Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Zorgpad Stervensfase is een krachtige methodiek die verzorgenden in staat stelt om hoogstaande palliatieve zorg te bieden aan de stervende bewoner met gerichte aandacht voor de betrokken naasten. Het Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel bij voor kwaliteitsverbetering in de laatste levensfase. Bij Saffier De Residentiegroep is het Zorgpad Stervensfase op vier afdelingen ingevoerd. Het ZorgPad Stervensfase is gedigitaliseerd opgenomen in ons bestaande elektronische cliëntdossier, waardoor het zorgpad nu meer gezien wordt als onderdeel van het lopende zorgproces. Tevens is het zorgpad gebruikt als rode draad voor een nieuwe scholing ‘Palliatieve/ Terminale Zorg’ met veel praktijkopdrachten om palliatieve zorg te bevorderen. Voor deze scholing is ook een handboek geschreven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op vier locaties is op vier afdelingen het Zorgpad Stervensfase in digitale versie ingevoerd. Daarnaast ligt er een vervolgplan voor invoering van het zorgpad op de overige afdelingen en locaties. De afdelingen waar het zorgpad is ingevoerd, ervaren het werken met het zorgpad door de digitale versie als laagdrempelig; ‘Men gaat gewoon door met het werk’. Door de training die op iedere afdeling heeft plaatsgevonden is er meer begrip voor de gedachte achter het zorgpad. Daarnaast ervaart men meer structuur en duidelijkheid tijdens de looptijd van het zorgpad, maar juist ook bij het bepalen wanneer het juiste moment voor de start met het zorgpad is aangebroken.

 

Een scholing Palliatieve Zorg voor verzorgenden vanaf niveau 3 is ontwikkeld en een handboek bij de scholing. Daarnaast is de scholing opgenomen in het scholingsaanbod binnen Saffier De Residentiegroep.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen Saffier De Residentiegroep (SRG) hebben we enige (beperkte) ervaring met het inzetten van het zorgpad Stervensfase. Om de zorg in de laatste dagen van het leven van onze cliënten te verbeteren en nog meer te richten op de cliënt en zijn of haar wensen, willen we het zorgpad Stervensfase (gefaseerd) invoeren binnen de hele organisatie. Dit past ook binnen ons strategisch beleid om zo veel mogelijk te werken met zorgpaden. We beginnen met onze palliatieve zorgunit en twee andere locaties. Middels een werkgroep, waar naast de specialist ouderengeneeskunden en vertegenwoordigers van de deelnemende locaties lid van zijn, zal er ook een vertegenwoordiger van het netwerk palliatieve zorg Haaglanden deelnemen aan de werkgroep die De overige locaties worden betrokken in een implementatietraject dat volgt op dit project.

 

Een van de onderdelen van het project is een koppeling maken tussen een digitale versie van het zorgpad en ons eigen digitale zorgsysteem PlanCare.

 

Wij willen met de voorbereiding starten in juli 2013 en zullen het implementatietraject afronden in juni 2014.

 

Er is contact geweest met Natasja Raijmakers van het Nivel over de patiëntengroep, omdat deze op het eerste gezicht te klein is (geen 20 gedurende de hele onderzoeksperiode). Aangezien het onderzoek voor het zorgpad Stervensfase wordt gemeten onder nabestaanden, kunnen wij wel voldoen aan de onderzoeksvoorwaarden die het Nivel hiervoor hanteerd, daarvoor is onze omvang wel toereikend.

 

Feitelijke projectleider zal zijn de heer G.Suanet, penvoeder is mevrouw V. Jorissen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website