Wie gezond blijft, kan langer met plezier blijven werken. Een gezonde, gemotiveerde en flexibele beroepsbevolking is hard nodig, zeker nu Nederland verder vergrijst. Hoe kunnen we de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden verbeteren? In dit interview vertelt Philip Blom (Scania) over PerfectFit 2.0.

‘Most important person’

‘De bedrijfsgeneeskunde dacht lange tijd in termen van ziekte en verzuim. De uitdaging is om te gaan denken vanuit preventie. De bedrijfsarts is daar bij uitstek geschikt voor. In de medische wereld wacht je tot iemand langskomt met een klacht. Wij hebben juist steeds contact met onze medewerkers. Bij Scania rolt elke vijf minuten een complete vrachtwagen van de band. Hier wordt hard aan gewerkt in twee ploegen. De gemiddelde leeftijd op de werkvloer is 49 jaar, dus een gezonde leefstijl is voor ons erg belangrijk. Medewerkers kunnen onder andere advies krijgen van een diëtiste, fysiotherapeut en voetkundig specialist. Daarnaast hebben we instructiefilmpjes met fitnessoefeningen. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Een van onze kernwaarden is: respect voor de medewerker. Dat maken we concreet door ze MIP te noemen: most important person. Zonder hen gaat er immers geen truck de deur uit.

Op de werkvloer

Vroeger hadden we het nog over verzuimcijfers. Nu spreken we van aanwezigheidscijfers, en die liggen inmiddels structureel een stuk hoger. Scania gaat aan de slag met PerfectFit2.0, een door ZonMw gefinancierde doorontwikkeling van een leefstijlprogramma voor op het werk. Het wordt een blended careaanpak, een combinatie van e-health en persoonlijke begeleiding, waarin coachingsgesprekken zijn toegevoegd aan het preventief medisch onderzoek. De e-health-app wordt geschikt gemaakt voor iedereen, met korte items en veel beeld. Medewerkers praten mee in focusgroepen om daar input voor te leveren. Dit soort onderzoek heeft meerwaarde voor arbeidsorganisaties, zolang het bijdraagt aan verbeteringen in de praktijk. Wetenschappelijk bewijs dat een interventie als PerfectFit2.0 uiteindelijk ook leidt tot lager verzuim, versterkt het pleidooi voor preventie alleen maar. En ook om aan te tonen dat het effect heeft wat we verder allemaal doen, moet je onderzoek doen. Ik werk daar als bedrijfsarts graag aan mee. Niet vanuit mijn kantoor, maar gewoon op de werkvloer.’

Philip Blom

Philip Blom is bedrijfsarts en manager van het Scania Health Centre. Bij dit bedrijf (wereldwijd ruim 35.000 medewerkers) staat gezondheid bovenaan de prioriteitenlijst van het management, dat er ook in wil investeren. Scania heeft zelf een visie op duurzame inzetbaarheid ontwikkeld: het Global Health Principle. Dit gaat uit van respect voor de individuele medewerker en proactief bevorderen van gezondheid.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website