Een betere onderbouwing voor beleid en meer maatschappelijke impact van de wetenschap. Plus betere methodieken en interventies voor de praktijk. Het zijn opbrengsten van kennisinfrastructuren, zoals academische werkplaatsen waar beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen. In dit interview vertelt Jaap Seidell (Vrije Universiteit Amsterdam) over het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO).

Uitdagende omgeving

‘Vaak blijkt een preventieve aanpak van een gezondere leefstijl van kinderen niet langdurig te werken. Als je ermee stopt, is het effect ervan snel verdwenen. Ons idee achter het ZonMw-project CIAO, waarin we met vijf academische werkplaatsen hebben samengewerkt, was dat blijvende gedragsverandering mogelijk wordt in een omgeving die voortdurend uitdaagt totmeer bewegen en gezonder eten. Je moet gedragsinterventies dan bijvoorbeeld opnemen in het schoolbeleid, de ruimtelijke ordeningsplannen en het verkeersveiligheidsbeleid. Denk aan gezonde voeding en meer waterpunten op school. En aan meer speelplekken, fietspaden en bredere voetpaden in de wijk, die uitnodigen tot lichamelijke activiteit. Zo’n integrale aanpak lukt alleen bij voldoende bestuurlijk draagvlak. Wij hebben handvatten ontwikkeld om de verschillende betrokken wethouders beter te laten samenwerken. Projecten als Groen, Gezond en in Beweging in Nijmegen en de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht laten zien dat die samenwerking heeft geleid tot de gewenste lokale activiteiten. Op deze manier hebben we er met ZonMw-subsidie voor gezorgd dat de kennis uit CIAO is opgenomen in structureel beleid. Waarbij samenwerking met organisaties als het Nederlands Jeugdinstituut, RIVM, Pharos en JOGG – Jongeren Op Gezond Gewicht – uiteraard belangrijk is.

Gezond gedrag ‘verkopen’

Binnen de tafel Overgewicht van het Nationaal Preventieakkoord, waar ik ook bij ben betrokken, streven we met allerlei maatschappelijke partijen en de overheid naar zo’n integrale aanpak van overgewicht. Het is erg belangrijk dat we daarbij wetenschappelijke inzichten aan beleidsambities koppelen. Het makkelijkste is immers om wethouders te overtuigen dat investeringen van belang zijn, als je laat zien dat die effect sorteren. Maar je moet dat vuurtje continu aanwakkeren, zodat beleidsmakers geïnteresseerd blijven. Daarom is het belangrijk de samenwerking binnen de driehoek van praktijk, onderzoek en beleid te onderhouden. Uiteindelijk gaat het om blijvende gedragsverandering. Een van de onderdelen van CIAO is sociale marketing: je moet gezond gedrag verkopen als iets wat mensen graag willen. Daarbij kunnen de thuis-, buurt- en schoolomgeving van het kind elkaar heel goed versterken.’

Jaap Seidell

Jaap Seidell is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en projectleider Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO). CIAO heeft praktische instrumenten
ontwikkeld voor een integrale aanpak van overgewicht bij jongeren, plus concrete interventies die jongeren helpen kiezen voor een gezondere leefstijl. Kijk ook op www.zonmw.nl/ciao.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website