ZonMw tijdlijn Resultaten https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Resultaten nl-nl Sat, 06 Mar 2021 08:49:30 +0100 Sat, 06 Mar 2021 08:49:30 +0100 TYPO3 news-6906 Tue, 09 Feb 2021 16:39:19 +0100 Alles over onderwijs in palliatieve zorg op één platform https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/alles-over-onderwijs-in-palliatieve-zorg-op-een-platform/ Palliaweb en O2PZ slaan handen ineen: zij werken samen aan vernieuwing van het onderwijsplatform op Palliaweb.nl. Deze krachtenbundeling helpt docenten bij het optimaliseren van hun onderwijs. En (toekomstige) zorgverleners om betere keuzes te maken in hun zoektocht naar onderwijs en bij- of nascholingen over palliatieve zorg. Op donderdag 4 februari jl. tekenden Wim Polderman, directeur Instituut voor Onderwijs en Opleiden van het VUmc, en Saskia Teunissen, bestuurder PZNL, de formele samenwerkingsovereenkomst.

Wat gaat er gebeuren?

De vernieuwing van het huidige aanbod voor het onderwijs op Palliaweb bestaat uit verschillende activiteiten, ingestoken vanuit 2 onderwijsdoelgroepen. Dat zijn zorgprofessionals die hun competenties op het gebied van palliatieve zorg willen vergroten en opleiders/docenten die hun onderwijs willen vernieuwen. Zo sluit de informatie meer aan op de behoefte van deze doelgroepen en is het voor de bezoeker duidelijker wat er allemaal is. De huidige toolbox met onderwijsmaterialen en de catalogus met bij- en nascholingen wordt completer en makkelijker toepasbaar voor de bezoekers. Op 15 april 2021 wordt het Palliaweb-O2PZ-platform gelanceerd tijdens het symposium Onderwijs Palliatieve Zorg.

Versnippering onderwijs palliatieve zorg tegengaan

Marijke Dericks-Issing, programmamanager van O2PZ, is blij met de samenwerking: 'Het is onze missie om versnippering op gebied van onderwijs over palliatieve zorg tegen te gaan. Palliaweb beheert onder meer de onderwijsmaterialen die tot stand kwamen in andere onderwijsprojecten Pasemeco en Edupal. Wij hebben de kennis en expertise om de meerwaarde van die onderwijsmaterialen te vergroten. Onze samenwerking is dus echt een aanwinst voor onderwijs over palliatieve zorg in Nederland.'

Ook voor Palliaweb, een initiatief van coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is de samenwerking een logische stap. 'Het zoeken en delen van opleidingen en onderwijsmaterialen wordt op een krachtige manier samengebracht en continu geactualiseerd. Daarmee vormt Palliaweb een waardevolle bron voor iedereen die onderwijs over palliatieve zorg wil invullen, geven of krijgen,' zegt Marjolein Verkammen, onderwijskundige en senior adviseur bij PZNL.

Wat is Palliaweb?

Palliaweb is een digitaal platform voor en door professionals in de palliatieve zorg. Het voorziet in bruikbare en actuele informatie uit betrouwbare bron.

> Ga naar palliaweb.nl

Wat is O2PZ?

Het project O2PZ, gefinancierd door ZonMw, zet zich in voor goed onderwijs op het gebied van palliatieve zorg. Het richt zich op landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders in het onderwijs over palliatieve zorg. Ook werkt het project aan een landelijk zichtbaar en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod met een herkenbare plek in alle curricula voor alle zorgprofessionals in de palliatieve zorg.

> Bekijk de projectpagina
> Ga naar o2pz.nl

]]>
news-6776 Tue, 19 Jan 2021 10:00:00 +0100 Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste https://balans.mantelzorg.nl/ Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste, ook al is dat soms zwaar. De nieuwe tool MantelzorgBalans helpt mantelzorgers de balans te (her)vinden tussen zorgtaken en andere activiteiten in hun leven. Zo bevat het oefeningen die helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, maar ook verdiepende informatie over hoe je thuiszorg regelt. news-6744 Mon, 04 Jan 2021 12:30:00 +0100 Nieuw informatiesysteem geeft inzicht in kwaliteit palliatieve zorg https://www.nivel.nl/nl/publicatie/leren-van-bestaande-data-over-palliatieve-zorg-kwaliteitsindicatoren-zorggebruik-en-een Het Nivel zette met Stichting PalZon het Informatiesysteem Palliatieve Zorg op. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van palliatieve zorg, zonder zorgmedewerkers en patiënten te belasten met extra registratiedruk. Het systeem koppelt bestaande bevolkingsgegevens aan routinematige registraties van huisartsen en ziekenhuizen. news-6586 Thu, 03 Dec 2020 10:46:00 +0100 PaTz-groepen ontwikkelen zich tot grote steun van patiënten https://www.5jaarpalliantie.nl/ezine-november/patz/ In een PaTz-groep bespreken huisartsen en verpleegkundigen de zorg voor mensen die in de regio palliatieve zorg nodig hebben. Diverse nieuwe initiatieven verhogen de kwaliteit van hun samenwerking. Zoals de ontwikkeling van een applicatie die helpt bij het markeren van de palliatieve fase. news-6587 Thu, 03 Dec 2020 10:42:00 +0100 'Neem naasten meteen bij het eerste contact serieus' https://www.5jaarpalliantie.nl/ezine-november/naasten/ Hoe betrek je naasten bij de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten? 'Voor het bieden van de best mogelijke palliatieve zorg is de naaste een cruciale bron van informatie,' vertelt palliatieverpleegkundige Noeska Schrijver. De Oog voor Naasten-methodiek helpt bij het aansluiten op hun behoeften. news-6560 Tue, 24 Nov 2020 13:33:13 +0100 Hoe herken je tijdig palliatieve behoeften van patiënten met hartfalen? https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/i-harp Met het hulpmiddel I-HARP kunnen verpleegkundigen eerder palliatieve behoeften identificeren van patiënten met gevorderd hartfalen. Het bevat signaleringsvragen, suggesties om door te vragen en advies voor zorg bij specifieke behoeften. Een bijbehorende e-learning geeft meer verdieping en uitleg hoe je I-HARP kunt gebruiken. news-6532 Wed, 18 Nov 2020 17:41:35 +0100 Potentieel 'niet-passende' ziekenhuisbehandelingen komen weinig voor in doelgroep palliatieve zorg https://nivel.nl/nl/nieuws/weinig-niet-passende-behandelingen-ziekenhuizen-bij-doelgroep-van-palliatieve-zorg Mensen uit de doelgroep palliatieve zorg krijgen in het ziekenhuis nauwelijks behandelingen die mogelijk niet-passend zijn aan het levenseinde, zoals een IC-opname. Dit blijkt uit gegevens van het Informatiesysteem Palliatieve Zorg. Potentieel niet-passende behandelingen kunnen de kwaliteit van leven in de laatste fase schaden. Lees meer in de nieuwe factsheet van het Nivel. news-6477 Tue, 10 Nov 2020 09:29:47 +0100 Hulpmiddel voor optimalisatie onderwijs over palliatieve zorg https://www.o2pz.nl/actueel/nieuwsartikelen/1804288.aspx?t=Hulpmiddel-voor-optimalisatie-onderwijs-over-palliatieve-zorg-klaar Zorgopleidingen focussen nog veelal op behandeling van ziekte en dat zien we terug in de praktijk. Er is niet voldoende aandacht voor kwaliteit van leven. O²PZ ontwikkelde een raamwerk dat onderwijsmakers helpt bij het aanscherpen van het bestaande onderwijs. news-6463 Thu, 05 Nov 2020 18:27:56 +0100 Evaluatie programma Palliantie. Meer dan zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evaluatie-programma-palliantie-meer-dan-zorg/ Bureau HHM evalueerde onder begeleiding van een onafhankelijke commissie het programma Palliantie. Meer dan zorg. Wat heeft het programma opgeleverd en wat zijn de geleerde lessen? Evaluatierapport Palliantie. Meer dan zorg

]]>
news-6457 Wed, 04 Nov 2020 16:40:12 +0100 Training in ACP in de kindergeneeskunde blijkt heel waardevol https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/kinderpalliatieve-zorg/#c69003 De doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling bij kinderen, en die van hun ouders, blijven onbesproken als zorgverleners het gesprek niet kunnen openen. Een speciale ACP-training is beschikbaar. Verpleegkundig specialist Laura Verweij- van den Oudenrijn: 'We voeren veel meer ACP-gesprekken dan vroeger, en de meerwaarde van de gesprekken is duidelijk zichtbaar.' news-6456 Wed, 04 Nov 2020 16:20:05 +0100 Verzorgenden kiezen zelf hun instrumenten en verbeteren zo de palliatieve zorg https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/markering-en-proactieve-zorgplanning/#c70032 Meer grip op onrust en pijn, meer overzicht over klachten en een betere samenwerking tussen zorgverleners onderling. Dat zijn de resultaten van het SigMa-project. Projectleider Jenny van der Steen: 'De Signaleringslijn is een prachtig voorbeeld van hoe verzorgenden zelf de zorg verbeteren. Het mooie is dat het voorgelegde instrument hen inspireerde tot verbeteringen ervan.' news-6454 Wed, 04 Nov 2020 15:49:57 +0100 Mensen met dementie, hartfalen of kanker vinden rust dankzij proactieve zorgplanning https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/markering-en-proactieve-zorgplanning/#c69896 De ‘Gesprekswijzer bij dementie of vergeetachtigheid’ draagt bij aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning. Casemanager Héline van Vuuren: 'Ik heb de gesprekswijzer altijd in mijn tas. Op de thema’s wijzen stimuleert cliënten die het lastig vinden te praten over hun wensen of zorgen om die gesprekken toch te beginnen, zeggen ze zelf.' news-6453 Wed, 04 Nov 2020 15:25:57 +0100 Behandeldoelen bespreken geeft patiënten met longkanker meer regie over beslissingen https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/gezamenlijke-besluitvorming/#c69050 Kwaliteit van leven, levensverlenging en het afremmen van de groei van de tumor zijn voor patiënten met uitgezaaide longkanker belangrijke redenen om te kiezen voor een behandeling. Er is nu factsheet voor zorgverleners waarin staat waarom mensen voor een behandeling kiezen. Verpleegkundig specialist José Bos: 'Ik kan aan de hand van de factsheet nu gerichtere vragen stellen, bijvoorbeeld over waar patiënten nog van willen genieten.' news-6452 Wed, 04 Nov 2020 15:15:54 +0100 Beslismodel helpt artsen en familieleden bij besluitvorming na een ernstige beroerte https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/gezamenlijke-besluitvorming/#c69053 Gesprekken over behandelbeleid na een ernstige beroerte zijn nog geen vast onderdeel van onderwijs, terwijl de keuzes zowel voor familieleden als artsen wel heel complex zijn. Voor betere gezamenlijke besluitvorming is er een online beslismodel en een e-learning voor artsen. Neuroloog Marieke Visser: 'De patiëntenvereniging benadrukt terecht hoe belangrijk het is dat familieleden en naasten goed voorbereid zijn op de familiegesprekken.’ news-6451 Wed, 04 Nov 2020 14:32:29 +0100 CURA helpt zorgverleners bij morele twijfels https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/ethiek/#c68881 Het instrument voor ethiekondersteuning CURA is voor zorgverleners heel waardevol bij complexe dilemma’s, zeggen zorgverleners zelf. Het instrument biedt praktische handvatten bij ethische kwesties. Palliatief verpleegkundige Marlie Kok: 'Door te werken met CURA ben ik wél in staat gestructureerd stil te staan bij mijn twijfels. En daardoor krijg ik meer vertrouwen om oplossingen te zoeken en actie te ondernemen.' news-6450 Wed, 04 Nov 2020 14:03:42 +0100 Digitale Formularium in PalliArts stimuleert veilig medicatiebeleid https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/ehealth/#c68992 Het Formularium met actuele medicatieadviezen voor de palliatieve zorg is beschikbaar. Zorgverleners zijn enthousiast omdat ze sneller en overzichtelijker zien waar ze op moeten letten bij een medicijn. Hoogleraar palliatieve geneeskunde Marieke van den Beuken: 'Je hebt alle informatie over medicamenteuze behandeling, de adviezen uit de landelijke richtlijnen én de specifieke medicatiebijzonderheden bij elkaar in je binnenzak.’ news-6478 Mon, 02 Nov 2020 11:52:00 +0100 Tweet Kenniscentrum Zorginnovatie over openbare les 'Zorg om naasten' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-kenniscentrum-zorginnovatie-over-openbare-les-zorg-om-naasten/ news-6268 Thu, 01 Oct 2020 18:39:59 +0200 Keuzehulp 'Verken uw wensen voor zorg en behandeling' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/keuzehulp-verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling/ In de nieuwe editie uit het magazine Pal voor u wordt de Thuisartskeuzehulp 'Verken uw wensen voor zorg en behandeling' uitgelicht. Hiermee kan iedereen wensen en behoeften aan zorg en behandeling bepalen, bespreken en vastleggen. De keuzehulp is één van de resultaten uit het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg. Lees het artikel over de Keuzehulp 'Verken uw wensen voor zorg en behandeling'.

]]>
news-6458 Mon, 28 Sep 2020 17:52:00 +0200 Oog voor Naasten-methodiek in 8 zorginstellingen https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/rouw-en-nazorg/#c62368 De ontwikkelde methodiek voor systematische voor- en nazorg in verpleeghuizen en ziekenhuizen is met succes geïmplementeerd. 'Dat de methodiek waardevol is hoor je meteen als je naasten spreekt'. news-6160 Wed, 09 Sep 2020 16:51:00 +0200 ‘Deze toolbox over diversiteit ga ik bij elk project gebruiken’ https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/diversiteit/#c62995 Het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt de komende jaren sterk toe. Het is van groot belang dat projecten resultaten opleveren waar zij echt mee geholpen zijn. Een nieuwe toolbox maakt rekening houden met diversiteit in projecten een stuk eenvoudiger. news-6157 Wed, 09 Sep 2020 16:00:00 +0200 Herhaalrecepten van twijfelachtige waarde https://nivel.nl/nl/nieuws/herhaalrecepten-voor-medicatie-van-twijfelachtige-waarde-komen-aan-het-levenseinde Patiënten aan het levenseinde krijgen regelmatig herhaalrecepten voorgeschreven voor medicatie die geen tot twijfelachtige waarde hebben. Dit blijkt uit gegevens van het Informatiesysteem Palliatieve Zorg van het Nivel. Deze medicijnen kunnen de gezondheid van de patiënt niet betekenisvol verbeteren of zelfs schaden. Lees meer in de nieuwe Nivelfactsheet over medicatie in de palliatieve fase. news-5953 Mon, 20 Jul 2020 08:27:37 +0200 Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 klaar voor implementatie https://www.o2pz.nl/actueel/nieuwsartikelen/1660819.aspx?t=Onderwijsraamwerk-Palliatieve-Zorg-20-voor-mbo-en-hbo-klaar-voor-implementatie Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) brengt het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 uit voor het mbo en hbo. Het is een praktisch hulpmiddel voor onderwijsmakers waarmee zij gericht het onderwijs over palliatieve zorg kunnen aanscherpen. Downloads staan onderaan het nieuwsbericht. news-5892 Sun, 05 Jul 2020 11:51:00 +0200 Vernieuwd projectenoverzicht palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Digitale_projectenwaaier_Palliantie._Meer_dan_zorg.pdf Bekijk meer dan 70 projecten van het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' in onze projectenwaaier. Een handig overzicht met per project een korte omschrijving, de doelgroep en de resultaten. Zie direct welke projecten relevant zijn voor u. news-5832 Mon, 15 Jun 2020 15:56:00 +0200 Palliatieve zorg in Raamplan Artsopleiding 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/palliatieve-zorg-in-raamplan-artsopleiding-2020/ In het Raamplan Artsopleiding 2020 heeft palliatieve zorg een duidelijke plek gekregen. Voor het Palliantieproject O²PZ een belangrijke stap om het onderwijs palliatieve zorg te optimaliseren. Raamplan Artsopleiding 2020

De volgende tekst is opgenomen in het raamplan:

'In essentie willen wij een arts opleiden die competenties en medische kennis integraal kan aanwenden en die duurzaam en breed inzetbaar is, daar waar noodzakelijk. Deze arts is medisch deskundig op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling en begeleiding, blijft zich een leven lang verder ontwikkelen, werkt goed samen in netwerken, en bevordert de gezondheid en daaraan gerelateerde kwaliteit van leven van mensen, ook in de palliatieve fase, en aansluitend op de behoeften van zowel individuen als groepen mensen.'

Bekijk hier het volledige Raamplan Artsopleiding 2020.

Meer informatie

]]>
news-5841 Mon, 15 Jun 2020 11:37:00 +0200 Leren van bestaande gegevens over palliatieve zorg https://www.nivel.nl/nl/nieuws/leren-van-bestaande-gegevens-over-palliatieve-zorg Het project 'Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken', heeft de eerste cijfers over (acute) ziekenhuis- en huisartsenzorg gepubliceerd in 2 factsheets. news-5773 Mon, 08 Jun 2020 08:58:42 +0200 Praktische aanbevelingen palliatieve zorg voor mensen met dementie https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/praktische-aanbevelingen-palliatieve-zorg-voor-mensen-met-dementie.pdf De uitbraak van COVID-19 heeft een enorme invloed op onze samenleving. Maatregelen zoals sociale afstand en isolatie maken de zorg voor mensen met dementie die thuis of in het verpleeghuis wonen complexer. Het DEDICATED onderzoeksteam draagt in tijden van corona een extra steentje bij met praktische aanbevelingen voor verzorgend personeel. news-5573 Wed, 22 Apr 2020 07:00:00 +0200 Uitkomsten Palliantie projecten op Palliaweb https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uitkomsten-palliantie-projecten-op-palliaweb/ ZonMw en PZNL werken samen aan het, voor een breed publiek, toegankelijk maken van de resultaten uit het Programma 'Palliantie. Meer dan zorg'. Het is immers belangrijk dat de uitkomsten hun weg vinden naar praktijk, onderwijs, beleid en/of verder onderzoek. Met deze samenwerking dragen beide organisaties bij aan het verspreiden van nieuwe initiatieven en onderzoek voor het palliatieve zorgveld. Resultaten

De projectleiders van afgeronde Palliantieprojecten worden door ZonMw benaderd met de vraag hun resultaten te delen op Palliaweb. De resultaten uit 4 Palliantie projecten staan op Palliaweb. De resultaten geven handvatten voor zorg aan verschillende doelgroepen zoals niet-westerse migranten, chronisch zieken en dak- en thuislozen. In de loop van dit jaar wordt de website aangevuld met meer projectresultaten op thema’s als Advance Care Planning, gezamenlijke besluitvorming, markering van de palliatieve fase en zingeving. De uitkomsten van de projecten hangen samen met de 10 dimensies uit het Kwaliteitskader Palliatieve zorg. Een overzicht van lopende Palliantie projecten is te vinden via de ZonMw website.

Informatie over de afgeronde projecten met bijbehorende uitkomsten en publicaties zijn te vinden via de ingang zorgpraktijk, binnen het thema Palliantieprojecten op Palliaweb. Daarnaast zijn de projecten ook gekoppeld aan inhoudelijke onderwerpen of thema’s op de website.

Palliaweb

In oktober 2019 lanceerde PZNL Palliaweb. De ambitie van deze website is om hét platform voor en door professionals te worden waar iedereen die in, aan of voor de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie kan vinden, die hem helpt zijn werk efficiënt, goed en wellicht beter uit te voeren.

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en diens naasten. Het stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van kennis en faciliteert samenwerking tussen een groot aantal partijen. Het is onderdeel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ), waarin tal van organisaties en zorgverleners zich verenigd hebben om zorg te dragen voor de realisering van de doelen van het NPPZ. Het programma loop van 2014-2020 en krijgt een vervolg.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg april 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

]]>
news-5579 Mon, 20 Apr 2020 10:19:00 +0200 Resultaten vragenlijstonderzoek project DEDICATED https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-vragenlijstonderzoek-project-dedicated/ In september 2017 startte het DEDICATED project binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg, met als doel de palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. In dit project is een survey gehouden onder helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen, over wat zij nodig hebben in de palliatieve zorgverlening voor mensen met dementie. Achtergrond

In de palliatieve zorg voor mensen met dementie, thuis en in het verpleeghuis, is een belangrijke rol weggelegd voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Zij staan dichtbij de cliënt en zijn of haar naasten en kunnen daarom veel te weten komen over wensen en behoeften. Toch is het niet altijd makkelijk om zorg op maat te bieden. Mensen met dementie hebben vaak complexe zorgbehoeften, die van persoon tot persoon sterk kunnen verschillen en die gedurende de tijd veranderen. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe we zorgverleners het beste kunnen ondersteunen, zodat zij de best mogelijke palliatieve zorg kunnen bieden aan mensen met dementie.

Methode

Om te onderzoeken op welke vlakken helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen behoefte hebben aan extra ondersteuning, is er een online vragenlijst afgenomen. Ook is de gewenste vorm van ondersteuning onderzocht. Via lokale en landelijke partners van het project is de vragenlijst door Nederland verspreid. De vragenlijst is opgezet aan de hand van literatuur. Daarnaast liet het Dedicated team zich adviseren door zorgprofessionals en experts, om de lijst zo volledig en toepasbaar mogelijk te maken. In de vragenlijst kwamen verschillende onderwerpen aan bod: dagelijkse zorg, communicatie over het levenseinde, interprofessionele samenwerking en transities van thuis naar het verpleeghuis.

Resultaten

De resultaten en bevindingen zijn gepubliceerd in een artikel in Journal of Nursing Scholarship: 'Nursing staff needs in providing palliative care for persons with dementia at home or in nursing homes: a survey'. Een beknopt overzicht vindt u in de publiekssamenvatting van de survey.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg april 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

 

]]>
news-5582 Thu, 16 Apr 2020 12:28:01 +0200 Digitale leerwerkplaats Zingeving nu online beschikbaar https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/files/Leerwerkplaats%20Zingeving/Leerwerkplaats%20Zingeving/Index/index.html#/lessons/8bhn4MZ4Tk9qeGyoLZfM_iSTGYiJITY4 De digitale leerwerkplaats 'Zingeving in de Palliatieve Zorg' is nu beschikbaar op Palliaweb. Het is een resultaat uit het gelijknamige parelproject 'Als niet alles is wat het lijkt: praten met naasten over zingeving en betekenisgeving'. De cursus met 12 modules is kosteloos te volgen. Ga nu naar de leerwerkplaats. news-5530 Mon, 06 Apr 2020 07:31:08 +0200 Thuisarts.nl biedt nieuwe keuzehulp https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/thuisartsnl-biedt-nieuwe-keuzehulp/ Nadenken over de eigen wensen voor toekomstige zorg en behandeling. De nieuwe keuzehulp op Thuisarts.nl helpt mensen hierbij en maakt het makkelijker om dit te bespreken met naasten en de behandelend (huis)arts. De keuzehulp is ontwikkeld door onderzoekers van het Erasmus MC in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en diverse patiëntenorganisaties. Zorg en behandelwensen

De online keuzehulp helpt mensen bijvoorbeeld om na te denken over welke zorg en behandeling ze zouden willen als hun gezondheid achteruit gaat. Wie kan deze wensen vertegenwoordigen (een zorgvertegenwoordiger)? De keuzehulp geeft ook handvatten voor het opstellen van een wilsverklaring. Iedereen kan gebruikmaken van de keuzehulp, al is het waarschijnlijk dat mensen met een chronische ziekte of oudere mensen hier eerder behoefte aan hebben.

Start keuzehulp in 2017

In de huidige tijd waarin we te maken hebben met het coronavirus en COVID-19, kan het extra belangrijk zijn om na te denken over zorg en behandelwensen. Welke zorg wil iemand liever wel of niet? Deze nieuwe keuzehulp kan daarmee helpen. De ontwikkeling van de keuzehulp is in 2017 al gestart. Dat de keuzehulp juist in deze tijd van corona gelanceerd wordt is dan ook toeval, maar biedt patiënten en (huis)artsen wel een mooie meerwaarde.

Heldere publieksvoorlichting op Thuisarts.nl

De nieuwe keuzehulp is te vinden op www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling. Ook vanuit de voorlichting over het coronavirus wordt verwezen naar de keuzehulp. Zo is hier een nieuwe situatie uitgewerkt ‘Ik heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona’. Deze voorlichting gaat in op de zorg thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis. De keuzehulp is hier een waardevolle aanvulling.

Wetenschappelijk onderzoek en projectverantwoording

De keuzehulp wordt geëvalueerd in wetenschappelijke onderzoeken. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma 'Palliantie. Meer dan zorg'. Het is uitgevoerd door de onderzoekers Doris van der Smissen (promovenda), Ida Korfage (projectleider), Judith Rietjens en Agnes van der Heide van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Betrokken organisaties zijn het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), Stichting Agora, de Nierpatiëntenvereniging (NVN), het Nivel, VitaValley, de Universiteit Twente en een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen met een chronische ziekte en naasten.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg april 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

]]>