Projectomschrijving

Doel: Oorzaak van en richtlijnen voor stijging palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is (PS)het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Uit onderzoek blijkt dat er in 2015 opnieuw een sterke stijging was van het percentage sterfgevallen waarin PS was toegepast: 18% (2010: 12%, 2005: 8%). Doel van het project is om te achterhalen wat de oorzaak is van deze stijging en voorstellen te doen voor hoe richtlijnen en betrokkenen in de praktijk daarop moeten reageren.

Proces: Bestaande gegevens analyseren en diepte-interviews

We analyseren de gegevens uit 2005, 2010 en 2015. Ook analyseren we gegevens van ruim 1000 patiënten die m.b.v. het Zorgpad Stervensfase werden begeleid. Ook doen we kwalitatief onderzoek. We houden diepte-interviews onder artsen, andere hulpverleners, met nabestaanden en patiënten.

Beoogd resultaat: Advies en onderwijsmateriaal voor professionals en publiek

We ontwikkelen adviezen ten behoeve van de richtlijn Stervensfase, het Zorgpad Stervensfase, het kwaliteitskader palliatieve zorg en van de richtlijn Palliatieve Sedatie van de KNMG. Ook ontwikkelen we onderwijsmateriaal voor professionals en publiek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website