Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werken met de signaleringsset palliatieve zorg binnen de ’s Heeren Loo Zorggroep een succes!

 

In totaal zijn in de periode januari t/m juni 2016, verspreid over meerdere regio’s van ’s Heeren Loo Zorggroep, ruim 150 medewerkers geschoold om te werken met de signaleringsset palliatieve zorg. Dit met als doel een betere kwaliteit van zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten!

 

De signaleringsset is door medewerkers zeer positief ontvangen. Het ondersteunt het methodisch werken en het als begeleiders met elkaar in gesprek gaan over een cliënt. Tevens bevordert het de samenwerking met behandelaren zoals medici, paramedici, gedragswetenschappers en geestelijk verzorgers. Werken met de signaleringsset maakt daarnaast meer gerichte communicatie mogelijk met cliënten en hun naasten over wat de palliatieve fase voor hen betekent en welke behoeften en wensen er zijn vanuit de verschillende betrokkenen. Op basis hiervan kunnen afspraken gemaakt worden die aansluiten bij alle betrokkenen.

 

Zonde dus om deze opbrengst te laten vervliegen. ’s Heeren Loo kiest er dan ook voor het werken met de signaleringsset te borgen in de scholingsprogramma’s van begeleiders en behandelaren. Daarnaast krijgt het thema ‘palliatieve fase en wat dit vraagt van onze ondersteuning’ aandacht in het te ontwikkelen zorgprogramma (kwaliteitskader) voor ouder wordende cliënten en voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB).

Daarnaast blijven de multidisciplinair samengestelde palliatieve teams in de verschillende regio’s actief.

 

Het voornemen om de signaleringsset te optimaliseren voor mensen met een verstandelijke beperking zien wij graag gerealiseerd worden. Uiteraard zijn wij als landelijke aanbieder in de verstandelijk gehandicaptenzorg zeer bereid hier een bijdrage aan te leveren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werken met de signaleringsset palliatieve zorg binnen de ’s Heeren Loo Zorggroep heeft onderstaande resultaten opgeleverd

 

- Toename in het bewustzijn van het belang van signaleren in de palliatieve fase bij begeleiders en behandelaren.

- Verbetering in de communicatie tussen de professionals van de diverse locaties en de behandelaren (oa medisch team/ reguliere huisartsen).

- Ontwikkeling van een interne scholingsmodule werken met de signaleringsset palliatieve zorg voor professionals.

- Plan voor ontwikkeling van interne train de trainer module werken met de signaleringsset palliatieve zorg voor het opleiden van nieuwe aandachtsvelders.

- Meer gerichte aandacht voor communicatie met cliënten en hun naasten over de palliatieve fase en nazorg.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Siagnalering door Verzorgenden - 's Heeren Loo - Ermelo

 

Samenvatting

Het verbeteren van (palliatieve) zorg aan cliënten van ’s Heeren Loo in de regio Ermelo door implementatie van de signaleringsbox denk- en werkmethode voor verzorgenden. In Ermelo verblijven 350 cliënten ouder dan 50 jaar. Het project richt zich op de verspreiding van kennis over signalering in de palliatieve fase daar waar sprake kan zijn van palliatieve zorg. Ook richt het project zich op het verbeteren van de communicatie met cliënten en verwanten. Per team worden zogenoemde aandachtsvelders palliatieve zorg opgeleid om de signaleringsbox binnen een jaar te implementeren. In totaal worden 38 professionals getrained. Er wordt multidisciplinair samengewerkt met behandelaren en leidinggevenden om een goede implementatie en borging zo optimaal mogelijk te maken. Omdat ’s Heeren Loo over een eigen expertisecentrum beschikt waarin 700 medische, paramedische, gedragswetenschappelijk en geestelijke zorg professionals werkzaam zijn, richt de samenwerking en afstemming zich voornamelijk op de interne organisatie. Deze aanvraag wordt ondersteund door het regionale netwerk palliatieve zorg.

 

Bij de implementatie wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen die in de regio Apeldoorn zijn opgedaan, waar de signaleringsbox op dit moment al wordt geïmplementeerd. Tegelijkertijd met de regio Ermelo wil ’s Heeren Loo de signaleringsbox ook in de regio’s Noordwijk/Zuid Holland Noord, Den Helder/Noord Holland West en Monster implementeren. Dit is nodig omdat ’s Heeren Loo een grote zorginstelling is voor 9.000 cliënten –waarvan 1/3 ouder >50 jaar- en vanwege de grote fysieke afstand tussen de verschillende regio’s. Door de implementatie van de signaleringsbox in vijf regio’s is het vervolgens mogelijk dat de opgeleide professionals hun kennis overdragen naar de overige 10 regio’s van ’s Heeren Loo. De regiegroep Ouderen van ’s Heeren Loo is opdrachtgever van dit project en coördineert de implementatie in alle regio’s.

 

VG signaleringsbox

Door Stichting Wetenschap Balans –die deze aanvraag ondersteunt- wordt op dit moment een signaleringsbox palliatieve zorg ontwikkeld specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking. Indien deze VG signaleringsbox op korte termijn beschikbaar is wil ’s Heeren Loo deze versie gebruiken voor implementatie. Tijdens de implementatie zal nauw worden samengewerkt. Zie bijlage.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website