Projectomschrijving

Het Nivel voert sinds 1 december jl. in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam de één jaar durende wetsevaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uit. De Wkkgz trad op 1 januari 2016 in werking en is gericht op een betere en snellere aanpak van klachten, het veilig kunnen melden van incidenten door zorgmedewerkers, een uitbreiding van de meldplicht voor zorgaanbieders en het creëren van een sterkere positie van cliënten. Het doel van deze eerste evaluatie is het verkrijgen van inzicht in de doeltreffendheid en de effecten van de Wkkgz in de praktijk. Centraal in deze evaluatie staat dan ook de vraag of de doelen die de wetgever voor ogen had met deze wet worden gerealiseerd. De wetsevaluatie zal bestaan uit een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek, specifiek toegespitst op de thema’s: kwaliteit, klachten, toezicht en reikwijdte.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website