hoe krijg je kwetsbare bewoners letterlijk én figuurlijk in beweging? Zes gemeenten (in Overijssel en Gelderland) lukt het, met een brede integrale aanpak. Steeds meer ouderen blijven op latere leeftijd zelfstandig thuis wonen. De gemeente wil daar met preventief beleid aan bijdragen door in te zetten op beweging. Bijvoorbeeld via het project ‘Welzijn op recept”, waarin huisartspraktijken doorverwijzen naar het welzijnsaanbod. Lees meer. news-9417 Thu, 16 Feb 2023 08:37:09 +0100 GLI-samenwerkingsverband biedt ondersteuning en tools voor verwijzers en coaches https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden/gezonder-leven-dankzij-gecombineerde-leefstijlinterventie/ Sinds 1 januari 2019 wordt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met overgewicht vanuit de basisverzekering vergoed. Inmiddels zijn er meerdere samenwerkingsverbanden opgericht om de GLI uit te voeren, zoals het GLI-samenwerkingsverband in Zuid-Holland Zuid dat werkt met een regiocoördinator. De eerste resultaten zijn hoopgevend. news-9389 Tue, 07 Feb 2023 10:18:18 +0100 Vooraankondiging subsidieoproep naar onderzoek leefstijl in de zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-naar-onderzoek-leefstijl-in-de-zorg/ ZonMw, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) zijn voornemens om in maart een subsidieoproep voor onderzoek open te stellen.
Deze subsidieoproep richt zich op leefstijl in de zorg. Met als doel: leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg, voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte.

De subsidieoproep bevat twee pijlers:

 1. onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van leefstijl binnen de zorg  
 2. onderzoek naar generieke (biologische en/ of gedrags) werkingsmechanismen van leefstijl die van invloed zijn op meerdere ziekten en doorvertaling van mechanistische kennis naar leefstijlinterventies.

Innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking

Voor de tweede pijler -gericht op generieke werkingsmechanismen- stelt SGF i.s.m. Health~Holland PPS-toeslag beschikbaar om innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking (PPS) te stimuleren.  Hier zijn de PPS-voorwaarden van toepassing, waaronder een verplichte cofinancieringseis.

Binnen de gehele subsidieoproep wordt ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor (toekomstige) implementatie.

Save the date: digitale bijeenkomst op 11 april

Op 11 april organiseren ZonMw, SGF en Health~Holland een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de subsidieoproep. Tijdens deze bijeenkomst zal de subsidieoproep toegelicht worden en kunnen eventuele vragen beantwoord worden. Houd onze website in de gaten. Binnenkort laten we u weten hoe u zich bijvoorbeeld kunt aanmelden.

Coalitie Leefstijl in de Zorg

Deze subsidieoproep maakt onderdeel uit van de brede leefstijlcoalitie Leefstijl in de Zorg. Hierin werkt ZonMw samen met TNO en Patiëntenfederatie. De coalitie is op dit moment in de opstartfase.

De subsidieoproep is onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (Integraal Zorgakkoord: 'Samen werken aan gezonde zorg' | Rapport | Rijksoverheid.nl). ZonMw streeft naar borging van  de samenhang en verbinding tussen de subsidieoproep en deze leefstijlcoalitie.  

Meer weten

]]>
news-9387 Mon, 06 Feb 2023 18:22:31 +0100 Interventie ‘Leer te durven!’ leert kinderen om te gaan met angst https://publicaties.zonmw.nl/interventie-leer-te-durven-leert-kinderen-om-te-gaan-met-angst/ Bang om naar school te gaan, om te gaan slapen? De groepsinterventie ‘Leer te durven!’ helpt kinderen beter om te gaan met angst om zo angststoornissen te voorkomen. Om de bekendheid te vergroten is een train-de-trainer ontwikkeld. news-9386 Mon, 06 Feb 2023 14:59:10 +0100 VBA+: verwijs- en adviesmethode voor stoppen met roken https://publicaties.zonmw.nl/vba-verwijs-en-adviesmethode-voor-stoppen-met-roken/ Hoe zorg je ervoor dat patiënten die roken ook daadwerkelijk terecht komen bij effectieve stoppen-met-rokenhulp? Met de nieuwe methode Very Brief Advice+ (VBA+) kan de huisarts ‘warm verwijzen’ naar professionele begeleiding om te stoppen met roken. Naomi Lagerweij vertelt over de implementatie aanpak. news-9384 Mon, 06 Feb 2023 10:41:13 +0100 Risicogemeenschappen willen praten over vrouwelijke genitale verminking https://publicaties.zonmw.nl/risicogemeenschappen-willen-praten-over-vrouwelijke-genitale-verminking/ Vandaag is het de dag tegen vrouwelijk genitale verminking. Een probleem dat nog steeds in Nederland speelt, maar waar veel professionals werkzaam in preventie, medische zorg en veiligheidszorg te weinig kennis op hebben. Dat blijkt uit het onderzoek van de GGD Amsterdam, gefinancierd via het ZonMw-programma Geweld hoort nergens thuis. Lees het interview met onderzoeker Vina Slev van de GGD Amsterdam.

]]>
news-9362 Mon, 30 Jan 2023 16:18:12 +0100 Cursus Ruimte voor Bewegen https://www.rcsw.nl/bij-en-nascholing/cursus-ruimte-voor-bewegen Ruim de helft van de Nederlanders beweegt niet genoeg, met grote gezondheidsrisico’s tot gevolg. Hoe kunnen we mensen meer laten bewegen in een buurt of wijk? In de cursus Ruimte voor bewegen ga je met dit vraagstuk aan de slag en leer je hoe je een openbare ruimte beweegvriendelijker maakt. De cursus is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Lees meer over de cursus! news-9360 Mon, 30 Jan 2023 10:12:00 +0100 Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023: ’Inzet op Impact’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2023-inzet-op-impact/ Op donderdag 30 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 'Inzet op Impact'. Het GGG-congres is al jaren een begrip binnen het brede werkveld van geneesmiddelen(onderzoek) en heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie.
Ook in deze 10e editie sluit het congres aan bij de actualiteit rondom goed gebruik van geneesmiddelen, komen innovaties aan de orde en brengen we het realiseren van impact van onderzoeksresultaten voor het voetlicht.
Wij verwelkomen u ook dit jaar van harte in de locatie 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch.

In de plenaire sessies is er aandacht voor Drug repurposing en Impact

Plenair belichten verschillende sprekers de actuele onderwerpen: Drug repurposing, ofwel inzet van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen, en Impact, het realiseren en bestendigen van onderzoeksresultaten in de praktijk.

U kunt in 3 subsessierondes kiezen uit 18 onderwerpen

Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van ZonMw- en GGG-projecten in een breed perspectief en gerelateerd aan innovatieve projecten en actuele onderwerpen uit het veld.
In 3 rondes van ieder 6 subsessies staan onderwerpen op het programma als dure geneesmiddelen, MDL-onderzoek, leefstijl en duurzaamheid, kwetsbare ouderen en personalised medicine.
Een van de rondes richt zich op interactieve wijze op onderwerpen als Impact, Richtlijnen, HTA en Gender.
In iedere subsessie is er ruimte voor discussie of kunt u bijdragen via een andere vorm van interactiviteit.

Het GGG-congres is interessant voor het gehele werkveld rondom geneesmiddelen

Het jaarlijkse GGG-congres is bij uitstek een plek voor uitwisseling van kennis rondom geneesmiddelen op het snijvlak van onderzoek, praktijk en beleid en is daarnaast een dag van ontmoeten, bijpraten en netwerken.

De aanmelding is geopend

U bent van harte welkom tijdens deze congresdag.
Meld u aan, laat u inspireren en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van geneesmiddelen.

Bekijk de publicatie met het volledige congresprogramma

Direct naar de aanmeldpagina

 

]]>
news-9358 Thu, 26 Jan 2023 14:46:00 +0100 Parel voor baanbrekend onderzoek naar prenatale test https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parel-voor-baanbrekend-onderzoek-naar-prenatale-test/ Op donderdag 26 januari ontving het NIPT-consortium voor de landelijke TRIDENT-2 studie de ZonMw parel, uit handen van voorzitter Arfan Ikram. In dit grote onderzoek werd de implementatie onderzocht van de NIPT (niet-invasieve prenatale test) voor de screening van zwangere vrouwen op down-, edwards- en patausyndroom. De Parel werd uitgereikt vanwege de bijzondere samenwerking tussen 8 universitaire centra, VSOP, het RIVM en de grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact van de TRIDENT-2 studie. Tot nu toe zijn al 20 publicaties voortgekomen uit de TRIDENT-2 studie en zullen 7 mensen op de resultaten promoveren. Ook internationaal bestaat veel belangstelling voor deze studie die niet alleen keek naar de technische aspecten van de NIPT, maar ook naar de ervaringen van zwangere vrouwen en naar de implementatie-aspecten. Minister Kuipers van VWS besloot op grond van de uitkomsten van de TRIDENT-2 studie dat iedere zwangere die dit wenst gebruik kan maken van de NIPT.

Kom meer te weten over deze bijzondere samenwerking

]]>
news-9348 Mon, 23 Jan 2023 16:27:05 +0100 Deadline subsidierondes MDT-kort voor gemeenten en onderwijsinstellingen uitgesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deadline-subsidierondes-mdt-kort-voor-gemeenten-en-onderwijsinstellingen-uitgesteld/ De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. Gemeenten en onderwijsinstellingen die willen ervaren wat MDT voor hen kan betekenen, kunnen subsidie aanvragen om een kort MDT-project te organiseren. Om meer gemeenten en onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven om een subsidieaanvraag in te dienen, is de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag verlengd tot 20 april 2023, 14.00 uur. Met het uitstel van de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag, wordt ook het uiterlijke startmoment van projecten uitgesteld. Wordt het project gehonoreerd? Dan dient het project binnen 6 maanden, maar uiterlijk 2 oktober 2023 te starten.

Informatiebijeenkomsten

Ook organiseren we extra informatiebijeenkomsten voor potentiële aanvragers. Hierin wordt meer verteld over de subsidieoproep en het indienen van een subsidieaanvraag.

 • Informatiebijeenkomsten voor MDT-kort in het onderwijs vinden plaats op 2 februari en 16 maart, van 16.00 - 17.00 uur. Inschrijven daarvoor kan via dit formulier.
 • Informatiebijenkomsten voor MDT-kort voor gemeenten vinden plaats op 16 februari en 14 maart 10.00 - 11.00 uur. Inschrijven daarvoor kan via dit formulier.

Heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact op met het programmateam. Zij denken graag met u mee. Het programmateam kunt u bereiken via amd@zonmw.nl.

Over de subsidieoproepen

Meer weten?

 

]]>
news-9327 Thu, 12 Jan 2023 15:24:23 +0100 Bruggen naar gezond gewicht https://publicaties.zonmw.nl/in-beeld-zo-werken-lokale-consortia-aan-kennis-en-inzicht-voor-preventief-gemeentebeleid/#c105971 Vijf gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn aan de slag met preventie. Ze bieden een maatwerk-aanpak voor gezinnen met overgewicht. Deze richt zich op een gezonde leefomgeving voor de jeugd én op passende ondersteuning voor gezinnen. Dit is één van de zes gemeentelijke preventieprojecten van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Hierin stimuleren we het gebruik van erkende interventies binnen gemeenten en bevorderen we een brede lerende aanpak. news-9321 Wed, 11 Jan 2023 10:17:24 +0100 Vmbo sportlab gestart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vmbo-sportlab-gestart/ In december 2022 is het consortium gestart dat onderzoekt hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam kan worden vergroot zodat ze ook op latere leeftijd actief blijven. Het consortium met de naam vmbo sportlab bestaat uit praktijkprofessionals en onderzoekers en heeft maar liefst 22 deelnemers. Vmbo sportlab wil graag op een andere manier het probleem oplossen dat jongeren in het vmbo weinig sporten en bewegen. Een urgente uitdaging want als jonge mensen niet genoeg sporten en bewegen, is de kans veel groter dat zij ook op latere leeftijd ook minder actief blijven. In Nederland beweegt maar 40% van de 12 tot 16- jarigen voldoende. In verhouding tot andere onderwijsvormen is het percentage bij jongeren in het vmbo nog lager. Dit hardnekkige probleem en de oplossing ervan vormt de kern van het vmbo sportlab.

Wat gaan ze precies doen?

Het consortium stelt de jongeren centraal en betrekt hen in elk onderdeel van het project. De bedoeling is dat oplossingen vooral vanuit de jongeren zelf komen, zodat er een belangrijke stap voorwaarts gezet kan worden.
Het consortium werkt de komende 3 jaar aan vier individuele, samenhangende werkpakketten:

 • de lerende praktijk: het ‘kloppende hart’ van het project. Hierbinnen wordt met praktijkgericht onderzoek achterhaald welke aanpak voor het stimuleren van sport en bewegen het beste werkt in een specifieke context.
 • De geleerde lessen: hier vindt het overkoepelende onderzoek plaats naar de werkzame elementen en mechanismen van sport en beweegdeelname van de jongeren.
 • De innovatieve praktijk: hierbinnen staat (sociale) innovatie in de praktijk centraal. Dit werkpakket is primair gericht op innovatieve manieren om de jongeren te betrekken bij sport en bewegen, en bij onderzoek.
 • Het lerend netwerk: organiseren van de processen en het bouwen van (lokale en landelijke) netwerken die het leren binnen het gehele project bevorderen, staat hier centraal.

Wil je meer weten over het project of wie er allemaal betrokken zijn in het consortium? Neem dan contact op met Bert Steenbergen, Radboud Universiteit, hoofdaanvrager en projectleider van vmbo sportlab, bert.steenbergen@ru.nl.

Meer informatie

]]>
news-9303 Tue, 10 Jan 2023 10:46:00 +0100 Dankzij impuls zetten GGD’en in op een sterkere kennis- en adviesfunctie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dankzij-impuls-zetten-ggden-in-op-een-sterkere-kennis-en-adviesfunctie/ Met een impuls van ZonMw gaan GGD’en zich sterker neerzetten als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten en als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast start een overkoepelend netwerk van landelijke kennispartijen, dat onderling én met GGD’en kennis gaat uitwisselen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis. Op landelijk niveau staat een stevig bouwwerk aan kennisinstellingen rondom preventie en er is veel kennis beschikbaar. Helaas wordt deze niet altijd benut. Er is behoefte aan meer samenwerking en betere kennisuitwisseling tussen landelijk en lokaal niveau. Die verbetering zit bijvoorbeeld in de vertaling van ontwikkelde kennis naar lokaal niveau, maar ook in het terugkoppelen van lokale ervaringen rond de implementatie van leefstijlinterventies.  

Regionale samenwerkingspartner voor gemeenten

GGD’en hebben een ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD’ ontvangen. Hiermee maken ze personeel vrij. Enerzijds om gemeenten te helpen bij het stimuleren, monitoren en evalueren van erkende preventieve interventies in de lokale of regionale context. Anderzijds om deel te nemen aan het overkoepelend leernetwerk van kennispartijen (zie verderop).

Dit is nodig. Want de verwachting is dat gemeenten de komende jaren in toenemende mate een beroep op hen doen. De ambities in het IZA en GALA -om de beweging van zorg naar gezondheid te maken en tot meer regionale samenwerking te komen- vragen om versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en. Hierop bereiden GGD’en zich voor. Ze willen een belangrijke rol spelen als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie en willen gemeenten kunnen adviseren.

Bij het implementeren van erkende preventieve interventies, kiezen GGD’en en gemeenten voor een aanpak die goed aansluit op de lokale context. Het gaat dan om één van deze erkende interventies:

 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
 • Ketenaanpak overgewicht kinderen
 • Valpreventie bij ouderen
 • Welzijn op Recept

Overkoepelend leernetwerk van kennispartijen

Met de subsidie ‘Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie' wordt nu een samenwerkingsverband opgestart van landelijke kennispartijen RIVM, GGD GHOR, VNG en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Dit consortium gaat de kennisinfrastructuur stimuleren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.

De kennispartijen gaan samen met GGD’en en andere partners zoals gemeenten en hun inwoners, kennis uitwisselen en afspraken maken over de rollen die elk van deze partijen heeft binnen de kennisinfrastructuur. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Meer informatie

]]>
news-9244 Thu, 05 Jan 2023 16:57:00 +0100 Start onderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-onderzoek-naar-oversterfte-tijdens-de-coronapandemie/ Binnen het COVID-19 deelprogramma ‘Oversterfte in Nederland 2020-2021’ zijn 11 onderzoeken gehonoreerd. Deze projecten zullen onderzoeken wat de mogelijke oorzaken van oversterfte zijn in de periode 2020-2021. Deelprogramma ‘Oversterfte in Nederland 2020-2021’

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn meer mensen overleden dan verwacht. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft ZonMw daarom een verdiepend onderzoekstraject opgezet naar de oorzaken van deze oversterfte. Onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte tijdens een volgende pandemie. De programmacommissie van onafhankelijke experts heeft een onderzoeksagenda opgesteld met kennishiaten die zijn gecategoriseerd in drie lijnen. Lijn 1 bestaat uit een systematische literatuuranalyse met internationale vergelijking die wordt uitgevoerd door Cochrane Netherlands. Lijn 2 bestaat uit onderzoek met beschikbare onderzoeks- en zorgdata. Binnen lijn 3 wordt met data van het RIVM, GGD GHOR en GGD’en, zoals vaccinatie en testdata, onderzoek gedaan.

Gehonoreerde projecten

Binnen de subsidieronde naar de kennishiaten in lijn 2 van de onderzoeksagenda zijn 11 projecten gehonoreerd door ZonMw.

CORAL-project

In het CORAL-project wordt de oversterfte bij thuiswonende (pre)dementiepatiënten als gevolg van de COVID-19 pandemie onderzocht.
Dr. Maurik, Amsterdam UMC

Providing context to excess mortality through changes in healthcare use during the COVID-19 pandemic

In dit project wordt de verandering in zorggebruik onderzocht door zorgverzekeringsdata in 2020 te vergelijken met verwacht zorggebruik op basis van eerdere jaren.
Dr. Beem, Amsterdam health & technology institute

Lifestyle and excess mortality during the COVID-19 pandemic

Dit project richt zich op de invloed van leefstijl op de overlijdenskans tijdens de pandemie.
Dr. Vermeulen, SEO Economisch Onderzoek

Excess mortality during the COVID-19 epidemic: vulnerable groups and long-term effects

In dit project wordt oversterfte in kaart gebracht om kwetsbare groepen te identificeren, zowel tijdens de pandemie als erna.
Prof. dr. Rosendaal, Leids Universitair Medisch Centrum

The Effect of Delayed Cancer Screening on Stage Shift and Increased Mortality during the Coronapandemic in The Netherlands

In deze studie worden de veranderingen in ziekenhuissterfte onderzocht voor patiënten met kanker tussen 2018-2021.
Prof. dr. Meester, Vrije Universiteit Amsterdam

Using individual level survival prediction to estimate years of life lost due to COVID-19 and their socio-economic distribution

In dit project willen onderzoekers voorspellingen maken van verloren levensjaren voor degenen die zijn overleden aan COVID-19. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om sociaaleconomische ongelijkheden in de gezondheidslast van COVID-19 te kwantificeren.
Prof. dr. van Baal, Erasmus Universiteit

Who counts depends on who is counted: an investigation into excess mortality among people with intellectual disabilities in 2020-2021

Dit project richt zich op sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt de rol van onderliggende aandoeningen en de woonsituatie onderzocht.
Dr. Cuypers, RadboudUMC

Individual and environmental determinants of differences in excess mortality between neighbourhoods in Amsterdam during the COVID-19 pandemic

In dit project worden de verschillen in oversterfte tussen wijken in Amsterdam in 2020 en 2021 onderzocht.
Dr. Bosdriesz, GGD Amsterdam

Excess mortality during the COVID-19 pandemic in the Netherlands: associations with people's medical history and sociodemographic characteristics

Dit project richt zich op specifieke groepen in de samenleving, waarbij wordt onderzocht in hoeverre medische voorgeschiedenis en sociaal-demografische kenmerken geassocieerd zijn met oversterfte.
Dr. Bos, Nivel

Determinants of excess mortality rates in nursing homes

Dit project onderzoekt de rol van organisatiekenmerken van verpleeghuizen (zoals personeelsbezetting, kwaliteit en omvang) bij het verklaren van oversterfte tijdens de pandemie.
Drs. Bär, Erasmus School of Health Policy & Management

Healthcare avoidance and excess mortality during the COVID-19 pandemic in the Netherlands: a population-based cohort study

In deze studie wordt de relatie tussen zorgmijding tijdens de eerste fase van de COVID-pandemie en de waargenomen sterfte onderzocht.
Dr. Licher, Erasmus MC

Nieuwe subsidieoproep open

Op 15 december opent een nieuwe subsidieoproep naar de kennishiaten in lijn 3 van de onderzoeksagenda. Recent is de vaccinatie- en positieve testdata van het RIVM en GGD’en en GGD GHOR toegankelijk geworden voor het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek (zie kamerbrief van 18-11-2022 p.7-9). Dit betekent dat aanvragen voor onderzoek naar de kennishiaten opgenomen in lijn 3 van de onderzoeksagenda vanaf 15 december ingediend kunnen worden. Binnen deze subsidieoproep wordt vooral gefocust op onderbouwing van de kwaliteit van de data, toepassing van andere modellen, correctie voor andere co-variabelen, en andere tijdsframes omtrent follow-up. Onderzoekers kunnen hun aanvraag voor de subsidieoproep ‘Oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021’ indienen tot dinsdag 31 januari 2023, 14.00 uur.

Meer weten?

Over het oversterfteprogramma
Over de onderzoeksagenda

 

]]>
news-9305 Tue, 03 Jan 2023 13:20:08 +0100 Driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal https://www.rookvrijegeneratie.nl/artikelen/driekwart-van-de-nederlanders-vindt-rookvrij-het-nieuwe-normaal Goed nieuws: driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal! Dit blijkt uit het Draagvlakonderzoek Tabaksontmoedigingsbeleid (2022) uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Lees meer over de resultaten van dit draagvlakonderzoek. news-9301 Mon, 02 Jan 2023 14:40:21 +0100 Bezoek jij ons 30 januari op het ICT&health congres? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bezoek-jij-ons-30-januari-op-het-icthealth-congres/ Kom jij naar onze sessie en stand op het ICT&health congres? Meld je dan aan op de website. Rondetafel

E-health een duurzame plek geven in de zorg: hoe pak je dat aan? Hierover gaan experts uit het bedrijfsleven, de zorg en de verzekeringswereld in gesprek. Zij delen hun verhalen en ervaringen tijdens een rondetafelsessie op 30 januari op het ICT&health congres. Alle stappen in het proces komen daarbij aan bod: van het ontwikkelen van digitale oplossingen tot de implementatie en borging ervan in de praktijk.

Onze sprekers zijn onder andere: Suzanne Verheijden, Bas Mourik, Paul Haarman, Charlotte Poot, Henk Herman Nap.

Schrijf je in voor deze sessie: ‘E-health: de reis van idee tot duurzame implementatie’ om 14.10 uur en laat je inspireren.

Bezoek ons bij de ZonMw-stand

Onze experts staan je graag te woord bij de stand. Zien we je daar? Meld je aan op de website van ICT&health.

]]>