Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naast de directe ziektelast door de aanvallen, is migraine ook een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, waarvan het onderliggende mechanisme nog niet goed wordt begrepen. Waar wij in een eerder stadium een associatie tussen migraine en traditionele risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten in vrouwen hebben aangetoond, ontbreekt hedendaags de kennis of een dergelijk verband ook in mannen aanwezig is. Momenteel hebben wij toegang tot de data van het LifeLines cohort, dat gebruikt wordt om de onderzoeksvragen met betrekking tot (het verschil van) het risico in mannen en vrouwen te beantwoorden. Naast sekseaspecten is ons tevens toegang verleend tot data die betrekking hebben op genderaspecten, waaronder leefstijl (zoals voeding en beweging), en diversiteitsaspecten (zoals leeftijd en de sociaaleconomische status). De data analyse is momenteel gaande.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit stadium kunnen wij nog geen resultaten publiceren, aangezien wij bezig zijn met de data analyse van de SERIOUS-studie. Wel heeft de eerste focusgroep met patiëntenvereniging Hoofdpijnnet op 8 april jl. plaatsgevonden. Wij hebben de patiënten de mogelijkheid geboden om na te denken over de invulling van de SERIOUS-studie – met als doel deze resultaten zo relevant mogelijk te maken voor de individuele migrainepatiënt. Het was een succesvolle focusgroep, die aanleiding heeft geboden tot interessante en nieuwe vraagstellingen met betrekking tot het verband tussen migraine en hart- en vaatziekten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Migraine is een neurovasculaire aandoening met een aanzienlijke economische, maatschappelijke en emotionele last. Daarnaast is migraine geïmpliceerd als een cardiovasculaire risicofactor met een impact vergelijkbaar met die van verhoogd cholesterol, overgewicht of roken. De onderliggende pathofysiologie hiervan wordt nog niet goed begrepen. In samenwerking met professor T. Kurth (Charité, Berlin Institute of Health, Berlijn) hebben wij recent in de Women’s Health Study aangetoond dat vrouwen met migraine in de voorgeschiedenis, maar waarbij de migraine inmiddels is gestopt ten tijde van inclusie (‘history of migraine’), een hogere Framingham RisicoScore (FRS) – een seksespecifieke cardiovasculaire risicoscore – hebben dan vrouwen zonder migraine. Opvallend genoeg was de FRS juist verlaagd in vrouwen die pas op latere leeftijd migraine kregen (‘incident migraine’). Waar cardiovasculaire ziekten lange tijd in mannen werden onderzocht en migraine met name als “vrouwenkwaal” wordt bestempeld, neemt de SERIOUS-studie (Seks, gEnder en caRdIOvascUlair riSico bij migraine serieus genomen) beide ziekten in beide seksen serieus in ogenschouw om een kentering teweeg te brengen in deze wetenschappelijke en maatschappelijke seksediscriminatie. Echter, naast sekseverschillen is onderzoek naar de overlappende genderaspecten en eventuele diversiteitsaspecten van vitaal belang. De SERIOUS-studie integreert deze drie componenten om de relatie tussen migraine en cardiovasculaire risicofactoren te verhelderen. Drie doelstellingen hebben een leidende rol binnen de SERIOUS-studie, namelijk: (i) wat is de invloed van sekse, te weten man-vrouw verschillen, op de relatie tussen migraine en de FRS?, (ii) wat is de invloed van genderaspecten, te weten leefstijl, beweging, voeding en het dag- en nachtritme, op de relatie tussen migraine en de FRS? en (iii) wat is de invloed van diversiteitsaspecten, te weten opleiding en leeftijd, op de relatie tussen migraine en de FRS?

 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen zullen wij gebruik maken van een reeds bestaande en lopende cohortstudie, namelijk de LifeLines Cohort Studie. Gezien het feit dat binnen dit cohort een zeer grote hoeveelheid aan data wordt verzameld en de omvang vergelijkbaar is met die van de Women’s Health Studie, biedt dit cohort ons mogelijkheden tot een interne replicatie en daardoor controle van onze eerdere onderzoeksvragen.

 

De SERIOUS-studie vormt een belangrijk fundament voor onze vervolgstudies (functionele studies), waarbij wij de genderaspecten beter in acht willen nemen. Daarnaast vormt de SERIOUS-studie een opstap naar migrainestudies, waarbij de hormonale aspecten in vrouwen en mannen – maar ook transgender- en interseksepersonen – beter worden begrepen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat onze projectgroep, bestaande uit dr. A. Maassen van den Brink, professor T. Kurth en L. Al-Hassany, beschikt over voldoende expertise en ervaring (mede gezien de eerdere samenwerkingen) om de SERIOUS-studie naar een hoger niveau te tillen.

 

Onze kennis zal door middel van onderwijs overgebracht worden naar de artsen en onderzoekers van morgen, waarbij wij het belang van gender- en sekseaspecten binnen medisch-wetenschappelijk onderzoek willen benadrukken.

 

Tot slot is een zeer grote en actieve rol binnen de SERIOUS-studie weggelegd voor burgerparticipatie en de patiëntenverenigingen Hoofdpijnnet en European Migraine & Headache Alliance (EMHA), die hun steun betuigen – zowel nationaal als internationaal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website