ZonMw tijdlijn Preventie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Preventie nl-nl Fri, 30 Jul 2021 14:51:48 +0200 Fri, 30 Jul 2021 14:51:48 +0200 TYPO3 news-7550 Fri, 23 Jul 2021 09:44:23 +0200 Toolkit leefstijladvisering (0 tot 4 jaar) voor JGZ-professionals https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toolkit-leefstijladvisering-0-tot-4-jaar-voor-jgz-professionals/ Een gezonde leefstijl kan overgewicht en andere leefstijl gerelateerde ziekten bij kinderen voorkomen. Ouders spelen in de eerste levensjaren een cruciale rol door het aanleren en stimuleren van een gezonde leefstijl. Maar hoe adviseer je als JGZ-professional ouders adviseren naar hun eigen behoeften? Leefstijladvisering kan verbeterd worden

Het Amsterdam UMC heeft samen met JGZ-professionals en ouders onderzocht hoe leefstijladvisering voor kinderen van 0-4 jaar verbeterd kan worden. De bevindingen leest u in het rapport Samen Gezond Groot. Hierin staan 4 werkwijzen die de JGZ kan inzetten om leefstijl onder de aandacht te brengen en ouders te adviseren. Met de werkwijzen kunnen JGZ-professionals laagdrempelig het gesprek aangaan over leefstijladvisering voor borstvoeding, vaste voeding (eten/drinken), beeldschermgebruik en slapen.

Tools die u kunnen helpen bij uw werk

De materialen en handleidingen van de werkwijzen zijn samengebracht in een toolkit leeftstijladvisering. Deze omvat;

 1. Werkwijze ‘Praten over beeldschermgebruik in de spreekkamer (0-4 jaar)’. Met informatie en materialen als een handleiding en folder om met ouders in gesprek te gaan over beeldschermgebruik. Bekijk ook de bijbehorende animatievideo.
 2. Poster ‘Best lastig?’ en bijbehorende handleiding. Een poster waarop 4 leefstijlonderwerpen staan afgebeeld om laagdrempelig het gesprek over deze onderwerpen aan te gaan.
 3. Handleiding Toestemmingsvraag om leefstijl tijdens de consulten bespreekbaar te maken. En een bijbehorende flyer vol met tips om leefstijl actief met ouders te bespreken.
 4. Website tool leefstijladvisering om leefstijl in het consult bespreekbaar te maken met behulp van digitale middelen. De werkwijze bevat een computerscherm waarop 4 leefstijlonderwerpen afgebeeld staan die tijdens het consult besproken kunnen worden. In de nabije toekomst wordt hierbij een koppeling gemaakt met het lokaal beschikbare aanbod.

Daarnaast is het richtlijnenoverzicht beschikbaar voor professionals als achtergrondinformatie. En zijn er diverse tools om de ontwikkelde werkwijzen binnen JGZ-organisaties te implementeren.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer weten?

 

 

 

]]>
news-7546 Wed, 21 Jul 2021 16:52:30 +0200 Verstevigen samenwerking geboortezorg https://www.netwerkconsortia.nl/uitgelicht/kansrijke-start In samenwerking met het VWS-programma Kansrijke Start zet het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg zich in voor een goede en gezonde start voor elk kind in Nederland. Meer weten over onze samenwerking? Kennismaken of meepraten? Lees meer over Kansrijke Start en het netwerk op de gloednieuwe website! news-7517 Thu, 15 Jul 2021 14:45:02 +0200 Sportimpulsprojecten zijn effectief https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sportimpulsprojecten-zijn-effectief/ Betrokken professionals, deelnemers en hun ouders zijn erg positief over de Sportimpulsprojecten Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) en Kinderen sportief op gewicht (KSG). Wel is de KSG-doelgroep jonge kinderen met (risico op) overgewicht maar beperkt bereikt. Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van ZonMw heeft uitgevoerd over de projecten uit de subsidieronde van 2018. Het Mulier Instituut bekeek aan de hand van verdiepende groepsinterviews wat zes Sportimpulsprojecten uit de ronde van 2018 (vier JILIB en vier KSG) hebben opgeleverd.
Daarnaast is bij alle projecten uit de subsidieronde 2018 in de periode juni 2020 - juni 2021 geïnventariseerd of en op welke manier zij effecten bij deelnemers hebben gemonitord en geëvalueerd.

Positieve veranderingen bij deelnemers

Deelnemers en ouders hebben met plezier aan de sport- en beweegactiviteiten deelgenomen en zijn tevreden over de begeleiders. Alle betrokkenen zien positieve veranderingen bij de kinderen, zoals meer zelfvertrouwen, een verbeterde conditie en betere beheersing van de sport waaraan ze hebben deelgenomen.

De belangrijkste bevindingen

 • Met de KSG-projecten zijn kinderen met (risico op) overgewicht maar beperkt bereikt. Dit geldt voornamelijk voor projecten die gericht waren op kinderen tot 4 jaar. Daar was de werving niet specifiek gericht op kinderen met (risico op) overgewicht. Ook werd de doelgroep nauwelijks doorverwezen vanuit de zorg, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was.
 • Het betrekken van ouders bij de JILIB-projecten blijft lastig door taalbarrières, andere prioriteiten en een te grote afstand naar ouderactiviteiten. Bij de KSG-projecten deden ouders onder andere mee aan de sport- en beweegactiviteiten en waren er ouderbijeenkomsten en ouder-kind gesprekken.
 • Bij de KSG-projecten werden (ervaren) effecten bij deelnemers vaker gemonitord met herhaalde metingen en objectieve meetinstrumenten. Bij JILIB-projecten was weinig sprake van structurele metingen en zijn (ervaren) effecten voornamelijk in kaart gebracht via observaties van en/of korte evaluatiegesprekken met deelnemers.

Bekijk het rapport voor een volledig overzicht van de resultaten.

Sportimpuls

Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. De Sportimpuls bestaat uit drie regelingen: Sportimpuls, Sportimpuls KSG en Sportimpuls JiLiB. In de laatste ronde van 2018 liepen 147 projecten die inmiddels zijn afgerond.

Meer informatie

]]>
news-7541 Wed, 14 Jul 2021 15:26:00 +0200 Waardegedreven geboortezorg https://waardegedrevengeboortezorg.nl/ Nu het BUZZ-project wordt afgerond, delen de zeven deelnemende verloskundige samenwerkingsverbanden hun ervaringen, resultaten, tips en praktische hulpmiddelen. Je vindt het allemaal op dit vernieuwende platform voor professionals en beleidsmakers in de geboortezorg: Waardegedrevengeboortezorg.nl news-7534 Tue, 13 Jul 2021 16:47:00 +0200 Duurzaam samenwerken vergroot de impact, ook na 2022 https://publicaties.zonmw.nl/duurzaam-samenwerken-vergroot-de-impact-ook-na-2022/ Op 24 juni 2021 troffen de zeven consortia van ‘Maak Ruimte voor Gezondheid’ elkaar digitaal. Centraal stond de vraag: hoe zorg je voor een duurzame integrale samenwerking, zodat je écht klaar bent voor de toekomst? Hoe houd je -nadat de subsidie is gestopt- vast aan wat bereikt is in zo’n breed samenwerkingsverband van hele diverse partners uit de ‘werelden’ van ruimte en gezondheid, wetenschap en praktijk? news-7533 Mon, 12 Jul 2021 16:35:00 +0200 Positieve insteek helpt statushouders https://publicaties.zonmw.nl/positieve-insteek-helpt-statushouders/ Gevlucht uit je eigen land, opgevangen in Nederland en dan hier zo snel mogelijk werk vinden. Het klinkt zoveel makkelijker dan het is. Want de ellende uit het verleden en de problemen van nu zitten vaak in de weg. Een cursus mentaal welbevinden in de eigen taal biedt perspectief op de toekomst. news-7462 Mon, 12 Jul 2021 09:11:00 +0200 Hoe draagt leefstijl bij aan een optimale behandeling van COVID-19 patiënten? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-draagt-leefstijl-bij-aan-een-optimale-behandeling-van-covid-19-patienten/ Wat is er bekend over het effect van leefstijl op de vatbaarheid voor COVID-19 en welke rol spelen leefstijlinterventies in het beloop en herstel van COVID-19? Welke ontwikkelingen zijn kansrijk en welke stappen zijn nodig om deze verder te brengen? Een inventarisatie van beschikbare kennis en -hiaten op het gebied van leefstijl en COVID-19 biedt antwoorden. Deze start begin juli en rondt af in oktober 2021. De uitkomsten dragen bij aan een optimale behandeling. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) gaat de inventarisatie uitvoeren en organiseert daartoe een brede rondvraag in het Nederlandse veld en een netwerkbijeenkomst om input te leveren voor de kennisinventarisatie. Het is een samenwerkingsverband dat bestaat uit meerdere organisaties met leefstijlkennis en -expertise.

Het veld bestaat uit alle relevante onderzoeksgroepen, gezondheidsprofessionals (in diverse gezondheidszorg- settings) en andere belangrijke stakeholders. Contact met experts is nodig om een zo volledig mogelijk resultaat te presenteren.

Aandacht voor deze leefstijlfactoren

Voeding, beweging, roken, alcohol, stress, ontspanning en slapen. Dit zijn de leefstijlfactoren waar aandacht voor is in deze kennisinventarisatie.

De inventarisatie biedt antwoorden op vragen rond leefstijl en COVID-19

We zijn op zoek naar kennis die antwoord biedt op vragen over de mogelijkheden rondom leefstijl en COVID-19. In de inventarisatie zoekt Lifestyle4Health antwoorden op verschillende vragen, zoals deze:

 • Wat is er bekend over het effect van leefstijl op vatbaarheid, beloop en herstel?
 • Welke leefstijlinterventies zijn beschikbaar om in te zetten? En welke zijn specifiek van meerwaarde bij het voorkomen van escalatie na besmetting?
 • Welke kansrijke ontwikkelingen zijn er en welke stappen brengen deze verder?
 • Welke kennis ontbreekt nog en hoe kunnen we deze hiaten oplossen?

Beschikbare kennis uit literatuur, (zorg)praktijk en lopend onderzoek

De kennisinventarisatie bestaat uit twee delen: beschikbare kennis en nog ontbrekende kennis.

Bij het in kaart brengen van beschikbare (inter)nationale kennis, wordt gekeken naar:

 • wetenschappelijke kennis uit Nederlandse en internationale onderzoeken (‘witte’ en ‘grijze’ literatuur)
 • kennis uit de (zorg)praktijk
 • lopend onderzoek

Welke kennisvragen moeten nog worden opgepakt?

Daarnaast worden ook de kennislacunes geïnventariseerd. Welke kennisvragen zijn er nog die specifiek in Nederland opgepakt moeten worden? Hierbij wordt ook gekeken of Nederland over de beschikbare kennis en expertise beschikt om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik ervan

Deze opdracht is onderdeel van ons deelprogramma COVID-19 behandeling. Dit programma zet in op het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik daarvan. Zo draagt het bij aan het voorkomen van COVID-19 en het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19 patiënten.

Misschien ook interessant?

]]>
news-7483 Thu, 08 Jul 2021 16:47:25 +0200 13 wekenecho vanaf 1 september beschikbaar voor zwangeren in het kader van de IMITAS-studie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/13-wekenecho-vanaf-1-september-beschikbaar-voor-zwangeren-in-het-kader-van-de-imitas-studie/ In het kader van de IMITAS-studie krijgen zwangeren vanaf 1 september 2021 een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn verantwoordelijk voor de IMITAS-studie. ZonMw subsidieert de studie. Wetenschappelijke studie

Binnen de IMITAS-studie wordt onderzocht of het toevoegen van een 13-wekenecho aan het programma prenatale screening van meerwaarde is voor de Nederlandse zwangere vrouw en haar partner. Het vroeg in de zwangerschap ontdekken van lichamelijke afwijkingen kan een voordeel zijn. Maar het kan ook leiden tot meer onrust en onzekerheid Ook is het nog onbekend of aangeboren afwijkingen, waarvan de eerste tekenen al zichtbaar zijn rond 13 weken, al zo duidelijk zijn dat de prognose met zekerheid vastgesteld kan worden.

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de testeigenschappen van de echo, de uitkomsten van de zwangerschappen, maar ook op de ervaringen van zwangeren en zorgverleners; evenals de voorwaarden voor implementatie na de studie.
Als de resultaten bekend zijn, besluit het ministerie van VWS of ook deze echo wordt aangeboden als reguliere screening tijdens de zwangerschap. De studie duurt tot en met 2024.

De 13 wekenecho

De 13 wekenecho, valt net als de 20 wekenecho, onder prenatale screening. Aanstaande ouders kiezen zelf, met begeleiding van de verloskundige zorgverlener, of zij de 13 wekenecho willen laten doen. Als zij kiezen voor de 13 wekenecho stemmen zij in met deelname aan de IMITAS-studie. In de zomer starten verloskundigen en gynaecologen met het informeren van zwangeren en partners over de 13 wekenecho. Speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten voeren deze echo uit. Als de echoscopist een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden. Dit vindt plaats bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek in een academisch ziekenhuis.

Meer informatie

]]>
news-7476 Thu, 08 Jul 2021 12:00:00 +0200 Hoe blijf je samenwerken, ook als de subsidie stopt? https://publicaties.zonmw.nl/duurzaam-samenwerken-doe-je-zo/ Als expert in duurzame samenwerking en innovatie, vertelt Els de Maeijer (Tilburg University) hoe je duurzame samenwerking stimuleert in een complex verband als een consortium. Dat je blijft samenwerken, ook als de subsidie stopt. “Bewust kiezen voor de juiste vorm van interactie en kennisdeling kan duurzame samenwerking maken of breken”. Lees verder in het interview ‘Duurzaam samenwerken, doe je zo!’ news-7475 Thu, 08 Jul 2021 09:00:00 +0200 6e leernetwerkbijeenkomst ‘Maak ruimte voor gezondheid’ in het teken van duurzame samenwerking https://publicaties.zonmw.nl/duurzaam-samenwerken-vergroot-de-impact-ook-na-2022/ Als de subsidie straks stopt, willen de 7 regionale consortia blijven samenwerken om hun impact te vergroten. Daarom is er nu al aandacht voor proces, belangen, rollen, begrip en gezamenlijke doelen. Binnen ‘Maak ruimte voor gezondheid’ doen de consortia onderzoek naar de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving. Lees het verslag van hun 6e bijeenkomst. news-7463 Wed, 07 Jul 2021 10:30:00 +0200 Eerste stap in kennisontwikkeling over klimaat en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-stap-in-kennisontwikkeling-over-klimaat-en-gezondheid/ Binnenkort starten onderzoekers met 3 verschillende pilotonderzoeken uit de eerste subsidieronde van het programma Klimaat en gezondheid. Brede focus is belangrijk voor beleidsmakers om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering. Overzicht startende projecten

Temperatuurgerelateerde gezondheidseffecten

Prof. dr. H.A.M. Daanen, Vrije Universiteit Amsterdam, gaat in dit pilotonderzoek op basis van interdisciplinair en participatief onderzoek een handelingsperspectief opstellen. Dit minimaliseert via een geïntegreerde benadering de nadelige temperatuurgerelateerde gezondheidseffecten. Het onderzoek besteedt speciale aandacht aan gedragscomponenten en hoogrisicogroepen.

Allergieën

Dr. L.A. de Weger, LUMC, wil met haar onderzoeksproject de effecten van klimaatverandering op allergie beter beheersbaar maken. Aan de ene kant kunnen met dit onderzoek pollenconcentraties en gerelateerde ziektelast beter in kaart gebracht worden. Aan de andere kant biedt het project ook handelingsperspectieven om de ziektelast van pollenblootstelling te reduceren bij een veranderd klimaat.

Duurzame zorg

Het project van dr. H.R.W. Touw, Radboudumc, beoogt de klimaat- en milieu-impact (CO2-uitstoot en afvalproductie) in kaart te brengen van specifieke, frequent voorkomende, individuele zorgtrajecten voor patiënten van de afdelingen spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers (OK) en intensive care (IC). Deze kennis leidt tot een handelingsperspectief voor het verduurzamen van de zorgprocessen op deze afdelingen.

Basis ligt in kennisagenda Klimaat en gezondheid


De subsidieoproep voor deze pilotonderzoeken is gebaseerd op de kennisagenda Klimaat en gezondheid en de afspraken van de Green Deal Duurzame Zorg. De kennisagenda is in juni 2019 opgesteld door de Universiteit Maastricht, Wageningen University & Research en het RIVM. Met deze kennisagenda willen we de kennislacunes over de gezondheidseffecten van de klimaatverandering onder de aandacht brengen van beleid, praktijk en onderzoek. De subsidieoproep was gericht op 3 thema's geselecteerd uit deze kennisagenda: temperatuurgerelateerde gezondheidseffecten, allergieën en duurzame zorg. Per thema kon 1 aanvraag gehonoreerd worden zodat we een samenhangend onderzoeksprogramma hebben met brede focus.

Samenwerken tijdens onderzoek


In de pilotonderzoeken is samenwerking met partijen buiten de gezondheidszorg, die betrokken zijn bij klimaatmaatregelen, verplicht. Daarom hebben we in november 2020 een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Honderd onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals ontvingen meer informatie over de subsidieoproep. Daarnaast konden zij kennismaken en contact leggen met partners met wie zij een onderzoeksvoorstel wilden indienen in dit nieuwe onderzoeksprogramma. Lees de terugblik van de online netwerkbijeenkomst.

Gezondheidseffecten van klimaatverandering


Vanwege een beperkt budget ontvangen 3 van de 10 ingediende projecten financiering vanuit het programma Klimaat en gezondheid. We willen dat kennis wordt ontwikkeld om de effecten van klimaatverandering en klimaatmaatregelen op de volksgezondheid wereldwijd inzichtelijk en toepasbaar te maken, mede door het stimuleren van samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan klimaatbestendige en klimaatvriendelijke maatregelen in de zorg via de aanpak van duurzame zorg.

Overkoepelend thema gezonde leefomgeving


Klimaat en gezondheid maakt deel uit van het ZonMw-brede onderwerp 'gezonde leefomgeving'.
Aan de gezondheid van mensen kan de leefomgeving positief bijdragen door

 •     bescherming tegen risico’s (klimaateffecten, zoönosen, milieu)
 •     bevordering van gezond gedrag (bewegen, voeding, met aandacht voor gezondheidsverschillen)

We agenderen dit onderwerp en laten via onderzoeksfinanciering kennis ontwikkelen en toepassen over hoe een gezonde leefomgeving kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van mensen. Zo spelen we in op maatschappelijke vragen van zowel beleidsmakers, wetenschappers, praktijkprofessionals en inwoners over gezondheidseffecten van hun leefomgeving.

]]>
news-7474 Tue, 06 Jul 2021 13:04:36 +0200 Kennisagenda preventie 2021: mentale gezondheid op de agenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-preventie-2021-mentale-gezondheid-op-de-agenda/ De Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ is door het kennisplatform Preventie geactualiseerd en aan plaatsvervangend Directeur Generaal Volksgezondheid, Charles Wijnker aangeboden. In deze versie van de kennisagenda wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor mentale gezondheid. Mentale gezondheid

De actualisatie is onderdeel van de opzet van de kennisagenda als “rolling agenda”, die regelmatig wordt bijgewerkt en de actuele ontwikkelingen nauwgezet volgt. Sinds de coronacrisis is het belang van mentale gezondheid nog sterker in de aandacht gekomen. Dat blijkt onder meer uit de verkenning die momenteel door VWS wordt uitgevoerd gericht op een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. De aanbevelingen uit de kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ kunnen behulpzaam zijn bij deze verkenning.  De aanbevelingen zijn nuttig voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en de praktijk, omdat ze bloot leggen naar welke thema’s op het gebied van mentale gezondheid meer onderzoek moet worden gedaan, en hoe bestaande kennis beter benut kan worden.

“Het dynamische karakter van de agenda heeft zijn waarde bewezen, door het uitbreiden en verdiepen van de inhoudelijke scope. Mentale gezondheid en monitoring en evaluatie zijn thema’s waar we meters op moeten maken. Mooi om te zien dat alle betrokken partijen er energie in steken en zo de agenda levend houden!”, aldus Charles Wijnker.

Concretisering

Naast de actualisatie (mentale gezondheid) zijn ook de thema’s co-creatie met de doelgroep en monitoring en evaluatie van een integrale aanpak uitgewerkt. Concrete handvatten en inzichten worden geboden, die helpen bij een betere aansluiting op de behoeften die leven in de (beleids)praktijk. Ook wordt aandacht gevraagd voor (integrale) kennisvraagstukken op bovengenoemde terreinen.

Vervolgstappen

Het kennisplatform Preventie spreekt de ambitie uit om samenwerking op de verschillende terreinen te intensiveren en door de inbreng van kennis, de gezondheid van mensen te bevorderen. Deze geactualiseerde kennisagenda streeft ernaar om vanuit de kracht van kennis, deze verbinding mede te leggen en te versterken. Dit is in lijn met het startpunt van de kennisagenda, toen staatssecretaris Paul Blokhuis en tevens opdrachtgever in januari 2020 met de leden van het kennisplatform preventie sprak en benadrukte hoe belangrijk de wisselwerking tussen kennis, praktijk en beleid is voor preventie.

Kennisplatform Preventie

Het kennisplatform dat de kennisagenda heeft opgesteld is een initiatief van het Ministerie van VWS. Het is een onafhankelijk platform, bestaande uit experts vanuit beleid, onderzoek en praktijk, en wordt inhoudelijk begeleid door de Chief Science Officer van VWS prof. dr Caroline Baan. Het kennisplatform wordt voorgezeten door prof. dr. Henk Garretsen. Het platform heeft de opdracht gekregen om een dynamische kennisagenda op te leveren en deze jaarlijks te actualiseren. ZonMw voert het secretariaat van het Kennisplatform, in opdracht van VWS.

Meer informatie

]]>
news-7460 Thu, 01 Jul 2021 15:13:25 +0200 Werk als medicijn tegen gezondheidsachterstanden https://sociaalbestek.nl/artikel/werk-als-medicijn-tegen-gezondheidsachterstanden/?c=aba De kans op een gezond leven is niet eerlijk verdeeld over alle Nederlanders. Mensen zonder opleiding of met een praktische opleiding leven gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met een theoretische opleiding en een hoog inkomen en vijftien jaar langer in minder goede gezondheid. Dit artikel in Sociaal Bestek benadrukt de rol van werk- en inkomensbeleid bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden. news-7446 Tue, 29 Jun 2021 14:00:42 +0200 Nieuw systeem voor zorgpartners, ouders en jongeren maakt digitaal samenwerken mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-systeem-voor-zorgpartners-ouders-en-jongeren-maakt-digitaal-samenwerken-mogelijk/ Het jeugddossier Noord-Veluwe ontwikkelde een interdisciplinair digitaal systeem dat samenwerken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ), jeugdhulp, ouders en jongeren in één systeem mogelijk maakt. Het dossier ondersteunt werken volgens de regionale visie op transformatie jeugd en bevat zowel de basisdataset JGZ als functionaliteiten die nodig zijn voor ambulante jeugdhulpverlening. Hoe ziet het jeugddossier eruit?

Binnen het jeugddossier hebben ouders en jongeren de mogelijkheid om hun hele dossier te lezen. Ze kunnen vragen stellen, afspraken beheren en eigen (familiegroeps)plannen uploaden. Ook zijn de groei- en vaccinatiegegevens hier zichtbaar. En er is mogelijkheid voor ouders en jongeren om een vraag te stellen aan JGZ-professionals en of jeugdhulpverleners.

Regie en transparantie

Ouders en jongeren bepalen zelf welke zorgpartners toegang krijgen tot welke onderdelen uit hun dossier. Zo ligt de regie bij henzelf. Doordat er samen binnen een digitaal systeem wordt gewerkt ervaren medewerkers een toename in onderlinge samenwerking. Wel worden er nog kansen voor groei benoemd binnen de doorontwikkeling van het dossier. Voorbeeld hiervan is zorgprofessionals bewust maken van de noodzaak om objectief te registeren. Zodat het geregistreerde leesbaar is voor andere zorgprofessionals maar ook voor ouders en jongeren. Ook moeten de kaders rondom het delen van gegevens van professionals nog duidelijker geschetst worden. Het onderzoek wordt na afronding van dit project voortgezet en resulteert begin 2023 in een proefschrift waar beide aandachtspunten verder onderzocht worden.

ZonMw-programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ

Het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel door middel van onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen de JGZ beter toe te rusten op het uitvoeren van het Basispakket JGZ binnen de decentralisatie van de zorg voor jeugd en de veranderingen die dit voor de JGZ met zich meebrengt.

Meer weten?

Meer informatie over het ontwikkelde jeugddossier in vindbaar via de informatiewebsite waarop een filmpje, een flyer en een document met veel gestelde vragen over het jeugddossier staan.

]]>
news-7469 Tue, 29 Jun 2021 13:12:00 +0200 Vooraankondiging subsidieronde Preventie: complexiteit omarmen en veerkracht versterken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieronde-preventie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken/ Het Preventieprogramma stelt op 26 augustus een subsidieronde open voor onderzoek naar het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. We vragen gezondheids- en sociale wetenschappers om nieuwe samenwerkingen te starten (consortia) met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen. De coronacrisis illustreert het belang van veerkracht van burgers: Het vermogen mentale en fysieke gezondheid te behouden, ook tijdens verandering of tegenslag. Veerkracht komt voort uit een combinatie van individuele, sociale en maatschappelijke factoren. Om veerkracht effectief te bevorderen is het daarom belangrijk dat naar alle complexe onderliggende facetten van de gezondheid wordt gekeken.

Doel subsidieoproep

We willen door middel van de aankomende subsidieoproep innovatieve kennis opleveren over een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem met behulp van complexiteitsbenaderingen. Waardoor de veerkracht op het gebied van mentale en fysieke gezondheid van burgers wordt versterkt, met gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.

Complexiteitsbenaderingen

Complexiteit speelt hier op verschillende niveaus, die niet volledig los van elkaar te zien zijn. Het menselijk lichaam is op zichzelf al een complex systeem en kennis over de factoren die bijdragen aan een (mentaal en fysiek) gezond lichaam is nodig om een gezondheidssysteem optimaal in te richten. Daarbovenop speelt nog de complexiteit van de implementatie van deze kennis en de organisatie van een gezondheidssysteem, dat op zijn beurt weer beïnvloed wordt door vele andere processen in de samenleving. Complexiteitsbenaderingen zijn bijzonder geschikt om grip te krijgen dit soort complexe problemen.

Wie kunnen aanvragen?

Voor deze subsidieoproep worden medische, gezondheids- en sociale wetenschappers gevraagd om nieuwe samenwerkingen te starten met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen.
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een consortium waarvan de hoofdaanvrager werkzaam is bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie.

Budget en planning

Het totale beschikbare budget voor deze ronde bedraagt maximaal € 4.000.000,-. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- (incl. eventueel verschuldigde BTW) subsidie worden aangevraagd voor maximaal 48 maanden. De deadline voor het indienen van het projectidee is 2 december 2021. Vervolgens is de deadline voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag 10 mei 2022.

Disclaimer

Aan deze vooraankondiging kunnen geen rechten ontleend worden. De tekst van  de subsidieoproep die 26 augustus gepubliceerd wordt is te allen tijde leidend. In de subsidieoproep volgt een uitgebreid tijdpad en een toelichting op de procedure voor het indienen van een aanvraag. Ook worden de begrippen complexiteitsbenaderingen van preventie, veerkracht en complexe systemen nader toegelicht.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep? Abonneer u dan op de nieuwsbrief Preventie of houd de subsidiekalender in de gaten.

Meer informatie:

]]>
news-7436 Tue, 29 Jun 2021 09:22:25 +0200 Onderzoek borstkankerscreening wint Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-borstkankerscreening-wint-wetenschaps-en-innovatieprijs-2021/ Het DENSE trial onderzoek, mede gefinancierd door ZonMw, heeft de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 van de Federatie Medisch Specialisten gewonnen. Uit het onderzoek blijkt dat borstkanker bij vrouwen met dicht borstklierweefsel veel beter te detecteren is met een MRI als aanvulling op het bevolkingsonderzoek borstkanker.
‘Met deze MRI worden tumoren eerder gevonden, zijn ze gemiddeld kleiner en minder vaak uitgezaaid naar de oksellymfeklieren,’ geeft onderzoeker Carla van Gils aan. Volgens Jeroen Geurts, juryvoorzitter van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021, is het onderzoek klinisch relevant en vernieuwend. De jury beschouwt het als een ‘gamechanger’ en daarom is dit borstkankerscreening onderzoek gekozen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs.

‘We zijn heel erg vereerd en blij met deze prijs’, reageert radioloog Wouter Veldhuis van het UMC Utrecht. ‘We zien het als een belangrijke erkenning voor ons werk als onderzoeksteam. Bij de groep vrouwen met dicht borstklierweefsel is zeker 4 op de 10 aanwezige tumoren niet goed zichtbaar op het mammogram van het bevolkingsonderzoek. Daardoor worden tumoren soms pas laat ontdekt. De vroege opsporing van borstkanker is van meerwaarde voor de behandeling en prognose van deze groep vrouwen. Met de resultaten uit ons onderzoek kunnen we echt iets voor hen betekenen.’ 

Onderzoeksteam

Het team bestond uit Wouter Veldhuis, Carla van Gils, Ruud Pijnappel, Stéphanie de Lange en Marije Bakker. Het onderzoek is opgezet vanuit het UMC Utrecht in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Amsterdam UMC, Radboudumc, ZGT en Erasmus MC. 

Bekijk de film van de uitreiking van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 aan het onderzoeksteam van de DENSE trial.

Nominaties

In totaal hebben 24 wetenschappelijke verenigingen een onderzoek aangedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021. Een vakjury selecteerde uit deze voordrachten drie nominaties. De DENSE trial werd aangedragen door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. De andere nominaties waren de REDO trial en de Septum trial. De REDO trial werd aangedragen door de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en is een onderzoek naar het effect van het verlagen van de dosis rituximab bij patiënten met reumatoïde artritis. De Septum trial, aangedragen door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde, is een onderzoek naar het effect van het rechtzetten van het neustussenschot bij ademhalingsklachten.   

Over de Wetenschaps- en Innovatieprijs

De Wetenschaps- en Innovatieprijs is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten. De Federatie wil hiermee goed en innovatief onderzoek stimuleren en een podium geven. Het onderzoeksteam van DENSE trial wint met dit onderzoek een 3D-geprinte bokaal, en een geldbedrag van 5000 euro (te besteden aan vakgerelateerde activiteiten).  

Meer informatie over de drie onderzoeken is hier te vinden.
Lees de interviews met Jeroen Geurts en de genomineerden in het magazine Medisch Specialist.

Tekst: Federatie Medisch Specialisten
Foto: Jan Willem Houweling

]]>
news-7472 Mon, 28 Jun 2021 16:56:00 +0200 ‘Ontwerp leefomgeving met oog voor gezondheid’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ontwerp-leefomgeving-met-oog-voor-gezondheid/ Gezondheid meenemen in de inrichting van de stad, dat is de missie van het Zuid-Limburgse consortium RuimteGIDS. In een van de projecten buigen architecten, bewoners, gezondheidsprofessionals, wetenschappers en ambtenaren zich samen over de Groene Loper in Maastricht. Belangrijke aandachtspunten: ruimte voor wandelaars en fietsers, voor ontmoetingen en groen. Dit project is deel van het programma Maak ruimte voor gezondheid. news-7401 Thu, 17 Jun 2021 11:14:13 +0200 'Moet je een psychisch probleem melden op werk? ‘Nog altijd risico dat je je baan verliest’ https://www.ad.nl/werk/br-moet-je-een-psychisch-probleem-melden-op-werk-nog-altijd-risico-dat-je-je-baan-verliest~a0210a07/ Hoogleraar Evelien Brouwers van Tilburg University bestudeert met haar collega’s het verband tussen psychische gezondheid en werk. Daarbij onderzocht zij onlangs de bespreekbaarheid van psychische klachten op het werk. news-7395 Wed, 16 Jun 2021 15:57:23 +0200 Laatste talkshow Beweging in kwetsbaarheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/laatste-talkshow-beweging-in-kwetsbaarheid/ De talkshowreeks Beweging in kwetsbaarheid loopt ten einde. Vanaf januari hebben ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats zich met een maandelijkse talkshow ingezet om meer aandacht te vragen voor de inclusie van (psychisch) kwetsbaren in onze samenleving. Op 24 juni (16.00-17.45 uur) vindt de laatste aflevering plaats, waarbij onder meer Laurentien van Oranje en Floortje Scheepers een blik op de toekomst werpen. Maar ook komen diverse praktijkvoorbeelden langs en is er weer aandacht voor de historische context. Inclusieve samenleving

‘Psychisch kwetsbare personen includeren in onze samenleving, hoe doe je dat nou? De afgelopen talkshows hebben we geprobeerd dat in een logische lijn te ontrafelen’, legt Ico Kloppenburg uit. Hij is vanuit de VNG betrokken bij de organisatie van Beweging in kwetsbaarheid. ‘Kennis over problematiek, de leefwereld van degenen om wie het gaat, het belang van bestaanszekerheid, ondersteuning van het werkveld en financieringsvraagstukken passeerden de revue. In deze laatste talkshow kijken we – met al die kennis op zak – vooruit.’ Niet toevallig doen we dat 5 jaar nadat de Commissie Dannenberg adviezen gaf over de toekomst van beschermd wonen. ‘Het is goed om met deze talkshowreeks op een laagdrempelige manier met elkaar te onderzoeken waar we nu eigenlijk staan’, aldus Kloppenburg.

Samenwerking

Janne Krop vertegenwoordigde Impuls Werkplaats bij de organisatie van Beweging in kwetsbaarheid. ‘Vanuit mijn werk bij SMO Traverse keek ik op een praktijkgerichte manier naar vraagstukken. Dat resulteerde in een fijne samenwerking met ZonMw en VNG’ De verschillende paneldiscussies tijdens de talkshows leverden voor veel partijen nieuwe inzichten op. ‘Zo bleek heel duidelijk dat leefwereld en systeemwereld elkaar nodig hebben', kijkt Krop terug. ‘Door mensen uit die verschillende werelden aan één tafel met elkaar het gesprek te laten voeren, kom je tot mooie en waardevolle gesprekken die meer opleveren.’ Als voorbeeld noemt ze dat Wethouder Marleen Damen zo geïnspireerd raakte door Rokus Lopik over zijn Living Museum, dat ze nu in gesprek zijn of zoiets ook mogelijk is om te organiseren in Leiden.

Om wie gaat het?

‘Door te beginnen met een ervaringsverhaal van iemand die in een (psychisch) kwetsbare situatie zit of zat, weten kijkers meteen voor wie we dit eigenlijk doen.’ Maroun Nader, vanuit ZonMw betrokken bij Beweging in Kwetsbaarheid, vindt dat één van de speerpunten van de talkshows. ‘Natuurlijk zijn er meerdere doelgroepen voor wie deze reeks is bedoeld, denk aan zorgprofessionals, beleidsmakers en bestuurders die allemaal met elkaar moeten samenwerken. Maar als je uit het oog verliest om wie je het aan het doen bent, verlies je de stip op de horizon.’ Door deze talkshowreeks hoopt Nader dat het duidelijker is geworden wat we allemaal kunnen doen om de inclusie van (psychisch) kwetsbare personen te bevorderen. ‘En wat er al gebeurt. Afgelopen jaren hebben we vanuit ZonMw veel initiatieven mogelijk gemaakt op dat gebied. Met deze talkshows wordt te meer duidelijk welke impact die hebben gehad.’

Blik op de toekomst

De laatste talkshow wordt een interessante mix tussen tafelgasten die direct uit de praktijk hun ervaring delen en gasten die een meer overkoepelende blik bieden. Kloppenburg: ‘We gaan het hebben over de beweging van kwetsbaarheid in de wijk en de draagkracht van de maatschappij.’ Naar wiens inbreng hij het meest benieuwd is? ‘Tja, hoe kan ik daar nou anders op antwoorden dan Prinses Laurentien?’, lacht hij. Janne Krop vult aan: ‘Ik ben ook wel nieuwsgierig naar wat de laatste tafel zal bieden, daar worden inspirerende voorbeelden uit de praktijk besproken.’ Nader kan niet kiezen tussen de laatste keer een muzikaal intermezzo of de column over de historische context van Henke van der Heiden. ‘Maar áls ik dan iets moet noemen, zeg dan maar dat ik het meest benieuwd ben naar hoe we verder gaan na deze reeks. Zo zijn we bij ZonMw bezig met het opzetten van een programma voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarin komen eigenlijk alle facetten terug die afgelopen periode zijn besproken.' Krop sluit tenslotte af: 'Ik raad iedereen aan om de shows en rubrieken terug te kijken en zijn of haar visie te vormen. Alleen door samen te werken kunnen we een plek voor iedereen in onze samenleving creëren.’

Meer informatie

]]>
news-7368 Thu, 10 Jun 2021 13:19:48 +0200 Stoppen met rokenzorg voor iedereen https://www.pharos.nl/kennisbank/stoppen-met-rokenzorg-voor-iedereen/ Steeds meer mensen stoppen met roken. Maar dat geldt niet voor mensen met een lagere opleiding. De helft van de mannen van 25-45 jaar met een lagere opleiding rookt. Tabaksverslaving draagt voor ongeveer 30% bij aan het grote verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden. De coalitie Iedereen Rookvrij pleit voor aanvullende acties zodat over 5 - 10 jaar ook veel mensen met een lagere opleiding zijn gestopt met roken. news-7366 Wed, 09 Jun 2021 14:03:47 +0200 Werknemers, werkgevers en onderzoekers komen met praktische handvatten om re-integratie 2e spoor te verbeteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/werknemers-werkgevers-en-onderzoekers-komen-met-praktische-handvatten-om-re-integratie-2e-spoor-te/ Hoe kan de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever (2e spoor) verbeteren? Kunnen werkgevers en werknemers de mogelijkheden beter benutten? In ons nieuwe programma gaan werknemers en werkgevers samen met onderzoekers (en bijvoorbeeld re-integratiedienstverleners) werken aan een ‘gereedschapskist’ met innovatieve en praktische aanpakken. Het lukt steeds beter om zieke werknemers binnen het eigen bedrijf (1e spoor) weer aan de slag te krijgen. Maar re-integratie van de zieke werknemer buiten het eigen bedrijf (2e spoor) lukt minder goed. Werkgevers en werknemers ervaren dit tweede spoor vaak als moeizaam en belastend. Het percentage werknemers dat vanuit het tweede spoor werk hervat, bedraagt naar schatting 30-40 procent.

Daarom heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eind 2018 met werkgevers en werknemers afgesproken experimenten uit te voeren om de kans op succesvolle re-integratie tweede spoor te verbeteren.

‘Verbetering re-integratie 2e  spoor’ is hier nu uit voort gekomen. Op 28 mei jl. kregen we van het ministerie SZW goedkeuring voor dit programma. Het programma heeft een looptijd van 2021 tot en met 2027 en  een totaalbudget van € 20 miljoen.

Werknemers en werkgevers werken samen met onderzoekers

In consortia gaan arbeidsorganisaties (werkgevers), werknemers- en/of patiënten- en/of cliëntenorganisaties en (een) onderzoeksorganisatie(s) op zoek naar mogelijkheden voor passend werk voor zieke werknemers bij een andere werkgever. Zij werken daarbij samen met bijvoorbeeld re-integratiebedrijven, beroeps- of vakverenigingen, arbodienstverlenende bedrijven of verzekeraars.

Ze leveren daartoe een ‘gereedschapskist’ met aanpakken, die primair ten goede komen aan werkgevers en werknemers. Dat kan rechtstreeks, maar ook via (de geleverde inspanningen van) re-integratiebedrijven.

De werkzaamheid van de aanpakken moet aannemelijk zijn. De aanpakken zijn praktisch bruikbaar, overdraagbaar en er is inzicht in de kosten en baten. Ook is er veel aandacht voor communicatie en implementatie van de (tussentijdse) resultaten.

Subsidieoproep in het najaar 2021

In het najaar van 2021 stellen we een subsidieoproep open voor consortia. Ter ondersteuning organiseren we in diezelfde periode informatie- en matchmakingsactiviteiten. Hierover informeren we u zodra er meer bekend is.

Studies en verkenning ter voorbereiding

Ter voorbereiding van ons programma worden/zijn deze studies en verkenning gedaan:  

 • Kennissynthese Hoe kan re-integratie tweede spoor een succes zijn? (De Beleidsonderzoekers, 2021). Deze geeft een overzicht van de werkzame elementen van en ervaringen met re-integratie tweede spoor.
 • Verkenning algemene beroependatabase voor experimenten re-integratie tweede spoor (SEO, 2021). Deze toont de bestaande beroependatabases met fysieke en mentale belasting- en belastbaarheidsgegevens én of het zinvol is een algemene beroependatabase te ontwikkelen.
 • Communicatie loondoorbetaling bij ziekte (Regioplan en Muzus, 2021)
 • Dossieronderzoek UWV: aard en omvang van re-integratie 2e spoor
 • OVAL en KoM: ervaringen met en leerpunten over 2e spoortrajecten
 • CBS: omvang en achtergrondkenmerken van de huidige populatie werknemers in een 2e spoortraject

Kennis over verbeteringen re-integratieproces zieke werknemers

Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ focust op re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (2e spoor). Ons programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces focust op de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor).

Meer informatie

]]>
news-7364 Wed, 09 Jun 2021 11:49:42 +0200 Projecten van start werkzame elementen alcohol, overgewicht en roken. https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-van-start-werkzame-elementen-alcohol-overgewicht-en-roken/ Er zijn 3 projecten gehonoreerd die zich richten op kennis over werkzame elementen op het gebied van alcohol, overgewicht en roken die door praktijkprofessionals ingezet kan worden. De projecten starten dit najaar. De projecten zijn gehonoreerd binnen de programmalijn Effectiviteitsonderzoek in de ronde ‘Werkzame Elementen – fase 2’. Het doel van deze projecten is in te zoomen op de werkzame elementen van interventies gericht op de thema’s alcohol, overgewicht en roken. Er wordt onderzocht welke elementen effectief zijn om deze problemen aan te pakken, zoals belonen, doelen stellen en goede voorlichting.

Wat werkt?

Eerst worden er voor interventies binnen een thema gemeenschappelijke elementen geïdentificeerd. En wordt er gekeken of deze elementen ook over de thema’s heen werkzaam zijn. Bijvoorbeeld een bepaalde manier van voorlichting of handhaving bij het stoppen met roken. Onderzocht wordt of deze manieren dan ook inzetbaar zijn bij alcohol- en overgewichtproblematiek. Doordat de interventies herbruikbaar zijn, kunnen deze flexibel worden ingezet door de praktijkprofessional.


Gehonoreerde projecten

Alcohol

Werkzame elementen van interventies ter vermindering van problematisch alcoholgebruik onder ouderen

Overgewicht

Werkzame elementen van integraal beleid gericht op obesitas preventie

Roken

Werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid


Voorstudies

In de ronde Werkzame Elementen – Fase 1 hebben de projecten een voorstudie uitgevoerd naar de actuele stand van zaken. Deze studies leverden inzichten op over welk onderzoek er in fase 2 per thema nodig is. De projecten uit fase 1 vindt u hier.

]]>
news-7353 Wed, 09 Jun 2021 10:00:00 +0200 Regionale samenwerkingsverbanden van start met het implementeren van Gecombineerde Leefstijlinterventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/regionale-samenwerkingsverbanden-van-start-met-het-implementeren-van-gecombineerde-leefstijlinterven/ Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s) spelen een belangrijke rol bij het verminderen van overgewicht. Ze richten zich op leefstijlaspecten op het gebied van onder andere voeding en beweging, en op duurzame gedragsverandering. Het aanbod van deze interventies in Nederland is nog niet dekkend. Vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek ontvingen 10 regionale samenwerkingsverbanden deze week een subsidie om een van de erkende GLI’s in hun regio te implementeren. Doel van de subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep ‘Opzetten en doorontwikkelen van samenwerking rondom de uitvoering en implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies’ is het ondersteunen bij het opzetten en/of doorontwikkelen van het samenwerkingsverband en het gezamenlijk opstellen van een implementatieplan voor het aanbieden van minimaal één van de erkende GLI’s na afloop van de subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van samenwerkingsafspraken en het verkennen van financieringsmogelijkheden. Aan de hand van dit plan kan het samenwerkingsverband na afloop van de subsidie de GLI gaan implementeren en kunnen deelnemers starten met de GLI.

Tijdens het project wordt het samenwerkingsverband vormgegeven en/of verder doorontwikkeld, door ook andere relevante partijen uit de regio te betrekken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de gemeente, zorggroepen, huisartsen en andere doorverwijzers, paramedici en partijen binnen het sport- en beweegaanbod.

Verschillende leefstijlaspecten

Een GLI richt zich op verschillende (leefstijl)aspecten die van belang zijn bij het verminderen van overgewicht. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan het verminderen van de energie-inname (voeding), het verhogen van de lichamelijk activiteit (bewegen) en een duurzame gedragsverandering. Deze gecombineerde aanpak is bewezen- en kosteneffectief.

Erkende interventies

Wanneer een interventie een erkenning ‘Eerste aanwijzing voor effectiviteit’ heeft vanuit het erkenningstraject van het RIVM wordt de interventie, sinds 1 januari 2019, onder voorwaarde van de zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Momenteel zijn er vier GLI programma’s die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen: CooL, SLIMMER, de BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging.

Ketenaanpak

De samenwerkingsverbanden die een subsidie hebben ontvangen gaan minimaal één van de bovenstaande GLI-programma’s aanbieden in hun regio. Zij doen dit bij voorkeur als onderdeel van een multidisciplinaire ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij volwassenen, gericht op het bewerkstelligen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Bij een ketenaanpak worden het sociaal domein en het medisch domein nog steviger met elkaar verbonden, waarbij er ook aandacht is voor sociale- en gezondheidsproblemen die verbonden kunnen zijn met overgewicht of obesitas.

De tien gehonoreerde projecten gaan uiterlijk eind juni van start, en hebben een looptijd van maximaal 12 maanden. Een samenvatting van elk van de projecten zal in juli verschijnen op de Juiste Zorg Op de Juiste Plek programma-pagina. Gedurende de projectperiode zal er een overkoepelende evaluatie van de 10 projecten plaatsvinden. Dit moet resulteren in een product waar ook niet-participerende netwerken, die in de toekomst aan de slag willen met het opzetten of doorontwikkelen van hun samenwerkingsverband rondom de implementatie van de GLI in hun regio, van kunnen profiteren.

Meer informatie

]]>
news-7349 Thu, 03 Jun 2021 14:29:49 +0200 Promotie Luc Hagenaars https://www.iqhealthcare.nl/nl/agenda/promotie-luc-hagenaars/ Op 25 juni 2021 om 10.30 u precies verdedigt Luc Hagenaars, MSc zijn proefschrift 'Reducing paper and sugar for fiscally sustainable healthcare systems'. ‘Minder bureaucratie’ en ‘meer preventie’ zijn populaire beleidsstrategieën om de zorg betaalbaar te houden, maar dit beleid komt onvoldoende van de grond. In dit proefschrift is onderzocht hoe dit komt. news-7338 Wed, 02 Jun 2021 09:47:14 +0200 Nieuwe publicaties over alcoholgebruik in 2020 https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/alcohol-in-2020-in-cijfers-hoeveel-werd-er-gedronken-en-wat-weten-nederlanders-over-alcohol?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven Twee publicaties van het Trimbos-instituut laten zien dat minder mensen in 2020 overmatig dronken dan in 2019. Ook concludeert het instituut dat Nederlanders de maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik onderschatten. Daarnaast weten veel mensen niet dat overmatig alcoholgebruik het risico op verschillende typen kanker en dementie vergroot. news-7317 Thu, 27 May 2021 15:02:00 +0200 Subsidieoproepen vroege opsporing https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-vroege-opsporing/ Vanuit het deelprogramma Vroege opsporing zijn onlangs 3 subsidierondes geopend. De deadline voor indienen is 14 september om 14:00uur. Bekijk snel om welke oproepen het gaat. Het gaat om drie rondes vanuit het deelprogramma Vroege Opsporing. Eén open ronde, waarbinnen op verschillende thema’s kan worden ingediend. En twee rondes n.a.v. urgente onderzoeksvragen van het RIVM-CvB, gericht op het bevolkingsonderzoek darmkanker en tomosynthese.

Meer informatie:

]]>
news-7287 Thu, 27 May 2021 14:39:00 +0200 ‘We kunnen gezondheidswinst behalen door leefstijl in een medisch perspectief te plaatsen’ https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/preventie-in-de-zorg/leefstijlgeneeskunde/ Prof. dr. Gerjan Navis: ‘Voedingswetenschap en geneeskunde kunnen veel meer samenwerken. Samen vormen ze een dreamteam. We zullen moeten bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur. Dan kunnen we geïntegreerd leefstijlmanagement wetenschappelijk langs de meetlat leggen'. Lees verder op onze pagina over Leefstijlgeneeskunde news-7316 Thu, 27 May 2021 12:38:55 +0200 Beleidsadvies Bewegen 2021-2040 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/20/beleidsadvies-bewegen-2021-2040 In dit beleidsadvies staan de eerste kansrijke en vernieuwende ideeën uiteengezet om echt een verschil te kunnen maken in én met de samenleving. Deze ideeën komen voort uit de werkgroep ‘Bewegen het Nieuwe Normaal’. news-7315 Thu, 27 May 2021 12:05:43 +0200 Groene omgeving stimuleert beweging van stadsbewoners https://www.nieuwsvoordietisten.nl/groene-omgeving-stimuleert-beweging-van-stadsbewoners/ Bomen in de straat kunnen mensen aanmoedigen om een langere wandeling te maken en een groene omgeving kan mensen stimuleren om op de fiets naar het werk te gaan. Uit nieuw onderzoek blijkt dat toegang tot groen in steden zo de gezondheid kan verbeteren. news-7290 Thu, 20 May 2021 16:21:37 +0200 Binnenkort nieuwe call for proposals vanuit NWA: over jeugd en digitalisering https://nwa-jeugd.nl/nieuws/binnenkort-nieuwe-call-for-proposals-vanuit-nwa-over-jeugd-en-digitalisering/ Vanuit de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda wordt op dit moment een nieuwe call for proposals voorbereid. Wetenschappers en jeugdprofessionals worden uitgenodigd onderzoek te doen naar het effect van digitalisering op de jeugd op lange termijn.