Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting Palliantie aanvraag “In gesprek met de Burger”

Hospices maken een steeds grotere beweging naar de samenleving. Ze vinden dat ze ook een maatschappelijke taak hebben; een functie in de wijk. Het gesprek aangaan met de burger over de laatste levensfase hoort daarbij. Ervaring en expertise uit het hospice kan zo gedeeld worden.

Alle vier de hospices in de regio NW-Veluwe willen publieksinformatiebijeenkomsten organiseren over palliatieve zorg en wensen rond het levenseinde. Hospice Nijkerk, Hospice Willem Holtrop (Ermelo), Hospice Jasmijn (Harderwijk) en hospice de Regenboog (Nunspeet)

Hospices merken tijdens intake gesprekken met zorgvragers en naasten dat zij veelal een verkeerd beeld hebben van de zorgverlening in de palliatieve fase of niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Hierdoor doen mensen in veel gevallen te laat een beroep op de hulp van vrijwilligers thuis of opname in het hospice. Dit leidt tot schrijnende situaties, waarbij mantelzorgers tegen hun grenzen aan lopen. Daarnaast merken hospices dat er mis opvattingen bestaan over beslissingen rond het levenseinde wat tot verkeerde verwachtingen leidt. Vrijwilligers en verpleegkundigen in de hospices merken op dat men het moeilijk vindt gesprekken te voeren over het levenseinde. Vroegtijdig voorlichting, advies en ondersteuning aanbieden zal bijdragen aan bewustwording, betere voorbereiding op en omgang met een naderend levenseinde. Hospices willen dit vroegtijdig aanbieden aan ouderen in de wijk, als het hospice zelf nog niet in beeld of nodig is.

De hospices zijn bekend en gewaardeerd in de regio. Werken constructief samen binnen het netwerk palliatieve zorg. Het netwerk palliatieve zorg is aangesloten bij het samenwerkingsverband Gezond Veluwe. Onder de vlag van Gezond Veluwe werken ziekenhuis St Jansdal, de Huisartsen Coöperatie Medicamus, zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, patiënt- en cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars duurzaam samen. Zij kunnen daarom gemakkelijk hun samenwerkingspartners vragen om samen de publieksinformatiebijeenkomsten te helpen organiseren (werving van deelnemers, sprekers, locaties). De hospices zullen 12 bijeenkomsten "In gesprek met de Burger" organiseren voor de project. Dit in samenwerking met de wetenschappelijk onderzoekers

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website