Projectomschrijving

Het project betreft de ontwikkeling van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland. Het consortium bestaat uit het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Erasmus MC, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de 8 netwerken palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland. Dat zijn:

  • Rotterdam & omstreken
  • Nieuwe Waterweg Noord
  • Zuid-Hollandse Eilanden
  • Zeeland
  • Waardenland
  • Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen
  • Stadsgewest Breda
  • Midden-Brabant.

Missie

Het consortium wil de kwaliteit van de palliatieve zorg aan de patiënten en hun naasten in de regio vergroten. De zorgmodule palliatieve zorg is daarvoor richtinggevend.

Werkzaamheden

Het consortium werkt vanuit knelpunten die de werkvloer ervaart. Om die knelpunten op te lossen worden grotere of kleinere verbeterprojecten gestart. In die projecten zijn onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar verbonden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Een vertegenwoordiging van patiënten en naasten is betrokken bij de keuzes en de projecten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website