Projectomschrijving

Duurzaam versterken van patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en praktijk

Het project richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context. Het project bestond uit 3 delen.

  1. Deel 1 richtte zich op de implementatie van patiëntenparticipatie
  2. Deel 2 over de evaluatie van de ‘beleefde’ impact
  3. Deel 3 op kennisdeling en overdraagbaarheid.

10 projecten deden mee. Elk project had patiëntenparticipatie op een andere manier ingericht. De context van patiëntenparticipatie in de palliatieve setting is het project. Dit bepaalt mede welke vorm van patiëntenvertegenwoordiging, in welke fase en activiteit van het project en op welke manier er geparticipeerd wordt, met een geleidende schaal van inbreng.

De ‘beleefde’ impact werd genoemd: het doel van het project sluit beter aan bij/is relevanter voor de doelgroep; en grotere methodologische betrouwbaarheid; eindproducten bereiken de doelgroep beter.

Resultaat

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

Met deze toolkit levert het project een bijdrage aan het meer betrekken van mensen in de palliatieve levensfase, hun mantelzorgers en patiëntenvertegenwoordigers door uitgebreid in te gaan op de meerwaarde, de opbrengst, de verschillende vormen en methodes en door verschillende persoonlijke ervaringen te beschrijven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website