Projectomschrijving

ZonMw en Patiëntenfederatie NPCF werken al jaren samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten. Sinds vorig jaar heeft Patiëntenfederatie NPCF voor het programma Palliantie een panel van ervaringsdeskundigen ingericht bestaande uit patiënten, mantelzorgers als naasten. Zij adviseren de ZonMw programmacommissie vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie.

De panelleden hebben een training gevolgd met uitleg over het programma Palliantie en het beoordelen van subsidieaanvragen vanuit patiëntenperspectief. Om tot een goed onderbouwd, gestandaardiseerd advies te komen, maakt het panel bij hun beoordeling gebruik van een formulier met vaste beoordelingscriteria. Per project wordt een beoordelingsformulier ingevuld door 3 panelleden die dit onderzoek bekijken.

Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het beoordelen van subsidieaanvragen stimuleert indieners van subsidieaanvragen om ervaringskennis van mensen in de laatste levensfase en hun naasten een plek te geven in hun project. Dit vergroot de invoering en maatschappelijke opbrengst van projecten. Daarnaast kunnen indieners, die een uitgewerkte aanvraag indienen, vragen stellen aan NPCF over invulling van participatie binnen hun project.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website