Bij de zorg en ondersteuning voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten zijn veel verschillende disciplines en organisaties betrokken (van zorg én welzijn). Belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van wensen en behoeften van patiënten. We stimuleren goede samenwerking, coördinatie en warme informatieoverdracht tussen deze partijen.

Uitgelicht

PaTz is een verbinder in het landschap van palliatieve zorg

Foto van zorgprofessionals die met elkaar overleggen

In een PaTz-groep bespreken huisartsen en verpleegkundigen, met begeleiding van een consulent of kaderarts, de zorg voor mensen die in de regio palliatieve zorg nodig hebben. Hierdoor is er betere communicatie en samenwerking tussen deze disciplines.

Lees het interview met huisartsen Bart Schweitzer en David Fortuin

'Samenwerking is de sleutel tot goede palliatieve zorg'

Portretfoto van Sven Zeilstra

Sven Zeilstra is 1 van de 65 netwerkcoördinatoren Palliatieve Zorg in Nederland. Samen delen deze netwerken één ambitie: dat betrokken partijen in de regio elkaar kennen en met elkaar afstemmen, zodat patiënten en hun naasten de best mogelijke palliatieve zorg ervaren. Hij vertelt over wat zijn functie inhoudt.

Lees het interview met Sven Zeilstra

Netwerkzorg voor ouderen in de palliatieve fase

Marijke van Daelen en Marjon van Rijn

Wanneer oudere patiënten uit het ziekenhuis komen, zijn hun wensen en behoeften vaak onbekend of niet goed overgedragen naar andere zorgverleners. Dit project werkt aan een naadloos palliatief zorgtraject.

Lees het interview met huisarts Marijke van Daelen en onderzoeker Marjon van Rijn

Actueel

Nieuwe instrumenten helpen bij zingeving en levensvragen

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn of in de palliatieve fase zitten, krijgen vaak te maken met levensvragen of vragen over zingeving. Ook in de thuissituatie. Hoe ga je daar als zorgverlener mee om? En hoe zorg je dat er goede afstemming is tussen zorgverleners en geestelijk verzorgers, die specialist zijn op dit gebied? Deze nieuw ontwikkelde instrumenten helpen hierbij.

Illustratie van 2 mensen die met elkaar in gesprek zijn
Nieuws

Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg

Om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden en zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten op hun wensen en behoeften, is een goede digitale gegevensoverdracht in de palliatieve zorg belangrijk. Daarom staat er vanuit ons programma Palliantie II een subsidieoproep op uitnodiging open voor het ontwikkelen van een informatiestandaard en het testen van die standaard in de praktijk.

Vrouwelijke arts werkt op laptop en smartphone
Nieuws

Zonder samenwerking geen zorg op maat

‘Vrijwilligers zijn een onmisbare aanvulling op de beroepsmatige zorg en mantelzorg. Afstemming tussen hen en professionals, en meer bekendheid met elkaars kunde en verantwoordelijkheden is nog steeds nodig.’ In deze column schrijft hospicemanager Angelique de Wit over wat zij belangrijk vindt in de hospicezorg en op welke manier onderzoek dit nog verder kan verbeteren.

Foto van Angelique de Wit
Pagina

Hulpmiddelen palliatieve zorg nu op 1 plek beschikbaar

Op zoek naar handvatten voor het verlenen van goede palliatieve zorg? Op het nieuwe Hulpmiddelenoverzicht op Palliaweb zijn alle hulpmiddelen die daarvoor de afgelopen tijd zijn ontwikkeld, op 1 plek te vinden. Waardoor u niet meer op verschillende plekken hoeft te zoeken naar een handreiking, keuzehulp of toolbox.

Hulpmiddelenoverzicht op een laptop
Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

  • Palliantie II
  • Palliantie Meer dan zorg
Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website