De bevordering van seksuele gezondheid kent een lange geschiedenis in Nederland. Met de maatschappelijke uitdagingen van nu veranderde ook de preventie. In dit interview vertelt Mariëlle Cloin (Tilburg University) over het programma Nu Niet Zwanger.

Niet belerend bedoeld

‘Het komt regelmatig voor dat vrouwen in kwetsbare situaties ongepland of ongewenst zwanger raken. Soms zijn er al kinderen uit huis geplaatst of hebben ze kinderen met wie het niet goed gaat. Hoewel die vrouwen doorgaans in beeld zijn bij hulpinstanties vanwege bijvoorbeeld schulden, verslaving of psychosociale problemen, wordt het thema kinderwens vaak niet aangekaart. Om met de betreffende moeders – of ouders – dit onderwerp wel te bespreken tijdens die reguliere contacten, startte de GGD Hart voor Brabant in 2014 met het programma Nu Niet Zwanger in de regio Tilburg. Het gaat om open gesprekken over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Die gesprekken zijn absoluut niet belerend bedoeld. De afgelopen jaren is gebleken dat veel vrouwen gezien hun situatie eigenlijk liever ook niet zwanger raken. Ze vinden het zelfs prettig om er eens met hulpverleners over te praten. Het eindresultaat is dat 80 procent van de doelgroep anticonceptie gaat gebruiken.

Samen met ervaringsdeskundigen

Inmiddels zijn de regio’s Rotterdam en Nijmegen ook begonnen met Nu Niet Zwanger en wordt het programma naar zo’n vijftig regio’s in het land uitgebreid. We gaan het Tilburgse project evalueren om te kijken hoe het gaat en hoe het beter kan. We willen praten met onze ketenpartners – in totaal 21 – en met de ouders die het programma hebben doorlopen. Ook enkele ervaringsdeskundigen doen interviews voor ons. Voor dit onderzoek krijgen we subsidie vanuit ZonMw. Van de opgedane kennis en ervaring kunnen straks alle regio’s leren. Nu Niet Zwanger is een preventief programma dat nu vooral gericht is op mensen die al kinderen hebben. We willen eigenlijk een stap verder gaan. Het zou nog mooier zijn als we kwetsbare vrouwen eerder kunnen bijstaan bij het maken van een keuze voor – of het voorkomen van – een zwangerschap. Dus preventiever bijspringen, ook als er nog geen sprake is van een zwangerschap of kinderen.’

Programma Nu Niet zwanger

Het programma Nu niet Zwanger helpt kwetsbare (potentiële) ouders de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Via gesprekken – waarin begeleiders goed aansluiten bij hun leef-wereld – kunnen zij samen met een professional een basis leggen voor een stabiele toekomst.

Mariëlle Cloïn

Mariëlle Cloïn is coördinator Publieke Gezondheid, Jeugd & Sociaal Werk aan Tilburg University en projectleider Nu Niet Zwanger. Het programma helpt kwetsbare (potentiële) ouders de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Via gesprekken – waarin begeleiders goed aansluiten bij hun leef-wereld – kunnen zij samen met een professional een basis leggen voor een stabiele toekomst.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website