Projectomschrijving

Doel: consistentie in voor- en nazorg voor naasten na overlijden van een dierbare

Zorg en aandacht die specifiek gericht zijn op naasten in de periode rondom het sterven van een dierbare ondersteunt hen in het omgaan met de verdrietige situatie en kan na het overlijden helpen bij een goede rouwverwerking. Tot nu toe is de mate waarin deze voorzorg en nazorg gegeven wordt grotendeels afhankelijk van de alertheid, kennis en interesse van betrokken individuele zorgverleners en daardoor heel wisselend.

Proces: ontwikkelen van een handreiking over voorzorg en nazorg bij naasten en een brochure voor naasten zelf

In dit project ontwikkelt het consortium Propallia, aan de hand van inspirerende voorbeelden in navolging van de KNMG handreiking ‘Tijdig spreken over het levenseinde’, een handreiking ‘Voorzorg en nazorg voor naasten rondom het sterven van een dierbare’ en een brochure ‘Zorg voor u rondom het sterven van uw dierbare’ voor naasten zelf.

Er wordt samengewerkt met individuele naasten en zorgverleners en met relevante landelijke organisaties zoals de Nederlandse Patiënten Vereniging, Landelijk Steunpunt Verlies en de Nederlandse Vereniging Geestelijke Verzorging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website