Bij de zorg en ondersteuning voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten zijn veel verschillende disciplines en organisaties betrokken (van zorg én welzijn). Belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van wensen en behoeften van patiënten. We stimuleren goede samenwerking, coördinatie en warme informatieoverdracht tussen deze partijen.

Uitgelicht

Zonder samenwerking geen zorg op maat

Portretfoto van Angelique de Wit

‘Vrijwilligers zijn een onmisbare aanvulling op de beroepsmatige zorg en mantelzorg. Afstemming tussen hen en professionals, en meer bekendheid met elkaars kunde en verantwoordelijkheden is nog steeds nodig.’ In deze column schrijft hospicemanager Angelique de Wit over wat zij belangrijk vindt in de hospicezorg en hoe dit beter kan.

Lees de column van hospicemanager Angelique de Wit

PaTz is een verbinder in het landschap van palliatieve zorg

Foto van zorgprofessionals die met elkaar overleggen

In een PaTz-groep bespreken huisartsen en verpleegkundigen, met begeleiding van een consulent of kaderarts, de zorg voor mensen die in de regio palliatieve zorg nodig hebben. Hierdoor is er betere communicatie en samenwerking tussen deze disciplines.

Lees het interview met huisartsen Bart Schweitzer en David Fortuin

'Samenwerking is de sleutel tot goede palliatieve zorg'

Portretfoto van Sven Zeilstra

Sven Zeilstra is 1 van de 65 netwerkcoördinatoren Palliatieve Zorg in Nederland. Samen delen deze netwerken één ambitie: dat betrokken partijen in de regio elkaar kennen en met elkaar afstemmen, zodat patiënten en hun naasten de best mogelijke palliatieve zorg ervaren. Hij vertelt over wat zijn functie inhoudt.

Lees het interview met Sven Zeilstra

Actueel

Subsidieoproep: samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in het sociaal domein

Voor een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, is het nodig dat zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein goed op elkaar aansluiten. Om samenwerkingsverbanden hiervoor op te zetten of uit te breiden binnen bepaalde gemeenten of regio’s, kunnen onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties tot dinsdag 14 maart 2023, 14.00 uur projectideeën indienen.

Mantelzorger met patient
Nieuws

Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg: nieuw project van start

Om mensen in de laatste levensfase en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden en zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij hun waarden, wensen en behoeften, is goede en eenduidige uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners in de palliatieve zorg belangrijk. Daarom financieren we de ontwikkeling van een digitale informatiestandaard Proactieve Zorgplanning.

Vrouw achter laptop
Nieuws

Betere spirituele zorg in de palliatieve fase

Hoe praat je over zingeving met je cliënt of patiënt in de palliatieve fase, die thuis zorg ontvangt? Wanneer verwijs je door naar een geestelijk verzorger? En hoe kunnen geestelijk verzorgers en zorgverleners uit de eerste lijn goed met elkaar samenwerken en afstemmen? Daar zijn nu verschillende hulpmiddelen voor ontwikkeld.

Zorgprofessionals en cliënt in gesprek over zingeving
Pagina

Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg

Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie van hulpmiddelen uit Palliantieprojecten die zorgverleners in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken. Denk aan hulp bij palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s. Download het boekje hier.

Voorkant van het boekje 'Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg'met illustraties van patiënten, naasten en zorgverleners
Pagina
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

  • Palliantie II
  • Palliantie Meer dan zorg
Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website