Projectomschrijving

In het onderwijs aan medici, verpleegkundigen en andere zorgverleners komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod. Het O²PZ brengt bestaande initiatieven samen en helpt opleiders van mbo-niveau tot wo+ om op een structurele manier palliatieve zorg meer aandacht te geven. Doel: iedere zorgverlener – van verpleegkundige tot arts – eerder het moment te laten herkennen om palliatieve zorg bespreekbaar te maken. En de dialoog hierover met meer kennis en vertrouwen tegemoet te treden.

Verwachte resultaten

  • borging van palliatieve zorg in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs
  • ontwikkeling van een framework dat overzicht geeft in alle bij- en nascholingen
  • inrichting en implementatie van onderwijsknooppunten
  • vergroting van zichtbaarheid van alles wat er gebeurt om onderwijs over palliatieve zorg te optimaliseren.

Dit alles vraagt niet om compleet nieuwe curricula, maar vooral om optimalisatie van wat er al is. Eind 2021 ligt er een toekomstgericht, efficiënt en kwalitatief goed onderwijsaanbod voor alle zorgverleners in de palliatieve zorg.

Meer informatie

Downloads

Vervolgprojecten

Voorgaand project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website