Projectomschrijving

Doel: behoeftepeiling consultatiefunctie palliatieve zorg

Ons uiteindelijk doel was tijdige en adequate palliatieve zorg voor dak- en thuislozen, onder meer het ontwikkelen van een consultatiefunctie. Dit project betrof de eerste fase van kennisontwikkeling. Het bleek dat er grote behoefte is aan een consultatiefunctie palliatieve zorg; de resultaten bieden en aanknopingspunten voor uitwerking hiervan. 

Resultaat: behoefte aan consultatiefunctie

Daarnaast bleek er ook behoefte te zijn aan meer verbeterinitiatieven:

  • Het bundelen en uitwisselen van kennis door experts;
  • Deskundigheidsbevordering over palliatieve zorg voor mensen die met daklozen werken in de daklozenopvang en over dak- en thuislozen voor zorgverleners binnen de palliatieve zorg die soms te maken krijgen met deze doelgroep.
  • Een belangenbehartigersfunctie voor dak- en thuislozen; zij hebben hieraan behoefte om hun voorkeuren en perspectief goed onder de aandacht kan brengen bij hulpverleners.

Vervolg: ontwikkelen en implementeren

Op basis hiervan hebben we een voorstel voor het ontwikkelen en implementeren van verbeterinitiatieven ontwikkeld.

Resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website