Projectomschrijving

Perspectieven van patiënten met een migratieachtergrond worden vaak niet meegenomen in onderzoek naar palliatieve zorg.

Onderzoek

Om bovenstaande reden hebben we patiënten en naasten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst geïnterviewd over wat belangrijk is voor waardigheid in de laatste levensfase. Ook interviewden we verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.

Resultaten

De geïnterviewde patiëntengroepen vulden waardigheid niet zozeer in als individuele regie en zelfbeschikking (concepten waar in onze samenleving vaak grote nadruk op ligt), maar meer als spirituele waardigheid (een goede relatie met God hebben) of als waardigheid waarbij gezamenlijke besluiten met familie of zorg door familie belangrijk zijn.

De bevindingen van de interviews verwerkten we in een e-learning en verdiepende opdrachten voor het MBO, HBO en WO. Ook organiseerden we voorlichtingsbijeenkomsten in buurthuizen en moskeeën, in samenwerking met getrainde voorlichters van migrantenorganisaties die goed in staat zijn op een sensitieve manier aan te sluiten bij deze gemeenschappen.

Impact

Studenten leren met deze e-learning en verdiepende opdrachten meer kennis en vaardigheden die een waardige laatste levensfase voor migranten bevorderen. Deelnemers van de voorlichtingsbijeenkomsten toonden meer kennis en bewustwording over palliatieve zorg en ervoeren de bijeenkomsten als prettig en relevant.

De resultaten en producten van dit project zijn te vinden op Palliatieve zorg Noord-Holland & Flevoland.

Interview

Onderzoekers Freddy May en Xanthe de Voogd hopen dat veel zorgverleners baat hebben bij de ontwikkelde materialen, zoals de e-learning en het draaiboek. Dan kunnen zij een enorm verschil maken voor de beleving van de laatste fase.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website