Projectomschrijving

Doel: landelijke dekking op kinderpalliatieve zorg

Na het succes van het regionale Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland zet Stichting PAL nog 6 netwerken op in samenwerking met partners in de regio’s met betrekking tot kinderpalliatieve zorg. Hiermee wordt landelijke dekking bereikt.

Proces: ondersteuning geven aan gezinnen en hulpverleners

De netwerken bieden ondersteuning aan gezinnen met een ernstig ziek kind en de betrokken hulpverleners, gericht op het gewone leven en de rust en balans in het gezin. De netwerken kennen een multidisciplinaire opzet en hebben een brede focus op fysieke-, psychosociale-, pedagogische- en spirituele aspecten van het kind en gezin.

Taken van het netwerk zijn onder andere:

  • het fungeren als aanspreekpunt (voor ouders, professionals en zorgorganisatie)
  • deskundigheidsbevordering
  • het organiseren van complexe casuïstiekbespreking
  • het ontwikkelen en implementeren van hulpmiddelen in de dagelijkse zorg (o.a. sociale kaart, informatievoorziening en zorgplan MKS)

Tevens worden de 7 netwerken aangesloten op het Landelijke Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg.

Resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website