Projecten

Diversiteit in hart en ziel: de rol van sekse- en genderverschillen in psychosociale screening in hartpatiënten

Lopend (september 2020 - mei 2022)

Sekse- en genderverschillen in psychosociale screening in hartpatiënten Vraagstuk Voor mensen met hart- en vaatziekten is het extra belastend als zij ook psychologische problemen zoals depressie, angst en stress ervaren. Er is echter nog te weinig aandacht voor psychologische klachten bij hartpatiënten, door het gebrek aan een goede manier om te screenen. Er is daarnaast weinig bekend over...

Bekijk dit project

Cancer aftercare through the General Practice: a blended lifestyle medicine approach

Lopend (december 2020 - juni 2025)

Kanker Nazorg Wijzer: integratie in de eerstelijnshuisartsenzorg Vraagstuk: Nederland kent zo’n 800.000 voormalige kankerpatiënten, die na hun behandeling nog vaak negatieve gevolgen van hun ziekte en behandeling ervaren. Een gezonde leefstijl (gezonde voeding, bewegen, niet-roken, matig alcoholgebruik) kan helpen om beter om te gaan met deze gevolgen. En het kan de kans op terugkeer van...

Bekijk dit project

Digging for goals using data science: improving E-health alcohol and substance use interventions using machine learning and longitudinal clustering

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Doelen bereiken met data science: het verbeteren van E-health interventies bij alcohol en middelengebruik Vraagstuk: E-health programma’s zoals de Jellinek Zelfhulp bieden een toegankelijke manier van hulp voor (overmatig) alcohol- of middelengebruik. Tegelijkertijd is er weinig bekend over wat deze e-health programma’s effectief maakt. Binnen deze programma’s zijn veel gegevens beschikbaar,...

Bekijk dit project

LOFIT: Lifestyle front Office For Integrating lifestyle medicine in the Treatment of patients: a novel care-model towards community-based options for lifestyle change

Lopend (november 2020 - november 2024)

LOFIT: een leefstijlloket voor begeleiding bij ziekenhuiszorg leefstijl-gerelateerde ziekte Vraagstuk: LOFIT gaat leefstijlbegeleiding in het ziekenhuis inbedden in de zorg van patiënten met een leefstijlgerelateerde ziekte. Onderzoek: In afstemming met stakeholders wordt een leefstijlloket ingericht in 2 academische ziekenhuizen (Amsterdam UMC en UMC Groningen). Artsen verwijzen patiënten...

Bekijk dit project

Making sense of the impact of Sense.info: roadmap towards appropriate evidence

Lopend (oktober 2020 - november 2022)

De impact van Sense.info begrijpen: een routekaart naar bewijs Vraagstuk: Sense.info is een cruciaal onderdeel van de nationale e-health strategie en de website dient als toegangspunt voor preventie op het gebied van seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. In dit project wordt gewerkt aan een evaluatie roadmap die verschillende onderzoeksmethoden combineert om inzicht te krijgen in de...

Bekijk dit project

Measuring, analyzing and mapping environmental influences on (and changes in) spatial patterns: evidence for just-in-time adaptive interventions

Lopend (november 2020 - mei 2023)

JITAI’s: optimalisatie van effectiviteit door omgeving en beweegpatronen Vraagstuk: Een gezonde leefstijl is essentieel voor het voorkomen van chronische ziekten en bevorderen van gezondheid. Onze huidige samenleving maakt het echter voor veel mensen lastig om een gezonde leefstijl aan te nemen en vol te houden. De omgeving speelt hierin een belangrijke rol, omdat deze ons veelal verleidt tot...

Bekijk dit project

Mindfulness-based cognitive therapy to improve stress and sleep in patients with inflammatory bowel disease

Lopend (oktober 2020 - oktober 2024)

Mindfulness therapie in de strijd tegen inflammatoire darmziekten Vraagstuk: Dit project richt zich op het verminderen van klachten en verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met inflammatoire darmziekten, oftewel chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal. Onderzoek: Het onderzoek is een samenwerkingsproject tussen het Radboudumc, Donders Institute for Brain, Cognition and...

Bekijk dit project

Prevention e-health applications: distinguishing potential _ the PEARL project.

Lopend (november 2020 - november 2022)

Het PEARL project: onderscheidend potentieel van preventieve E-health applicaties Vraagstuk: Preventieve e-health toepassingen worden vaak als de “heilige graal” gezien in het bieden van passende oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg. Echter, veel ontwikkelde toepassingen worden niet duurzaam opgeschaald. In dit project gaan we een bestaand generiek kader door-ontwikkelen (het...

Bekijk dit project

Sustainable Upscaling of Depression Prevention, finding the optimal balance between investment and benefit ( the "SPRINT" project).

Lopend (november 2020 - november 2022)

Het SPRINT-project: opschaling van depressiepreventie Vraagstuk: Depressiepreventie staat hoog op de agenda. Preventieve online interventies voor subklinische depressie bij volwassenen zijn effectief maar worden nog niet succesvol uitgerold. SPRINT is gericht op het optimaliseren van de online interventie Moodbuster-Lite, een zelfhulp interventie voor volwassenen met een subklinische...

Bekijk dit project

The (cost-)effectiveness of a combined lifestyle intervention in overweight and obese patients with knee osteoarthritis in primary care

Lopend (december 2020 - december 2024)

GLI naast huisartszorg voor personen met knie artrose Vraagstuk: Knie artrose is een veelvoorkomende gewrichtsaandoening die gepaard gaat met pijn en stijfheid van de knie. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van knie artrose en gewichtsafname lijkt een positief effect te hebben op het beloop van de klachten. Sinds 2019 is het voor de huisarts in Nederland mogelijk...

Bekijk dit project

Will Patients with stable coROnary artery disease beneFIT more from a multimodal lifestyle program than percutaneous coronary intervention (PCI)? PRO-FIT

Lopend (december 2020 - december 2024)

PRO-FIT: leefstijlbehandeling tegenover standaard behandeling bij angina pectoris Vraagstuk: Angina pectoris is een veel voorkomende hartaandoening als gevolg van één of meerdere kransslagader vernauwingen. De symptomen, pijn of druk op de borst, hebben vaak een grote impact op het dagelijks functioneren. Op dit moment bestaat de therapie vaak uit medicatie en een dotterbehandeling of bypass...

Bekijk dit project

VRelax - Self-management of stress and sleep disturbances with virtual reality relaxation for people with mood, anxiety or psychotic disorders.

Lopend (oktober 2020 - oktober 2024)

VRelax: ontspanning middels virtual reality bij psychiatrische ziekten Vraagstuk: Het verminderen van stress en het verbeteren van slaap zijn bekende strategieën in de behandeling van psychiatrische ziektes. Het blijkt echter dat patiënten met psychiatrische ziektes het lastig vinden om gewone ontspanningsoefeningen vol te houden. Ontspannen middels een virtual reality ontspannings-app,...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling GGD AppStore toetsingskader naar landelijk toetsingskader.

Lopend (februari 2020 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Can self-control training (SCT) improve the effectiveness of interventions? Single-case experimental designs on physical activity in people with mental illness

Lopend (november 2020 - maart 2023)

De effectiviteit van interventies verbeteren: zelfcontroletraining bij mensen met mentale ziekten Vraagstuk: Te weinig beweging heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische stoornis zoals schizofrenie. Het is echter lastig om mensen in beweging te krijgen, ondanks goede voornemens. Een reden hiervoor is het falen van zelfcontrole; een...

Bekijk dit project

Beter slapend de behandeling in (NL) Get well sleeping well (ENG)

Lopend (december 2020 - december 2024)

Beter slapend de behandeling in bij psychiatrische stoornissen Vraagstuk: Psychiatrische stoornissen behoren tot de meest voorkomende en belastende aandoeningen. Een op de 5 Nederlanders krijgt er mee te maken. De reguliere behandeling slaat niet bij iedereen even goed aan en na herstel komt terugval vaak voor. Verbetering van behandeling en voorkomen van terugval is urgent. Aandacht voor...

Bekijk dit project

Behavioural medicine for lower-educated patients with type 2 diabetes: the effectiveness and implementation of a tailored intervention in primary care

Lopend (januari 2021 - januari 2025)

Samen sterk met suiker: een toepassing in de eerstelijns diabeteszorg voor laag opgeleiden Vraagstuk: Leefstijlgeneeskunde maakt een gezonde leefstijl onderdeel van de behandeling. Voor diabetes type 2 is de potentiële winst vooral groot onder patiënten met een beperkte opleiding. Het huidige ondersteuningsaanbod sluit niet goed aan bij hun behoeften. De groepsinterventie ‘Samen sterk met...

Bekijk dit project

Man/vrouw verschillen in het ontstaan van depressie: Van begrip naar preventie

Lopend (augustus 2020 - december 2021)

Man/vrouw verschillen in het ontstaan van depressie: voorkomen door begrijpen Vraagstuk Vrouwen hebben een grotere kans om depressief te worden dan mannen. Waarom dat zo is weten we niet goed. Daardoor weten we ook niet goed hoe we depressies kunnen voorkómen bij mannen en vrouwen. In dit project willen we man/vrouw verschillen in depressie beter leren begrijpen. Onderzoek Het onderzoek TRAILS...

Bekijk dit project

De SERIOUS-studie: Seks, gEnder en caRdIOvascUlair riSico bij migraine serieus genomen

Lopend (september 2020 - april 2022)

De SERIOUS-studie: Seks, gEnder en caRdIOvascUlair riSico bij migraine serieus genomen Vraagstuk Migraine is een neurovasculaire aandoening met een aanzienlijke maatschappelijke last. Daarnaast is migraine een belangrijke cardiovasculaire risicofactor, waarvan de onderliggende oorzaak nog niet goed wordt begrepen. Onderzoek In dit onderzoek wordt de relatie tussen migraine en al bekende...

Bekijk dit project

Sex differences in the primary prevention of cardiovascular disease across the care continuum: comparison of primary and outpatient care

Afgerond (juli 2020 - augustus 2022)

Man-vrouw verschillen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk en de polikliniek Vraagstuk Ieder jaar sterven er meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Er zijn sterke aanwijzingen dat de zorgverlening voor hart- en vaatziekten anders is voor vrouwen dan voor mannen. Hoe de situatie in Nederland is, is niet goed bekend. Onderzoek In dit onderzoek willen we...

Bekijk dit project

Gender-, sekse- en andere subgroepverschillen in effecten van tabaksbeleid en campagnes op rookgedrag

Afgerond (september 2020 - maart 2022)

Genderverschillen in effecten van tabaksbeleid Vraagstuk Er is nog weinig bekend over gender-, sekse- en andere subgroepverschillen in effecten van tabaksbeleid en campagnes op stoppen met roken. Onderzoek Het International Tobacco Control (ITC) Netherlands Project is een longitudinaal cohortonderzoek naar effecten van tabaksbeleid en campagnes op rokers. Verwachte uitkomst Vrouwen bleken...

Bekijk dit project

Gezond op weg naar het pensioen (v/m)? Veranderingen in de gezondheid van oudere vrouwelijke en mannelijke werknemers afhankelijk van hun genderidentiteit en werkbelasting

Lopend (oktober 2020 - november 2021)

Gezond op weg naar het pensioen? Veranderingen in de gezondheid van oudere vrouwelijke en mannelijke werknemers afhankelijk van hun genderidentiteit en werkbelasting Vraagstuk Oudere vrouwelijke werknemers halen de AOW-leeftijd minder vaak dan hun mannelijke collega’s, onder meer doordat zij in hun werk vaker last hebben van gezondheidsproblemen. Niet alleen hoe biologische sekse, maar ook hoe...

Bekijk dit project

Sekse- & genderspecifieke gezondheidsdeterminanten en de impact op de transitie van ziekte naar multimorbiditeit (SHIFT)

Lopend (september 2020 - september 2022)

Multimorbiditeit bij mannen en vrouwen: pech, toeval of oorzaak? Vraagstuk Chronische aandoeningen zoals kanker, hartenvaatziekten en depressies zijn veelvoorkomende oorzaken van gezondheidsklachten. Vroeger had men vooral één van deze aandoeningen, maar dit beeld verandert snel. Zo zullen er in 2040 meer Nederlanders met dergelijke ‘multimorbiditeit’ leven dan mensen met een enkele chronische...

Bekijk dit project

Verminderde arbeidsparticipatie in de leeftijd van de overgang, een analyse van de rol van sekse, gender en etniciteit.

Lopend (oktober 2020 - januari 2022)

Verminderde arbeidsparticipatie in de leeftijd van de overgang, een analyse van de rol van sekse, gender en etniciteit Vraagstuk Meer dan 1.7 miljoen werkende Nederlandse vrouwen zijn 45 jaar of ouder. Deze vrouwen gaan vaker dan mannen minder werken vanwege een slechte gezondheid. Minder werken leidt tot minder inkomen. Dit kan negatief zijn voor de gezondheid en het welzijn van deze vrouwen....

Bekijk dit project

Sekse en gender: een mogelijke sleutel in de heterogeniteit in risicofactoren en lange termijn uitkomst van ADHD.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Sekse en gender: Mogelijke verklaring voor verschillen in beloop van ADHD Vraagstuk Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) is een veelvoorkomende stoornis die samengaat met problemen in functioneren thuis en op school. Daarnaast is ADHD een risicofactor voor een ongunstige verdere ontwikkeling. Onopgehelderd is de vraag waarom ADHD bij kinderen vaker wordt vastgesteld bij jongens dan...

Bekijk dit project

Alles heeft een ritme: preventie van atriumfibrilleren en complicaties in vrouwen en mannen

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Alles heeft een ritme: preventie van atriumfibrilleren en complicaties in vrouwen en mannen Vraagstuk Atriumfibrilleren (AF) is een veel voorkomende hartritmestoornis die voorkomt bij zowel vrouwen als mannen. AF en de complicaties hiervan veroorzaken een verhoogd risico op ziekte en sterfte maar ook hoge gezondheidskosten. Tot nu toe is er weinig aandacht geweest voor verschillen tussen vrouwen...

Bekijk dit project

Plotse hartstilstand: gender verschillen in incidentie en oorzaken en implicaties voor preventie

Afgerond (september 2020 - augustus 2022)

Plotse hartstilstand: gender verschillen in incidentie en oorzaken en implicaties voor preventie Vraagstuk Plotse hartstilstand veroorzaakt 20% van alle sterfte. Er zijn aanwijzingen voor man-vrouw verschillen in voorkomen van hartstilstand en de oorzaken ervan. Wij hebben systematisch mogelijke man-vrouw verschillen in incidentie van hartstilstand onderzocht en mogelijke sociale factoren...

Bekijk dit project

Vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten in eerstelijns big data

Lopend (september 2020 - februari 2022)

Vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten in eerstelijns big data Vraagstuk Hart- en vaatziekten (HVZ) werden tot voor kort vooral beschouwd als een echte ‘mannenziekten’. Het wordt echter steeds duidelijker dat HVZ juist vaker voorkomen bij vrouwen. Er is toenemend bewijs voor de grote impact van bepaalde risicofactoren voor HVZ die specifiek bij vrouwen een rol spelen, zoals...

Bekijk dit project

A multi-modal lifestyle intervention program in routine clinical care for children with mental disorders.

Lopend (september 2020 - september 2024)

Een leefstijlinterventieprogramma voor kinderen met psychische stoornissen Vraagstuk: Kinderen met psychiatrische aandoeningen hebben veel vaker een ongezonde levensstijl vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Vanwege de complexiteit van de zorg die kinderen met psychische aandoeningen nodig hebben, worden ze helaas vaak uitgesloten van leefstijlprogramma's. Onderzoek: Een ongezonde...

Bekijk dit project

Plants for Joints, a combined life style intervention with a whole foods plant based diet, exercise and stress management program for patients with (high risk of) rheumatoid arthritis, and for patients with osteoarthritis and metabolic syndrome

Lopend (maart 2021 - maart 2025)

Planten voor gewrichten   Vraagstuk De Westerse leefstijl leidt via een lage graad ontsteking (ook wel: metabool syndroom) tot chronische ziekten. In dit project worden mensen met reumatoïde artritis (reuma) of artrose behandeld met een leefstijlprogramma dat bestaat uit volwaardige plantaardige voeding, meer bewegen en omgaan met stress. Onderzoek De deelnemers zijn 80 mensen met reuma, 16...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website