Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project wordt nagegaan welk vervolg het veld gaf aan de verbeterprojecten die zij uitvoerden in het kader van het ZonMw-programma Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. In zo'n verbeterproject werd een zogenaamd Goed Voorbeeld geïmplementeerd met als doel de palliatieve zorg te verbeteren. Een Goed Voorbeeld was bijvoorbeeld de Signaleringsbox, Palliatieve Thuiszorg (PaTz), een Zorgconsulent palliatieve zorg, of de Inspiratiecyclus STEM. Uit de evaluatie van de projecten, gedaan direct na afloop van de projectperiode, bleek dat de implementatie van het Goede Voorbeeld over het algemeen nog onvoldoende gevorderd was om te kunnen spreken van borging van het Goede Voorbeeld (de Veer e.a., 2017). Het huidige project zal meer inzicht geven in de lange-termijn implementatie, borging, randvoorwaarden en ervaren meerwaarde van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg.

 

Dataverzameling zal plaatsvinden onder de projectleiders van 76 verbeterprojecten uit het Verbeterprogramma. De onderzoeksvragen zullen beantwoord worden door (a) navraag over het vervolg van het project bij projectleiders, aan de hand van een vragenlijst met deels gesloten en deels open vragen en (b) vijf verdiepende interviews. Om een goede respons te bevorderen, kunnen projectleiders kiezen tussen telefonische afname of online invullen van de vragenlijst. In aanvulling op de korte bevraging worden vijf kwalitatieve diepte-interviews gehouden. Doel is een nader verdieping van de resultaten van de korte bevraging. Op deze manier krijgen we ten eerste informatie waarmee we de uitkomsten van de vragenlijst kunnen illustreren en ten tweede informatie waarmee we de uitkomsten van de vragenlijst kunnen duiden.

 

De resultaten van het project worden beschreven in een openbaar digitaal rapport en zullen leerpunten bieden voor anderen die voornemens zijn een methodiek of materiaal te implementeren en borgen in de zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website