Projectomschrijving

Bij stervende patiënten kan sprake zijn van reutelen, een luidruchtige ademhaling veroorzaakt door slijm in de luchtwegen, dat voor naasten verontrustend kan zijn. Medicatie wordt soms overwogen, maar er is geen bewijs dat dit helpt. Verder is het niet duidelijk hoe naasten onderzoek bij hun geliefde ervaren in de stervensfase.

Onderzoek

Om te onderzoeken of preventieve inzet van medicatie (scopolaminebutyl (SB)) reutelen voorkomt is deze studie opgezet. Bij de start van de stervensfase kreeg de helft van de patiënten 4x op een dag SB toegediend, de andere helft een placebo. Na overlijden kregen de naasten een vragenlijst en werden zij uitgenodigd voor een interview over hun ervaring met de deelname aan dit onderzoek in de stervensfase.

Resultaten

SB halveerde de kans op reutelen en er waren niet meer bijwerkingen. Er zijn 108 vragenlijsten ingevuld en 15 naasten hebben hun medewerking verleend aan een interview. Naasten ervaarden deelname aan onderzoek in deze fase niet als belastend. Het gebeurde na overleg met de naasten, waarbij zij wezen op hun wens om bij te dragen aan de wetenschap of op de hoop om er zelf baat bij te hebben.

Impact

Preventieve toediening van SB kan reutelen voorkomen zonder bijwerkingen. Daarnaast blijkt het mogelijk om onderzoek te doen in de stervenfase, zonder dat het naasten erg belast.

Publicaties

Interview

Specialist ouderengeneeskunde Jet van Esch vertelt over het onderzoek: 'Het was heel nuttig hierin te investeren, gezien de heftige emoties die reutelen vooral bij naasten oproept.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website