Projectomschrijving

Probleemstelling: Geen herkenning van wensen en behoeften

Wanneer een patiënt in de palliatieve fase wordt ontslagen uit het ziekenhuis, zijn zijn/haar wensen en behoeften vaak niet bekend of niet goed overgedragen naar andere zorgverleners. Het gevolg is een lagere kwaliteit van leven dan mogelijk is door hoge symptoomlast, overbelasting van de mantelzorger en ongewenste ziekenhuisopnames. 

Doel: eerste gesprekken palliatieve zorg in het ziekenhuis 

Doel van het PalliSupport project is dat reeds in het ziekenhuis de eerste gesprekken over palliatieve zorgbehoeften worden gevoerd. Door de uitkomsten helder te communiceren met zorgverleners thuis, in het verpleeghuis of het hospice ervaart de patiënt een naadloos traject dat wèl voldoet aan de wensen en behoeften. 

Proces: transmuraal keuzes maken voor instrumenten en methode 

In het project wordt in samenwerking met onder meer patiënt- en mantelzorgorganisaties, zorgorganisaties, zorgverzekeraar en gemeente een keuze gemaakt voor de te gebruiken instrumenten en methoden in het naadloze palliatieve zorgtraject. Met behulp van een transmuraal zorgplan met bijbehorend digitaal systeem en een ondersteunend transmuraal palliatief team, voeren zorgverleners het traject uit. Naast een wetenschappelijke evaluatie naar het effect van PalliSupport wordt het traject getoetst op haalbaarheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit.

Resultaten van dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website