Projectomschrijving

Probleemstelling

Het is belangrijk dat de laatste levensfase tijdig wordt herkend. De Zorgmodule Palliatieve zorg adviseert hiervoor de 'Surprise Question'. Echter, artsen vinden het gebruik van de 'Surprise Question' lastig. Ook wetenschappelijk bestaat er nog veel discussie over het instrument.

Doel

De ontwikkeling van een betrouwbaar markeringsinstrument voor patiënten met uitgezaaide kanker en chronische longziektes.

Methode

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de literatuur. Ook wordt rekening gehouden met knelpunten die artsen ervaren. Mogelijk geschikte factoren worden in een grote groep patiënten gemeten. Deze patiënten worden gedurende een jaar vervolgd. Daarmee wordt bepaald welke combinatie van factoren gerelateerd is aan overlijden. Het markeringsinstrument wordt gevormd door beste bruikbare combinatie van factoren.

Toepassing in de praktijk

Er wordt een e-learning ontwikkeld voor artsen over het markeringsgesprek. Dit moet artsen helpen het markeringsinstrument te gebruiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website