ZonMw subsidieoproepen Preventie https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Preventie nl-nl Tue, 21 Jan 2020 18:55:33 +0100 Tue, 21 Jan 2020 18:55:33 +0100 TYPO3 news-4659 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verbetering-lokale-praktijk-bij-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/ U kunt een motivatiebrief (maximaal 4 pagina’s A4) indienen waarin u beschrijft waarom u in aanmerking wilt komen voor een startbudget die u gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een (te vormen) samenwerkingsverband gericht op preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap. news-5051 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-startimpuls-20192020-ronde-2/ Maakt u deel uit van een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Dan kunt u een startimpuls aanvragen! news-5054 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-voucherregeling-20192020-ronde-2/ U bent een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Maar heeft u nog geen gedeeld regiobeeld? Vraag dan een voucher aan! news-5059 Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0100 Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regio-impuls-ronde-2-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Maakt u deel uit van een bestaand samenwerkingsverband van zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Organiseert u het regionale zorgaanbod gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de burgers in de betreffende regio gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg? Dan kunt u een Regio-impuls aanvragen! news-4947 Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100 Landelijk onderzoek structureel echoscopisch onderzoek bij 13 weken zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/landelijk-onderzoek-structureel-echoscopisch-onderzoek-bij-13-weken-zwangerschap/ Het doel van deze subsidieoproep is om middels landelijk wetenschappelijk onderzoek inzicht te verkrijgen in relevante aspecten van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. news-5039 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-goede-aanpakken-voor-vroegsignalering/ Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 1 van de onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. news-5040 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/samenwerking-afstemming-en-regie-in-de-aanpak-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-ronde-202/ Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar de variabelen die de voorwaarden vormen om te kunnen samenwerken en regisseren rondom casuïstiek op het gebied van complex huiselijk geweld en kindermishandeling. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. news-4749 Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0200 Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap - programmalijn onderzoek - projectidee https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap-programmalijn-onderzoek-projectidee/ Onderzoek naar kennislacunes of kennisvragen met als doel verbetering van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. news-5153 Wed, 15 Jan 2020 00:00:00 +0100 E-health https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/e-health/ ZonMw roept onderzoekers op om kansrijke onderzoeksmethoden (door) te ontwikkelen die op korte tot middellange termijn passend bewijs kunnen leveren voor de (kosten)effectiviteit van e-health programma’s en toepassingen voor preventie. Uiteindelijk doel is om hiermee passend bewijs van (kosten)effectiviteit te kunnen creëren voor gewenste opschaling en/of financieringsmogelijkheden.