Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk NPZZG heeft als doel door deelname te bereiken dat bij patiënten met ongeneeslijke kanker meer aandacht is voor psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit. Dit moet leiden tot verbetering van palliatieve zorg in de regio. Om dit te bereiken wil ze de gecombineerde gespreksinterventie in een universitair medisch centrum in de regio implementeren.

De casemanagers medische oncologie van Radboudumc willen de psychosociale zorg voor patiënten met kanker in de laatste levensfase en hun eventuele partners verbeteren. Tevens willen ze dat verpleegkundigen meer kennis en vaardigheden opdoen om psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit te bespreken met patiënten en naasten.

Minder verlegenheid ervaren bij patiënten en eventuele partners met kanker in de laatste levensfase door gesprekken aan te gaan over psychosociale zorgbehoeften en over vragen over intimiteit en seksualiteit.

Dit leidt tot:

1.Betere ervaren zorg door patiënten en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners, doordat er structurele aandacht is voor psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit

2.Verhoging van competenties (kennis, vaardigheden en attitude) bij casemanagers/ verpleegkundigen in het bespreken van psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit, en in het plannen van gerichte vervolgacties op behoefte van de patiënt en diens partner.

Casemanagers verspreiden hun ervaringen met het project over andere afdelingen binnen het Radboudumc waar patiënten.

Om dit doel te realiseren samengewerkt met andere betrokkenen, zoals patiënten vertegenwoordigers, medisch specialisten en onderzoekers/coaches aan het implementeren van de gecombineerde interventie. In deze samenwerking wordt gezocht naar en gekozen voor strategieën die de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) inbedden. et ongeneeslijke kanker verblijven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website