Projectomschrijving

Ons uiteindelijk doel was tijdige en adequate palliatieve zorg voor dak- en thuislozen, onder meer het ontwikkelen van een consultatiefunctie. Dit project betrof de 1e fase van kennisontwikkeling. Het bleek dat er grote behoefte is aan een consultatiefunctie palliatieve zorg. De resultaten bieden aanknopingspunten voor uitwerking hiervan. 

Onderzoek

Er bleek behoefte te zijn aan meer verbeterinitiatieven:

  • Het bundelen en uitwisselen van kennis door experts.
  • Deskundigheidsbevordering over palliatieve zorg voor mensen die met daklozen werken in de daklozenopvang en over dak- en thuislozen voor zorgverleners binnen de palliatieve zorg die soms te maken krijgen met deze doelgroep.
  • Een belangenbehartigersfunctie voor dak- en thuislozen; zij hebben hieraan behoefte om hun voorkeuren en perspectief goed onder de aandacht kan brengen bij hulpverleners.

Resultaten

Op basis van de 3 behoeften is er een voorstel voor het ontwikkelen en implementeren van verbeterinitiatieven ontwikkeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website