Over dit programma

De programmalijn Innovatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Naast innovatie, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor kennisbenutting en implementatie, vroege opsporing, effectiviteitsonderzoek.

Met deze programmalijn stimuleren we onderzoek naar innovatieve en (technologische) vernieuwing. Dit doen we op het terrein van:

  • nieuwe determinanten en aangrijpingspunten
  • nieuwe vormen van samenwerking
  • innovatieve onderzoeksmethoden

Deze programmalijn sluit aan bij de NWA Kennisagenda Preventie in het bijzonder de thema’s Motivatie, gedrag en kennis en Totaliteit van de mens en diens omgeving en de thematische verkenningen Bredere determinanten van gezondheid en Technologie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018.

Aanvullende opdracht: Leefstijlgeneeskunde

Welke leefstijlinterventies zijn geschikt om curatief in te zetten bij welke aandoeningen? En bij welke patiënten kan leefstijlgeneeskunde succesvol zijn? In een aanvullende opdracht binnen deze programmalijn doen negen consortia onderzoek naar leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg en zorgen voor beter inzicht.

Aanvullende opdracht: E-health

Wat is de waarde van E-health in het preventieve domein? In een aanvullende opdracht binnen deze programmalijn zorgen zes projecten voor de (door) ontwikkeling van kansrijke onderzoeksmethoden om passend bewijs te leveren voor de (kosten)effectiviteit van E-health programma’s en toepassingen voor preventie.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website