Wie gezond blijft, kan langer met plezier blijven werken. Een gezonde, gemotiveerde en flexibele beroepsbevolking is hard nodig, zeker nu Nederland verder vergrijst. Hoe kunnen we de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden verbeteren? In dit interview vertelt Tinka van Vuuren (Open Universiteit) over duurzame inzetbaarheid.

Positieve functie van werk

‘Rond duurzame inzetbaarheid is een cultuuromslag op gang gekomen. Ging het voorheen vooral over risicofactoren die werk ongezond kunnen maken,  nu zien we in dat werk de gezondheid juist kan bevorderen. Het speelt een rol bij zingeving, welbevinden en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Die omslag heeft ook te maken met het concept van positieve gezondheid. Werk is essentieel in het leven van bijna iedereen. Het biedt structuur en levert waardevolle contacten op. Het gaat erom dat je die positieve functie van werk versterkt. Zoals ik het in mijn oratie heb gezegd: we gaan van curatie via preventie naar amplitie. Dat laatste woord – van het Latijnse woord ‘amplio’ – betekent versterken of vergroten. Dat doe je door het actief bevorderen van het psychisch welbevinden van werknemers.

Denken over loopbaanpaden

Als consultant zie ik dat arbeidsorganisaties steeds meer spreken over gezondheidsmanagement of vitaliteitsmanagement. Belangrijk daarbij is het besef dat niet alleen de leefstijl van werknemers ertoe doet – dus hun gedrag – maar dat je ook de werkomgeving moet veranderen. En de manier waarop je met elkaar het werk organiseert. Dat betekent aandacht voor professionele ruimte, samenwerking, verbinding met elkaar. Met het oog op de toekomst en de duurzame inzetbaarheid van mensen, betekent het ook anders gaan denken over loopbaanpaden. Dus erop inzetten dat mensen zich steeds kunnen blijven ontwikkelen. Voor de werknemers van de toekomst is het essentieel dat zij veel meer ingesteld raken op blijven leren. Als bijzonder hoogleraar heb ik allemaal buitenpromovendi, dus mensen die naast hun onderzoek in de dagelijkse praktijk werken. Ik ben erg voor een sterke koppeling tussen wetenschap en praktijk. Zodat we de vraag naar instrumenten die amplitie ondersteunen – bijvoorbeeld hulpmiddelen rond  zelfsturing en zelforganisatie – kunnen helpen  beantwoorden met praktijkgerichte wetenschap.’

Tinka  van Vuuren

Tinka  van Vuuren is senior-consultant Kennis & Consult bij Loyalis en bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit. Ze is betrokken bij Werk(en) is Gezond,
een ZonMw-programma rond het stimuleren van gezondheid op de werkplek. Haar oratie, uitgesproken op 16 september 2011, droeg als titel: ‘Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet
ziek te zijn om beter te worden!’.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website