Gezondheid op school is meer dan fruit uitdelen of een beweegactiviteit opzetten. Het gaat om ‘lekker in je vel zitten’ en om zaken als veiligheid en respectvol met elkaar omgaan. Maar vooral: een systematische aanpak die alles met elkaar in verband brengt. In dit interview vertelt Corrie Akkerman (scholengemeenschap Ubbo Emmius) over de Gezonde School-aanpak op haar school.

Goed in je vel

‘Wij zien het als een belangrijke opdracht om als school betrokken en inspirerend te zijn en onze leerlingen meer mee te geven dan alleen goed onderwijs. We zetten dan ook in op bewustwording van een gezonde leefstijl. Leerlingen presteren beter als ze goed in hun vel zitten, zowel op cognitief, mentaal, fysiek als sociaal-emotioneel vlak. We hebben daar jaren geleden ons beleid en onze omgeving op afgestemd. Dit gebeurde in nauw overleg met zowel leerlingen, medewerkers als ouders. We geven ouders voorlichting over gezondheid en houden hen op de hoogte via nieuwsbrieven. Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat we in 2015 het vignet Gezonde School kregen. Daar zijn we natuurlijk erg trots op. We willen met de Gezonde School een bron van inspiratie zijn, zodat leerlingen, ouders en medewerkers kunnen excelleren op ieder vlak.

Van wit- naar bruinbrood

We zijn begonnen met voeding. Onze kantine is overgestapt van wit- naar bruinbrood en biedt nu vooral groente, fruit en gezonde dranken aan. De drankautomaten zijn verwijderd. In de les Natuur en Gezondheid is het lesprogramma DOiT over voeding opgenomen. Dat past perfect in de Gezonde School-aanpak. Natuurlijk zijn er nog leerlingen die tijdens de pauzes even naar een supermarkt gaan voor snacks. Dat hou je niet tegen. Het gaat ons om bewustwording en het maken van betere keuzes. En niet alleen op het gebied van voeding. Bewegen en sport zijn ook belangrijk. Tijdens de pauzes mogen leerlingen sporten en gebruik maken van de gymzaal. Ook laten we ze kennismaken met sportaccommodaties in de regio. Verder zijn we een rookvrije school. Zelfs in de buurt van onze school mogen leerlingen niet roken. Pauzewachters controleren daarop. In de onderbouw zijn al bijna geen rokers meer. Eerstejaars krijgen ook weerbaarheidstrainingen rond seksualiteit en relaties. Bewijzen kunnen we het natuurlijk niet, maar sinds het predicaat Gezonde School hebben we hier geen zwangere meiden meer gehad. Dat was voorheen wel anders.’

Corrie Akkerman

Corrie Akkerman is verzuimmedewerker en coördinator Gezonde School bij scholengemeenschap Ubbo Emmius, locatie Winschoten. Haar school staat voor een structurele bewustwording van gezonde voeding, een gezonde leefstijl en een gezonde schoolomgeving, waarin iedereen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. De school heeft het vignet Gezonde School en alle daarbij behorende certificaten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website