Projectomschrijving

Patiënten met kanker in een gevorderd stadium en hun mantelzorgers hebben te maken met lichamelijke en psychische problemen. Om de kwaliteit van leven van patiënten en hun mantelzorgers te verbeteren, is het van belang om hen van optimale palliatieve zorg te voorzien.

Doel

We willen met ons onderzoek de toegang tot palliatieve zorg vergemakkelijken voor patiënten met ongeneeslijke kanker en hun mantelzorgers. En het verrijken van onderwijs over palliatieve zorg bij kanker.

Werkwijze

We ontwikkelen een integrale aanpak en implementeren die samen met betrokkenen uit het onderzoek, de praktijk en het onderwijs.

Resultaten

  • OncokompasPAL: een online hulpmiddel voor zelfmanagement voor patiënten met kanker en hun mantelzorgers, die de kwaliteit van leven in kaart brengt, gepersonaliseerde informatie verstrekt en ondersteuning biedt bij het verkrijgen van palliatieve zorg.
  • LearnPAL: een m-learning (mobiel leren) module voor studenten verpleegkunde, psychologie, (bio)medische- en gezondheidswetenschappen

Context

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website