Projectomschrijving

De ‘morfine-pomp’ is de laatste jaren een belangrijk middel geworden in de pijnbestrijding op het sterfbed. Recente farmacologische inzichten laten echter de vraag rijzen of morfine wel het meest geschikte opioïdin deze situatie is. Achteruitgang van de nierfunctie leidt namelijk tot stapeling van morfinemetabolieten, welke verantwoordelijk worden geacht voor bijwerkingen, zoals delier of zelfs toegenomen pijnbeleving. Op theoretische gronden zou het opioid oxycodon minder van deze ongewenste bijwerkingen geven. Kwalitatief goede klinische studies ontbreken echter.

Doel: opheldering verschil in optreden tussen bijwerkingen morfine en oxycodon

Dit project beoogt middels een multicenter randomised controlled trial in verpleeghuizen en hospices opheldering te verschaffen omtrent het verschil in optreden van deze bijwerkingen tussen morfine en oxycodon.

Proces: studie en aanbevelingen

De resultaten van deze studie worden gebruikt voor het opstellen van eenduidige aanbevelingen ten aanzien van een rationele opioïd-keuze bij continu subcutane infusie ter pijnbestrijding in de terminale fase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website