Voor de palliatieve zorg hebben innovaties betrekking op: het voorkomen en verlichten van lijden, vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychische, sociale of spirituele aard. Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering. Binnen dit thema past het brede scala aan ontwikkel-, implementatie-, evaluatie- en effectonderzoek, waarbij de nadruk ligt op implementatie. Het is de bedoeling dat aan het einde van het programma Palliantie een fors aantal interventies hun weg in de praktijk hebben gevonden en in de onderwijscurricula zijn opgenomen.

Uitgelicht

Website voor meetinstrumenten

De behoefte aan gevalideerde meetinstrumenten voor het meten van voor de palliatieve zorg belangrijke aspecten is groot. Vanuit een systematische literatuuronderzoek naar instrumenten voor palliatieve zorg werden 29 meetinstrumenten in kaart gebracht. De resultaten zijn gepubliceerd en zijn voor iedereen beschikbaar. 

Project: Inventarisering en selectie van meetinstrumenten voor het meten van aspecten van kwaliteit van leven bij patiënten zonder curatieve behandelmogelijkheden

Kwaliteitskader en hoop

In het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland staan hoop (en wanhoop) bij de patiënt en diens naasten benoemd als een thema waar de zorgverlener aandacht voor dient te hebben.   

Hoop in 3 verschillende situaties

Hoop geeft kracht

Man op foto

Ethicus Erik Olsman deed onderzoek naar hoop bij ongeneeslijk zieke patiënten. Wij vroegen hem: Is er nog hoop voor iemand die weet dat hij zal sterven? En wat geeft Olsman zijn studenten mee rond dit thema?

Interview met Erik Olsman

Hoop geeft zicht op vrees

Anouk Bovenkerk, huisarts en kaderarts palliatieve zorg:, spreekt met al haar patiënten over hun hoop, en zeker in de palliatieve fase. 'Als arts moeten we iemand de waarheid vertellen, maar dat betekent nog niet dat je daarmee ook alle hoop moet wegnemen.’

Interview met Anouk Bovenkerk

Overzicht projecten op hoop

Een overzicht van alle projecten die te maken hebben met hoop in de palliatieve zorg binnen het programma ZonMw programma Palliantie.

Overzicht projecten

Blijf op de hoogte

Via de 'Blijf op de hoogte' pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Palliatieve Zorg.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Projecten over zorginnovatie en kwaliteit

Een overzicht met projecten op het gebied van zorginnovatie en kwaliteit die vanuit het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg worden gefinancierd.

Projecten zorginnovatie en kwaliteit

Parelproject: PaTz-groepen

Parel

PaTz-groepen leiden tot betere samenwerking en eerdere palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Het vormt een oplossing voor de versnippering van de palliatieve thuiszorg. Dit project is zo succesvol gebleken, dat PaTz-groepen benoemd zijn tot een ZonMw-parelproject.

Naar zinniger zorg voor mensen met kanker

'In de oncologische zorg zitten artsen vaak lang in de ‘behandelmodus. Daardoor komt de palliatieve fase pas laat ter sprake tussen arts en patiënt.' Nicolette Huiskes (Zorginstituut Nederland) vertelt over het project ‘Zinnige zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker’.

Nicolette Huiskes over zinnige zorg

Actueel

Volg via RSS

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg werkt nog steeds door in de praktijk

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw heeft zorgorganisaties tussen 2012 en 2016 gestimuleerd om hun palliatieve zorg een jaar lang te verbeteren. Ruim 1 tot 5,5 jaar na de afronding van de projecten is de meerwaarde in de zorg nog steeds merkbaar. Patiënten krijgen vaker de benodigde zorg en zorgverleners werken beter samen, blijkt uit een peiling in medio 2018 door het Nivel.

verpleegster en patient op foto
Nieuws

Vervolgproject: Onderwijs en Opleiden palliatieve zorg

Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ) gaat binnenkort van start. Het is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’.

Nieuws

Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

Publicatie Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen verschenen over het project: Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en MBO- verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost-Brabant.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website