Vervolg

Vervolg

Resultaten

Onderwijs

Voorafgaand aan eerste behandelingen hebben de onderzoekers enkele malen uitleg gegeven aan de betrokken zorgverleners over de achtergrond van de studie en de praktische zaken tijdens de uitvoering van de studie. Hierover is ook een informatiemap en een praktische handleiding ontwikkeld.

Zorg

Inmiddels hebben meer dan 300 patiënten meegedaan aan het onderzoek. Alle patiënten hebben bloed afgestaan voor het farmacogenetisch onderzoek, ongeveer een derde heeft meegedaan aan het farmacokinetiek onderzoek.

Het meeste gebruikte opioïden zijn fentanyl (subcutaan of transdermaal), morfine (subcutaan of oraal), oxycodon (oraal) en hydromorfon (oraal).

De meest voorkomende aanpassing van de pijnstillende behandeling waarbij gekozen werd voor een andere toedieningsvorm van het betreffende opioïd betreft wisselingen tussen fentanyl subcutaan en transdermaal en tussen morfine subcutaan en oraal. De meest voorkomende aanpassing waarbij werd gewisseld naar een ander opioïd betreft wisselingen tussen oxycodon en morfine en fentanyl en morfine. 

De meest voorkomende redenen om te wisselen van medicatie zijn bijwerkingen, onvoldoende pijnstilling of bereiken van juist goede pijnstilling bij overstap op een orale toedieningsvorm.

Onderzoek

De onderzoekers hebben bepalingen opgezet (massa-spectrometrie) om de verschillende afbraakproducten van de opioïden in het bloed te kunnen meten. Deze gegevens worden - samen met de uitkomsten van de genetische analyses - doorgestuurd naar de afdeling pharmacometrics van de universiteit van Uppsala (dr. L. Friberg) waar ze worden verwerkt tot een farmacaokinetisch model. 
Er is een elektronische database ontwikkeld om alle gegevens te verzamelen en te bewerken.
De onderzoekers werken nog aan het project. De verwerking en analyse van de meetgegevens over farmacokinetiek en farmacogenetica in model vindt nog plaats. Op grond van deze gegevens wordt een model ontwikkeld dat kan helpen aan de hand van patiëntkenmerken te voorspellen welk opioïd (en in welke concentratie en toedieningsvorm) bij een patiënt het beste geschikt is voor pijnstilling bij kanker. Dit model zal vervolgens prospectief getest worden.

Aanbevelingen

Deze volgen na voltooiing van het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website