Projectomschrijving

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting en een behoefte aan palliatieve zorg.

Doel

Dit project heeft als doel de ontwikkeling, invoering en evaluatie van een interventieprogramma op het terrein van palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Dit om bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardig palliatief zorgaanbod voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening.

Werkwijze

Het project bestaat uit 5 fasen:

  1. systematische literatuurstudie
  2. ontwikkeling van het interventieprogramma
  3. invoering van het interventieprogramma in meerdere GGZ-organisaties
  4. evaluatie van het programma op bruikbaarheid en voor de kwaliteit van de palliatieve zorg voor de doelgroep
  5. kennisverspreiding, implementatie en borging van het interventieprogramma, zowel in de GGZ-praktijk als in het onderwijs

Verwachte resultaten

Het project resulteert in een kwalitatief hoogwaardig palliatief zorgaanbod voor de genoemde doelgroep, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met individuele kenmerken van de patiënt.  

Opgeleverde producten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website