Projectomschrijving

In het consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland werken de 10 netwerken palliatieve zorg in de regio samen met IKNL-locatie Amsterdam en 2 expertisecentra palliatieve zorg (VUmc en AMC).

Missie

De missie van het consortium is een comfortabele laatste levensfase voor iedereen. Daartoe is voor iedereen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten optimale palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk. Om die missie uit te voeren bouwen wij een consortium palliatieve zorg, waarin patiënten en naasten de centrale positie innemen.

Werkzaamheden

In het eerste jaar willen wij tenminste het volgende bereiken:

  • De beoogde organisatiestructuur is operationeel.
  • Er zijn panels van patiënten en naasten en deze hebben een centrale rol.
  • Er is een overzicht van bijzondere bevolkingsgroepen met betrekking tot palliatieve zorg.
  • Er is in overleg met MBO en HBO een werkplan gemaakt voor het onderwijs.
  • Er zijn meerdere aanvragen ingediend bij het NPPZ.
  • Er is regelmatige afstemming met andere consortia en met bovenregionale partijen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website