Is de ‘Zorgmodule palliatieve zorg’ uitvoerbaar? Ontbreken er belangrijke dingen? En hoe maak je zorgverleners enthousiast om de module te gebruiken? Deze vragen kwamen aan de orde in een proefimplementatie in 7 regio’s. Het project levert concrete instrumenten op voor de praktijk.

Concrete instrumenten bij Zorgmodule palliatieve zorg

Afscheid nemen van het leven is een proces, waarin zorgverleners steeds opnieuw het gesprek moeten aangaan met patiënten en naasten. ‘Er gebeurt veel, dus je moet vaker dan één keer met elkaar spreken om te weten wat iemands wensen en behoeften zijn. Oprechte aandacht en betrokkenheid van zorgverleners zijn daarbij onmisbaar.’, Dat zegt Marie-Josée Smits van ZorgEssentie. Samen met Dock4& begeleidde zij een proefimplementatie van de Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0. Deze module, ontwikkeld in 2013, beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt. Goede zorg stelt de patiënt en diens naasten centraal, sluit aan bij wat zij nodig hebben en kijkt vooruit om problemen te voorkomen.

Bang voor de dood

De zorgmodule helpt bij het standaardiseren van de palliatieve zorg. Cruciaal is een goede afstemming onder regie van een centrale zorgverlener, het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en diens naasten. ‘Zie het als een soort coördinerende tussenperspoon tussen de verschillende zorgverleners die in de palliatieve fase een rol hebben. Alle betrokkenen moeten op het goede moment het gesprek kunnen voeren en over de juiste informatie beschikken.’ Heel belangrijk is dat zorgverleners zichzelf kennen’, benadrukt Smits: ‘Waar zit je eigen onmacht? Als je zelf erg bang bent voor de dood, kun je niet goed met iemand praten die daar heel dichtbij is.’

Tips en trucs

‘De module omschrijft het allemaal, maar het is ook wel een omvangrijk document’, aldus Smits. De module weerspiegelt de state of the art in de palliatieve zorg. Maar de concrete vertaling naar de praktijk is nog niet zo eenvoudig. ‘Het wat is voor de betrokkenen wel duidelijk. Maar uiteindelijk gaat het om het hoe. Daarbij loop je vaak tegen praktijkproblemen op. Daarom maken we een praktijkgids, met tips en trucs. En met goede ideeën en voorbeelden die in de proefimplementatie zijn verzameld in de zeven deelnemende regio’s.’

Van elkaar leren

‘De zorgmodule blijkt een goede standaard te zijn’, zegt Smits. ‘Je kunt je eigen werkpraktijk naast de module leggen: wat doen we al en wat moet er nog gebeuren? We hebben de vereisten uit de module in vraagvorm omgezet, zodat er een checklist ontstaat. Die is op 25 juni 2015 uitgedeeld tijdens een symposium, en binnenkort staat de lijst op de website van ondersteuningspunt Agora.’ Smits noemt het ‘een eerste mooie stap’, want er komen nog meer instrumenten aan. Bijvoorbeeld een klikbare versie  van het normenoverzicht uit de module. En een rapport om ‘het landelijke speelveld’ te adviseren over de implementatie. ‘Uiteindelijk krijgt goede palliatieve zorg vorm in de praktijk. Het zou mooi zijn als de betrokken zorgverleners met hulp van de module steeds van elkaar blijven leren.’

De proefimplementatie heeft plaatsgevonden in 7 regio’s: Amersfoort-Eemland; Amsterdam-Diemen; Deventer-Salland; Groningen; Maastricht; Rotterdam & Omstreken en Utrecht.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website