Projectomschrijving

Doel

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o. kent 740.000 inwoners. Hierbinnen participeren de huisartsen, thuiszorgorganisaties, lokale patiënten-, consumentenfederatie, ziekenhuizen, inloophuizen, palliatieve centra , centrum voor psychosiciale hulpverlening en koepels van verpleeg en verzorgingshuizen, vrijwillige terminale thuiszorg en een hospice.

Toepassing

Sinds 1990 ontwikkelt en verbetert het NPZ Rotterdam e.o. de organisatie van palliatieve zorg. Casuïstiekbespreking en gebruik van het palliatief zorgregister faciliteren ontmoetingen tussen huisartsen, eerstelijnsverpleegkundigen en het consultatief palliatief team en de ontwikkeling van teamwork.

De casuïstiekbesprekingen worden gefaseerd ingezet op lokaal niveau binnen 9 wijken. Implementatie van PaTz vindt plaats binnen de projectstructuur van Op één Lijn. Lokale trekkers rollen PaTz via een train-de-trainer model uit. PaTz wordt een vast onderdeel van het samenwerkingsmodel van het dagelijks werk. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website