Projectomschrijving

Ondanks verbeterpogingen in de palliatieve huisartsen spoedzorg in de avond- nacht,- en weekenduren (ANW), zijn er signalen dat de kwaliteit achterblijft. Dit project draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de palliatieve spoedzorg tijdens ANW-uren.

Onderzoek

Er is inventariserend multi-methoden onderzoek uitgevoerd, bestaande uit literatuuronderzoek, inventariserende gespreksgroepen en vragenlijstonderzoek onder huisartsenposten, huisartsen, medisch specialisten, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers. 

Resultaten

Uit onderzoek en de gesprekken zijn de volgende knelpunten m.b.t de palliatieve zorg in ANW-uren naar voren gekomen: informatieoverdracht, beperkte Advance Care Planning afspraken, continuïteit en deskundigheid van de huisarts, onvoldoende benutting van palliatieve consultatie en de samenwerking met verpleeghuizen.

Gewenste ontwikkelingen liggen op het gebied van: vereenvoudigen informatieoverdracht, vergroten opt-in van patiënten, langere visites vanuit de HAP en meer taakdelegatie naar de thuiszorg, grotere inzet van vrijwilligers en betrokkenheid van palliatieve teams en feedback naar huisartsen m.b.t. overdracht. 

Op basis van deze inventarisatie is tijdens- en na het onderzoek advies gegeven aan het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en INEEN (koepel huisartsenposten) ter verbetering van de palliatieve spoedzorg. Deze uitgebreide adviezen blijken nauw aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen, productontwikkeling en implementatie daarvan. 

Toekomstig onderzoek zal zich kunnen richten op evaluatie van de gevonden 'best practices', optimaliseren van de rol van de eigen huisarts, verbetering van de Advanced Care Planning (ACP) en wat de toegevoegde waarde is van de palliatieve teams in ANW-uren.

Interview

Projectleider en huisarts Paul Giesen en onderzoeker Erik Plat bespraken de aanbevelingen uit hun onderzoek met bracheorganisatie InEen en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). 'We hopen op een groeiend bewustzijn van het belang van palliatieve zorg in de huisartsenspoedzorg.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website