Palliantie stimuleert innovaties voor kwaliteitsverbetering, met name van lichamelijke, psychische, sociale of spirituele aard. Binnen dit thema past een breed scala aan onderzoek met als doel de implementatie van resultaten. Met het Kwaliteitskader palliatieve zorg als basis zullen interventies hun weg in de praktijk vinden en in onderwijscurricula worden opgenomen.

Uitgelicht

Projecten over zorginnovatie en kwaliteit

Een overzicht met projecten op het gebied van zorginnovatie en kwaliteit die vanuit het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg worden gefinancierd.

Projecten zorginnovatie en kwaliteit

Overzicht projecten op hoop

Een overzicht van alle projecten die te maken hebben met hoop in de palliatieve zorg binnen het programma ZonMw programma Palliantie.

Overzicht projecten

Kwaliteitskader en hoop

In het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland staan hoop (en wanhoop) bij de patiënt en diens naasten benoemd als een thema waar de zorgverlener aandacht voor dient te hebben.   

Hoop in 3 verschillende situaties

Naar zinniger zorg voor mensen met kanker

'In de oncologische zorg zitten artsen vaak lang in de ‘behandelmodus. Daardoor komt de palliatieve fase pas laat ter sprake tussen arts en patiënt.' Nicolette Huiskes (Zorginstituut Nederland) vertelt over het project ‘Zinnige zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker’.

Nicolette Huiskes over zinnige zorg

Website voor meetinstrumenten

Er is grote behoefte aan gevalideerde meetinstrumenten voor de palliatieve zorg. Vanuit een systematische literatuuronderzoek naar instrumenten voor palliatieve zorg zijn 29 meetinstrumenten in kaart gebracht. De resultaten zijn voor iedereen beschikbaar. 

Project: Inventarisering en selectie van meetinstrumenten

Parelproject: PaTz-groepen

Afbeelding van parel

PaTz-groepen leveren betere samenwerking op en eerdere palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Het vormt het antwoord op de versnippering van de palliatieve thuiszorg. Het PaTz-project heeft een ZonMw Parel ontvangen.

Naar de Parel PaTz

Actueel

Verzorgenden kiezen zelf hun instrumenten en verbeteren zo de palliatieve zorg

Meer grip op onrust en pijn, meer overzicht over klachten en een betere samenwerking tussen zorgverleners onderling. Dat zijn de resultaten van het SigMa-project. Projectleider Jenny van der Steen: 'De Signaleringslijn is een prachtig voorbeeld van hoe verzorgenden zelf de zorg verbeteren. Het mooie is dat het voorgelegde instrument hen inspireerde tot verbeteringen ervan.'

Portretfoto van Jenny van der Steen
Pagina

CURA helpt zorgverleners bij morele twijfels

Het instrument voor ethiekondersteuning CURA is voor zorgverleners heel waardevol bij complexe dilemma’s, zeggen zorgverleners zelf. Het instrument biedt praktische handvatten bij ethische kwesties. Palliatief verpleegkundige Marlie Kok: 'Door te werken met CURA ben ik wél in staat gestructureerd stil te staan bij mijn twijfels. En daardoor krijg ik meer vertrouwen om oplossingen te zoeken en actie te ondernemen.'

Marlie Kok op foto met groep mensen
Pagina

Digitale Formularium in PalliArts stimuleert veilig medicatiebeleid

Het Formularium met actuele medicatieadviezen voor de palliatieve zorg is beschikbaar. Zorgverleners zijn enthousiast omdat ze sneller en overzichtelijker zien waar ze op moeten letten bij een medicijn. Hoogleraar palliatieve geneeskunde Marieke van den Beuken: 'Je hebt alle informatie over medicamenteuze behandeling, de adviezen uit de landelijke richtlijnen én de specifieke medicatiebijzonderheden bij elkaar in je binnenzak.’

Mariek van de Beuken
Pagina

Gehonoreerd innovatief onderzoek in COVID-19 Programma

Binnen het COVID-19 Programma zijn inmiddels 40 projecten gehonoreerd. Daarnaast zullen 12 projecten na aanvullende administratieve stappen financiering ontvangen. Vanuit dit programma start onderzoek dat zich richt op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Het gaat om een substantiële financiële injectie in het Nederlandse onderzoeksveld. Hiermee zet het ministerie van VWS samen met ZonMw en NWO in op snelle invoering van...

coronavirus
Nieuws
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website