Projectomschrijving

Aanleiding

In 2015 is in 8 netwerken palliatieve zorg een inventariserend onderzoek gedaan naar uitdagingen in de palliatieve zorg. Alle netwerken gaven aan dat onvoldoende samenwerking en overdracht tussen zorgverleners uit het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis (ook aangeduid als transmurale samenwerking) één van de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg is.

Onderzoek

In 7 netwerken palliatieve zorg in Zuidwest-Nederland werd een verbetertraject rond samenwerking uitgevoerd. Netwerken kozen zelf waarmee ze aan de slag wilden. In elk verbetertraject vond actieonderzoek plaats: de onderzoekers volgden intensief wat er gebeurde rond de transmurale samenwerking. Het hoofddoel was het verbeteren van de kwaliteit van (samenwerking in) de palliatieve zorg en door een betere samenwerking ook de kwaliteit van leven van patiënten en naasten in de laatste levensfase.

Resultaten

In alle deelnemende netwerken palliatieve zorg is de transmurale samenwerking verbeterd. Dit blijkt onder andere uit:

  1. Meer samenwerking van consultatieteams palliatieve zorg in en buiten het ziekenhuis.
  2. De ontwikkeling van transmurale zorgpaden waarmee inmiddels de eerste ervaringen zijn opgedaan.
  3. Meer aandacht voor de medische- en verpleegkundige overdracht van patiënten in de palliatieve fase die uit het ziekenhuis worden ontslagen.
  4. De start van een polikliniek palliatieve zorg met veel aandacht voor samenwerking tussen ziekenhuis en huisarts.

Impact

Verbeteringen in samenwerking tussen zorgverleners uit diverse instellingen leiden uiteindelijk tot een betere kwaliteit van leven voor de patiënt en naasten, zonder dat dat om extra onverwachte inspanningen van zorgverleners of patiënten en naasten vraagt.

Ontwikkelde resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website