Een betere onderbouwing voor beleid en meer maatschappelijke impact van de wetenschap. Plus betere methodieken en interventies voor de praktijk. Het zijn opbrengsten van kennisinfrastructuren, zoals academische werkplaatsen waar beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen. In dit interview vertelt Henk Garretsen (Tranzo) over de academische werkplaatsen.

Persoonlijk contact

‘Als Tranzo verbinden we wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn met elkaar. In 2003 hebben wij in Nederland de allereerste academische werkplaats publieke gezondheid opgezet, samen met de GGD’en West-Brabant en Hart voor Brabant. Inmiddels hebben we binnen Tranzo een hele serie verschillende academische werkplaatsen op het complete gebied van zorg en welzijn. Het mooie is dat dankzij het programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid van ZonMw in Nederland nog meer van deze werkplaatsen zijn ontstaan. In totaal zijn er nu twaalf. Binnen deze werkplaatsen doen GGD’en, universiteiten en andere partners samen onderzoek en wisselen ze onderling informatie uit. Dit gebeurt in volstrekte gelijkwaardigheid, met persoonlijk contact op verschillende niveaus en een streven naar een win-winsituatie. De praktijk moet er immers profijt van hebben. Een centrale rol is weggelegd voor professionals uit het veld, die parttime bij de universiteit zijn gestationeerd. Zij zijn de levende bruggen tussen de praktijkinstellingen en de universiteit. Er zijn in de loop der jaren structurele samenwerkingsrelaties ontstaan, waardoor onderzoeksresultaten ook niet meer in de bureaula verdwijnen.

Langdurige relaties

Het ZonMw-programma, dat in twee etappes liep van 2005 tot 2012, was succesvol. Het heeft ertoe bijgedragen dat vraaggestuurd onderzoek structureel is versterkt en verankerd. En dat onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid beter samenwerken. Maar het allerbelangrijkste resultaat is dat we nu die infrastructuur hebben van langdurige relaties in elke regio van het land. Ik hoop dat de werkplaatsen rekening gaan houden met de Kennisagenda Preventie. Deze is voortgevloeid uit de Nationale Wetenschapsagenda, waarin vragen van de Nederlandse samenleving zijn gebundeld. De agenda geeft aan welke kennis nodig is om de gezondheid in ons land te verbeteren. De grote uitdaging waarvoor de werkplaatsen staan, is dat ze zich blijven doorontwikkelen zonder externe financiële steun. Maar gezien de ontwikkelingen de afgelopen jaren, heb ik daar het volste vertrouwen in.’

Henk Garretsen

Henk Garretsen is emeritus-hoogleraar Gezondheidszorgbeleid aan de Tilburg University en was jarenlang voorzitter van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van deze universiteit. Hij werkt er nog steeds parttime voor. Naast de academische werkplaatsen – er zijn er inmiddels meerdere – investeert Tranzo in kennisnetwerken die ‘dwars door’ de werkplaatsen kennis ontwikkelen en uitwisselen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website